Hướng dẫn chơi deck Odd-eyes

Hướng dẫn chơi deck Odd-eyes

Là 1 Anime Deck đang rất mạnh mẽ ở meta hiện tại, giữ vị trí trên tier được khoảng thời gian khá lâu, mạnh không kể đi turn 1 hay turn 2. Việc có thêm 1 Extra Monster zone khiến cho deck đã khỏe nay càng thêm khỏe, tương lai sẽ giữ tier dài nếu Konami không có động thái nerf cái skill quá imba
Tuy vậy giá của deck này quá đắt khiến cho ta không phải cứ muốn là chơi được deck này. Core rải rác ở các box khác nhau, staple toàn là hàng mạnh top cards đắt đỏ hiện nay. 1 Deck Pay to Win cho đại gia chính hiệu

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Xiangke and Xiangsheng (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Xiangke and Xiangsheng (Skill Card)
UR Rarity
Xiangke and Xiangsheng (Skill Card)
Xiangke and Xiangsheng (Skill Card)
Xiangke and Xiangsheng (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):


Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulum lên sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thêm 1 quái thú Pendulum "Odd-Eyes" với 2500 ATK hoặc thấp hơn từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn theo hướng ngửa và đặt 1 "Xiangke Magician" và 1 "Xiangsheng Magician" vào Vùng Pendulum từ tay / Deck của bạn. Sau đó, thay đổi Pendulum Scale của "Xiangsheng Magician" trong Vùng Pendulum của bạn thành 8.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu trận Đấu với một Deck (không bao gồm Extra Deck) có chứa ít nhất 5 quái thú Cấp 4 và 5 Cấp 7 và không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Performapal" hoặc "Odd-Eyes" , hoặc "Magician" quái thú Pendulum.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add Pendulum Zones to your field. The following effect can be used once per Duel. Add 1 "Odd-Eyes" Pendulum Monster with 2500 ATK or lower from your hand to your Extra Deck face-up, and place 1 "Xiangke Magician" and 1 "Xiangsheng Magician" to your Pendulum Zones from your hand/Deck. Then, change the Pendulum Scale of "Xiangsheng Magician" in your Pendulum Zone to 8. This Skill can only be used/applied if you begin the Duel with a Deck (excluding Extra Deck) that contains at least 5 Level 4 and 5 Level 7 monsters and contains no monsters other than "Performapal" or "Odd-Eyes" monsters, or "Magician" Pendulum Monsters.


1 Skill quá Imba, ta có thể dễ dàng search lên tay Odd-eyes Pendulum Dragon và kích hoạt skill này. Không chỉ có thêm Pendulum zone ở 2 bên mà còn ngay lập tức kích hoạt Xiangke Magician và Xiangsheng Magiacian ở 2 bên pendulum zone.
Điều này là quá ảo lòi vì ta đều biết ta không thể chain vào sau skill, có nghĩa là ta có thể pendulum summon ngay lập tức mà không sợ dính Cosmic hay MST. Ngoài ra Xiangke Magician có Eff rất mạnh mà ta có thể lôi nó lên sân dễ dàng qua Odd-Eyes MeteorBurst Dragon.
Để nói về điểm mạnh của skill này thì viết bao nhiêu không xuể :v. Komoney please nerf this skillCore

 

Odd-Eyes Pendulum Dragon (x3)

UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


Ace card của Yuya, linh hồn của deck.
Đầu turn ta dùng nó để search, sau đó kích hoạt skill và đem nó trở lại sân. Ta có thể sử dụng nó như 1 quái thú mạnh mẽ với 2500 ATK lại còn dc x2 Damage.
Tuy nhiên Xyz Rank 7 hiện nay có rất nhiều lá mạnh thế nên Ace Card cũng chỉ chủ yếu dùng là nguyên liệu cho những quái thú Xyz đa dụng thội  :V

Performapal Skullcrobat Joker (x2)

UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


1 trong những Main searcher của deck. Bạn có thể search bất kì 1 "Odd-eyes", "Performapal", "Pendulum Magician" ngay khi triệu hồi thông thường nó.
Khả năng search khá rộng phải không nào

Xiangsheng Magician và Xiangke Magician (Xiangke x2 - Xiangsheng x1)

R Rarity
Xiangsheng Magician
R Rarity
Xiangsheng Magician
Xiangsheng Magician
LIGHT 48
Xiangsheng Magician
Ma thuật sư tương sinh
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mặt do bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn do bạn điều khiển; Rank của quái thú Xyz đó trở thành bằng Cấp của quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn đó, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong khi bạn điều khiển nhiều lá bài hơn đối thủ, Thang Pendulum của lá bài này trở thành 4.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Đối thủ của bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ các đòn tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; ATK của lá bài này trở thành bằng với ATK hiện tại của quái thú đó, cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up Xyz Monster you control, and 1 Level 5 or higher monster you control; that Xyz Monster's Rank becomes equal to the Level of that Level 5 or higher monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). While you control more cards than your opponent does, this card's Pendulum Scale becomes 4. [ Monster Effect ] Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card. Once per turn: You can target 1 other face-up monster you control; this card's ATK becomes equal to that monster's current ATK, until the end of this turn.


SR Rarity
Xiangke Magician
SR Rarity
Xiangke Magician
Xiangke Magician
DARK 73
Xiangke Magician
Ma thuật sư tương khắc
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mặt mà bạn điều khiển; lượt này, bạn có thể sử dụng nó làm Nguyên liệu Xyz cho việc Triệu hồi Xyz bằng cách sử dụng Rank của nó như thể nó là Cấp độ (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
[ Hiệu ứng quái thú ]
Một lần trong lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG trên sân; quái thú ngửa mặt đó bị vô hiệu hóa hiệu ứng cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up Xyz Monster you control; this turn, you can use it as an Xyz Material for an Xyz Summon using its Rank as if it were a Level (even if this card leaves the field). [ Monster Effect ] Once per turn, during either player's turn: You can target 1 LIGHT monster on the field; that face-up monster has its effects negated until the end of this turn.


Ta có thể sử dụng 2 lá này để dễ dàng Pendulum Summon, ngoài ra Pendulum Eff của 2 lá này cũng khá ấn tượng, ta có thể sử dụng chúng để triệu hồi ra Odd-eyes Rebellion Dragon hay những quá thú XYZ mạnh mẽ khác

Xiangke thì đặc biệt hơn khi có tới lượng ATK khá ổn (2500 ATK) và có Monster Eff Negate 1 Light Monster tới hết lượt. Eff xài để outplayed với những deck có Boss hệ Light như: Blue-eyes, Melodious, LightSworn,...

Performapal Secondonkey (x2-x3)

SR Rarity
Performapal Secondonkey
SR Rarity
Performapal Secondonkey
Performapal Secondonkey
EARTH 4
Performapal Secondonkey
Bạn biểu diễn lừa thứ hai
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Performapal" từ Deck của mình đến Mộ, ngoại trừ "Performapal Secondonkey". Nếu bạn có 2 lá bài trong Pendulum Zones, bạn có thể thêm nó lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Performapal" monster from your Deck to the Graveyard, except "Performapal Secondonkey". If you have 2 cards in your Pendulum Zones, you can add it to your hand instead.


Vì sau khi kích hoạt skill ta đã có Xiangke và Xiangshing ở Pendulum zone nên ta có thể dễ dàng mang chú Donkey này lên sân, search 1 card nhẹ nhàng. Thường ta sẽ search Joker và tiếp tục search thêm 1 lá nữa. 1 combo nhẹ nhàng mà  +2 cards

Nobledragon Magician (x1)

SR Rarity
Nobledragon Magician
SR Rarity
Nobledragon Magician
Nobledragon Magician
FIRE 35
Nobledragon Magician
Ma thuật sư của rồng quý
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Trừ khi bạn có lá bài "Magician" trong Vùng Pendulum khác của bạn, hãy hủy lá bài này.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, ngoại trừ việc Triệu hồi Synchro của quái thú Synchro Rồng. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro, trừ khi tất cả Nguyên liệu Synchro khác là quái thú "Odd-Eyes" , đặt lá bài này ở cuối Deck. Nếu lá bài này ở trong tay hoặc Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Odd-Eyes" Cấp 7 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp của nó xuống 3, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Unless you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone, destroy this card. [ Monster Effect ] Cannot be used as Synchro Material, except for the Synchro Summon of a Dragon Synchro Monster. If this card is used as Synchro Material, unless all other Synchro Materials are "Odd-Eyes" monsters, place this card on the bottom of the Deck. If this card is in your hand or GY: You can target 1 Level 7 or higher "Odd-Eyes" monster you control; reduce its Level by 3, and if you do, Special Summon this card.


Trao cho bạn khả năng triệu hồi 1 quái thú synchro Lv 7 lực lưỡng bằng cách sử dụng Odd-eyes Pendulum Dragon trên sân của bạn.

Yeah nghe không thôi là ta đã nghĩ tới ngày Meteor Burst Dragon phải không nào?? Còn sau đó xài thêm combo thì hồi sau sẽ rõ xD

Performapal Odd-Eyes Minitaurus (x1)

N Rarity
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
N Rarity
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
DARK 46
Performapal Odd-Eyes Minitaurus
Bạn biểu diễn nhân ngưu mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu quái thú "Performapal" hoặc "Odd-Eyes" của bạn tấn công một quái thú ở Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Trong damage calculation, nếu quái thú Pendulum của bạn tấn công một quái thú của đối thủ: Bạn có thể làm cho quái thú của đối thủ đó giảm 100 ATK ứng với mỗi lá bài "Performapal""Odd-Eyes" mà bạn điều khiển, chỉ trong damage calculation.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If your "Performapal" or "Odd-Eyes" monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. [ Monster Effect ] During damage calculation, if your Pendulum Monster attacks an opponent's monster: You can make that opponent's monster lose 100 ATK for each "Performapal" and "Odd-Eyes" card you control, during damage calculation only.


Với Scale 6 ta có thể kết hớp với Arc để triệu hồi lên các level 7 Odd-eyes Monsters. Khả năng đấm gây DMG xuyên thủ thì ta có thể kết hợp với Book of Moon để xử lý và chống lại các deck có ATK cao

Monster eff của lá này thì giảm rất nhiều ATK của đối phương trong khi Odd-eyes Pendulum Dragon lại x2 DMG gây ra nên việc đấm những quái thú với lượng ATK nhỏ bằng Odd-eyes sẽ là thứ giúp mang lại chiến thắng cho chúng ta. 

Dragonpulse Magician (x1)

UR Rarity
Dragonpulse Magician
UR Rarity
Dragonpulse Magician
Dragonpulse Magician
EARTH 41
Dragonpulse Magician
Ma thuật sư mạch rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn có lá bài "Magician" ở Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Pendulum, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt trên sân; phá hủy nó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Cậu bé pháp sư này có năng khiếu nhìn thấy các dòng năng lượng tự nhiên chạy khắp trái đất, mà người dân của cậu gọi là Nhịp đập của Rồng. Sự hồ hởi và kỹ năng của anh khiến anh được người thầy của mình, "Dragonpit Magician".''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a "Magician" card in your other Pendulum Zone: You can discard 1 Pendulum Monster, then target 1 face-up monster on the field; destroy it. [ Monster Effect ] ''This boy magician has the gift of seeing the natural lines of energy that run through the earth, which his people call the Pulse of the Dragon. His exuberance and skill put him in high regard with his mentor, the "Dragonpit Magician".''


Thường dùng để kích hoạt Eff của Ebon Illusion Magician. Có thể xài để Attack hoặc Xyz rank 4

Spiral Flame Strike (x3)

UR Rarity
Spiral Flame Strike
UR Rarity
Spiral Flame Strike
Spiral Flame Strike
Spell Normal
Spiral Flame Strike
Tia lửa nổ xoắn ốc

  Hiệu ứng (VN):

  Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Nếu bạn điều khiển lá bài "Odd-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
  ● Thêm lên tay bạn 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 từ Deck của bạn hoặc 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 ngửa từ Extra Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Activate 1 of these effects; ● If you control an "Odd-Eyes" card: Target 1 card on the field; destroy it. ● Add to your hand, 1 Level 7 "Odd-Eyes" monster from your Deck, or 1 face-up Level 7 "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck.


  Tuy có tới 2 khả năng nhưng thường chỉ được dùng để search, tạo combo.
  Khả năng destroy 1 của nó cũng rất ok tuy nhiên hãy chỉ nên sử dụng khi ta có lợi thế rất lớn trong trận đấu  Staple

  Vì phần Staple toàn là các top cards hot mà ai cũng biết EFF nên mình sẽ chia ra là trap và spell cho lẹ nhé :)). Các bạn có thể tự chọn và pick vào deck cho hợp sở thích hoặc ví tiền

  Warning Point, Crackdown và Compulsory Evacuation Device (Trap)

  UR Rarity
  Warning Point
  UR Rarity
  Warning Point
  Warning Point
  Trap Normal
  Warning Point
  Điểm cảnh cáo

   Hiệu ứng (VN):

   Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


   UR Rarity
   Crackdown
   UR Rarity
   Crackdown
   Crackdown
   Trap Continuous
   Crackdown
   Bắt vật lớn

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    UR Rarity
    Compulsory Evacuation Device
    Compulsory Evacuation Device
    Trap Normal
    Compulsory Evacuation Device
    Thiết bị sơ tán bắt buộc

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


       

     Spell

     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     UR Rarity
     Mystical Space Typhoon
     Mystical Space Typhoon
     Spell Quick
     Mystical Space Typhoon
     Cơn lốc thần bí

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


      SR Rarity
      Enemy Controller
      SR Rarity
      Enemy Controller
      Enemy Controller
      Spell Quick
      Enemy Controller
      Điều khiển địch

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
       ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
       ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


       UR Rarity
       Necrovalley
       UR Rarity
       Necrovalley
       Necrovalley
       Spell Field
       Necrovalley
       Thung lũng lăng mộ

        Hiệu ứng (VN):

        Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


        UR Rarity
        Dimensional Fissure
        UR Rarity
        Dimensional Fissure
        Dimensional Fissure
        Spell Continuous
        Dimensional Fissure
        Vết nứt thứ nguyên

         Hiệu ứng (VN):

         Bất kỳ quái thú nào được gửi đến Mộ sẽ bị loại bỏ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Any monster sent to the Graveyard is banished instead.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Book of Moon
         UR Rarity
         Book of Moon
         Book of Moon
         Spell Quick
         Book of Moon
         Sách mặt trăng

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                      Extra Deck

           

          Trishula Zero Dragon of the Ice Barrier (x1)

          UR Rarity
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          UR Rarity
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          WATER 11
          Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier
          Rồng hàng rào băng về không, Trishula
          • ATK:

          • 2700

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 2+ quái thú non-Tuner
          Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tối đa 3 lá mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, ATK của nó trở thành 3300, sau đó giảm một nửa ATK của bất kỳ mặt nào- lên quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển, cũng như vô hiệu hóa hiệu ứng của chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 2+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can banish up to 3 cards your opponent controls. If this Synchro Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Trishula, Dragon of the Ice Barrier" from your Extra Deck or GY, its ATK becomes 3300, then halve the ATK of any face-up monsters your opponent currently controls, also negate their effects. You can only use this effect of "Trishula, Zero Dragon of the Ice Barrier" once per turn.


          Banish tới 3 Cards đối phương đang điều khiển ( hãy nhớ rằng khả năng này không tính là target ) sẽ giúp bạn clear sạch sân đối phương và kết liễu chúng. Rất nhiều con boss Untarget khó chịu như của Lunalight,... sẽ chỉ biết khóc khi nhìn thấy ta gọi lá này

          Odd-Eyes Meteorburst Dragon (x1)

          UR Rarity
          Odd-Eyes Meteorburst Dragon
          UR Rarity
          Odd-Eyes Meteorburst Dragon
          Odd-Eyes Meteorburst Dragon
          FIRE 7
          Odd-Eyes Meteorburst Dragon
          Rồng thiên thạch nổ mắt kỳ lạ
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trong Vùng Pendulum của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, cũng như lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" một lần mỗi lượt. Quái thú thuộc sở hữu của đối thủ không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong Battle Phase.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Special Summoned: You can target 1 card in your Pendulum Zone; Special Summon it, also this card cannot attack for the rest of this turn. You can only use this effect of "Odd-Eyes Meteorburst Dragon" once per turn. Monsters in your opponent's possession cannot activate their effects during the Battle Phase.


          Effect của nó giúp ta đảm bảo rằng khi ta attack, quái thú của đối phương sẽ không thể kích hoạt được gì cả, bao gồm cả handtrap như : Kiteroid hay Sphere Kuriboh

          Nhưng có thể đối phương sẽ có thể có những quái thú ATK cao hơn ta thì ta có thể dùng khả năng thứ 2 của lá này để XYZ ra Ebon hay Dark Armed và khi ấy ta sẽ dọn đi những thứ cản trở kia

          Number 70: Malevolent Sin và Dark Rebellion Xyz Dragon (x1)

          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          DARK
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Rồng xyz phiến loạn bóng tối
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


          2 lá rank 4 XYZ xài khi ta đi turn 2, có khả năng dọn đường hoặc buff Dame để ta kết liễu


          Evilswarm Nightmare và Abyss Dweller (x1)

          SR Rarity
          Evilswarm Nightmare
          SR Rarity
          Evilswarm Nightmare
          Evilswarm Nightmare
          DARK
          Evilswarm Nightmare
          Vai-rớt Nightmare
          • ATK:

          • 950

          • DEF:

          • 1950


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú DARK Cấp 4
          Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


          UR Rarity
          Abyss Dweller
          UR Rarity
          Abyss Dweller
          Abyss Dweller
          WATER
          Abyss Dweller
          Cư dân vực sâu
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


          Còn đây là 2 lá XYZ rank 4 ta dùng khi để đi turn 1. Dweller giúp ta ngăn chặn eff từ mộ còn Nightmare không khác gì 1 cuốn Book of Moon, thủ, chờ đối phương end turn và tiễn chúng về sảnh đấu.

          Ebon Illusion Magician (x1)

          SR Rarity
          Ebon Illusion Magician
          SR Rarity
          Ebon Illusion Magician
          Ebon Illusion Magician
          DARK
          Ebon Illusion Magician
          Pháp sư ảo ảnh tối
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 7
          Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Loại bài Phép Rank 6 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Mỗi lần một lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thường loại bài Phép từ tay hoặc Deck của bạn. Khi quái thú Thường loại bài Phép tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ebon Illusion Magician" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 6 Spellcaster-Type Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Spellcaster-Type Normal Monster from your hand or Deck. When a Spellcaster-Type Normal Monster declares an attack: You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Ebon Illusion Magician" once per turn.


          với cách lá bài trong deck, không khó gì khi ta triệu hồi anh chàng này. Từ đó ta triệu hồi Dragon Pulse Magician, để cho DragonPulse attack rồi từ đó banish 1 lá trên sân

          Voloferniges the Darkest Dragon Doomrider (x1)

          SR Rarity
          Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
          SR Rarity
          Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
          Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
          DARK
          Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
          Người cưỡi rồng dung nham đen, Volnigesh
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 7
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ nó và nếu bạn phá huỷ một quái thú, bạn có thể làm cho 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với Cấp / Rank ban đầu x 300 của quái thú bị phá huỷ cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Rồng làm nguyên liệu, nhưng không thể kích hoạt trong Damage Step.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card on the field; destroy it, and if you destroyed a monster, you can make 1 face-up monster you control gain ATK equal to the destroyed monster's original Level/Rank x 300 until the end of the next turn. This card cannot attack the turn you activate this effect. This is a Quick Effect if this card has a Dragon monster as material, but cannot be activated in the Damage Step.


          Yahh, khi ta combo dc full board turn 1 thì đây sẽ là 1 lá không thể thiếu. Khả năng destroy 1 lá bài ngửa bao gồm cả spell/trap nhưng đáng tiếc thay nó không thể kích hoạt trong Damage Step


          Khi destroy 1 quái thú ta có thể buff ATK cho 1 quái thú khác của ta, điều này sẽ tạo ra nhiều cách chơi và combo bất ngờ lắm đó
          Đơn vị đồng hành:

          - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


          Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

          Top