Thông tin tổng quan của Altergeist

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 25 UR

UR Rarity
Altergeist Multifaker3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Altergeist Memorygant2 card
UR Rarity
Linkuriboh2 card
UR Rarity
Ningirsu the World Chalice Warrior2 card
UR Rarity
Relinquished Anima1 card
UR Rarity
Salamangreat Almiraj1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Destructive Daruma Karma Cannon2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card
UR Rarity
Solemn Strike3 card

Main: 40 Extra: 15


Deck của ALTERGEIST trong MASTER DUEL