Hướng dẫn chơi Relinquished

Hướng dẫn chơi Relinquished

Một trong những deck anti-meta nổi tiếng bậc nhất bởi sự khốn nạn và khó chịu của mình. Đối phương làm cái đ gì mình cũng "suck" quái của chúng ha được ae bài thủ VN gọi thân thiện là "liemhaihondaitao" :V

Nhưng ta phải chấp nhận 1 sự thật là khi về duel links deck sẽ bị giới hạn khá nhiều và ta sẽ cảm thấy nó thiếu thiếu 1 thứ gì đó để có thể cạnh tranh mạnh với các deck khác. Có lẽ 1 phần là do thiếu mất "faceless" và 1 phần là do skill bị giới hạn khá nhiều( không thể kệp với Kaijju). Tuy thế đã là 1 deck anti-meta thì tất nhiên là chơi nó sẽ rất là vui luôn :))) vậy nên các bạn có thể dành ra 2 SD để build và trải nghiệm nhá

Đánh giá chung:6,9/10

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Thousand-Eyes Illusion (skill card) (100%)

UR Rarity
Thousand-Eyes Illusion (skill card)
UR Rarity
Thousand-Eyes Illusion (skill card)
Thousand-Eyes Illusion (skill card)
Thousand-Eyes Illusion (skill card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):


Nếu bạn điều khiển "Thousand-Eyes Idol," bạn có thể sử dụng một trong các hiệu ứng sau một lần trong lượt:

● Trả 1 lá bài từ tay của bạn về Deck, và Úp 1 "Black Illusion Ritual" hoặc 1 "Polymerization" lên sân từ Deck. (Chỉ 1 bản sao của các lá bài có cùng tên có thể được Úp trong Trận đấu với Kỹ năng này.) Sau đó, bạn có thể thêm 1 "Relinquished" lên tay của mình từ Deck.

● Trả 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn về Deck, sau đó đánh 1 "Bickuribox" từ Extra Deck.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Deck (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú nào khác ngoài tổng số ít nhất 10 quái thú Loại-Magiccaster Cấp 1 hoặc các quái thú có dòng "Relinquished" trong dòng chữ của chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control "Thousand-Eyes Idol," you can use one of the following effects once per turn: ● Return 1 card from your hand to the Deck, and Set 1 "Black Illusion Ritual" or 1 "Polymerization" to the field from the Deck. (Only 1 copy of cards with the same name can be Set during the Duel with this Skill.) Then, you can add 1 "Relinquished" to your hand from the Deck. ● Return 1 monster from your hand or the field to the Deck, and then play 1 "Bickuribox" from the Extra Deck. This Skill can only be used if you begin the Duel with a Deck (excluding Extra Deck) that contains no monsters other than total of at least 10 Level 1 Spellcaster-Type monsters or monsters with "Relinquished" in their text.


  Skill mới được add vào dạo gần đây. Tuy không phải là OP vì nó cũng có rất nhiều sự hạn chế nhất định nhưng có lẽ nó vẫn là Best choice cho deck này

Việc giúp ta dễ dàng fusion hay Ritual thông qua skill chính là điểm mạnh đầu tiên, đối phương không thế Cosmic hay MST vào card bạn set thông qua skill này vì họ không thể chain. 

Điểm mạnh thứ 2 chính là Kuribox hoạt động như 1 beater 2k3 atk giúp cải thiện deck trong khoản tấn công dứt điểm lên rất nhiềuCore

 

Relinquished (x2)

SR Rarity
Relinquished
SR Rarity
Relinquished
Relinquished
DARK 1
Relinquished
Vật hy sinh
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Illusion Ritual". Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). ATK / DEF của lá bài này bằng với quái thú được trang bị đó. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy trong chiến đấu, hãy phá huỷ quái thú được trang bị đó. Khi được trang bị quái thú đó, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này đều gây ra sát thương tương đương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Black Illusion Ritual". Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). This card's ATK/DEF become equal to that equipped monster's. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster instead. While equipped with that monster, any battle damage you take from battles involving this card inflicts equal effect damage to your opponent.


Lá Relinquished này mặc dù là Ace card với màn xuất hiện ngầu lòi nhưng nó lại khá vô dụng, nhiều khi trở lên brick và gây khó dễ cho ta.


- Nó chỉ có thể Succ quái với tốc độ chậm nhất và 1 quái thú duy nhất

- Thường dùng chủ yếu với mục đích là "mid", để fusion ra Thousand-Eyes hoặc Millennium-Eyes 

Thousand-Eyes Idol (x3)

UR Rarity
Thousand-Eyes Idol
UR Rarity
Thousand-Eyes Idol
Thousand-Eyes Idol
DARK 1
Thousand-Eyes Idol
Thần tà giáo nghìn mắt
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một thực thể độc ác điều khiển trái tim của con người, hàng nghìn con mắt của nó có thể nhìn thấy và mở rộng những ảnh hưởng tiêu cực trong tâm hồn của một cá nhân.


Hiệu ứng gốc (EN):

A wicked entity that controls the hearts of men, its thousand eyes are able to see and expand the negative influences in an individual's soul.


Tuy là 1 quái thú normal level 1 vô dụng nhưng lại rất cần thiết cho deck này. Ta cần tới x3 nó để có thế đáp ứng lại điều kiện của skill và hơn hết còn để kích hoạt khả năng của skill nữa:

- Set ngay lập tức lá Dung hợp hoặc lá dùng để Ritual Relinquished (hãy nhớ là skill ko thể bị chain nên đối phương sẽ không thể cosmic hay MST)

- Khi bạn thấy thiếu quái thú để có thể tấn công hoặc dứt điểm đối phương thì ta có thể triệu hồi Bickuribox từ skill khi có Thousand-Eyes idol trên sân

Golden-Eyes Idol (x3)

SR Rarity
Golden-Eyes Idol
SR Rarity
Golden-Eyes Idol
Golden-Eyes Idol
DARK 1
Golden-Eyes Idol
Thần tà giáo vàng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nhìn lên tay đối thủ của bạn, cũng như là tên lá bài này trở thành "Thousand-Eyes Idol" cho đến End Phase. Nếu lá bài này bị loại bỏ, hoặc bị gửi đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị quái thú Hiệu ứng đó cho 1 quái thú "Eyes Restrict" hoặc "Relinquished" mà bạn điều khiển không thể được Triệu hồi Thường. Khi được trang bị bởi hiệu ứng này, quái thú đó nhận được ATK bằng với ATK của quái thú được trang bị. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Golden-Eyes Idol" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn (Quick Effect): You can activate this effect; look at your opponent's hand, also this card's name becomes "Thousand-Eyes Idol" until the End Phase. If this card is banished, or sent to the GY by card effect: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that Effect Monster to 1 "Eyes Restrict" or "Relinquished" monster you control that cannot be Normal Summoned. While equipped by this effect, that monster gains ATK equal to the ATK of the equipped monster. You can only use this effect of "Golden-Eyes Idol" once per turn.


x3 Dĩ nhiên rồi vì đọc sơ qua ta cũng có thể thấy khả năng rất mạnh. Khi trên sân nó có thể trở thành Idol "Thousand-eyes Idol" khiến ta có thể kích hoạt skill của chúng ta. Ngoài ra đây là 1 quick effect, ta có thể kích hoạt bất kì lúc nào ngay trong turn của ta, turn của đối thủ, chain ngay sau các hiệu ứng khác (ngoại trừ counter trap).

Chưa hết, quick effect ấy còn giúp ta nhìn Hand đối phương, tính toán trước đường đi nước bước, outplay chúng. Việc nhìn bài khác gì chơi xấu nhưng hợp pháp đâu nhỉ :D

Khả năng cuối của lá bài này là khi bị banish hoặc send xuống mộ bởi card effect thì sẽ succ quái đối phương cho các Relinquished của bạn. Điều này có nghĩa là ta có thể áp dụng combo với lá Quick Fusion và succ 2 ngay trong turn đối phương

Black Illusion Ritual (x1)

UR Rarity
Black Illusion Ritual
UR Rarity
Black Illusion Ritual
Black Illusion Ritual
Spell Normal
Black Illusion Ritual
nghi lễ ảo ảnh đen

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual "Relinquished". Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có Cấp độ là 1 hoặc lớn hơn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card is used to Ritual Summon "Relinquished". You must also Tribute a monster from your hand or field whose Level is 1 or more.


  Có thể dễ dàng set lên sân thông qua skill nên chỉ cần x1 (tránh bị brick). Chỉ có thể dùng để ritual ra Relinquished vào từng tình huống, ngoài ra không còn tác dụng gì khác :)))

  Polymerization (x1)

  UR Rarity
  Polymerization
  UR Rarity
  Polymerization
  Polymerization
  Spell Normal
  Polymerization
  Dung hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


   Cũng như Black Illusion Ritual, đây cũng là lá bài có thể dễ dàng set lên sân thông qua skill nên chỉ cần x1. Có lẽ Dung hợp sẽ là sự lựa chọn tốt hơn hẳn Black Illusion Ritual vì ta sẽ gọi ra Millennium hay là Thousand hữu dụng hơn Relinquished rất nhiều.

   Millennium-Eyes Illusionist (x3)

   UR Rarity
   Millennium-Eyes Illusionist
   UR Rarity
   Millennium-Eyes Illusionist
   Millennium-Eyes Illusionist
   DARK 2
   Millennium-Eyes Illusionist
   Thầy ảo giác mắt ngàn năm
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 1400


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Nếu (các) quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" được Triệu hồi Đặc biệt: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn (đây không phải là tùy chọn). Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Millennium-Eyes Illusionist" một lần trong mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. If an "Eyes Restrict" Fusion Monster(s) or a "Relinquished" is Special Summoned: Add this card from your GY to your hand (this is not optional). You can only use each effect of "Millennium-Eyes Illusionist" once per turn.


   1 lá UR chỉ có trong SD mới của Relinquished, khả năng hữu dụng của nó thể hiện đúng nó là 1 lá UR.

   - Nó có thể giúp ta ngay lập tức ăn cướp quái của đối phương ngay trên sân với Quick Effect speed

   - Ngoài ra khi có 1 Relinquished được triệu hồi, ta có thể Recycle lá này về lại tay khi nó đang nằm dưới mộ. Đó chính là lý do mình thích lá bài này

   Relinquished Fusion (x3)

   SR Rarity
   Relinquished Fusion
   SR Rarity
   Relinquished Fusion
   Relinquished Fusion
   Spell Quick
   Relinquished Fusion
   Vật hy sinh kết hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 "Eyes Restrict" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ nguyên liệu khỏi tay, sân và / hoặc Mộ của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị cho mục tiêu đó cho một quái thú Fusion "Eyes Restrict" "Relinquished" mà bạn điều khiển, như thể nó được trang bị bởi hiệu ứng của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Relinquished Fusion" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 "Eyes Restrict" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing materials from your hand, field and/or GY. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; equip that target to an "Eyes Restrict" Fusion Monster or "Relinquished" you control, as if it were equipped by that monster's effect. You can only use each effect of "Relinquished Fusion" once per turn.


    Yeah, lá này thực sự rất là mạnh, 1 Miracle Fusion nhưng là Quick spell. 

    Ta dùng lá bài này để triệu hồi các Relinquished Fusion 1 cách rất dễ dàng khi ta có thể dùng material ở trong mộ. Hơn thế nữa, lá bài này còn có thể Banish chính nó từ mộ để succ quái kẻ địch (tuy là với tốc độ thấp nhất)

    Dĩ nhiên vì quick spell nên ta có thể thực hiện các combo ngay trong turn đối phương. Succ quái gây khó dễ, thậm chí là ngắt combo của địch 1 cách dễ dàng khi dùng các quái thú Millennium-Eyes (với các quick eff)

    Mystic Piper (x0-x1)

    UR Rarity
    Mystic Piper
    UR Rarity
    Mystic Piper
    Mystic Piper
    LIGHT 1
    Mystic Piper
    Người thổi sáo huyền bí
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Hiến tế lá bài này để rút và tiết lộ 1 lá bài. Nếu lá đó là Bài quái thú Cấp 1, hãy rút thêm 1 lá. Hiệu ứng của "Mystic Piper" chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Tribute this card to draw and reveal 1 card. If that card is a Level 1 Monster Card, draw 1 more card. The effect of "Mystic Piper" can only be activated once per turn.


    Lá này có thể phù hợp với điều kiện của Skill và nhét vào deck. Eff khá chậm, phải tribute chính bản thân để ta có thể draw thêm. Nhưng khả năng thật sự khiến nó hữu dụng với deck này là vì các quái thú trong deck ta đều là Level 1, nếu may mắn ta có thể rút thêm rất nhiều cards từ deck

    Nhưng điểm yếu của nó cũng rất nhiều, ngoài draw ra nó cũng không còn có ích gì khác, nhiều khi gây brick, muốn kích eff của nó thì ta cũng sẽ bị mất 1 lượt normal summon (ta thường dùng nó cho Idol). Hơn nữa nó còn là 1 Ur card trong main box nên ta có thể không xài cũng dc.     Tech

     

    Mystical Space Typhoon và Cosmic Cyclone (Backrow cleaner)

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


      2 top cards quốc dân được mọi deck săn đón. Meta từ xưa đến nay đều có các backrow rất khó chịu nên việc có những lá có thể clear được dàn sau là 1 lợi thế

      Ngoài ra ta còn có thể sử dụng để phá hủy chính các quái thú của đối phương mà ta Succ được để Succ thêm các quái thú khác. Bởi nhiều lúc, đối phương cũng sẽ không ngu gì tấn công các Relinquished của chúng ta và điều này khiến ta bị mắc kẹt với chính quái thú của mình.

      Crackdown (Càng nhiều càng tốt)

      UR Rarity
      Crackdown
      UR Rarity
      Crackdown
      Crackdown
      Trap Continuous
      Crackdown
      Bắt vật lớn

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
       Phân loại:

       Trap card có thể cho là mạnh nhất hiện nay. Giúp chúng ta bổ sung thêm khả năng succ quái. Với tình hình hiện tại khi rất nhiều các top tech cards khác bị limit 1 thì Crackdown là sự lựa chọn không thể tốt hơn. 

       Nhiều deck kẹp với lá này khi chôm quái về nhiều khi sẽ bị chật sân nhưng với Relinquished thì việc đó không là vấn đề, Ta có thể sử dụng skill hoặc mượn quái chôm được từ đối phương để Ritual hoặc Fusion

       Unexpected Dai và Enchanting Fitting Room (x2-x3)

       UR Rarity
       Unexpected Dai
       UR Rarity
       Unexpected Dai
       Unexpected Dai
       Spell Normal
       Unexpected Dai
       GUY đến bất ngờ

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


        SR Rarity
        Enchanting Fitting Room
        SR Rarity
        Enchanting Fitting Room
        Enchanting Fitting Room
        Spell Normal
        Enchanting Fitting Room
        Phòng chứa quyến ru

         Hiệu ứng (VN):

         Trả 800 LP; gửi xuống mộ 4 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt tất cả các quái thú Thường Cấp 3 hoặc thấp hơn đã được lật và xem, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Pay 800 LP; excavate the top 4 cards of your Deck and Special Summon all excavated Level 3 or lower Normal Monsters, also, after that, shuffle the rest back into your Deck.


         Các tech card giúp ta trong việc triệu hồi quái thú Normal hay cụ thể ở đây là "Thousand-Eyes Idol". Bởi ta rất cần Idol để có thể make play, thậm chí là có thể có 2 Idol ở trên sân (gold và idol thường) thông qua 2 spell này giúp sân của ta vững chắc hơn.          SpellBook Engine

          

         Spellbook of Knowledge (x1)

         UR Rarity
         Spellbook of Knowledge
         UR Rarity
         Spellbook of Knowledge
         Spellbook of Knowledge
         Spell Normal
         Spellbook of Knowledge
         Sách phép thuật Ldra

          Hiệu ứng (VN):

          Gửi xuống Mộ 1 quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển hoặc 1 "Spellbook" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Knowledge", và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Knowledge" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Send to the GY either 1 Spellcaster monster you control, or 1 other "Spellbook" card from your hand or face-up field, except "Spellbook of Knowledge", and if you do, draw 2 cards. You can only activate 1 "Spellbook of Knowledge" per turn.


          Slot card limit 1 có lẽ ta nên để cho Spellbook of Knowledge. Như ta đã biết thì deck Relinquished tất cả quái thú đều là Spellcaster vậy nên Spellbook sẽ giúp thêm cho deck mình 1 lượng power k hề nhỏ

          Còn về Eff của Knowledge chắc hẳn ai cũng biết. Send 1 và draw 2, hiệu ứng trao đổi card khá là lời. Hơn nữa ta có thể kết hợp với Golden Idol và SUCC thêm 1 quái thú khác trên sân đối phương

          Spellbook of Wisdom (x1)

          UR Rarity
          Spellbook of Wisdom
          UR Rarity
          Spellbook of Wisdom
          Spellbook of Wisdom
          Spell Quick
          Spellbook of Wisdom
          Sách phép thuật Grimoire

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu vào 1 quái thú Spellcaster trên sân, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
           ● Quái thú ngửa đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép khác trong lượt này.
           ● Quái thú ngửa đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy trong lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 Spellcaster monster on the field, then activate 1 of these effects; ● That face-up monster is unaffected by other Spell effects this turn. ● That face-up monster is unaffected by Trap effects this turn.


           Forbbiden Lance phiên bản dành cho các pháp sư "Spellcaster". Các spellbook spell này có thể dễ dàng search được qua Secret, hiệu ứng quick Eff giúp bảo kê các quái thú "nhiều mắt" của bạn khỏi các lá spell trap. Ta có thể dễ thấy được deck mình khó chịu là vậy nhưng gặp các backrow khó chịu còn ác hơn, vậy nên giữ trong mình là này sẽ giúp ta yên tâm hơn khi combo hay make play

           Ta hoàn toàn có thể thay thế lá này cho MST hoặc Cosmic vì khi chơi Relinquished ta sẽ kết hợp với các spell SpellBook, từ đó ta có thể dễ search các lá bài tùy theo trận đấu (có thể nói ngắn gọn là có thể xử lý tình huống tốt hơn MST hay Cosmic)

           Spellbook of Secrets (x2)

           SR Rarity
           Spellbook of Secrets
           SR Rarity
           Spellbook of Secrets
           Spellbook of Secrets
           Spell Normal
           Spellbook of Secrets
           Sách phép thuật Torah

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 "Spellbook" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Spellbook of Secrets". Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Spellbook of Secrets" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 "Spellbook" card from your Deck to your hand, except "Spellbook of Secrets". You can only activate 1 "Spellbook of Secrets" per turn.


            Ughhh.... Searcher của Spellbook :))) chứ tớ cũng khum biết gì thêm nữa hehe            Extra

             

            Thousand-Eyes Restrict (x2)

            UR Rarity
            Thousand-Eyes Restrict
            UR Rarity
            Thousand-Eyes Restrict
            Thousand-Eyes Restrict
            DARK 1
            Thousand-Eyes Restrict
            Vật hy sinh mắt hàng nghìn
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            "Relinquished" + "Thousand-Eyes Idol"
            Các quái thú khác trên sân không thể thay đổi tư thế chiến đấu hoặc tấn công. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này (tối đa 1). ATK / DEF của lá bài này bằng với quái thú được trang bị đó. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy trong chiến đấu, hãy phá huỷ quái thú được trang bị đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Relinquished" + "Thousand-Eyes Idol" Other monsters on the field cannot change their battle positions or attack. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; equip that target to this card (max. 1). This card's ATK/DEF become equal to that equipped monster's. If this card would be destroyed by battle, destroy that equipped monster instead.


            Khả năng steal quái không khác gì Relinquished thông thường. Ngoài ra nó còn có khả năng khá giống với Floodgate ở chỗ quái thú khác không thể quay thế tấn công hay thủ. 

            Điểm bất tiện của card này là các quái thú khác trên sân (bao gồm cả quái thú của chính chúng ta) không thể tấn công, điều này là 1 điểm trừ rất lớn khi không thể dứt điểm triệt để đối phương, có thể khiến chúng nhây và draw rồi make play lật kèo mình. Hơn nữa nó cũng chỉ có thể succ 1 quái :((

            Millennium-Eyes Restrict (x2)

            SR Rarity
            Millennium-Eyes Restrict
            SR Rarity
            Millennium-Eyes Restrict
            Millennium-Eyes Restrict
            DARK 1
            Millennium-Eyes Restrict
            Vật hy sinh mắt ngàn năm
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            "Relinquished" + 1 Effect
            Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú có hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc trong Mộ của họ; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này mà bạn điều khiển. Lá bài này nhận được ATK / DEF bằng với quái thú được trang bị đó. Quái thú có tên quái thú được trang bị đó không thể tấn công, hiệu ứng của chúng trên sân và hiệu ứng kích hoạt của chúng cũng bị vô hiệu hóa.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Relinquished" + 1 Effect Monster Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls or in their GY; equip that target to this card you control. This card gains ATK/DEF equal to that equipped monster's. Monsters with that equipped monster's name cannot attack, also their effects on the field and their activated effects are negated.


            Khác với Thousand-Eyes thì Millennium-Eyes tuyệt hơn nhiều (nghe cái tên đã đủ hiều trình :D). 

            Steal quái thú ngay tức khắc (quick play speed), có thể kích hoạt sau mỗi lần quái thú đối phương kích hoạt hiệu. Quái thú ở trên sân mà cùng tên với quái thú bị Succ thì sẽ không thể tấn công hay kích hoạt hiệu ứng

            Tuy vậy nó không thể tự bảo vệ chính mình khỏi battle như các "Eyes" kia :((

            Bickuribox (x2)

            R Rarity
            Bickuribox
            R Rarity
            Bickuribox
            Bickuribox
            DARK 7
            Bickuribox
            Ma hề trong hộp
            • ATK:

            • 2300

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            "Crass Clown" + "Dream Clown"


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Crass Clown" + "Dream Clown"


            Yeah, WTF is this card ?? Câu hỏi mà ai cũng sẽ hiện ngay trong đầu khi thấy nó lần đầu xuất hiện cùng với deck Relinquished. Vì thực tế nó chẳng liên quan vẹo gì đến deck này cả (có lẽ thứ duy nhất liên quan là cái Art toon liên quan đến Pega sú) 

            Tuy deck không liên quan nhưng skill thì lại có :D, chỉ cần kích hoạt skill, return 1 là ta đã có 1 cục thịt với 2k3 ATK để vả vỡ mồm OPP trong khi các quái thú Reli gần như là không có khả năng tấn công vì lượng ATK thấp và cũng khó để succ các quái thú atk cao khi gặp opp hay

            Sylvan Princessprite (x1)

            SR Rarity
            Sylvan Princessprite
            SR Rarity
            Sylvan Princessprite
            Sylvan Princessprite
            LIGHT
            Sylvan Princessprite
            Công chúa nảy chồi rừng Sâm La
            • ATK:

            • 1800

            • DEF:

            • 100


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 1
            Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bài Phép / Bẫy, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Bạn có thể gửi 1 quái thú Thực vật khác từ tay của bạn hoặc mặt ngửa từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Sylvan" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sylvan Princessprite" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 1 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card; excavate the top card of your Deck, and if it is a Spell/Trap, add it to your hand. Otherwise, send it to the GY. You can send 1 other Plant monster from your hand or face-up from your field to the GY, then target 1 "Sylvan" monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Sylvan Princessprite" once per turn.


            Level 1 thì Relinquished không thiếu, XYZ ra Công chúa này cũng là chuyện nhỏ.

            Loại bỏ 1 nguyên liệu mà có thể xem lá trên đầu của deck, nếu là spell/trap thì có thể lấy lên, nếu là quái thú thì có thể đẩy xuống mộ làm nguyên liệu.

            Pentestag và Code Talker (Random Link 2 Monster)

            N Rarity
            Pentestag
            N Rarity
            Pentestag
            Pentestag
            DARK
            Pentestag
            Kiểm thử cánh cứng
            • ATK:

            • 1600

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Hiệu ứng
            Nếu quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Effect Monsters If your linked monster attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


            UR Rarity
            Code Talker
            UR Rarity
            Code Talker
            Code Talker
            DARK
            Code Talker
            Người xử mã dạng đầu
            • ATK:

            • 1300

            • LINK-2

            Mũi tên Link:

            Trên

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Hiệu ứng
            Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


            các bạn có thể tùy chọn 1 trong các quái thú link 2 để nhiều trường hợp ta có thể dọn sân hoặc là có các quái thú đủ khả năng để kết liễu đối phương
            Đơn vị đồng hành:

            - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


            Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

            Top