Xiangke and Xiangsheng

skill
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm Vùng Pendulumn vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Thêm 1 Quái thú Pendulumn "Odd-Eyes" với 2500 ATK hoặc thấp hơn từ tay của bạn vào Extra Deck của bạn ngửa và đặt 1 "Xiangke Magician" và 1 "Xiangsheng Magician" vào Vùng Pendulumn từ tay / Bộ bài của bạn. Sau đó, thay đổi Pendulumn Scale của "Xiangsheng Magician" trong Vùng Pendulumn của bạn thành 8.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng / áp dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) chứa ít nhất 5 quái thú Cấp 4 và 5 Cấp 7 và không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú Pendulumn "Performapal" hoặc "Odd-Eyes", hoặc "Magician".
R Rarity
Xiangsheng Magician
Xiangsheng Magician
LIGHT48
Xiangsheng Magician
  • ATK:

  • 500

  • DEF:

  • 1500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz ngửa mặt do bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn do bạn điều khiển; Rank của quái thú Xyz đó trở thành bằng Cấp của quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn đó, cho đến hết lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Trong khi bạn điều khiển nhiều lá bài hơn đối thủ, Thang Pendulum của lá bài này trở thành 4.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Đối thủ của bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ các đòn tấn công liên quan đến lá bài này. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác mà bạn điều khiển; ATK của lá bài này trở thành bằng với ATK hiện tại của quái thú đó, cho đến hết lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can target 1 face-up Xyz Monster you control, and 1 Level 5 or higher monster you control; that Xyz Monster's Rank becomes equal to the Level of that Level 5 or higher monster, until the end of this turn (even if this card leaves the field). While you control more cards than your opponent does, this card's Pendulum Scale becomes 4. [ Monster Effect ] Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card. Once per turn: You can target 1 other face-up monster you control; this card's ATK becomes equal to that monster's current ATK, until the end of this turn.


R Rarity
Xiangsheng Magician

Bạn có thể tìm Xiangke and Xiangsheng thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Xiangke and Xiangsheng trong DUEL LINKS