Sartorius Kumar

Sartorius Kumar

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Sartorius Kumar là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Sartorius yêu cầu những chiếc chìa khóa Trắng để đấu tại Gate
 • Sartorius xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (GX)
 • Sartorius Cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thu thập 5 lá thuộc tính LIGHT.
 • Triệu hồi Armed Dragon LV7 1 lần trong 1 Trận đấu với Sartorius Kumar bằng Chazz Princeton.
 • Triệu hồi Ultimate Tyranno 1 lần trong 1 trận đấu với Sartorius Kumar bằng cách sử dụng Tyranno Hassleberry.
 • Triệu hồi Destiny HERO - Plasma 1 lần trong 1 trận đấu với Sartorius Kumar bằng Aster Phoenix.
 • Giảm LP của đối thủ xuống 0 bằng cách gây sát thương trong trận chiến với Elemental HERO Neos trong trận đấu với Sartorius Kumar ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jaden Yuki.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Master of Destiny
Khi bạn tung một đồng xu, kết quả sẽ luôn là 3 lần mặt ngửa tung đồng xu đầu tiên. Lần Rút bài Thông thường đầu tiên của bạn sẽ bị bỏ qua.
 Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 7 lá trở lên với các tên khác nhau yêu cầu tung đồng xu. (Extra Decl không được tính.)
Master of Destiny
Reversal of Fate
Chọn 1 quái thú 'Arcana Force' mà bạn điều khiển. Hiệu ứng của con quái thú đó bây giờ được coi là kết quả tung đồng xu ngược lại. Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Reversal of Fate
Right Side Up!
Khi bạn tung đồng xu cho hiệu ứng của quái thú 'Arcana Force', kết quả sẽ luôn là ngửa.
Right Side Up!
Three Lord Pillars
Nếu Bộ bài của bạn chứa cả 'The Spiritual Lord' và 'The Sky Lord', hãy bắt đầu Trận đấu với 'The Material Lord' được đặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn.
The Sky Lord
The Spiritual Lord
The Material Lord
Three Lord Pillars
Arcana Swap
Khi bắt đầu Trận đấu, xáo trộn bất kỳ số lượng quái thú 'Arcana Force' nào từ tay bạn vào Bộ bài. Sau đó, rút ​​cùng một số lượng bài.
Arcana Swap
Light Barrier
Khi bắt đầu Lượt đầu tiên của bạn, 'Light Barrier' được đặt úp trên Field Zone của bạn.
Light Barrier
Light Barrier
Chung
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi rút bài lần đầu. Giảm số bài trên tay bắt đầu của bạn đi 1, rồi rút lại bài của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Balance
Bài bắt đầu của bạn sẽ phản ánh số lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000.
Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu
LP Boost Alpha
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

R Rarity
Empress Judge
R Rarity
Empress Judge
Empress Judge
EARTH6
Empress Judge
Nữ vương phán quyết
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

"Queen's Double" + "Hibikime"


Hiệu ứng gốc (EN):

"Queen's Double" + "Hibikime"


UR Rarity
Arcana Force EX - The Light Ruler
UR Rarity
Arcana Force EX - The Light Ruler
Arcana Force EX - The Light Ruler
LIGHT10
Arcana Force EX - The Light Ruler
Lực lượng arcana EX - Kẻ cai trị ánh sáng
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 quái thú bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Tung một đồng xu và nhận được hiệu ứng thích hợp.
● Mặt ngửa: Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.
● Mặt úp: Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng quái thú chọn vào lá bài này được kích hoạt: Lá này mất chính xác 1000 ATK và bạn sẽ vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. When this card is Special Summoned: Toss a coin and gain the appropriate effect. ● Heads: When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: You can target 1 card in your Graveyard; add that target to your hand. ● Tails: During either player's turn, when a Spell/Trap Card, or monster effect, that targets this card is activated: This card loses exactly 1000 ATK and you negate the activation, and if you do, destroy it.


UR Rarity
Arcana Force XII - The Hangman
UR Rarity
Arcana Force XII - The Hangman
Arcana Force XII - The Hangman
6
Arcana Force XII - The Hangman
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và nhận được hiệu ứng thích hợp.
● Mặt ngửa: Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ nhận sát thương bằng ATK của nó trên sân.
● Mặt úp: Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned: Toss a coin and gain the appropriate effect. ● Heads: Once per turn, during your End Phase: Target 1 face-up monster you control; destroy that target, and if you do, take damage equal to its ATK on the field. ● Tails: Once per turn, during your End Phase: Target 1 face-up monster your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its ATK on the field.


SR Rarity
Arcana Force XVIII - The Moon
SR Rarity
Arcana Force XVIII - The Moon
Arcana Force XVIII - The Moon
LIGHT7
Arcana Force XVIII - The Moon
Lực lượng arcana XVIII - The Moon
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi, hãy tung đồng xu: ● Mặt ngửa: Trong Standby Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Moon Token" (Loại Tiên / ÁNH SÁNG / Cấp 1 / ATK 0 / DEF 0). ● Mặt úp: Trong mỗi End Phase của bạn, hãy chọn 1 quái thú bạn điều khiển và giao quyền điều khiển nó cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned, toss a coin: ● Heads: During your Standby Phase, you can Special Summon 1 "Moon Token" (Fairy-Type/LIGHT/Level 1/ATK 0/DEF 0). ● Tails: During each of your End Phases, select 1 monster you control and give control of it to your opponent.


SR Rarity
Arcana Force XIV - Temperance
SR Rarity
Arcana Force XIV - Temperance
Arcana Force XIV - Temperance
LIGHT6
Arcana Force XIV - Temperance
Lực lượng arcana XIV - Temperance
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Trong khi Damage Calculation, ở một trong hai lượt của người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu nào từ chiến đấu đó. Khi lá bài này được Triệu hồi: Tung một đồng xu và áp dụng hiệu ứng này. Hiệu ứng kéo dài khi lá bài này ngửa trên sân.
● Mặt ngửa: Giảm một nửa tất cả Thiệt hại Chiến đấu mà bạn nhận được.
● Mặt úp: Giảm một nửa tất cả thiệt hại trong trận đấu mà đối thủ của bạn phải gánh chịu.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation, in either player's turn: You can discard this card; you take no Battle Damage from that battle. When this card is Summoned: Toss a coin and apply this effect. The effect lasts while this card is face-up on the field. ● Heads: Halve all Battle Damage you take. ● Tails: Halve all Battle Damage your opponent takes.


SR Rarity
Arcana Force I - The Magician
SR Rarity
Arcana Force I - The Magician
Arcana Force I - The Magician
LIGHT4
Arcana Force I - The Magician
Lực lượng arcana I - The Magician
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi, hãy tung một đồng xu:
● Mặt ngửa: Khi một Bài Phép được kích hoạt, điểm tấn công của lá bài này sẽ tăng gấp đôi điểm tấn công ban đầu của nó cho đến End Phase của lượt đó.
● Mặt úp: Khi một Bài Phép được kích hoạt, đối thủ của bạn nhận được 500 Điểm Sinh mệnh.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned, toss a coin: ● Heads: When a Spell Card is activated, this card's ATK becomes double its original ATK until the End Phase of that turn. ● Tails: When a Spell Card is activated, your opponent gains 500 Life Points.


SR Rarity
Arcana Force III - The Empress
SR Rarity
Arcana Force III - The Empress
Arcana Force III - The Empress
LIGHT4
Arcana Force III - The Empress
Lực lượng arcana III - The Empress
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi, hãy tung đồng xu: ● Mặt ngửa: Mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Úp quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Arcana Force" từ tay của bạn. ● Mặt úp: Mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Thường hoặc Úp quái thú, hãy gửi 1 lá bài từ tay bạn đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned, toss a coin: ● Heads: Each time your opponent Normal Summons or Sets a monster, you can Special Summon 1 "Arcana Force" monster from your hand. ● Tails: Each time your opponent Normal Summons or Sets a monster, send 1 card from your hand to the Graveyard.


R Rarity
Arcana Force VI - The Lovers
R Rarity
Arcana Force VI - The Lovers
Arcana Force VI - The Lovers
LIGHT4
Arcana Force VI - The Lovers
Lực lượng arcana VI - The Lovers
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi, hãy tung một đồng xu: ● Mặt ngửa: Lá bài này có thể được coi như là 2 nguyên liệu Hiến tế của một quái thú "Arcana Force" ● Mặt úp: Bạn không thể Triệu hồi quái thú "Arcana Force"


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Summoned, toss a coin: ● Heads: This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of an "Arcana Force" monster. ● Tails: You cannot Tribute Summon "Arcana Force" monsters.


R Rarity
Spirit of the Harp
R Rarity
Spirit of the Harp
Spirit of the Harp
LIGHT4
Spirit of the Harp
Sinh vật hạc cầm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một linh hồn xoa dịu tâm hồn bằng âm nhạc của đàn hạc thiên đường.


Hiệu ứng gốc (EN):

A spirit that soothes the soul with the music of its heavenly harp.


R Rarity
Hibikime
R Rarity
Hibikime
Hibikime
EARTH4
Hibikime
Hưởng nữ
 • ATK:

 • 1450

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Gây nhầm lẫn cho quái thú đối phương bằng tiếng ồn chói tai.


Hiệu ứng gốc (EN):

Confuses enemy monsters with a noise that is harsh to the ears.


N Rarity
Dokuroyaiba
N Rarity
Dokuroyaiba
Dokuroyaiba
FIRE3
Dokuroyaiba
Boomerang của tử thần
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Một boomerang với bộ não sẽ theo đuổi mục tiêu đến tận cùng trái đất.


Hiệu ứng gốc (EN):

A boomerang with brains that will pursue a target to the ends of the earth.


SR Rarity
Ledger of Legerdemain
SR Rarity
Ledger of Legerdemain
Ledger of Legerdemain
Spell Normal
Ledger of Legerdemain
Sổ xem tương lai

  Hiệu ứng (VN):

  Loại bỏ 3 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp xuống. Trong Standby Phase thứ 3 của bạn sau khi lá bài này được kích hoạt, hãy thêm tất cả 3 lá bài lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ledger of Legerdemain" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Banish 3 cards from the top of your Deck, face-down. During your 3rd Standby Phase after this card's activation, add all 3 cards to your hand. You can only activate 1 "Ledger of Legerdemain" per turn.


  R Rarity
  The Sky Lord
  R Rarity
  The Sky Lord
  The Sky Lord
  Spell Continuous
  The Sky Lord

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ kích hoạt lá bài này nếu bạn có quái thú 'Arcana Force' Cấp 7 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình. Bạn có thể gửi lá bài ngửa này, 1 'The Material Lord' và 1 'The Spiritual Lord' từ sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 'Arcana Force EX - The Light Ruler' từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate this card only if you have a Level 7 or higher 'Arcana Force' monster in your Graveyard. You can send this face-up card, 1 'The Material Lord', and 1 'The Spiritual Lord' from your field to the Graveyard; Special Summon 1 'Arcana Force EX - The Light Ruler' from your hand, Deck, or Graveyard, ignoring its Summoning conditions.


   R Rarity
   The Material Lord
   R Rarity
   The Material Lord
   The Material Lord
   Trap Continuous
   The Material Lord

    Hiệu ứng (VN):

    Chỉ kích hoạt lá bài này nếu bạn có quái thú 'Arcana Force' Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình. Bạn có thể gửi 1 quái thú 'Arcana Force' Cấp 5 hoặc 6 từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 'Spiritual Lord' từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate this card only if you have a Level 4 or lower 'Arcana Force' monster in your Graveyard. You can send 1 Level 5 or 6 'Arcana Force' monster from your hand to the Graveyard; add 1 'The Spiritual Lord' from your Deck to your hand.


    R Rarity
    The Spiritual Lord
    R Rarity
    The Spiritual Lord
    The Spiritual Lord
    Trap Continuous
    The Spiritual Lord

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ kích hoạt lá bài này nếu bạn có quái thú 'Arcana Force' Cấp 5 hoặc 6 trong Mộ của mình. Bạn có thể gửi 1 quái thú 'Arcana Force' Cấp 7 hoặc lớn hơn từ tay mình vào Mộ: thêm 1 'Chúa tể bầu trời' từ Deck lên tay bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate this card only if you have a Level 5 or 6 'Arcana Force' monster in your Graveyard. You can send 1 Level 7 or higher 'Arcana Force' monster from your hand to the Graveyard: add 1 'The Sky Lord' from your Deck to your hand.


     Level-up Reward

     N Rarity
     Reversal of Fate
     N Rarity
     Reversal of Fate
     Reversal of Fate
     Trap Normal
     Reversal of Fate
     Vận mệnh chuyển ngược

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn 1 "Arcana Force" mà bạn điều khiển. Hiệu ứng của quái thú đó bây giờ được coi là kết quả tung đồng xu ngược lại.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Select 1 "Arcana Force" monster you control. That monster's effect is now treated as the opposite coin toss result.


      R Rarity
      Arcana Force IV - The Emperor
      R Rarity
      Arcana Force IV - The Emperor
      Arcana Force IV - The Emperor
      LIGHT4
      Arcana Force IV - The Emperor
      Lực lượng arcana IV - The Emperor
      • ATK:

      • 1400

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi, hãy tung một đồng xu: ● Mặt ngửa: Tất cả "Arcana Force" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK. ● Mặt úp: Tất cả "Arcana Force" mà bạn điều khiển mất 500 ATK.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Summoned, toss a coin: ● Heads: All "Arcana Force" monsters you control gain 500 ATK. ● Tails: All "Arcana Force" monsters you control lose 500 ATK.


      SR Rarity
      Light Barrier
      SR Rarity
      Light Barrier
      Light Barrier
      Spell Field
      Light Barrier
      Hàng rào ánh sáng

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Standby Phase của bạn, hãy tung một đồng xu. Nếu kết quả là Tails, các hiệu ứng sau sẽ bị vô hiệu hóa cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn:
       ● Khi bạn Triệu hồi "Arcana Force" , hãy chọn hiệu ứng để áp dụng mà không cần tung đồng xu. Nếu một "Arcana Force" phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu, bạn nhận được điểm Sinh Mệnh bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Standby Phase, toss a coin. If the result is Tails, the following effects are negated until your next Standby Phase: ● When you Summon an "Arcana Force" monster, choose which effect to apply without tossing a coin. If an "Arcana Force" monster destroys an opponent's monster by battle, you gain Life Points equal to the destroyed monster's original ATK.


       R Rarity
       Arcana Call
       R Rarity
       Arcana Call
       Arcana Call
       Trap Normal
       Arcana Call
       Arcana gọi

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn 1 "Arcana Force" mà bạn điều khiển. Loại bỏ khỏi lượt chơi 1 "Arcana Force" khỏi Mộ của một trong hai người chơi. Cho đến End Phase, hiệu ứng của quái thú được chọn sẽ trở thành hiệu ứng của quái thú bị loại bỏ cho cùng một kết quả tung đồng xu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Select 1 "Arcana Force" monster you control. Remove from play 1 "Arcana Force" monster from either player's Graveyard. Until the End Phase, the selected monster's effect becomes the removed monster's effect for the same coin toss result.


        SR Rarity
        Arcana Force VII - The Chariot
        SR Rarity
        Arcana Force VII - The Chariot
        Arcana Force VII - The Chariot
        LIGHT4
        Arcana Force VII - The Chariot
        Lực lượng arcana VII - The Chariot
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được Triệu hồi, hãy tung một đồng xu:
        ● Mặt ngửa: Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó về phía sân của bạn.
        ● Mặt úp: Đối thủ của bạn giành được quyền điều khiển lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is Summoned, toss a coin: ● Heads: If this card destroys an opponent's monster by battle, you can Special Summon that monster to your side of the field. ● Tails: Your opponent gains control of this card.


        UR Rarity
        Fiend Comedian
        UR Rarity
        Fiend Comedian
        Fiend Comedian
        Trap Normal
        Fiend Comedian
        Hài kịch gia quỷ

         Hiệu ứng (VN):

         Tung một đồng xu và gọi mặt ngửa hoặc úp. Nếu bạn gọi đúng, tất cả các lá bài của đối thủ trong Mộ sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi ngay lập tức. Nếu bạn gọi nó sai, hãy gửi một số lượng lá bài bằng số lá bài trong Mộ của đối thủ từ Deck của bạn đến Mộ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Toss a coin and call it. If you call it right, all your opponent's cards in the Graveyard are removed from play immediately. If you call it wrong, send a number of cards equal to the cards in your opponent's Graveyard from your Deck to your Graveyard.         Deck sử dụng nhân vật Sartorius Kumar trong DUEL LINKS