Yami Yugi

Yami Yugi

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Yami Yugi là nhân vật bạn có thể chọn khi vừa bắt đầu game (hoặc đạt tới stage 15 (DM) để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật nếu bạn chọn Seto Kaiba làm nhân vật chính ở đầu game). 
  • Nhân vật này yêu cầu bạn phải có chìa khòa màu đen để đấu với anh ấy tại cổng đấu với các nhân vật

Thế giới: DM
  • Yami Yugi yêu cầu các chìa khóa Đen để đấu tại Gate
  • Anh ta xuất hiện ở Gate tại Stage 15 (trừ khi được chọn làm nhân vật bắt đầu của bạn)
  • Yami Yugi Cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Chọn làm nhân vật khởi đầu (hoặc đạt đến Giai đoạn 15 trong DM Duel World nếu bạn chọn Seto Kaiba làm nhân vật khởi đầu). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Sử dụng Bài Phép 5 lần trong một Trận đấu.
  • Thu thập 10 lá bài.
  • Vào vai Seto Kaiba và thắng 1 trận đấu với Yami Yugi ở cấp độ 30 trong Duel World.
  • Sử dụng Blue-Eyes White Dragon 1 lần

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Destiny Draw
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw
Sorcery Conduit
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú Loại Phù thủy ngẫu nhiên.
Sorcery Conduit
A Card Entrusted
Khi bắt đầu Trận đấu, bạn được thêm 1 'Fiend's Sanctuary' vào bộ bài của bạn.
Fiend's Sanctuary
A Card Entrusted
Card of Sanctity
Có thể được sử dụng vào cuối lượt của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thông Thường 'Slifer the Sky Dragon' trong lượt đó. Cả hai người chơi rút cho đến khi họ có 6 lá bài trên tay.
Slifer the Sky Dragon
Card of Sanctity
Gathering of Cards
Khi bạn điều khiển "Queen's Knight", bạn có thể Triệu hồi một trong những quái thú sau trong Giai đoạn Chính của bạn ngoài việc Triệu hồi/Úp Thường thông thường của bạn.

Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu. Gửi 1 quái thú  non-DARK Cấp 10 với ? ATK từ tay vào Mộ, và thêm vào tay bạn một trong những quái thú sau hoặc 1 quái thú có dòng chữ liệt kê cụ thể tất cả những quái thú sau từ Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm tất cả các quái thú sau từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào cuối Bộ bài. Nếu bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Bộ bài Phụ của bạn cho đến hết lượt.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa ít nhất 10 quái thú Loại LIGHT Warrior.
Jack's Knight
King's Knight
Queen's Knight
Gathering of Cards
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Master of Magicians
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Thêm ngẫu nhiên 1 'Thousand Knives, 'Dark Magic Attack,' hoặc 'Dark Magic Expanded'vào tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Magicians
Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites
Power of Dark
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
Yami
Power of Dark
Spell Specialist
Nếu Bộ bài của bạn chứa 5 hoặc nhiều Bài Phép với các tên khác nhau, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để có Bài Phép trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Spell Specialist
The Dragon Knight's Path
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái vật trong tay của bạn về Bộ bài của bạn. Đặt 1 "Galloping Gaia" úp vào Vùng Môi trường của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 8 "Gaia The Fierce Knight" trở lên, quái thú hoặc quái thú Loại Rồng cấp 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Quái thú dung hợp sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu kết hợp. ● Quái thú "Gaia The Fierce Knight". ● Quái thú "Black Luster Soldier" ● Quái thú loại rồng cấp 5
The Dragon Knight's Path
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Destiny Draw: Monster Reborn
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài bình thường nếu Điểm Sinh Mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Lượt rút bài bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Monster Reborn", từ Bộ bài của bạn.
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái vật có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw: Monster Reborn
Master of Fusion: Paladin
Trả lại 1 "Dark Magician" hoặc Lá Bài Phép / Bẫy có chứa "Dark Magician" trong tên của nó vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Buster Blader" từ bên ngoài Bộ bài vào tay bạn và Úp 1 "Polymerization" vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú và trong lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau.
● Bộ bài không thể bao gồm hai bản sao của cùng một lá bài, ngoại trừ quái thú DARK Spellcaster-Type.
● Không có Quái thú Fusion nào ngoài "Dark Paladin" trong Extra Deck.
Dark Paladin
Dark Magician
Buster Blader
Polymerization
Master of Fusion: Paladin
Master of Rites: Super Soldier
Có thể được sử dụng từ lượt 2 trở đi. Gửi 1 Quái thú Ritual từ tay bạn đến Mộ và thêm 1 "Super Soldier Synthesis" từ Bộ bài vào tay bạn. Trong lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái vật "Black Luster Soldier" và trong Main Phase này, bạn chỉ có thể kích hoạt một hiệu ứng quái thú.

Nếu bạn gửi "Black Luster Soldier" đến Mộ, bạn cũng có thể đặt 1 "Super Soldier Rebirth" úp từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn.

Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có tổng cộng ít nhất 6 lá bài được bao gồm "Black Luster Soldier" trong Hiệu ứng bài của chúng. 6 lá bài này cũng phải bao gồm 4 loại lá bài khác nhau. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Super Soldier Synthesis
Super Soldier Rebirth
Black Luster Soldier
Master of Rites: Super Soldier
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Yami Yugi trong DUEL LINKS