Clock of Destiny

Aster Phoenix
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Gửi 1 quái thú "Destiny HERO" cấp 4 trở xuống trong tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Clock Tower Prison" từ Bộ bài của bạn vào Tay của bạn. ● Chọn 1 "Clock Tower Prison" trong Vùng Field của bạn và đặt 3 Clock Counters trên đó. Sau đó, bạn có thể thêm "Mystical Space Typhoon" vào tay từ Bộ bài của mình. Trả lại "Clock Tower Prison" cho Bộ bài của bạn khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài chứa 8 quái thú "Destiny HERO" trở lên và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Destiny HERO" hoặc "Elemental HERO". (Không bao gồm Extra Deck.)

Bạn có thể tìm Clock of Destiny thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Clock of Destiny trong DUEL LINKS