The Tie that Binds

skill
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái thú trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm The Tie that Binds thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill The Tie that Binds trong DUEL LINKS