Tori Meadows

Tori Meadows

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Tori Meadows là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 10 (ZEXAL). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: ZEXAL
 • Tori yêu cầu chìa khóa xanh lá để đấu ở Gate
 • Tori xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (ZEXAL)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 10 trong (ZEXAL) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Thắng 1 trận đấu với Tori Meadows trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Holy Guard
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.
Holy Guard
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
Level Augmentation
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ tăng theo Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Level Augmentation
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
Overlay Gain
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.
Overlay Gain
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile

Drop Reward

UR Rarity
Fairy Cheer Girl
UR Rarity
Fairy Cheer Girl
Fairy Cheer Girl
LIGHT
Fairy Cheer Girl
Hoạt náo tiên nữ
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Loại Tiên Cấp 4
Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fairy Cheer Girl" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 Fairy-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card. You can only use this effect of "Fairy Cheer Girl" once per turn.


SR Rarity
Archlord Zerato
SR Rarity
Archlord Zerato
Archlord Zerato
LIGHT 8
Archlord Zerato
Lãnh thiên thần Zerato
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ việc Triệu hồi 1 "Warrior of Zera" ngửa trên sân của bạn trong khi "The Sanctuary in the Sky" đang ở trên sân. Nếu "The Sanctuary in the Sky" ở bên phần sân của bạn, bằng cách gửi xuống Mộ 1 Lá bài quái thú ÁNH SÁNG từ tay bạn xuống Mộ, phá huỷ tất cả quái thú trên sân của đối thủ. Nếu "The Sanctuary in the Sky" không ở bên trên phần sân của bạn, hiệu ứng này sẽ không được áp dụng.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by Tributing 1 face-up "Warrior of Zera" on your side of the field while "The Sanctuary in the Sky" is on the field. If "The Sanctuary in the Sky" is on your side of the field, by discarding 1 LIGHT Monster Card from your hand to the Graveyard, destroy all monsters on your opponent's side of the field. If "The Sanctuary in the Sky" is not on your side of the field, this effect is not applied.


SR Rarity
Zeradias, Herald of Heaven
SR Rarity
Zeradias, Herald of Heaven
Zeradias, Herald of Heaven
LIGHT 4
Zeradias, Herald of Heaven
Sứ giả trời cao, Zeradias
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ; thêm 1 "The Sanctuary in the Sky" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu "The Sanctuary in the Sky" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card to the GY; add 1 "The Sanctuary in the Sky" from your Deck to your hand. If "The Sanctuary in the Sky" is not on the field, destroy this card.


R Rarity
Light Effigy
R Rarity
Light Effigy
Light Effigy
LIGHT 4
Light Effigy
Khung ánh sáng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn Triệu hồi một quái thú Thường ÁNH SÁNG, bạn có thể coi 1 quái thú này là 2 Truy Kích.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you Tribute Summon a LIGHT Normal Monster, you can treat this 1 monster as 2 Tributes.


R Rarity
Spirit of the Breeze
R Rarity
Spirit of the Breeze
Spirit of the Breeze
WIND 3
Spirit of the Breeze
Tinh linh làn gió
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Miễn là lá bài này vẫn ở Tư thế tấn công ngửa trên sân của bạn, hãy tăng Điểm sinh mệnh của bạn lên 1000 điểm trong mỗi Standby Phase của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

As long as this card remains in face-up Attack Position on your side of the field, increase your Life Points by 1000 points during each of your Standby Phases.


R Rarity
Spirit of the Harp
R Rarity
Spirit of the Harp
Spirit of the Harp
LIGHT 4
Spirit of the Harp
Sinh vật hạc cầm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một linh hồn xoa dịu tâm hồn bằng âm nhạc của đàn hạc thiên đường.


Hiệu ứng gốc (EN):

A spirit that soothes the soul with the music of its heavenly harp.


N Rarity
Maiden of the Moonlight
N Rarity
Maiden of the Moonlight
Maiden of the Moonlight
LIGHT 4
Maiden of the Moonlight
Chị gái trăng sáng
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Một phù thủy được ban phước bởi ánh sáng mặt trăng với sức mạnh vượt xa khả năng hiểu của người phàm.


Hiệu ứng gốc (EN):

A sorcerer blessed by lunar light with powers far beyond mortal comprehension.


SR Rarity
Stellarnova Wave
SR Rarity
Stellarnova Wave
Stellarnova Wave
Trap Continuous
Stellarnova Wave
Sóng sao thần

  Hiệu ứng (VN):

  Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" từ tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Once per turn, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase: You can Special Summon 1 "tellarknight" monster from your hand.


  SR Rarity
  Divine Punishment
  SR Rarity
  Divine Punishment
  Divine Punishment
  Trap Counter
  Divine Punishment
  Thần phạt

   Hiệu ứng (VN):

   Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt, trong khi "The Sanctuary in the Sky" đang ở trên sân: Vô hiệu hóa việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated, while "The Sanctuary in the Sky" is on the field: Negate the activation, and if you do, destroy it.


   R Rarity
   Fairy's Hand Mirror
   R Rarity
   Fairy's Hand Mirror
   Fairy's Hand Mirror
   Trap Normal
   Fairy's Hand Mirror
   Gương cầm tay của tiên

    Hiệu ứng (VN):

    Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép chọn mục tiêu chính xác 1 quái thú (và không có lá bài nào khác) trên sân: Chọn vào một lá bài khác sẽ là mục tiêu thích hợp; bài Phép đó giờ chọn vào mục tiêu mới.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When your opponent activates a Spell Card that targets exactly 1 monster (and no other cards) on the field: Target another card that would be an appropriate target; that Spell now targets the new target.


    Level-up Reward

    SR Rarity
    Little Fairy
    SR Rarity
    Little Fairy
    Little Fairy
    LIGHT 3
    Little Fairy
    Nàng tiên bé
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Tối đa hai lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay mình vào Mộ; tăng Cấp độ của lá bài này lên 1.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Up to twice per turn: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; increase this card's Level by 1.


    R Rarity
    Freya, Spirit of Victory
    R Rarity
    Freya, Spirit of Victory
    Freya, Spirit of Victory
    LIGHT 1
    Freya, Spirit of Victory
    Người đem vinh quang, Freya
    • ATK:

    • 100

    • DEF:

    • 100


    Hiệu ứng (VN):

    Trong khi bạn điều khiển một quái thú Loại Tiên không phải là "Freya, Spirit of Victory", quái thú của đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Tất cả quái thú Loại Tiên mà bạn điều khiển đều nhận được 400 ATK và DEF.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    While you control a Fairy-Type monster other than "Freya, Spirit of Victory", your opponent's monsters cannot target this card for attacks. All Fairy-Type monsters you control gain 400 ATK and DEF.


    UR Rarity
    Satellarknight Skybridge
    UR Rarity
    Satellarknight Skybridge
    Satellarknight Skybridge
    Spell Quick
    Satellarknight Skybridge
    Cầu trời hiệp sĩ tinh tú

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "tellarknight" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 "tellarknight" có tên khác từ Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy xáo trộn quái thú được chọn làm mục tiêu vào Deck. Trong khi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này đang ngửa trên sân, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "tellarknight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Satellarknight Skybridge" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "tellarknight" monster you control; Special Summon 1 "tellarknight" monster with a different name from your Deck, and if you do, shuffle the targeted monster into the Deck. While the monster Special Summoned by this effect is face-up on the field, you cannot Special Summon monsters, except "tellarknight" monsters. You can only activate 1 "Satellarknight Skybridge" per turn.


     UR Rarity
     Fairy Cheer Girl
     UR Rarity
     Fairy Cheer Girl
     Fairy Cheer Girl
     LIGHT
     Fairy Cheer Girl
     Hoạt náo tiên nữ
     • ATK:

     • 1900

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Loại Tiên Cấp 4
     Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fairy Cheer Girl" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 Fairy-Type monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; draw 1 card. You can only use this effect of "Fairy Cheer Girl" once per turn.


     UR Rarity
     Herald of Pure Light
     UR Rarity
     Herald of Pure Light
     Herald of Pure Light
     LIGHT
     Herald of Pure Light
     Ánh sáng báo hiệu thánh
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 2
     Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn, sau đó xáo trộn 1 lá bài từ tay bạn vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Herald of Pure Light" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 2 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster in your Graveyard; add it to your hand, then shuffle 1 card from your hand into the Deck. You can only use the effect of "Herald of Pure Light" once per turn.     Deck sử dụng nhân vật Tori Meadows trong DUEL LINKS