Hướng dẫn chơi World Chalice

Hướng dẫn chơi World Chalice

World Vrain xuất hiện và ngay theo đó giới thiệu cho ta những deck Link hoàn toàn mới đối với Duel Links, trong đó World Chalice cũng là 1 trong các Deck này. Điểm đặc biệt của deck này là deck 99% F2P rất thân thiện đối với player nhưng lại còn anti meta vô cùng khó chịu.

Khả năng Return quái thú được Special summon từ extra deck là 1 trong những điểm + lớn vì hầu hết deck meta nào cũng cần tới extra. Ngoài ra boss link 3 cũng có khả năng return, vì thế nó đã trở thành deck anti meta. F2P dễ build mà sức mạnh không tồi cũng là điểm mạnh khác khá lớn của World chalice

Điểm yếu cũng deck cũng giống với khá nhiều deck hiện tại khi dễ dàng bị backrow shutdown combo. Ngoài ra lượng ATK khá thấp khiến ta hay phải chật vật return dọn sân đối phương thì mới có thể kết liễu hay dứt điểm được. 

Đánh giá chung: 7,25/10

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Labyrinth Builder (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Labyrinth Builder (Skill Card)
UR Rarity
Labyrinth Builder (Skill Card)
Labyrinth Builder (Skill Card)
Labyrinth Builder (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Xáo trộn 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài để tạo 'Labyrinth Wall' ở phía sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.Hiệu ứng gốc (EN):

Shuffle 2 cards from your hand into the Deck to create 'Labyrinth Wall' on your side of the field. This Skill can only be used once per Duel.


Skill mang lại tên tuổi của 2 anh em. Với việc đổi 2 lá trên tay, ta sẽ có 1 "mê cung" với chỉ số thủ 3000 ( là quái Normal). Điều này có nghĩa ta sẽ có thể link ngay lập tức ra Imduk mà không phải tốn lượt summon hay là khi ta không có quái thú Normal nào trên tay. 

Bởi chính Imduk là lá bài khởi đầu câu chuyện, mở combo và rất nhiều thứ khác do đó nếu như không có quái normal -> ko có Imduk -> tỷ lệ thua 69% :DMain Deck

 

Lee the World Chalice Fairy (x3)

N Rarity
Lee the World Chalice Fairy
N Rarity
Lee the World Chalice Fairy
Lee the World Chalice Fairy
LIGHT 2
Lee the World Chalice Fairy
Yêu tinh chén vì sao Lee
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "World Chalice" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Lee the World Chalice Fairy" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "World Chalice" monster from your Deck to your hand. If this card is in your GY: You can send 1 monster from your hand or field to the GY; add this card to your hand. You can only use each effect of "Lee the World Chalice Fairy" once per turn.


Lee the World Chalice Fairy là searcher chính cho quái thú World Chalice khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt.

Trong khi lá này ở trong Mộ của bạn, bạn có thể đổi chỗ với 1 quái thú (Ví dụ: World Chalice Guardragon) từ tay hoặc sân của bạn, từ đó bạn có thể Triệu hồi lại lá này vào lượt tiếp theo và search một lá bài khác. Sau đó, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng Guardragon để hồi sinh 1 Normal World Chalice cho một Combo Triệu hồi Link khác.

World Chalice Guardragon (x1-x2)

R Rarity
World Chalice Guardragon
R Rarity
World Chalice Guardragon
World Chalice Guardragon
WIND 1
World Chalice Guardragon
Rồng canh giữ chén vì sao
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 400


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào quái thú được mũi tên Link chỉ vào của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Chalice Guardragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that targets your linked monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can banish this card from your GY, then target 1 Normal Monster in your GY; Special Summon it in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only use this effect of "World Chalice Guardragon" once per turn.


Hiệu ứng đầu tiên của Guardragon sẽ cho phép bạn bảo vệ Quái thú đã được Link mà bạn điều khiển khỏi Target Eff bằng cách gửi chính nó xuống Mộ và đồng thời destroy lá bài đó. Hiệu ứng Combo Extender thứ hai của nó cho phép bạn trục xuất chính nó khỏi mộ và hồi sinh một quái thú loại Normal từ mộ của bạn đến một vùng được liên kết. (vùng mà được  mũi tên của quái thú Link chỉ)

World Legacy - "World Chalice" (x3)

N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
World Legacy - "World Chalice"
DARK 5
World Legacy - "World Chalice"
Di vật vì sao - Chén vì sao
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


 World Legacy - "World Chalice" là một Combo Starter hoặc Extender tốt. Hiệu ứng đầu tiên sẽ cho phép bạn mang ra 2 mảnh quái thú World Chalice khác từ Bộ bài của bạn trong khi lá này được Triệu hồi Thường và rời sân đấu. Bạn có thể kết hợp hiệu ứng này với hiệu ứng thứ ba của nó có thể làm gián đoạn việc Triệu hồi Quái thú từ extra của đối thủ hoặc đơn giản chỉ là Triệu hồi Link một Quái thú có World Legacy - "World Chalice" làm nguyên liệu.


Hiệu ứng thứ hai sẽ giúp bạn search 1 lá World Legacy từ Bộ bài của bạn, trong trường hợp này bạn có thể thêm một bản sao khác của chính nó bằng cách trục xuất World Legacy - "World Chalice" khỏi Nghĩa địa của bạn.

Chosen by the World Chalice, Crowned by the World Chalice và Beckoned by the World Chalice (World chalice normal monsters)

N Rarity
Chosen by the World Chalice
N Rarity
Chosen by the World Chalice
Chosen by the World Chalice
FIRE 3
Chosen by the World Chalice
Người được chọn bởi chén vì sao
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết về Anh hùng Thế giới mà anh ta đã nghe khi còn là một cậu bé, người lính thập tự chinh này đã thêm một mảnh vào áo giáp của mình từ mọi Mekkstity mà anh ta phá huỷ. Anh ta đã đặt ra một nhiệm vụ từ Fairy Lee để khôi phục Bảy Di sản Thế giới và cứu thế giới của họ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Inspired by the World Hero legends he heard as a boy, this crusader adds a piece to his armor from every Mekkstrosity he destroys. He has set out on a quest from Fairy Lee to recover the Seven World Legacies and save their world.


N Rarity
Crowned by the World Chalice
N Rarity
Crowned by the World Chalice
Crowned by the World Chalice
WATER 2
Crowned by the World Chalice
Người được trao chén vì sao
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Với cây gậy phép thuật của mình, cô ấy có thể điều khiển trái tim sống của thế giới của mình để bảo vệ người dân của cô ấy khỏi các Hiệp sĩ Mekk đã tràn qua nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

With her magical staff, she can channel the living heart of her world to shield her people from the Mekk-Knights that have overrun it.


N Rarity
Beckoned by the World Chalice
N Rarity
Beckoned by the World Chalice
Beckoned by the World Chalice
EARTH 4
Beckoned by the World Chalice
Người được vẫy gọi bởi chén vì sao
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trận chiến của anh ta với Mekkstrosities dường như không bao giờ kết thúc. Ngay cả khi khu rừng của họ bị xâm chiếm bởi Côn trùng hung dữ, anh ta vẫn giữ vững lập sân của mình và truyền cảm hứng cho những người bảo vệ khác xung quanh mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

His battle with the Mekkstrosities never seems to end. Even when their forest was invaded by Mekkstrocious Insects, he stood his ground and inspired the other defenders around him.


Những quái thú Normal World Chalice, cốt chỉ để Link ra Imduk và kết hợp với 1 số hiệu ứng của deck. Ngoài ra cũng khá tốt trong việc tấn công hay phòng thủ khi Beckoned có 1800 Atk hay Crowned với 2100 Def

World Legacy's Heart (x1)

R Rarity
World Legacy's Heart
R Rarity
World Legacy's Heart
World Legacy's Heart
Spell Normal
World Legacy's Heart
Di vật vì sao chở che

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 2 "World Chalice" trong Mộ của bạn với các tên khác nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Nếu quái thú Link được mũi tên Link chỉ vào của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Heart" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 2 "World Chalice" monsters in your GY with different names; add them to your hand. If your linked Link Monster would be destroyed by battle, you can banish this card from your GY instead. You can only activate 1 "World Legacy's Heart" per turn.


  Hiệu ứng đầu tiên sẽ cho phép bạn lấy lại 2 cards quái thú World Chalice có tên khác nhau để thiết lập Link. Hiệu ứng thứ hai của World Legacy's Heart sẽ bảo vệ các Quái thú Link được Liên kết của bạn khỏi bị destroy bởi battle.

  Unexpected Dai và Enchanting Fitting Room (Spell trợ giúp summon quái thú Normal)

  UR Rarity
  Unexpected Dai
  UR Rarity
  Unexpected Dai
  Unexpected Dai
  Spell Normal
  Unexpected Dai
  GUY đến bất ngờ

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


   SR Rarity
   Enchanting Fitting Room
   SR Rarity
   Enchanting Fitting Room
   Enchanting Fitting Room
   Spell Normal
   Enchanting Fitting Room
   Phòng chứa quyến ru

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 800 LP; gửi xuống mộ 4 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt tất cả các quái thú Thường Cấp 3 hoặc thấp hơn đã được lật và xem, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 800 LP; excavate the top 4 cards of your Deck and Special Summon all excavated Level 3 or lower Normal Monsters, also, after that, shuffle the rest back into your Deck.


    Tuy các hiệu ứng của 2 lá bài ma pháp này là để giúp ta triệu hồi quái thú Normal 1 cách dễ dàng hơn nhưng thực sự nó lại không được tối ưu. Tùy vào các Card bạn có, bạn có thể để lại 2-3 slot cho những lá này hoặc bạn có thể hoàn toàn thay chúng bằng Rescue Rabbit    Extra Deck

     

    Ningirsu the World Chalice Warrior (x1)

    UR Rarity
    Ningirsu the World Chalice Warrior
    UR Rarity
    Ningirsu the World Chalice Warrior
    Ningirsu the World Chalice Warrior
    EARTH
    Ningirsu the World Chalice Warrior
    Chiến sĩ chén vì sao Ningirsu
    • ATK:

    • 2500

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú Link
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Rút các lá bài bằng số "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ningirsu the World Chalice Warrior" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ sân của mỗi người chơi đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: Draw cards equal to the number of "World Chalice" monsters this card points to. You can only use this effect of "Ningirsu the World Chalice Warrior" once per turn. Once per turn: You can send 1 card from each player's field to the GYs. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


    Quá thú Liên kết 3 (có lẽ là Boss của deck World Chalice Duel Link) cho phép bạn draw tương đương với số lượng quái thú World Chalice mà Ningirsu đang chỉ vào khi anh ta được triệu hồi, điều này rất tốt để lấy lại tài nguyên của bạn sau một lần triệu hồi tiêu tốn rất nhiều từ tay của bạn. Bên cạnh đó, Ningirsu còn có một hiệu ứng tuyệt vời khác, loại bỏ không target, không destroy mà là return, rất tốt để chống lại Quái thú không thể bị nhắm mục tiêu hoặc tiêu diệt.

    Auram the World Chalice Blademaster (x2)

    R Rarity
    Auram the World Chalice Blademaster
    R Rarity
    Auram the World Chalice Blademaster
    Auram the World Chalice Blademaster
    FIRE
    Auram the World Chalice Blademaster
    Kiếm sĩ chén vì sao Auram
    • ATK:

    • 2000

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "World Chalice"
    Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú "World Legacy" với tên khác nhau trong Mộ của bạn. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú "World Chalice" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú khác trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Auram the World Chalice Blademaster" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Chalice" từ tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 "World Chalice" monsters Gains 300 ATK for each "World Legacy" monster in your GY with a different name. You can Tribute 1 "World Chalice" monster this card points to, then target 1 other monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Auram the World Chalice Blademaster" once per turn. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


    Auram the World Chalice Blademaster, một "Good Combo Extender" sẽ cho phép bạn hồi sinh Quái thú bao gồm cả các Big boss Link Monster bằng cách hiến tế 1 quái thú World Chalice mà bạn điều khiển. Hiệu ứng này cũng sẽ giúp kích hoạt hiệu ứng của quái thú bị Tribute đó cho combo.

    Ib the World Chalice Priestess (x1-x2)

    R Rarity
    Ib the World Chalice Priestess
    R Rarity
    Ib the World Chalice Priestess
    Ib the World Chalice Priestess
    WATER
    Ib the World Chalice Priestess
    Lạc thần chén vì sao Ib
    • ATK:

    • 1800

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú với các loại và thuộc tính khác nhau
    Lá bài được kết nối Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài được kết nối Link này với các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến sẽ bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ thay thế. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different Types and Attributes This linked card cannot be destroyed by battle or card effects. Your opponent cannot target this linked card with card effects. If a monster(s) this card points to would be destroyed by a card effect, you can send this card to the GY instead. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


    Một Quái thú World Chalice Liên kết 2 với khả năng bảo vệ khỏi bị Phá Hủy bởi Battle hay Card Effect (nó còn bảo kê khiến quái thú World Chalice được chỉ vào không bị target)  trong khi lá này được liên kết với các Quái thú Link khác. Bạn cũng có thể gửi Ib the World Chalice Priestess xuống Mộ để bảo vệ các Quái thú khác của bạn mà lá này chỉ điểm khỏi Sự hủy diệt.

    Imduk the World Chalice Dragon (x3)

    R Rarity
    Imduk the World Chalice Dragon
    R Rarity
    Imduk the World Chalice Dragon
    Imduk the World Chalice Dragon
    WIND
    Imduk the World Chalice Dragon
    Rồng chén vì sao Imduk
    • ATK:

    • 800

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Bình thường, ngoại trừ Token
    Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "World Chalice" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ, lá bài này chỉ đến: Bạn có thể phá huỷ quái thú của đối thủ đó. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "World Chalice" từ tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Normal Monster, except a Token During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "World Chalice" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster this card points to: You can destroy that opponent's monster. If this card is sent from the field to the GY: You can Special Summon 1 "World Chalice" monster from your hand.


    Imduk là một lá Combo Starter cực tốt mà ta không thể thiếu trong deck. Nó được ta mang tới x2-x3 trong deck bởi khả năng thêm 1 extra normal summon lại còn kèm thêm 1 special summon World Chalice khi lá bài này rời sân. Ngoài ra chỉ cần 1 quái thú normal World Chalice là ta đã có thể có Imduk, điều này dễ đáp ứng điều kiện triệu hồi BigBoss của ta Ningirsu đòi tới 2+ Link Monster

    Security Dragon (x1)

    SR Rarity
    Security Dragon
    SR Rarity
    Security Dragon
    Security Dragon
    LIGHT
    Security Dragon
    Rồng an ninh
    • ATK:

    • 1100

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú
    Khi đang ngửa mặt trên sân, nếu lá bài này được co-linked: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Security Dragon" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters Once while face-up on the field, if this card is co-linked: You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand. You can only use this effect of "Security Dragon" once per turn.


    Một quái thú link 2 với hiệu ứng của  Compulsory Evacuation Device khi được co-linked sẽ là combo tuyệt vời để phá đám đối phương, khi mà ta đã có imduk trong extra deck thì việc co Link với security dragon sẽ càng dễ dàng    Tech

     

    Mystical Space Typhoon (x3)

    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    UR Rarity
    Mystical Space Typhoon
    Mystical Space Typhoon
    Spell Quick
    Mystical Space Typhoon
    Cơn lốc thần bí

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


     Yep, deck nào cũng cần tới các lá giúp phá hủy backrow, chỉ là có thừa slot để nhét nó không thôi :v. World Chalice cũng không phải ngoại lệ, chứ ta vừa triệu hồi 1 world chalce lên mà ăn crackdown hay flood gate thì chỉ biết nằm khóc chứ sao giờ =))

     Crackdown (x2-x3)

     UR Rarity
     Crackdown
     UR Rarity
     Crackdown
     Crackdown
     Trap Continuous
     Crackdown
     Bắt vật lớn

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
      Phân loại:

      succ 1 quái free là một điều quá tuyệt để ngắt combo và chặn họng đối phương. Crackdown hơn E Controller ở chỗ không phải hi sinh 1 quái thú mà cũng phải trả lại đối phương khi hết lượt mà còn không bị limit 1 ( Tôi sẽ không nói nó thua E Con ở chỗ không thể tấn công và cũng không phải là quick spell đâu :D)

      D.D. Crow (x1-x2)

      UR Rarity
      D.D. Crow
      UR Rarity
      D.D. Crow
      D.D. Crow
      DARK 1
      D.D. Crow
      Quạ KgK
      • ATK:

      • 100

      • DEF:

      • 100


      Hiệu ứng (VN):

      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
      Phân loại:

      Có thể coi đây như 1 Hand trap, quick banish 1 lá dưới mộ sẽ ngắt đc rất nhiều combo của hầu hết các deck hiện nay ở Duel Links như: Galaxy-Eyes, Infernoid, Sala,...

      Treacherous Trap Hole (x1)

      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      SR Rarity
      Treacherous Trap Hole
      Treacherous Trap Hole
      Trap Normal
      Treacherous Trap Hole
      Hang rơi lươn lẹo

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


       đáng tiếc là lá trap này giờ đã bị limit 1. Tuy tỉ lệ lên Hand k được cao như trước hay cũng không thể mix được với nhiều lá khác nhưng có lẽ World chalice sẽ vẫn dư slot để chào đón nó. Pop tới 2 quái thú, nhiều trường hợp còn đặt dấu chấm hết cho đối phương và đó là lý do nó bị limit 1 (theo konami nói là quá mạnh và được dùng nhiều trong khoảng tg dài :v)       Other Cards Option

        

       Rescue Rabbit (x3)

       UR Rarity
       Rescue Rabbit
       UR Rarity
       Rescue Rabbit
       Rescue Rabbit
       EARTH 4
       Rescue Rabbit
       Thỏ giải cứu
       • ATK:

       • 300

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài ngửa này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng tên từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Rescue Rabbit" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Special Summoned from the Deck. You can banish this face-up card you control; Special Summon 2 Level 4 or lower Normal Monsters with the same name from your Deck, but destroy them during the End Phase. You can only use this effect of "Rescue Rabbit" once per turn.


       Hiệu ứng của thỏ xinh giúp ta có tới ngay 2 World Chalice normal ở trên sân. Tuy vậy hiệu ứng của thỏ khá chậm chạp, tốn 1 lượt normal summon, sau đó banish chính mình chứ không phải là tribute chính mình. Điều này khiến địch có thể chain vào hiệu ứng của thỏ ( ví dụ như Karma Cut) và từ đó sẽ không có World Chalice nào được triệu hồi đặc biệt cả :((

       Draconnet (,)

       SR Rarity
       Draconnet
       SR Rarity
       Draconnet
       Draconnet
       DARK 3
       Draconnet
       Rồng kết nối mạng
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Normal Monster from your hand or Deck in Defense Position.


       Cũng giúp ta trong việc triệu hồi đặc biệt quái thú normal. Tuy thế vì không phải là World Chalice nên Draconnet sẽ không thể link ra Imduk hay các World Chalice Link, nhiều khi trở thành cục gạch cản trở.

       Vì có lẽ thế mà ta nên xài Draconnet khi đi kèm với skill Storm Access

       World Legacy Discovery (x1)

       N Rarity
       World Legacy Discovery
       N Rarity
       World Legacy Discovery
       World Legacy Discovery
       Spell Field
       World Legacy Discovery
       Di vật vì sao hẹn gặp

        Hiệu ứng (VN):

        Tất cả "World Chalice" trên sân nhận được 300 ATK / DEF. Một lần mỗi lượt, nếu "World Chalice" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc rời sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "World Chalice" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        All "World Chalice" monsters on the field gain 300 ATK/DEF. Once per turn, if a face-up "World Chalice" monster you control is destroyed by battle, or leaves the field because of an opponent's card effect: You can target 1 "World Chalice" monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


        300 ATK/ Def cũng không phải là nhiều nhưng đủ giúp Ningirsu lên tới 2k8 ATK và không dễ bị đánh bại. Ngoài ra hiệu ứng t2 của lá Field này có thể cứu vớt ta khỏi nhiều bàn thua hoặc là giúp ta lật lại thế cờ vào turn tiếp theo

        Invokerrrrrrrrr

        UR Rarity
        Invoked Purgatrio
        UR Rarity
        Invoked Purgatrio
        Invoked Purgatrio
        FIRE 7
        Invoked Purgatrio
        Triệu hoán thú Purgatrio
        • ATK:

        • 2300

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        "Aleister the Invoker" + 1 quái thú FIRE
        Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Aleister the Invoker" + 1 FIRE monster This card gains 200 ATK for each card your opponent controls. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


        N Rarity
        Chosen by the World Chalice
        N Rarity
        Chosen by the World Chalice
        Chosen by the World Chalice
        FIRE 3
        Chosen by the World Chalice
        Người được chọn bởi chén vì sao
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết về Anh hùng Thế giới mà anh ta đã nghe khi còn là một cậu bé, người lính thập tự chinh này đã thêm một mảnh vào áo giáp của mình từ mọi Mekkstity mà anh ta phá huỷ. Anh ta đã đặt ra một nhiệm vụ từ Fairy Lee để khôi phục Bảy Di sản Thế giới và cứu thế giới của họ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Inspired by the World Hero legends he heard as a boy, this crusader adds a piece to his armor from every Mekkstrosity he destroys. He has set out on a quest from Fairy Lee to recover the Seven World Legacies and save their world.


        UR Rarity
        Aleister the Invoker
        UR Rarity
        Aleister the Invoker
        Aleister the Invoker
        DARK 4
        Aleister the Invoker
        Triệu hoán sư aleister
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


        R Rarity
        Invocation
        R Rarity
        Invocation
        Invocation
        Spell Normal
        Invocation
        Phép triệu hoán

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


         Hehe ở đâu có hệ Hỏa, ở đó có Invoker. dạo gần đây Invoker còn được thả nữa, thời tới để mix rồi.

         The Agent of Creation - Venus và Mystical Shine Ball (Nữ thần với 2 hòn bi)

         SR Rarity
         The Agent of Creation - Venus
         SR Rarity
         The Agent of Creation - Venus
         The Agent of Creation - Venus
         LIGHT 3
         The Agent of Creation - Venus
         Đại hành giả sáng tạo - Sao Kim
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mystical Shine Ball" từ tay hoặc Deck của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can pay 500 LP; Special Summon 1 "Mystical Shine Ball" from your hand or Deck.


         SR Rarity
         Mystical Shine Ball
         SR Rarity
         Mystical Shine Ball
         Mystical Shine Ball
         LIGHT 2
         Mystical Shine Ball
         Quả cầu ánh sáng thánh
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 500


         Hiệu ứng (VN):

         Một linh hồn ánh sáng được bao phủ bởi sự tỏa sáng thần bí. Khi bạn nhìn thấy hình dạng tuyệt đẹp của nó, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         A soul of light covered by mystical shine. When you see its beautiful shape, your dream will come true.


         Spam ra 1 loạt bi (trăng nhe đừng nghe toi xàm) mà không phải one per turn đồng nghĩa ta sẽ có hàng loạt imduk và Ez Ningiru
         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         Top