Yami Bakura

Yami Bakura

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Yami Bakura là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt stage 13 (DM). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DM
 • Yami Bakura yêu cầu chìa khóa Đen để đấu tại Gate
 • Yami Bakura xuất hiện ở Gate ở Stage 13 (DM)
 • Yami Bakura cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 13 (DM) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Vào vai Yami Yugi và thắng 1 trận đấu với Yami Bakura ở cấp 20 trong Duel World.
 • Đạt được 2 trận thắng mà không cần sử dụng bất kỳ Bài Phép / Bẫy trong Đấu tay đôi với Yami Bakura.
 • Gây ra 3.000 điểm sát thương hiệu ứng trở lên trong Trận đấu với Yami Bakura.
 • Đạt được 1 trận thắng với 2.000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Trận đấu với Yami Bakura.
 • Sử dụng Bài quái thú cấp 3 trở xuống 3 lần trong một trận đấu với Yami Bakura.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Fiend Farewell
Có thể được sử dụng khi một trong những quái thú của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. 1 quái thú Loại quái thú ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn được gửi đến mộ.
Fiend Farewell

Drop Reward

UR Rarity
Dark Necrofear
UR Rarity
Dark Necrofear
Dark Necrofear
DARK 8
Dark Necrofear
Necrofear hắc ám
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú Fiend khỏi Mộ của bạn. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn vì nó đã bị phá huỷ trong Vùng quái thú của bạn bởi một lá bài của đối thủ và được gửi đến đó trong lượt này: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 Fiend monsters from your GY. During the End Phase, if this card is in your GY because it was destroyed in your Monster Zone by an opponent's card and sent there this turn: Target 1 face-up monster your opponent controls; equip this card to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, take control of that monster.


SR Rarity
Archfiend Empress
SR Rarity
Archfiend Empress
Archfiend Empress
DARK 8
Archfiend Empress
Nữ hoàng đế quỉ
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu (chính xác) 1 quái thú DARK Fiend-Type ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này, bị phá huỷ, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK Fiend-Type khỏi Mộ của mình. Khi lá bài này sắp bị phá hủy và được gửi từ sân đến Mộ, bạn có thể chọn 1 quái thú DARK Fiend-Type Cấp 6 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Archfiend Empress", và Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If (exactly) 1 face-up DARK Fiend-Type monster on the field, except this card, would be destroyed, you can remove from play 1 DARK Fiend-Type monster from your Graveyard, instead. When this card is destroyed and sent from the field to the Graveyard, you can select 1 Level 6 or higher DARK Fiend-Type monster in your Graveyard, except "Archfiend Empress", and Special Summon it.


SR Rarity
Dark Voltanis
SR Rarity
Dark Voltanis
Dark Voltanis
DARK 8
Dark Voltanis
Voltanis hắc ám
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Sau khi 1 lá bài Counter Trap mà bạn điều khiển đã được kích hoạt và thực thi xong, bạn có thể Hiến tế 1 monster DARK để Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này, hãy phá hủy 1 lá trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

After 1 Counter Trap Card you control has been activated and has resolved, you can Tribute 1 DARK monster to Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned in this way, destroy 1 card on the field.


SR Rarity
Puppet Master
SR Rarity
Puppet Master
Puppet Master
DARK 6
Puppet Master
Bậc thầy múa con rối
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể trả 2000 LP, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú Fiend trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt những mục tiêu đó, nhưng chúng không thể tấn công lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Tribute Summoned: You can pay 2000 LP, then target 2 Fiend monsters in your GY; Special Summon those targets, but they cannot attack this turn.


SR Rarity
Trance Archfiend
SR Rarity
Trance Archfiend
Trance Archfiend
DARK 4
Trance Archfiend
Quỉ dịch chuyển bên
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Loại Beast và nếu bạn làm điều đó, lá bài này sẽ nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Khi lá bài bạn điều khiển bị phá hủy và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú DARK đã bị loại bỏ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can discard 1 Fiend-Type monster, and if you do, this card gains 500 ATK until the end of this turn. When this card you control is destroyed and sent to your Graveyard: You can target 1 of your banished DARK monsters; add that target to your hand.


SR Rarity
Tour Bus To Forbidden Realms
SR Rarity
Tour Bus To Forbidden Realms
Tour Bus To Forbidden Realms
DARK 3
Tour Bus To Forbidden Realms
Chuyến xe buýt từ ma giới đến địa phủ
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

FLIP: Thêm 1 quái thú Loại Beast từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ quái thú TỐI hoặc ÁNH SÁNG.


Hiệu ứng gốc (EN):

FLIP: Add 1 Fiend-Type monster from your Deck to your hand, except a DARK or LIGHT monster.


SR Rarity
White Magical Hat
SR Rarity
White Magical Hat
White Magical Hat
LIGHT 3
White Magical Hat
Trộm mũ trắng
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Trận chiến với Điểm Sinh mệnh của đối thủ, đối thủ của bạn sẽ gửi Mộ 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card inflicts Battle Damage to your opponent's Life Points, your opponent discards 1 card randomly from his/her hand.


R Rarity
Gernia
R Rarity
Gernia
Gernia
DARK 4
Gernia
Gernia
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase tiếp theo của bạn, sau khi lá bài ngửa này mà bạn điều khiển đã bị phá hủy và đưa đến Mộ bởi hiệu ứng bài của đối thủ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your next Standby Phase, after this face-up card you control was destroyed and sent to your Graveyard by an opponent's card effect: Special Summon it.


R Rarity
Electric Lizard
R Rarity
Electric Lizard
Electric Lizard
EARTH 3
Electric Lizard
Thằn lằn điện
 • ATK:

 • 850

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Quái thú không thuộc Loại Zombie tấn công "Electric Lizard" không thể tấn công ở lượt sau của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

A non Zombie-Type monster attacking "Electric Lizard" cannot attack on its following turn.


R Rarity
Tour Bus From the Underworld
R Rarity
Tour Bus From the Underworld
Tour Bus From the Underworld
DARK 3
Tour Bus From the Underworld
Chuyến xe buýt từ ma giới đến thế giới người
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được gửi đến Mộ: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi, ngoại trừ "Tour Bus From the Underworld"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is sent to the Graveyard: Target 1 monster in either player's Graveyard, except "Tour Bus From the Underworld"; shuffle that target into the Deck.


SR Rarity
The Gross Ghost of Fled Dreams
SR Rarity
The Gross Ghost of Fled Dreams
The Gross Ghost of Fled Dreams
DARK 4
The Gross Ghost of Fled Dreams
Ma giấc ngủ
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Con quái thú này nuôi giấc mơ của một người ngủ say, kéo nạn nhân vào giấc ngủ vĩnh viễn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This monster feeds on the dreams of an unwary sleeper, dragging the victim into eternal slumber.


R Rarity
Beast of Talwar
R Rarity
Beast of Talwar
Beast of Talwar
DARK 6
Beast of Talwar
Quỉ Talwar
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2150


Hiệu ứng (VN):

Chỉ có chủ nhân của thanh kiếm trong số quái thú Loại Fiend mới được phép nắm giữ Talwar.


(Lá bài này luôn được coi là "Archfiend" .)


Hiệu ứng gốc (EN):

Only the master of the sword among Fiend-Type monsters is permitted to hold the Talwar. (This card is always treated as an "Archfiend" card.)


R Rarity
The Earl of Demise
R Rarity
The Earl of Demise
The Earl of Demise
DARK 5
The Earl of Demise
Bá tước ma Earl
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Sinh vật quý ông này cực kỳ độc ác, được cả con người và ác quỷ khiếp sợ.


Hiệu ứng gốc (EN):

This gentlemanly creature is extremely wicked, feared by man and fiend alike.


R Rarity
Man-Eating Treasure Chest
R Rarity
Man-Eating Treasure Chest
Man-Eating Treasure Chest
DARK 4
Man-Eating Treasure Chest
Rương kho báu ăn thịt người
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Một quái thú được cải trang thành một chiếc rương kho báu được biết đến để tấn công nhà thám hiểm không cẩn thận.


Hiệu ứng gốc (EN):

A monster disguised as a treasure chest that is known to attack the unwary adventurer.


SR Rarity
Peeking Goblin
SR Rarity
Peeking Goblin
Peeking Goblin
Spell Normal
Peeking Goblin
Goblin nhìn trộm

  Hiệu ứng (VN):

  Đối thủ của bạn tiết lộ 3 lá bài trên cùng trong Deck của họ. Chọn một cái để đặt ở cuối Deck và đặt hai cái còn lại lên trên Deck theo thứ tự bất kỳ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Your opponent reveals the top 3 cards of their Deck. Choose one to place on the bottom of the Deck and place the other two on top of the Deck in any order.


  R Rarity
  Dark Mambele
  R Rarity
  Dark Mambele
  Dark Mambele
  Spell Normal
  Dark Mambele
  Diệt chủng ám cát

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển 3 quái thú DARK hoặc lớn hơn: Chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control 3 or more DARK monsters: Target 1 face-up card on the field; banish that target.


   SR Rarity
   Dark Spirit of the Silent
   SR Rarity
   Dark Spirit of the Silent
   Dark Spirit of the Silent
   Trap Normal
   Dark Spirit of the Silent
   Linh hồn bóng tối của lặng im

    Hiệu ứng (VN):

    Chỉ kích hoạt khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công. Tránh đòn tấn công đó và chọn một quái thú ngửa khác mà đối thủ của bạn điều khiển. Con quái thú đó tấn công thay thế. (Nếu nó ở Tư thế Phòng thủ ngửa, hãy đổi nó thành Tư thế Tấn công.)


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate only when an opponent's monster declares an attack. Negate that attack, and select another face-up monster your opponent controls. That monster attacks instead. (If it is in face-up Defense Position, change it to Attack Position.)


    R Rarity
    Fiend Griefing
    R Rarity
    Fiend Griefing
    Fiend Griefing
    Trap Normal
    Fiend Griefing
    Quỷ than vãn

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Loại quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster in your opponent's Graveyard; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Fiend-Type monster from your Deck to the Graveyard.


     R Rarity
     Call of the Earthbound
     R Rarity
     Call of the Earthbound
     Call of the Earthbound
     Trap Normal
     Call of the Earthbound
     Hồn đất trói buộc vẫy gọi

      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn chọn mục tiêu tấn công.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's monster declares an attack: You choose the target of the attack.


      Level-up Reward

      R Rarity
      Electric Lizard
      R Rarity
      Electric Lizard
      Electric Lizard
      EARTH 3
      Electric Lizard
      Thằn lằn điện
      • ATK:

      • 850

      • DEF:

      • 800


      Hiệu ứng (VN):

      Quái thú không thuộc Loại Zombie tấn công "Electric Lizard" không thể tấn công ở lượt sau của nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      A non Zombie-Type monster attacking "Electric Lizard" cannot attack on its following turn.


      R Rarity
      Winged Minion
      R Rarity
      Winged Minion
      Winged Minion
      DARK 2
      Winged Minion
      Thuộc hạ của Ha Des
      • ATK:

      • 700

      • DEF:

      • 700


      Hiệu ứng (VN):

      Ciến tế lá bài mặt ngửa này. Chọn 1 quái thú Loại quái thú ngửa mặt trên sân. Tăng ATK và DEF của quái thú thêm 700 điểm miễn là nó vẫn nằm ngửa trên sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Tribute this face-up card. Select 1 face-up Fiend-Type monster on the field. Increase the ATK and DEF of the monster by 700 points as long as it remains face-up on the field.


      N Rarity
      Taunt
      N Rarity
      Taunt
      Taunt
      Trap Normal
      Taunt
      Khiêu khích

       Hiệu ứng (VN):

       Chỉ kích hoạt trong Main Phase 1 của đối thủ; chọn 1 quái thú trên sân của bạn. Trong khi lá bài đã chọn vẫn còn trên sân, nếu đối thủ của bạn tấn công bằng (các) quái thú trong lượt này, họ phải chọn quái thú đã chọn làm mục tiêu tấn công.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate only during your opponent's Main Phase 1; select 1 monster on your side of the field. While the selected card remains on the field, if your opponent attacks with a monster(s) this turn, they must select the selected monster as the attack target.


       R Rarity
       Call of the Earthbound
       R Rarity
       Call of the Earthbound
       Call of the Earthbound
       Trap Normal
       Call of the Earthbound
       Hồn đất trói buộc vẫy gọi

        Hiệu ứng (VN):

        Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn chọn mục tiêu tấn công.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When an opponent's monster declares an attack: You choose the target of the attack.


        R Rarity
        Gernia
        R Rarity
        Gernia
        Gernia
        DARK 4
        Gernia
        Gernia
        • ATK:

        • 1300

        • DEF:

        • 1200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong Standby Phase tiếp theo của bạn, sau khi lá bài ngửa này mà bạn điều khiển đã bị phá hủy và đưa đến Mộ bởi hiệu ứng bài của đối thủ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During your next Standby Phase, after this face-up card you control was destroyed and sent to your Graveyard by an opponent's card effect: Special Summon it.


        R Rarity
        The Earl of Demise
        R Rarity
        The Earl of Demise
        The Earl of Demise
        DARK 5
        The Earl of Demise
        Bá tước ma Earl
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 700


        Hiệu ứng (VN):

        Sinh vật quý ông này cực kỳ độc ác, được cả con người và ác quỷ khiếp sợ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        This gentlemanly creature is extremely wicked, feared by man and fiend alike.


        R Rarity
        Headless Knight
        R Rarity
        Headless Knight
        Headless Knight
        EARTH 4
        Headless Knight
        Hiệp sĩ không đầu
        • ATK:

        • 1450

        • DEF:

        • 1700


        Hiệu ứng (VN):

        Một linh hồn bị ám ảnh của một hiệp sĩ bị buộc tội sai, người lang thang để tìm kiếm sự thật và công lý.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        A haunted spirit of a falsely accused knight who wanders in search of truth and justice.


        SR Rarity
        Puppet Master
        SR Rarity
        Puppet Master
        Puppet Master
        DARK 6
        Puppet Master
        Bậc thầy múa con rối
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể trả 2000 LP, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú Fiend trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt những mục tiêu đó, nhưng chúng không thể tấn công lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card is Tribute Summoned: You can pay 2000 LP, then target 2 Fiend monsters in your GY; Special Summon those targets, but they cannot attack this turn.


        SR Rarity
        White Magical Hat
        SR Rarity
        White Magical Hat
        White Magical Hat
        LIGHT 3
        White Magical Hat
        Trộm mũ trắng
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 700


        Hiệu ứng (VN):

        Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Trận chiến với Điểm Sinh mệnh của đối thủ, đối thủ của bạn sẽ gửi Mộ 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When this card inflicts Battle Damage to your opponent's Life Points, your opponent discards 1 card randomly from his/her hand.


        SR Rarity
        Goblin Zombie
        SR Rarity
        Goblin Zombie
        Goblin Zombie
        DARK 4
        Goblin Zombie
        Thây ma Goblin
        • ATK:

        • 1100

        • DEF:

        • 1050


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Gửi lá bài trên cùng của Deck của họ đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Thêm 1 quái thú Zombie có DEF từ 1200 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If this card inflicts battle damage to your opponent: Send the top card of their Deck to the GY. If this card is sent from the field to the GY: Add 1 Zombie monster with 1200 or less DEF from your Deck to your hand.


        SR Rarity
        Dark Ruler Ha Des
        SR Rarity
        Dark Ruler Ha Des
        Dark Ruler Ha Des
        DARK 6
        Dark Ruler Ha Des
        Ma vương minh giới Ha Des
        • ATK:

        • 2450

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ. Vô hiệu hoá các hiệu ứng của quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Fiend mà bạn điều khiển.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Cannot be Special Summoned from the GY. Negate the effects of monsters destroyed by battle with Fiend monsters you control.        Deck sử dụng nhân vật Yami Bakura trong DUEL LINKS