A Burning Roar

Soulburner
Thêm 1 "Salamangreat Heatleo" và 1 "Salamangreat Sunlight Wolf" vào Bộ bài Phụ của bạn khi bắt đầu Trận đấu.
Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Cho đến hết lượt này, tất cả quái thú trên sân của bạn tăng 100 CÔNG ứng với mỗi quái thú trên sân của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng/áp dụng nếu Bộ bài/Bộ bài Phụ của bạn chứa 10 quái thú "Salamangreat" trở lên bao gồm ít nhất 1 "Salamangreat Heatleo".

Bạn có thể tìm A Burning Roar thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill A Burning Roar trong DUEL LINKS