Rise from the Valley of Flames

Soulburner
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 "Salamangreat Heatleo" vào Bộ bài phụ của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chọn 1 Quái thú Link "Salamangreat" mà bạn điều khiển và thêm 1 quái thú có cùng tên vào Bộ bài Phụ của bạn. Sau đó, chơi "Salamangreat Sanctuary" đến sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Rise from the Valley of Flames thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Rise from the Valley of Flames trong DUEL LINKS