Hướng dẫn chơi Black Luster Soldier

Hướng dẫn chơi Black Luster Soldier

... Cái gì tới cũng phải tới, dù ghét cay ghét đắng cái deck này thì toi sẽ vẫn lên bài cho ae để có cái nhìn tổng quan về cái deck Black Luster Soldier hay còn gọi là BLS này.

Anime deck + cheat Skill = ez tier 1, liệu đây có phải là cái deck p2w không não cũng chơi được không?? Hãy cũng xem nhé

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

Yep, Skill sẽ là thứ đầu tiên được nhắc tới vì ai cũng biết deck này mạnh nhất vì cái gì...

The Soul of Light and Darkness (Skill Card) (100%)

UR Rarity
The Soul of Light and Darkness (Skill Card)
UR Rarity
The Soul of Light and Darkness (Skill Card)
The Soul of Light and Darkness (Skill Card)
The Soul of Light and Darkness (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Linh hồn Ánh sáng và Bóng tối và 1 Ritual Siêu chiến binh trong Mộ của bạn. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Gaia The Fierce Knight" , quái thú "Black Luster Soldier" , và các quái thú không có Rank hoặc Cấp độ.

Một lần trong lượt, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau khi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Black Luster Soldier" . Thêm 1 quái thú Ritual "Black Luster Soldier" khi không có lá bài nào có cùng tên trong Mộ và sân của bạn, đồng thời thêm nó từ Deck lên tay bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 lá bài bị loại bỏ của bạn và đưa chúng về Mộ của bạn. Sau đó, chỉ một lần trong mỗi Trận đấu, nếu có "Black Luster Soldier" trên sân của bạn, bạn có thể Úp 1 Lá Bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên sân của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add the Soul of Light and Darkness and 1 Super Soldier Ritual to your Graveyard. During this Duel, you can only Special Summon "Gaia The Fierce Knight" monsters, "Black Luster Soldier" monsters, and monsters without Rank or Level. Once per turn, you can activate the following effect when you Special Summon a "Black Luster Soldier" monster. Add 1 "Black Luster Soldier" Ritual Monster when there are no cards with the same name in your Graveyard and field, and add it from the Deck to your hand. Then, select up to 3 banished cards of yours and return them to your Graveyard. After so, for once per Duel only, if there is "Black Luster Soldier" on your field, you can Set 1 Ritual Spell Card from your Deck to your field.


+7 Card dưới mộ for nothing?
    
   - Có lẽ ta nên nói từ từ, vì cái skill này khá là dài. Trước mắt ta thấy add 1 đống gì đó dưới mộ nhưng để sau đi, quan trọng là câu thứ 2- nó gần như là tác dụng phụ (giới hạn summon của deck) để cho bớt khỏe đi. Nhưng WTF Konami?? nó chỉ ngăn ta Synchro và XYZ, còn Link thì sao??? Cái meta hiện tại có thể mix với cả đống engine Link bá đạo luôn đó bro?? Vậy nên deck này vẫn có thể playable với Link Monster trong Extra.

  - Thường thì vào turn đầu của ta, ta sẽ ngay lập tức Ritual 1 BLS bằng "Super Soldier Ritual" cùng với 2 nguyên liệu dưới mộ.

Sau đó: add free 1 BLS khác từ deck lên tay, set 1 ritual spell từ deck lên sân (có thể là Chaos Form), Return 3 lá bị banish về mộ (3 lá mình dùng để ritual) để chuẩn bị cho turn tiếp theo ritual tiếp,.....

Dcm viết mà cảm giác mình nói y như con bot luôn, skill del gì ảo dcd, buff bẩn nhái fifaiĐống card dưới mộ

UR Rarity
Super Soldier Ritual
UR Rarity
Super Soldier Ritual
Super Soldier Ritual
Spell Normal
Super Soldier Ritual
Nghi lễ siêu chiến sĩ

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú Ritual "Black Luster Soldier" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp chính xác bằng 8. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 quái thú TỐI khỏi Mộ của bạn ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Luster Soldier" từ tay bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Super Soldier Ritual" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can be used to Ritual Summon any "Black Luster Soldier" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field whose total Levels exactly equal 8. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the Graveyard: You can banish this card, 1 LIGHT monster, and 1 DARK monster from your Graveyard; Special Summon 1 "Black Luster Soldier" Ritual Monster from your hand, ignoring its Summoning conditions. You can only use this effect of "Super Soldier Ritual" once per turn.


  R Rarity
  Mystical Elf
  R Rarity
  Mystical Elf
  Mystical Elf
  LIGHT 4
  Mystical Elf
  Elf thánh
  • ATK:

  • 800

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Một yêu tinh mỏng manh, thiếu tấn công, nhưng có khả năng phòng thủ tuyệt vời được hỗ trợ bởi sức mạnh thần bí.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  A delicate elf that lacks offense, but has a terrific defense backed by mystical power.


  SR Rarity
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  SR Rarity
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  DARK 7
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  Kỵ sĩ hắc ám Gaia thức giấc
  • ATK:

  • 2300

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này bị Hiến Tế: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Luster Soldier" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arisen Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt. Khi bạn Triệu hồi Ritual một "Black Luster Soldier" , bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình như 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent controls more monsters than you do, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Tributed: You can Special Summon 1 "Black Luster Soldier" monster from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Arisen Gaia the Fierce Knight" once per turn. When you Ritual Summon a "Black Luster Soldier" monster, you can banish this card from your Graveyard as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


  UR Rarity
  Gaia The Fierce Knight
  UR Rarity
  Gaia The Fierce Knight
  Gaia The Fierce Knight
  EARTH 7
  Gaia The Fierce Knight
  Kỵ sĩ hắc ám Gaia
  • ATK:

  • 2300

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Một hiệp sĩ có con ngựa đi nhanh hơn gió. Lực lượng chiến đấu của anh ta là một lực lượng cần được tính đến.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  A knight whose horse travels faster than the wind. His battle-charge is a force to be reckoned with.


  UR Rarity
  Sphere Kuriboh
  UR Rarity
  Sphere Kuriboh
  Sphere Kuriboh
  DARK 1
  Sphere Kuriboh
  Bóng Kuriboh
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; thay đổi quái thú đang tấn công thành Tư thế Phòng thủ. Khi bạn Triệu hồi Ritual, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình vì là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand to the GY; change the attacking monster to Defense Position. When you Ritual Summon, you can banish this card from your GY as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


  UR Rarity
  Kuriboh
  UR Rarity
  Kuriboh
  Kuriboh
  DARK 1
  Kuriboh
  Kuriboh
  • ATK:

  • 300

  • DEF:

  • 200


  Hiệu ứng (VN):

  Trong damage calculation, nếu quái thú của đối thủ tấn công (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào nào từ chiến đấu đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During damage calculation, if your opponent's monster attacks (Quick Effect): You can discard this card; you take no battle damage from that battle.


  R Rarity
  Dark Magician
  R Rarity
  Dark Magician
  Dark Magician
  DARK 7
  Dark Magician
  Pháp sư bóng tối
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  '' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


  Hiệu ứng gốc (EN):

  ''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


  SR Rarity
  Charging Gaia the Fierce Knight
  SR Rarity
  Charging Gaia the Fierce Knight
  Charging Gaia the Fierce Knight
  LIGHT 7
  Charging Gaia the Fierce Knight
  Kỵ sĩ hắc ám Gaia phi ngựa
  • ATK:

  • 2300

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không có Hiến tế, ATK ban đầu của nó sẽ trở thành 1900. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 "Black Luster Soldier" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Charging Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, its original ATK becomes 1900. If this card is Tributed: You can add 1 "Black Luster Soldier" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Charging Gaia the Fierce Knight" once per turn.


  Đây chính là cái đống được thêm vào mộ thông qua Skill. Lá đáng chú ý nhất đó là lá ritual spell "Super Soldier Ritual":

  • Lá này có thể kích hoạt ngay trong turn nó được thêm vào mộ thông qua Skill. Ritual 1 BLS trên tay bỏ qua cả điều kiện triệu hồi của nó chỉ bằng các nguyên liệu được cho sẵn dưới mộ. Chú ý là này là Hard one per turn nên sau khi đưa nó trở về từ khu vực banish về mộ thì phải chờ tới turn sau mới xài đc tiếp nhé  Black Luster Soldier

  Vì deck này có tới tận 3 quái thú Ritual và đống monster con nào cũng tên Black Luster Soldier nên mình sẽ gọi tắt ntn cho nhanh cũng như để phân biệt:

  • Legendary Swordman
  • Super Soldier
  • BLS

  Black Luster Soldier - Super Soldier (x1)

  UR Rarity
  Black Luster Soldier - Super Soldier
  UR Rarity
  Black Luster Soldier - Super Soldier
  Black Luster Soldier - Super Soldier
  EARTH 8
  Black Luster Soldier - Super Soldier
  Lính hỗn mang siêu cấp
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Super Soldier Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và đưa nó vào Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của nó trong Mộ. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài này của bạn bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gaia The Fierce Knight" từ tay của bạn, Deck , hoặc Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Ritual Summon this card with "Super Soldier Ritual". If this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Inflict damage to your opponent equal to its ATK in the Graveyard. If this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this card in your possession is destroyed by an opponent's card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Gaia The Fierce Knight" monster from your hand, Deck, or Graveyard. You can only Special Summon "Black Luster Soldier - Super Soldier(s)" once per turn.


  Để ngắn gọn thì Super Soldier là best card turn 1 bởi effect khi rời sân của nó (+1 Gaia lên sân) 

  Vai trò chính của lá này là 1 beater với 3000 ATK, còn có cả burn damage.

  Arisen Gaia the Fierce Knight và Charging Gaia the Fierce Knight (Gaia)

  SR Rarity
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  SR Rarity
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  DARK 7
  Arisen Gaia the Fierce Knight
  Kỵ sĩ hắc ám Gaia thức giấc
  • ATK:

  • 2300

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này bị Hiến Tế: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Luster Soldier" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arisen Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt. Khi bạn Triệu hồi Ritual một "Black Luster Soldier" , bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình như 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If your opponent controls more monsters than you do, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Tributed: You can Special Summon 1 "Black Luster Soldier" monster from your hand or Graveyard. You can only use this effect of "Arisen Gaia the Fierce Knight" once per turn. When you Ritual Summon a "Black Luster Soldier" monster, you can banish this card from your Graveyard as 1 of the monsters required for the Ritual Summon.


  SR Rarity
  Charging Gaia the Fierce Knight
  SR Rarity
  Charging Gaia the Fierce Knight
  Charging Gaia the Fierce Knight
  LIGHT 7
  Charging Gaia the Fierce Knight
  Kỵ sĩ hắc ám Gaia phi ngựa
  • ATK:

  • 2300

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không có Hiến tế, ATK ban đầu của nó sẽ trở thành 1900. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 "Black Luster Soldier" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Charging Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, its original ATK becomes 1900. If this card is Tributed: You can add 1 "Black Luster Soldier" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Charging Gaia the Fierce Knight" once per turn.


    Đi kèm với Super Soldier là 2 lá Gaia này (bọn này được thêm vào mộ qua skill nên k tốn slot deck)

  Không có gì để nói quá nhiều khi tác dụng của chúng là cục thịt thay thế khi Super Soldier rời sân

  Black Luster Soldier - Legendary Swordsman (x1)

  UR Rarity
  Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
  UR Rarity
  Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
  Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
  EARTH 8
  Black Luster Soldier - Legendary Swordsman
  Lính hỗn mang - Kiếm sĩ huyền thoại
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form" hoặc "Super Soldier Ritual". Phải được Triệu hồi Ritual. Trong Draw Phase của bạn, trước khi bạn rút bài: Bạn có thể để lộ lá bài này trên tay của mình; từ bỏ lượt rút bình thường của bạn ở lượt này và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng trong Battle Phase của bạn. Khi lá tấn công này, đã được Triệu hồi Ritual bằng cách sử dụng quái thú Thường, phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể xáo trộn tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển vào Deck.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Ritual Summon this card with "Chaos Form" or "Super Soldier Ritual". Must be Ritual Summoned. During your Draw Phase, before you draw: You can reveal this card in your hand; give up your normal draw this turn, and if you do, add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand. Your opponent cannot activate cards or effects during your Battle Phase. When this attacking card, that was Ritual Summoned using a Normal Monster, destroys an opponent's monster by battle: You can shuffle all cards your opponent controls into the Deck.


   Lá bài lý tưởng để summon vào turn 2, nó có đủ yếu tố để trở thành 1 beater mà deck nào cũng muốn có:

  • ATK 3000 lại còn ép opp không ĐƯỢC PHÉP kích eff trong battle phase (trong Duel Links các lá có khả năng ngăn địch kích effect trong Damage Step đã tốt lắm rồi), làm cho lá này counter mọi thứ cản ta tấn công như Mirror Force, Magic Cylinder,... hay đơn giản là mấy đứa k chịu đọc tính giữ Disruption tới Battle Phase mới xài.

  • Vì skill đã cho ta cả đám normal monster dưới mộ nên lá này 100% có thêm 1 effect khi tấn công và phá hủy 1 quái thú: Return hết bài của opp. Kết hợp với effect trên thì việc opp bay cả sân là gần như sẽ diễn ra (trừ khi ta gặp mấy lá Uneffected) -> từ đó kết liễu đối phương có cái sân trống không. 
  Bonus effect thay vì draw xui rủi thì ta có thể add 1 ritual spell lên tay thay vì draw. Thông qua skill (khả năng add Black Luster Soldier) thì 96,69% lá này sẽ ở trên tay bạn ngay cả khi chỉ x1 nó trong deck nên cứ yên tâm mà x1 nhé.

  Black Luster Soldier (x2-3)

  UR Rarity
  Black Luster Soldier
  UR Rarity
  Black Luster Soldier
  Black Luster Soldier
  EARTH 8
  Black Luster Soldier
  Lính hỗn mang
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Black Luster Ritual".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Ritual Summon this card with "Black Luster Ritual".


  Không có j để nói về Black Luster Soldier base form này . Tuy nhiên hãy cố x2-3 slot cho nó nhé.

  Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning (x3)

  UR Rarity
  Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
  UR Rarity
  Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
  Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
  LIGHT 8
  Black Luster Soldier - Envoy of the Beginning
  Lính hỗn mang - Sứ giả sự khởi đầu
  • ATK:

  • 3000

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú ÁNH SÁNG và 1 BÓNG TỐI khỏi Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
  ● Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.
  ● Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Nó có thể thực hiện lần tấn công thứ hai liên tiếp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 LIGHT and 1 DARK monster from your GY. Once per turn, you can activate 1 of these effects. ● Target 1 monster on the field; banish it. This card cannot attack the turn this effect is activated. ● If this attacking card destroys an opponent's monster by battle: It can make a second attack in a row.


  Đây là core card quan trọng cần phải x3 trong deck này. Nó cũng được tính là BLS được Triệu hồi đặc biệt nên sẽ kích dc Skill. Card mà bị banish để làm điều kiện triệu hồi cho card này cũng được return về mộ qua skill luôn.

  Hiệu quả của 2 effect được tóm gọn như sau:

  • Effect đầu cũng là effect quan trọng nhất, banish 1 monster để mở đường (vì nhiều khi ta không thể dựa dẫm vào Legendary Swordman). Tuy không thể tấn công vào turn sử dụng khả năng này nhưng ta có thể xài nó như nguyên liệu để Link summon

  • Eff thứ 2 đơn giản là đấm 1 quái thú thì +1 lần attack. Nhưng nói thật thì ít khi sử dụng vì 1 khi đã đấm thì ta hay xài Legendary Swordman  Magistus

  Engine này là Engine tốt nhất cho BLS.

  Endymion the Magistus of Mastery (x3)

  R Rarity
  Endymion, the Magistus of Mastery
  R Rarity
  Endymion, the Magistus of Mastery
  Endymion, the Magistus of Mastery
  WATER 4
  Endymion, the Magistus of Mastery
  Thầy giáo hội Magistus, Endymion
  • ATK:

  • 1300

  • DEF:

  • 1700


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Magistus" từ Extra Deck của bạn. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép ngửa mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Endymion, the Magistus of Mastery" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can target 1 "Magistus" monster you control; equip it with 1 "Magistus" monster from your Extra Deck. You can target 1 face-up Spell you control; destroy it, and if you do, draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Endymion, the Magistus of Mastery" once per turn.


  Endymion có rất nhiều cách sử dụng để mang về lợi thế cho deck này mà chỉ tốn có 1 normal summon (trong khi BLS thậm còn k cần Normal summon :v). 

  Effect trang bị 1 Magistus từ extra deck rồi tới effect 2 là destroy 1 face-up spell/trap của bản thân mang lại các hiệu ứng khác nhau tùy vào lá Magistus mà mình dùng để Equip và mình sẽ nói ở phần sau. 

  Combo turn 1 đơn giản với lá này là:

  1.  Normal summon lá này

  2. Equip Artemis ở extra deck

  3. Kích hoạt effect thứ 2, destroy Artemis 

  4. Effect của Artemis sẽ search thêm 1 Endymion từ deck - đồng thời chain để Draw và trả lại lá Endymion vừa search
  Vậy là ta đã có +1 lá bài vào turn 1, tăng khả năng draw được tech để thủ qua turn 2

  Artemis the Magistus Moon Maiden (x2)

  SR Rarity
  Artemis, the Magistus Moon Maiden
  SR Rarity
  Artemis, the Magistus Moon Maiden
  Artemis, the Magistus Moon Maiden
  LIGHT
  Artemis, the Magistus Moon Maiden
  Quý cô trăng hội Magistus, Artemis
  • ATK:

  • 800

  • LINK-1

  Mũi tên Link:

  Trên


  Hiệu ứng (VN):

  1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc thấp hơn
  Nếu "Magistus" khác được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể thêm 1 "Magistus" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần cho mỗi lượt. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Artemis, the Magistus Moon Maiden" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Level 4 or lower Spellcaster monster If another "Magistus" monster(s) is Normal or Special Summoned while you control this monster (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; equip this card you control to it. While this card is equipped to a monster: You can add 1 "Magistus" monster from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn. You can only Special Summon "Artemis, the Magistus Moon Maiden" once per turn.


   Đọc phần trước ta sẽ thấy Artemis sẽ chủ yếu dùng để equip vào turn 1 để search 1 copy của Endymion gia tăng lợi thế về bài

  Các Magistus còn lại

  R Rarity
  Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
  R Rarity
  Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
  Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
  EARTH
  Ninaruru, the Magistus Glass Goddess
  Nữ thần thủy tinh hội Magistus, Ninaruru
  • ATK:

  • 1800

  • DEF:

  • 2400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Spellcaster Cấp 4
  Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" một lần mỗi lượt. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster Cấp 4 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Khi lá bài này được trang bị cho quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Magistus" trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn và 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy chúng.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 Spellcaster monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Ninaruru, the Magistus Glass Goddess" once per turn. You can detach 1 material from this card, then target 1 Level 4 or higher Spellcaster monster in your GY; add it to your hand. While this card is equipped to a monster: You can target 1 "Magistus" card in your Spell & Trap Zone and 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy them.


  R Rarity
  Aiwass, the Magistus Spell Spirit
  R Rarity
  Aiwass, the Magistus Spell Spirit
  Aiwass, the Magistus Spell Spirit
  WIND 8
  Aiwass, the Magistus Spell Spirit
  Dấu thánh hội Magistus, Aiwass
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  1 "Magistus" + 1 quái thú Spellcaster
  Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị sẽ nhận được 1000 ATK / DEF. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa khác trên sân; trang bị lá bài này mà bạn điều khiển nó. Nếu lá bài này được trang bị cho quái thú của đối thủ bởi hiệu ứng này, hãy điều khiển quái thú được trang bị, nó cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 "Magistus" monster + 1 Spellcaster monster While this card is an Equip Card, the equipped monster gains 1000 ATK/DEF. During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 other face-up monster on the field; equip this card you control to it. If this card was equipped to an opponent's monster by this effect, take control of the equipped monster, also it cannot activate its effects. You can only use this effect of "Aiwass, the Magistus Spell Spirit" once per turn.


  SR Rarity
  Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
  SR Rarity
  Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
  Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
  LIGHT
  Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe
  Phù thủy tinh hội Magistus, Rilliona
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Spellcaster Cấp 4 với các thuộc tính khác nhau
  Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magistus" từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Magistus" Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 Spellcaster monsters with different Attributes You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Magistus" monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Magistus" monsters. While this card is equipped to a monster: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Rilliona, the Wondrous Magistus Witch Wardrobe" once per turn.


  R Rarity
  Vahram, the Magistus Divinity Dragon
  R Rarity
  Vahram, the Magistus Divinity Dragon
  Vahram, the Magistus Divinity Dragon
  FIRE 8
  Vahram, the Magistus Divinity Dragon
  Rồng thần hội Magistus, Vahram
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2900


  Hiệu ứng (VN):

  1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
  Mặc dù lá bài này là Lá bài Trang bị, quái thú được trang bị không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài ngửa mà đối thủ điều khiển. Khi bắt đầu Damage Step, nếu quái thú mà lá bài này được trang bị để chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể phá huỷ quái thú đó của đối thủ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While this card is an Equip Card, the equipped monster cannot be destroyed by your opponent's Spell/Trap effects. You can only use each of the following effects of "Vahram, the Magistus Divinity Dragon" once per turn. If this Synchro Summoned card is destroyed: You can destroy all face-up cards your opponent controls. At the start of the Damage Step, if the monster this card is equipped to battles an opponent's monster: You can destroy that opponent's monster.


   Tương tự như Artemis, 4 lá bài này cũng sẽ được Equip vào Endymion thông qua effect của hắn, sau đó kích hoạt Effect. 4 lá này mỗi lá đều có cách dùng giống nhau nhưng effect thì khác đôi chút:

  • Ninaruru: Destroy 1 spell/trap

  • Aiwass: Buff 1000 ATK/DEF cho Endymion

  • Rilliona: Negate effect monster của đối phương

  • Vahram: Giúp Destroy quái thú khi Endymion tấn công  Tech & Spell/Trap

   

  Chaos Form (x1)

  UR Rarity
  Chaos Form
  UR Rarity
  Chaos Form
  Chaos Form
  Spell Normal
  Chaos Form
  Hình dạng hỗn mang

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ quái thú "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" Bạn cũng phải Hiến tế quái thú khỏi tay hoặc sân của mình và / hoặc loại bỏ "Blue-Eyes White Dragon" hoặc "Dark Magician" khỏi Mộ của bạn, có tổng Cấp độ chính xác bằng Cấp độ của quái thú Ritual "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" bạn Triệu hồi Ritual.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster. You must also Tribute monsters from your hand or field and/or banish "Blue-Eyes White Dragon" or "Dark Magician" from your GY, whose total Levels exactly equal the Level of the "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster you Ritual Summon.


    Chaos Form là lá ritual xài nguyên liệu dưới mộ nên rất là nhẹ tay. Ngoài ra skill buff bẩn làm cho tỉ lệ ta có lá này là 100% nên chỉ cần x1 (vì có skill nên chẳng ai muốn bốc đc nó lên tay đâu :v)

   Effect Veiler và D.D. Crow (Handtrap)

   UR Rarity
   Effect Veiler
   UR Rarity
   Effect Veiler
   Effect Veiler
   LIGHT 1
   Effect Veiler
   Người che đậy hiệu ứng
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
   Phân loại:

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK 1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

    Giờ thì hand trap trong Duel Links cũng khá tiện và có sự khó chịu nhất định đối với opp, thay bằng các tech khác cũng ok có gì ta dùng đó thôi.

   Crackdown và Warning Point (Trap )

   UR Rarity
   Crackdown
   UR Rarity
   Crackdown
   Crackdown
   Trap Continuous
   Crackdown
   Bắt vật lớn

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
    Phân loại:

    UR Rarity
    Warning Point
    UR Rarity
    Warning Point
    Warning Point
    Trap Normal
    Warning Point
    Điểm cảnh cáo

     Hiệu ứng (VN):

     Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


      Deck này có phần core tốn ít slot nên ta còn dư ra khá nhiều slot cho mấy lá như này.

     Enemy Controller và Book of Moon (Quick Spell)

     SR Rarity
     Enemy Controller
     SR Rarity
     Enemy Controller
     Enemy Controller
     Spell Quick
     Enemy Controller
     Điều khiển địch

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
      ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
      ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


      UR Rarity
      Book of Moon
      UR Rarity
      Book of Moon
      Book of Moon
      Spell Quick
      Book of Moon
      Sách mặt trăng

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


        Deck khỏe mà không hề bị gáy - không có bất kì lá nào bị limit nên ta thừa sức nhét Enemy Controller mà không cần nghĩ nhiều 

       Artifact Lancea (bonus)

       UR Rarity
       Artifact Lancea
       UR Rarity
       Artifact Lancea
       Artifact Lancea
       LIGHT 5
       Artifact Lancea
       Hiện vật Lancea
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 2300


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong lượt của đối thủ, nếu Deck trong Vùng Phép & Bẫy này bị phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt nó. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn; cả hai người chơi không thể loại bỏ lá bài trong phần còn lại của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During your opponent's turn, if this Set card in the Spell & Trap Zone is destroyed and sent to your GY: Special Summon it. During your opponent's turn (Quick Effect): You can Tribute this card from your hand or face-up field; neither player can banish cards for the rest of this turn.
       Phân loại:

       Dùng để đối phó với Cosmic, Tenyi, Phantom Knights,.... thậm chí là cả BLS.       Extra deck

        

       Knightmare Unicorn và Knightmare Phoenix (Knightmare)

       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       UR Rarity
       Knightmare Unicorn
       Knightmare Unicorn
       DARK
       Knightmare Unicorn
       Kỳ lân khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 2200

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú với các tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       SR Rarity
       Knightmare Phoenix
       Knightmare Phoenix
       FIRE
       Knightmare Phoenix
       Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
       • ATK:

       • 1900

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trên

       Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


        Quá quen rồi....

       Ferocious Flame Swordsman (x0-1)

       SR Rarity
       Ferocious Flame Swordsman
       SR Rarity
       Ferocious Flame Swordsman
       Ferocious Flame Swordsman
       FIRE
       Ferocious Flame Swordsman
       Kiếm sĩ lửa lớn
       • ATK:

       • 1300

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Trái

       Dưới-Trái


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú có tên khác nhau
       Tất cả quái thú Chiến binh trên sân nhận được 500 ATK. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy bởi chiến đấu, hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh không thuộc Link trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ferocious Flame Swordsman" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 monsters with different names All Warrior monsters on the field gain 500 ATK. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can target 1 non-Link Warrior monster in your GY; Special Summon it, but banish it when it leaves the field. You can only use this effect of "Ferocious Flame Swordsman" once per turn.


        3000 ATK giờ không phải là quá nhiều trong Duel Links, trung bình các boss giờ đều là 3k cả nên buff thêm 500 ATK cho các quái thú Warrior tưởng ít mà lại hiệu quả không tưởng.
       Đơn vị đồng hành:

       - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


       Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

       Top