Phantom Strategy

Yuto
Gửi 1 quái thú "The Phantom Knights" từ tay bạn đến Mộ. Sau đó, thêm 1 "Phantom Knights 'Fog Blade" vào cuối Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Rank 4 trở lên trừ khi là quái thú Loại chiến binh DARK hoặc DARK Dragon-Type. Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) không chứa quái thú khác với quái thú DARK Warrior-Type. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Phantom Strategy thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Phantom Strategy trong DUEL LINKS