Hướng dẫn chơi deck CodeTalker (Cyberse Code)

Hướng dẫn chơi deck CodeTalker (Cyberse Code)

IN TO THE VRAINNN!!
Vrain World chính thức ra mắt tại Duel Links, kèm theo đó là rất nhiều điều đặc sắc. Trong đó không thể không kể đến nhân vật chính phần Vrain: Playmaker cùng với deck Code Cyberse của anh ấy.

Là một deck có khả năng OTK mạnh, combo đã tay kèm hiệu ứng đặc sắc :D. Tuy Vrain mới ra mắt, các quái thú link hiện na chưa được mạnh và ta có ít sự lựa chọn nhưng trong tương lai CodeTalker có thể trở thành 1 top deck mạnh đứng Tier cao giống như cách mà Komoney đã làm với Odd-eyes

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Storm Access (Skill Card) (14%)

UR Rarity
Storm Access (Skill Card)
UR Rarity
Storm Access (Skill Card)
Storm Access (Skill Card)
Storm Access (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Decode Talker" và 1 "Firewall Dragon" vào Extra Deck của bạn.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn: Thêm 1 quái thú "Code Talker" ngẫu nhiên vào Extra Deck của bạn thông qua Bão dữ liệu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add 1 "Decode Talker" and 1 "Firewall Dragon" to your Extra Deck. The following effect can be used if your Life Points are at 1000 or below: Add 1 random "Code Talker" monster to your Extra Deck via a Data Storm. This Skill can only be used once per Duel.


Chủ yếu để ta lấy thêm card vào extra deck (Firewall Dragon, Decode Talker)
Eff thứ 2 của skill khá khó khi cho ta random add 1 trong số codetalker, nếu nhân phẩm bạn pro max thì việc bất ngờ lật kèo sẽ diễn ra dễ như Main anime

Code Talker Alive (Skill Card) (79%)

UR Rarity
Code Talker Alive (Skill Card)
UR Rarity
Code Talker Alive (Skill Card)
Code Talker Alive (Skill Card)
Code Talker Alive (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng nếu bạn có "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của bạn. Đặt 1 "Recoded Alive" vào sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 12 quái thú Cyberse hoặc Bài Phép / Bẫy "Cynet".
● Tất cả quái  trong Bộ bài phụ của bạn đều có tên khác nhau.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used if you have "Decode Talker" in your Extra Monster Zone. Set 1 "Recoded Alive" to your field from outside of your Deck. This Skill can only be used once per Duel if you begin the Duel with a Deck that follows the conditions below: ●Your Deck contains at least 12 Cyberse monsters or "Cynet" Spell/Trap Cards. ●All monsters in your Extra Deck have different card names.


Lá cạm bẫy Recoded Alive với khả năng rất mạnh, không chỉ giúp ta né hiệu ứng, né đòn tấn công,... mà còn triệu hồi 1 CodeTalker Link 3 với tên khác với quái thú mình chọn từ Extra deck lên sân
Khả năng thứ 2 của Recoded Alive giúp ta kéo về 1 CodeTalker bị banish về sân khi lá trap này ở dưới mộ và ta không có bất kì quái thú nào ở Extra Monster Zone.( Yeah, recover siêu ok, có thể trị Karma Cut, Zeta,...)

1 Lá mạnh nhưng thế nhưng với điều kiện kích hoạt rất khốn nạn kiến nó trở nên rất brickkkk. Với skill này ta đã giải quyết dc vấn đề về brick khi úp 1 Recoded Alive từ hư không khi ta điều khiển 1 Link 3 CodeTalkerCore

 

Lady Debug (x3)

SR Rarity
Lady Debug
SR Rarity
Lady Debug
Lady Debug
LIGHT 4
Lady Debug
Bọ rùa gỡ lỗi
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.


Khi triệu hồi thông thường hoặc đặc biệt lá bài này ta sẽ đc search ngay 1 quái thú Cyberse lv3 hoặc thấp hơn. 1 Searcher hoàn hảo để ta có thể bắt đầu combo hoặc chuẩn bị cho Link summon

Mathmech Subtraction và Mathmech Addition (X2-x3 Mỗi lá)

R Rarity
Mathmech Subtraction
R Rarity
Mathmech Subtraction
Mathmech Subtraction
FIRE 4
Mathmech Subtraction
Người máy toán học phép trừ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ mất 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Subtraction" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster loses 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Subtraction" once per turn.


SR Rarity
Mathmech Addition
SR Rarity
Mathmech Addition
Mathmech Addition
FIRE 4
Mathmech Addition
Người máy toán học phép cộng
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Cyberse, cũng như Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn (nhưng nó không thể tấn công lượt này), và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu sẽ nhận được 1000 ATK cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Addition" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Cyberse monsters, also Special Summon this card from your hand (but it cannot attack this turn), and if you do, the targeted monster gains 1000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Mathmech Addition" once per turn.


Free Summon, ta có thể sử dụng 2 lá này để làm nguyên liệu cho Link summon bởi hầu hết các quái thú Link hiện tại đều yêu cầu Cyberse Monster. Chưa hết, hệ hỏa còn vừa đúng để đáp ứng điều kiện để triệu hồi Salamangreat HeatLeo.

Cách thức triệu hồi cũng rất dễ dàng, ta có thể giảm tới 1000 ATK của quái thú địch hoặc tăng 1000 ATK cho quái thú của ta, rất tốt để OTK

Micro Coder (x1-x2)

SR Rarity
Micro Coder
SR Rarity
Micro Coder
Micro Coder
DARK 1
Micro Coder
Người lập mã vi mô
 • ATK:

 • 300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Cyberse mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho quái thú "Code Talker" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân tới Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú "Code Talker" : Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Cynet" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu lá bài này trên sân đã được sử dụng làm nguyên liệu, bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Micro Coder" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Cyberse monster you control would be used as Link Material for a "Code Talker" monster, this card in your hand can also be used as material. If this card is sent from the hand or field to the GY as material for the Link Summon of a "Code Talker" monster: You can either add 1 "Cynet" Spell/Trap from your Deck to your hand, or, if this card on the field was used as material, you can add 1 Level 4 Cyberse monster instead. You can only use each effect of "Micro Coder" once per turn.


Siêu ngolll.Có thể làm nguyên liệu để Link summon cho Code Talker ngay trên tayy, lại còn có thể searchh. Quá tốt phải không nào


Tùy theo cách nó được làm nguyên liệu cho Link summon, từ tay hoặc từ sân mà ta có thể dễ dàng search thứ ta thích: 1 Cynet spell/trap hoặc 1 lv4 Cyberse Monster. Những khả năng này giúp nó trở thành 1 Main core không thể thiếu, setup combo cho chúng ta

Điểm yếu duy nhất của nó là không phải card F2P nên mình chỉ khuyến cáo x1-x2 tùy điều kiện nha

Dotscaper (x2)

UR Rarity
Dotscaper
UR Rarity
Dotscaper
Dotscaper
EARTH 1
Dotscaper
Vật quét màn hình
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


Ughhhh, rất Cuteee. Xài để làm nguyên liệu cho ta Link summon, chòi lại lên sân khiến ta dễ dàng Link up lên Boss ta cần

Cynet Mining (x2)

UR Rarity
Cynet Mining
UR Rarity
Cynet Mining
Cynet Mining
Spell Normal
Cynet Mining
Khai phá mạng lưới

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


  Là lá chính để ta search Level 4 Cyberse Monster khi Lady Debug chỉ giúp ta search Level 3 trở xuống và Microcoder phải khá cồng kềnh để search đc như lá này

  Việc đẩy 1 lá xuống mộ để kích hoạt hiệu ứng giúp ta thực hiện được khá nhiều combo hay ho

  Cynet Crosswipe (x1)

  SR Rarity
  Cynet Crosswipe
  SR Rarity
  Cynet Crosswipe
  Cynet Crosswipe
  Spell Quick
  Cynet Crosswipe
  Tiêu huỷ mạng lưới

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.


   Khả năng bắn phá 1 lá trên sân khá ổn, ta có thể bắn được backrow đối phương hoặc những quái thú gây phiền toái cho ta.
   Tuy vậy điều kiện phải tribute 1 Cyberse trên sân đã giảm đi sự đa dụng của nó khi Deck ta chơi cần khá nhiều monster trên sân để spam Link

   Vậy nên việc x1 lá này cx k phải quá tệ khi ta có thể search nó qua Micro Coder và úp để thủ

   Backup Secretary (x1)

   SR Rarity
   Backup Secretary
   SR Rarity
   Backup Secretary
   Backup Secretary
   LIGHT 3
   Backup Secretary
   Thư ký dự phòng
   • ATK:

   • 1200

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú Cyberse, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Backup Secretary" một lần mỗi lượt theo cách này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a Cyberse monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Backup Secretary" once per turn this way.


   Free summon :v làm nguyên liệu cho link

   Degrade Buster (x1)

   UR Rarity
   Degrade Buster
   UR Rarity
   Degrade Buster
   Degrade Buster
   FIRE 7
   Degrade Buster
   Người triệt hạ thông tin
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 2 quái thú Cyberse khỏi Mộ của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK cao hơn lá bài này (Hiệu ứng nhanh); loại bỏ nó cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Degrade Buster" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 2 Cyberse monsters from your GY. You can target 1 monster your opponent controls with higher ATK than this card (Quick Effect); banish it until the End Phase. You can only use this effect of "Degrade Buster" once per turn.


   Khả năng la lá với Psy-Framelord Zeta, giúp ta trị được với những lá có ATK cao khó chịu trong khi ATK của quái ta khá nhỏ

   Lượng DMG ổn, dọn sân, tạo cơ hội ta kết liễu địch. Điều kiện summon cx khá dễ khi ta spam và có rất nhiều Cyberse trong mộ   Staple

    

   Mathmech Induction (x1)

   SR Rarity
   Mathmech Induction
   SR Rarity
   Mathmech Induction
   Mathmech Induction
   Trap Continuous
   Mathmech Induction
   Quy nạp máy toán học

    Hiệu ứng (VN):

    Tất cả quái thú Cyberse bạn điều khiển được tăng 500 ATK. Nếu bạn điều khiển một "Mathmech" : Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ sân đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mathmech Induction" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    All Cyberse monsters you control gain 500 ATK. If you control a "Mathmech" monster: You can send this face-up card from the field to the GY, then target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Mathmech Induction" once per turn.


    Có thể cho lá này vào hoặc không đều ok. Theo mình nghĩ thì với khả năng Buff 500 ATK cho tất cả quái thú Cyberse là khá ổn với Khi các CodeTalker của ta ATK không được to lắm khi chưa đc buff và 4000 LP của đối phương cx bay nhanh hơn

    Ngoài ra deck này thủ khá yếu nên khả năng thứ 2 của lá trap này giúp ta trao đổi chiêu thức với đối phương, ngăn cản đc nhiều trường hợp. Tuy vậy thứ ta cần là 1 Mathmech Monster ở trên sân

    Mystical Space Typhoon (x2)

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     Khum bit noi j và cũng khum cần nói j thì ai cx biết ạ hihi =)))

     Crackdown (x2-x3)

     UR Rarity
     Crackdown
     UR Rarity
     Crackdown
     Crackdown
     Trap Continuous
     Crackdown
     Bắt vật lớn

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
      Phân loại:

      Có càng nhiều càng tốt. Không quá bắt buộc vì không phải là card dễ kiếm. Sự đa dụng của nó thì được thể hiện cũng nhiều rồi, khi không chỉ chôm quái về mà ta còn có thể sử dụng nó để Link summon

      Enemy Controller (x2)

      SR Rarity
      Enemy Controller
      SR Rarity
      Enemy Controller
      Enemy Controller
      Spell Quick
      Enemy Controller
      Điều khiển địch

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
       ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


       Ngược lại với Crackdown, đây là 1 card F2P mà ai cũng có :v 1 card quá ngon của chủ tịch Kaiba. Là một top card deck nào cx nên có nhưng thứ cản ta đó chính là số 2 trên đầu nó :((


       Monster Reborn (x1)

       UR Rarity
       Monster Reborn
       UR Rarity
       Monster Reborn
       Monster Reborn
       Spell Normal
       Monster Reborn
       Phục sinh quái thú

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
        Phân loại:

        Si sà sồ sêi

        Phục Sinhhhhhhhhhh        Extra

         

        x1 mỗi lá

        UR Rarity
        Powercode Talker
        UR Rarity
        Powercode Talker
        Powercode Talker
        FIRE
        Powercode Talker
        Người xử mã vận hành
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới-Trái

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; vô hiệu hóa hiệu ứng của mục tiêu đó cho đến khi kết thúc lượt này. Một lần mỗi lượt, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ vào; ATK của lá bài này sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó chỉ trong damage calculation đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 monsters Once per turn: You can target 1 face-up monster on the field; negate that target's effects until the end of this turn. Once per turn, if this card battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; this card's ATK becomes double its original ATK during that damage calculation only.


        UR Rarity
        Encode Talker
        UR Rarity
        Encode Talker
        Encode Talker
        LIGHT
        Encode Talker
        Người xử mã hóa
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Cyberse
        Một lần mỗi lượt, trước khi Damage Calculation, nếu quái thú của bạn chỉ vào chiến đấu với quái thú của đối thủ có ATK cao hơn nó: Bạn có thể khiến quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, đồng thời bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu đó. Sau khi Damage Calculation đó, hãy cho lá bài này hoặc 1 quái thú mà nó chỉ vào nhận được ATK bằng với ATK của quái thú của đối thủ đã chiến đấu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Cyberse monsters Once per turn, before damage calculation, if your monster this card points to battles an opponent's monster with higher ATK than it: You can make that monster unable to be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. After that damage calculation, have this card or 1 monster it points to gain ATK equal to the ATK of that battled opponent's monster, until the end of this turn.


        UR Rarity
        Decode Talker
        UR Rarity
        Decode Talker
        Decode Talker
        DARK
        Decode Talker
        Người xử mã
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Hiệu ứng
        Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


        UR Rarity
        Code Talker
        UR Rarity
        Code Talker
        Code Talker
        DARK
        Code Talker
        Người xử mã dạng đầu
        • ATK:

        • 1300

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


        Yeah Linh hồn của deck có những khả năng khác nhau:
        - Code Talker: Buff 500 ATK, kháng Destroy nhưng chỉ thường dùng để Link lên cao hơn
        - Decode Talker: Ace card của Playmaker, Buff ATK và tribute để Negate 
        - Encode Talker: Thủ, bảo vệ và Buff Dmg lật kèo
        - Powercode Talker: Tribute để buff DMG, đấm mỏ Opp

        Như ta thấy điểm chung của các CodeTalker có mặt hiện nay đều là Buff ATK và đấm nhưng ta lại khó mà bỏ lại 1 trong số các anh chàng này

        Elphase (x1)

        SR Rarity
        Elphase
        SR Rarity
        Elphase
        Elphase
        WIND
        Elphase
        Yêu tinh pha sóng
        • ATK:

        • 2000

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc lớn hơn
        Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Elphase" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 or higher Cyberse monsters Gains 300 ATK for each monster this card points to. If this Link Summoned card leaves the field: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use this effect of "Elphase" once per turn.


        Với 300 ATK tăng từ Eff khiến cho Elphase có thể lên tới 2600ATK, lớn hơn cả Decode Talker. (ổn lắm đúng ko :D). 
        Khả năng thứ 2 đó là khi xuống mộ triệu hồi 1 quái thú Cyberse level 4 hoặc thấp hơn từ dưới mộ nhưng ta lại không thể lấy nó làm nguyên liệu Link tới hết turn. Chỉ cần thêm 1 quái thú trên sân như vậy ta có thể làm rất nhiều điều hay ho mà mình sẽ nói ở phần sau =))

        Brute Enforcer (x1)

        SR Rarity
        Brute Enforcer
        SR Rarity
        Brute Enforcer
        Brute Enforcer
        DARK
        Brute Enforcer
        Người thi hành thô bạo
        • ATK:

        • 1600

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng
        Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


        Hiện tại ta chưa có nhiều sự lựa chọn cho quái thú Link, việc bắn phá cũng ít nên Brute Enforcer là 1 lựa chọn không thể hợp lý hơn.

        Tuy khả năng của lá này cũng dễ bị negate nhưng dẫu sao ta cũng giảm đc lượng tài nguyên của Opp

        Flame Administrator (x1)

        SR Rarity
        Flame Administrator
        SR Rarity
        Flame Administrator
        Flame Administrator
        FIRE
        Flame Administrator
        Trình quản lửa
        • ATK:

        • 1200

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cyberse
        Tất cả các quái thú Link bạn điều khiển nhận được 800 ATK. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Flame Administrator".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Cyberse monsters All Link Monsters you control gain 800 ATK. You can only control 1 "Flame Administrator".


        Đơn giản: Buff 800 ATK các quái thú Link trên sân của bạn
        800 ATK ở Duel Links là 1 thứ gì đó khá là to tát, kết hợp với hàng loạt hiệu ứng buff ATK của các CodeTalker thì chúng ta sẽ có được 1 lượng Damage khổng lồ đấy nhé

        Security Dragon (x0-x1)

        SR Rarity
        Security Dragon
        SR Rarity
        Security Dragon
        Security Dragon
        LIGHT
        Security Dragon
        Rồng an ninh
        • ATK:

        • 1100

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú
        Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


        Rất dễ summon, rất dễ sử dụng. 
        Dọn sân của đối phương bằng cách return sẽ tránh rất nhiều tình huống xấu ví dụ như quái thú của Opp Khi xuống mộ sẽ kích eff,...

        Hiện nay ta chỉ có thể kiếm lá này qua Selection Box nên cũng k bắt buộc lắm, ta vẫn có thể thay bằng lựa chọn sau đây

        Update Jammer (x1)

        UR Rarity
        Update Jammer
        UR Rarity
        Update Jammer
        Update Jammer
        WIND
        Update Jammer
        Kẻ gây nhiễu cập nhật
        • ATK:

        • 2000

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Trái


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
        Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.


        1 F2P card mới xuất hiện trong event gần đây, khi làm nguyên liệu cho 1 quái thú Link nào đó sẽ giúp quái thú ấy dc TẤN CÔNG 2 LẦN trong lượt đó. 
        yeah double attack, OTKKK        Combo

         

        Update Jammer và Decode Talker (2 card)

        UR Rarity
        Update Jammer
        UR Rarity
        Update Jammer
        Update Jammer
        WIND
        Update Jammer
        Kẻ gây nhiễu cập nhật
        • ATK:

        • 2000

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Trái


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cyberse Cấp 2 hoặc lớn hơn
        Một lần mỗi lượt tấn công, trong damage calculation, nếu quái thú Cyberse của bạn chiến đấu (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; vô hiệu hoá tất cả các hiệu ứng của lá bài khác trên sân cho đến khi kết thúc Damage Step, Damage Calculation cho chiến đấu này sử dụng ATK / DEF ban đầu của mỗi quái thú, cũng như nếu quái thú của đối thủ bị phá huỷ bởi trận đấu này và được gửi đến Mộ, gây ra 1000 thiệt hại cho bạn. phản đối. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Link: quái thú Link đó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 2 or higher Cyberse monsters Once per battle, during damage calculation, if your Cyberse monster battles (Quick Effect): You can activate this effect; negate all other card effects on the field until the end of the Damage Step, damage calculation for this battle uses each monster's original ATK/DEF, also if an opponent's monster is destroyed by this battle and sent to the GY, inflict 1000 damage to your opponent. If this card is sent to the GY as Link Material: That Link Monster can make a second attack during each Battle Phase this turn.


        UR Rarity
        Decode Talker
        UR Rarity
        Decode Talker
        Decode Talker
        DARK
        Decode Talker
        Người xử mã
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Hiệu ứng
        Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


        Thông qua Update Jammer để có double attack,Buff Atk và shutdown đối thủ

        Micro Coder, Encode Talker và Elphase ( 3 lá)

        SR Rarity
        Micro Coder
        SR Rarity
        Micro Coder
        Micro Coder
        DARK 1
        Micro Coder
        Người lập mã vi mô
        • ATK:

        • 300

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu một quái thú Cyberse mà bạn điều khiển sẽ được sử dụng làm Nguyên liệu Link cho quái thú "Code Talker" , thì lá bài này trong tay bạn cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân tới Mộ làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của quái thú "Code Talker" : Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Cynet" từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc, nếu lá bài này trên sân đã được sử dụng làm nguyên liệu, bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 để thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Micro Coder" một lần cho mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If a Cyberse monster you control would be used as Link Material for a "Code Talker" monster, this card in your hand can also be used as material. If this card is sent from the hand or field to the GY as material for the Link Summon of a "Code Talker" monster: You can either add 1 "Cynet" Spell/Trap from your Deck to your hand, or, if this card on the field was used as material, you can add 1 Level 4 Cyberse monster instead. You can only use each effect of "Micro Coder" once per turn.


        UR Rarity
        Encode Talker
        UR Rarity
        Encode Talker
        Encode Talker
        LIGHT
        Encode Talker
        Người xử mã hóa
        • ATK:

        • 2300

        • LINK-3

        Mũi tên Link:

        Trên

        Dưới

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Cyberse
        Một lần mỗi lượt, trước khi Damage Calculation, nếu quái thú của bạn chỉ vào chiến đấu với quái thú của đối thủ có ATK cao hơn nó: Bạn có thể khiến quái thú đó không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, đồng thời bạn cũng không bị thiệt hại từ chiến đấu đó. Sau khi Damage Calculation đó, hãy cho lá bài này hoặc 1 quái thú mà nó chỉ vào nhận được ATK bằng với ATK của quái thú của đối thủ đã chiến đấu đó, cho đến khi kết thúc lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Cyberse monsters Once per turn, before damage calculation, if your monster this card points to battles an opponent's monster with higher ATK than it: You can make that monster unable to be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle. After that damage calculation, have this card or 1 monster it points to gain ATK equal to the ATK of that battled opponent's monster, until the end of this turn.


        SR Rarity
        Elphase
        SR Rarity
        Elphase
        Elphase
        WIND
        Elphase
        Yêu tinh pha sóng
        • ATK:

        • 2000

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc lớn hơn
        Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Elphase" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 3 or higher Cyberse monsters Gains 300 ATK for each monster this card points to. If this Link Summoned card leaves the field: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use this effect of "Elphase" once per turn.


        Yeah combo này khá là hay ho

        Elphase --> Encode Talker + 1 quái thú Cyberse lv4 hoặc nhỏ hơn bất kì tùy theo trường hợp mà ta chọn

        Khi đến Battle Phase, Encode Talker sẽ bảo vệ quái thú bé nhỏ ấy và buff 1 Lượng ATK tương đối lớn tùy theo quái thú mà ta đã tấn công

        x3

        SR Rarity
        Enemy Controller
        SR Rarity
        Enemy Controller
        Enemy Controller
        Spell Quick
        Enemy Controller
        Điều khiển địch

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
         ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


         SR Rarity
         Lady Debug
         SR Rarity
         Lady Debug
         Lady Debug
         LIGHT 4
         Lady Debug
         Bọ rùa gỡ lỗi
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 1400


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.


         SR Rarity
         Elphase
         SR Rarity
         Elphase
         Elphase
         WIND
         Elphase
         Yêu tinh pha sóng
         • ATK:

         • 2000

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc lớn hơn
         Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này rời khỏi sân: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó (nếu có) sẽ bị vô hiệu hóa và nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Elphase" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 3 or higher Cyberse monsters Gains 300 ATK for each monster this card points to. If this Link Summoned card leaves the field: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; Special Summon it, but for the rest of this turn, its effects (if any) are negated and it cannot be used as Link Material. You can only use this effect of "Elphase" once per turn.


         SR Rarity
         Cynet Crosswipe
         SR Rarity
         Cynet Crosswipe
         Cynet Crosswipe
         Spell Quick
         Cynet Crosswipe
         Tiêu huỷ mạng lưới

          Hiệu ứng (VN):

          Hiến tế 1 quái thú Cyberse, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Tribute 1 Cyberse monster, then target 1 card on the field; destroy it.


          Yeah như mình đã nói ở trên, việc tribute đi 1 quái thú trên sân khá là tệ với deck này. Nhưng khi có elphase, ta sẽ có 1 cục thịt để hiến tế và sử dụng sức mạnh của 2 lá ma pháp này. Dẫu sao ta không hiến tế thì quái thú được Elphase triệu hồi trong turn cũng sẽ không thể Link lên đc nữa

          Dotscaper và Cynet Mining (2 lá)

          UR Rarity
          Dotscaper
          UR Rarity
          Dotscaper
          Dotscaper
          EARTH 1
          Dotscaper
          Vật quét màn hình
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Dotscaper" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dotscaper" một lần trong mỗi Trận đấu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is sent to the GY: You can Special Summon this card. If this card is banished: You can Special Summon this card. You can only use 1 "Dotscaper" effect per turn, and only once that turn. You can only use each effect of "Dotscaper" once per Duel.


          UR Rarity
          Cynet Mining
          UR Rarity
          Cynet Mining
          Cynet Mining
          Spell Normal
          Cynet Mining
          Khai phá mạng lưới

           Hiệu ứng (VN):

           Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


           vừa có thể search, vừa có Dotscaper trên sân giúp ta mở combo, combat,...
           Đơn vị đồng hành:

           - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


           Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

           Top