Mind Scan

Maximillion Pegasus

Bạn có thể tìm Mind Scan thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Mind Scan trong DUEL LINKS