The Stirring Mayakashi

skill
Nếu bạn có ít nhất 12 lá bài "Mayakashi" trong Bộ bài của bạn khi bắt đầu Trận đấu, thì hãy thêm 3 loại quái thú "Mayakashi" vào Bộ bài Phụ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Mayakashi" và quái thú HỎA loại Zombie trong Trận đấu này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Phụ của bạn). Bạn cũng có thể sử dụng các hiệu ứng dưới đây một lần trong Trận đấu.
Nếu bạn có Quái thú Synchro hoặc Link  "Mayakashi" trên sân của bạn, sau đó nhặt tối đa 5 Quái thú Synchro  "Mayakashi" ở Cấp độ khác từ Bộ bài Phụ của bạn và gửi chúng vào Mộ (các quái thú được gửi vào Mộ có thể được Triệu hồi Đặc biệt).

Bạn có thể tìm The Stirring Mayakashi thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill The Stirring Mayakashi trong DUEL LINKS