Holy Guard

skill
Bạn không có thiệt hại chiến đấu trong lượt của bạn.


Deck sử dụng Skill Holy Guard trong DUEL LINKS