Tori Meadows

Tori Meadows

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Tori Meadows là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 10 (ZEXAL). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ZEXAL
  • Tori yêu cầu chìa khóa xanh lá để đấu ở Gate
  • Tori xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (ZEXAL)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 10 trong (ZEXAL) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
  • Thắng 1 trận đấu với Tori Meadows trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Fairy Returns
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 'Fairy Cheer Girl' vào Extra Deck của bạn. Có thể được sử dụng nếu bạn có từ 2 lá trở xuống trong tay. Trả lại 1 'Fairy Cheer Girl' từ Mộ bài của bạn về Extra Deck của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fairy Cheer Girl
Fairy Returns
Have Some Duel Fuel!
Chỉ có thể được sử dụng trong Đấu đôi. Vào đầu lượt tiếp theo của đối tác, đồng đội của bạn nhận được 2000 Điểm Sinh mệnh. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Have Some Duel Fuel!
Cheer Up Fairies
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Đặt 1 'Fairy Cheer Girl' từ Extra Deck của bạn lên trên 1 'Little Fairy' mà bạn điều khiển. (Điều này sẽ được coi là một Triệu hồi Xyz.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Fairy Cheer Girl
Little Fairy
Cheer Up Fairies
Let Me Duel Too!
Có thể được sử dụng nếu bạn đã Triệu hồi Thường 1 quái thú Loại Fairy và Đặt úp 2 lá bài trở lên từ tay của bạn trong lượt đầu tiên của bạn. Nhận 2000 điểm sinh mệnh. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Let Me Duel Too!
Chung
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Tori Meadows trong DUEL LINKS