Black Wind to the Top

Crow Hogan
Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu với Bộ bài Phụ có ít nhất 3 quái thú "Blackwing". Khi bắt đầu Trận đấu, đặt 1 "Mountain" vào sân của bạn và thêm 1 "Black-Winged Dragon" vào Extra Deck của bạn, từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Chọn 1 "Blackwing" mà bạn điều khiển và đặt 1 Counter Blackwing vào nó.

Bạn có thể tìm Black Wind to the Top thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Black Wind to the Top trong DUEL LINKS

Black Wind to the Top

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Black Wind to the Top

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Black Wind to the Top

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Black Wind to the Top

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Black Wind to the Top

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...
Top