Hướng dẫn chơi và sử dụng Tenyi Swordsoul

Hướng dẫn chơi và sử dụng Tenyi Swordsoul

Swordsoul - một dòng archetype khá quen thuộc với các Duelist, phải nói là rất quen thuộc luôn ấy chứ. Dòng bài cũng đã đứng top meta qua rất nhiều nền tảng như OCG, Master Duel và giờ là TCG! Nếu như các bạn là newbie và đang thực sự muốn build cho mình 1 bộ Swordsoul ngon lành, tôi mong các bạn theo dõi bài viết này tới cuối cùng nhé!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Core

Hầu như không thay đổi gì mấy so với các format khác... Có thể là ở phần Longyuan không bị hit...

Swordsoul of Mo Ye (3x)

Swordsoul of Mo Ye Swordsoul of Mo Ye
Swordsoul of Mo Ye
WATER 4
Swordsoul of Mo Ye
Kiếm hồn sư - Mạc Tà
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.


Starter cơ bản nhất của bạn, Mo Ye đóng vai trò như một phần giới thiệu cho chủ đề chính của Swordsoul: Thế hệ token. Đặc biệt là Tuner Token, điều mà cho đến thời điểm này chưa từng có.

Mo Ye là Swordsoul mà bạn sẽ muốn nhìn thấy thường xuyên nhất do hiệu ứng xuất hiện Token của nó là cách dễ nhất để tham gia các lượt chơi Synchro cấp 8 của bạn, hầu như không cần thiết lập và cũng có hiệu ứng GY mạnh nhất trong số tất cả các quái vật Swordsoul . Không bao giờ đi với ít hơn 3 bản sao.

Điểm yếu duy nhất của lá này là dễ dính InfiniteVeiler! Do vậy, cần phải cẩn trọng khi sử dụng nó nhé!

Swordsoul Strategist Longyuan (2-3x)

Swordsoul Strategist Longyuan Swordsoul Strategist Longyuan
Swordsoul Strategist Longyuan
FIRE 6
Swordsoul Strategist Longyuan
Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.


Nếu Mo Ye là starter cơ bản nhất của bạn, thì Longyuan là extender cơ bản nhất của bạn. Hiệu ứng bỏ bài về cơ bản khá vô hại vì bạn sẽ gửi thứ gì đó có hiệu ứng GY hoặc có thể bị lấy lại từ nó và bản thân hiệu ứng đó kết hợp với cấp độ của Longyuan tạo ra một Baronne de Fleur rất đơn giản hoặc bất kỳ Quái vật Synchro Cấp 10 nào trong game, cung cấp cho bạn không gian rộng rãi cho một toolbox linh hoạt.

Ở Master Duel, chúng ta đã quen sử dụng chỉ 2 Longyuan, nhưng ở các format khác, lá này không bị hit nên tôi nghĩ deckslot nên tối ưu 3 lá để dễ truy cập các boss sớm hơn!

Swordsoul of Taia (2x)

Swordsoul of Taia Swordsoul of Taia
Swordsoul of Taia
WIND 4
Swordsoul of Taia
Kiếm hồn sư - Thái A
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.


Mặc dù ít mong muốn là lá bài được rút hơn bất kỳ lá bài nào khác của bạn, nhưng Taia là một quân bài tốt và là một tác nhân tiềm năng khi chơi, đặc biệt là do nó có thể search được (giống như bất kỳ thứ gì trong Bộ bài) và hiệu ứng GY đặc biệt sử dụng rất tốt với hiệu ứng của Tenyi. Nhìn chung có thể là 1 hoặc 2 bản sao trong Main Deck, tốt nhất là 2 cho đỡ brick...

Incredible Ecclesia the Virtuous (2-3x)

Incredible Ecclesia, the Virtuous Incredible Ecclesia, the Virtuous
Incredible Ecclesia, the Virtuous
LIGHT 4
Incredible Ecclesia, the Virtuous
Thánh nữ trắng, Ecclesia
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Swordsoul" hoặc 1 "Fallen of Albaz" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Swordsoul" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your hand or Deck. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: Add this card from the GY to your hand.


Cung cấp cho bạn nhiều cách hơn để tiếp cận Mo Ye, ngoài việc có điều kiện Triệu hồi Đặc biệt khá linh hoạt VÀ một Tuner, khiến Ecclesia trở thành một lá bài khá tốt. Nhược điểm duy nhất là cô ấy không phải là Quái vật Swordsoul hay Wyrm, khiến cô ấy hoàn toàn không thể search được và không thể sử dụng được vì các hiệu ứng của các quái vật Swordsoul khác của bạn, đôi khi có thể là vấn đề, nhưng điều đó thực sự không làm bạn mất tối đa không gian của Deck.

Archnemeses Protos (0x - Ban)

Archnemeses Protos
Archnemeses Protos
Archnemeses Protos
DARK 11
Archnemeses Protos
Thực thể Nemeses đầu
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 3 quái thú có Thuộc tính khác nhau khỏi sân Mộ và / hoặc mặt ngửa của bạn. Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tuyên bố 1 Thuộc tính quái thú trên sân; phá huỷ tất cả quái thú trên sân bằng Thuộc tính đó, cũng như cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú có Thuộc tính đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archnemeses Protos" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 3 monsters with different Attributes from your GY and/or face-up field. Cannot be destroyed by card effects. You can declare 1 monster Attribute on the field; destroy all monsters on the field with that Attribute, also until the end of the next turn, neither player can Special Summon monsters with that Attribute. You can only use this effect of "Archnemeses Protos" once per turn.


Tôi thích cho vào đấy rồi sao??? :v nói chứ ban ở đây rồi, cho vào để trưng thôi...

Nói chứ nếu được thả, các bạn cũng cần biết khả năng của lá này! Lá bài này có khả năng khóa đối thủ của bạn hoàn toàn khỏi trận đấu nhờ hiệu ứng của nó. Ngay cả khi hiệu ứng đã nói không kết thúc trận đấu, chẳng hạn như bạn chọn là DARK, như bạn thường làm, nó vẫn có thể khóa đối thủ của bạn khỏi các sự kích hoạt OTK chung chung như Accesscode Talker hoặc Borrelsword Dragon, giữ cho bạn có thể float một lượt trước bạn đánh lại đối thủ của bạn. Thật không thể tin được là Konami có thể chế ra lá này, nếu tôi phải thành thật. Lưu ý rằng Protos không cần phải tiêu diệt quái vật để áp dụng hiệu ứng floodgate của nó (nhưng Thuộc tính đó vẫn phải có trên sân). Vì nó miễn nhiễm với sự phá hủy, bạn luôn có thể chọn DARK mà ít nhất là không bị tốn phí.

Dòng Tenyi

Vessel for the Dragon Cycle
Vessel for the Dragon Cycle
Vessel for the Dragon Cycle
Spell Normal
Vessel for the Dragon Cycle
Vòng đời rồng hư không

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó, nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa, bạn có thể thêm từ Deck của mình lên tay 1 "Tenyi" có tên khác với quái thú được gửi đến Mộ . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vessel for the Dragon Cycle" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 Wyrm monster from your Deck to the GY, then, if you control a face-up non-Effect Monster, you can add from your Deck to your hand 1 "Tenyi" monster with a different name from the monster sent to the GY. You can only activate 1 "Vessel for the Dragon Cycle" per turn.


  Tenyi Spirit - Vishuda Tenyi Spirit - Vishuda
  Tenyi Spirit - Vishuda
  DARK 7
  Tenyi Spirit - Vishuda
  Thiên uy long - Vishuda
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


  Tenyi Spirit - Ashuna Tenyi Spirit - Ashuna
  Tenyi Spirit - Ashuna
  LIGHT 7
  Tenyi Spirit - Ashuna
  Thiên uy long - Ashuna
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 2600


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


  Tenyi Spirit - Adhara Tenyi Spirit - Adhara
  Tenyi Spirit - Adhara
  EARTH 1
  Tenyi Spirit - Adhara
  Thiên uy long - Adhara
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


  Tenyi Spirit - Shthana Tenyi Spirit - Shthana
  Tenyi Spirit - Shthana
  WATER 4
  Tenyi Spirit - Shthana
  Thiên uy long - Shthana
  • ATK:

  • 400

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.


  Tenyi là dòng Wyrm dễ swarm sân nhất với các body để lên Synchro, rất thích hợp với Swordsoul!

  Để các bạn rõ hơn, một trong những nhược điểm chính của pure Swordsoul là Bộ bài đôi khi có thể cảm thấy hơi yếu, thiếu cả sức mạnh và thậm chí là một chút trong những lượt chơi mở rộng (điều này được bù đắp bằng một lượng lớn các handtrap), Tenyis đã khắc phục những vấn đề đó bằng cách biến Swordsoul thành một bộ bài combo gần như tích cực, đóng vai trò là starter, extender và mồi ngon cho các handtrap. Số lượng lớn những thứ mà chúng kích hoạt khiến chúng trở thành engine đi trước, cho phép nhiều khả năng Extra Deck hơn. Nhược điểm duy nhất mà điều này mang lại là những Tenyi chính, Ashuna, khóa bạn vào Wyrms trong phần còn lại của lượt, buộc bạn phải kết thúc trên dàn sân không thường xuyên dưới mức tối ưu (Cũng chính vì điều này, trong một vài bản dựng sẽ không sử dụng Ashuna mấy...)

  Swordsoul Sacred Summit, Swordsoul Blackout và Swordsoul Emergence (Spell&Trap)

  Swordsoul Sacred Summit Swordsoul Sacred Summit
  Swordsoul Sacred Summit
  Spell Normal
  Swordsoul Sacred Summit
  Cửa đỉnh núi kiếm hồn vĩ đại

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú "Swordsoul" trong Mộ của bạn hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sacred Summit" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Swordsoul" monster in your GY, or if you control a Synchro Monster, you can target 1 Wyrm monster instead; Special Summon it. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Sacred Summit" once per turn.


   Swordsoul Blackout Swordsoul Blackout
   Swordsoul Blackout
   Trap Normal
   Swordsoul Blackout
   Kiếm hồn hóa đen

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.


    Swordsoul Emergence Swordsoul Emergence
    Swordsoul Emergence
    Spell Normal
    Swordsoul Emergence
    Kiếm hồn hiện ra

     Hiệu ứng (VN):

     Thêm 1 quái thú "Swordsoul" từ Deck của bạn lên tay của bạn hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Synchro, bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm để thay thế. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Emergence" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Add 1 "Swordsoul" monster from your Deck to your hand, or if you control a Synchro Monster, you can add 1 Wyrm monster instead. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Emergence" once per turn.


     Chúng ta sẽ nói sơ về Swordsoul Spell&Trap một chút...
     • Emergence là searcher chính của Deck. Đồng thời, starter tuyệt vời với Mo Ye, một extender tuyệt vời với Longyuan và thậm chí là một bổ sung tiềm năng cho dàn sân kết thúc khi được sử dụng để search Archnemeses Protos, đây là 3 bản sao rất rõ ràng trong bất kỳ bản dựng nào của Swordsoul.
     • Blackout là một archetype Icarus Attack, do dễ truy cập nên nó hầu như chỉ được dùng với 1 bản sao trong game, nhưng nó không tránh khỏi sự thật là đây là lá bài rất ổn định khi sử dụng như một dàn sân cuối chính của bạn trong hầu hết tỷ lệ dàn sân của bộ bài.
     • Và cuối cùng là Sumit, một card bạn sẽ cần cân nhắc sử dụng. Bản thân là một tái chế có thể search được chứng tỏ nó khá tốt, tuy nhiên Swordsoul đã có khá nhiều cách để lấy lại tài nguyên từ GY nên đó không phải là một ưu tiên quá lớn, yếu tố trao đổi tốt nhất của nó là nó có thể tăng tầng leo thang để synchro trong một vài trường hợp bạn cần mang quái thú tốt ra.     Extra Deck

      

     Swordsoul Grandmaster - Chixiao (2x)

     Swordsoul Grandmaster - Chixiao Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     LIGHT 8
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.


     Khi nói đến Swordsoul, đây là lá Extra Deck CẦN được tạo. Nhờ có Swordsoul Emergence (nếu chưa được sử dụng), Chixiao có thể search bất kỳ lá Swordsoul HOẶC Wyrm nào trong game khi triệu hồi. Hiệu ứng thứ hai là sự gián đoạn tương đối tự do đối với bộ bài và không thể bị chain block, vì nó không cần phản hồi trực tiếp với các kích hoạt. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể sử dụng một hiệu ứng của Chixiao mỗi lượt.

     Chú ý: Khi summon Chixiao dùng Taia hay Mo Ye, hãy xếp Chixiao chain link 1, Taia/Mo Ye chain link 2. Làm vậy, Chixiao sẽ không bị dính Ash Blossom & Joyous Spring khi đang triển khai hiệu ứng của mình.

     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan (1x)

     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     FIRE 10
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     Thực thể kiếm hồn tà ác - Thất Tinh Long Uyên
     • ATK:

     • 2900

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
     Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú Wyrm khác, trong khi quái thú này ở trên sân: Bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 trong số (các) quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If you Synchro Summon another Wyrm monster, while this monster is on the field: You can draw 1 card. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can banish 1 of those monster(s), and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can banish that card, and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" once per turn.


     Qixing Longyuan không hẳn là một lá bài tốt nhưng lại là mục tiêu gây khó chịu và khiến đối thủ phải loại bỏ đầu tiên trong một vài tình huống do hiệu ứng của nó: khả năng trừ hẳn vào điểm gốc của opp mỗi khi họ triệu hồi đặc biệt, kích hoạt Spell/Trap lên đến hẳn 3600 (nếu sử dụng đúng). Chưa kể đến trong lúc ấy, bạn cũng có thể trục xuất 1 lá bài đang triệu hồi/kích hoạt đó

     Một điểm nhỏ ở lá bài này sẽ giúp bạn mở rộng hand của mình mỗi khi bạn triệu hồi 1 Wyrm Synchro khác lên sân.

     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying (1x)

     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     WATER 10
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


     Chengying ít quan trọng hơn, nhưng vẫn là một quái vật mạnh. Xét về cấp độ 10 Synchro, nó vượt trội hơn Baronne de Fleur, tuy nhiên nó hầu như luôn là lựa chọn tốt thứ hai của bạn. Khả năng bảo vệ tốt, hiệu ứng trục xuất mạnh mẽ (ngay cả khi nó không phải lúc nào cũng dễ sử dụng nhất) và hiệu ứng thao túng chỉ số có thể trở nên khá lớn trong thời gian cuối trò chơi tạo nên một lá bài tổng thể rất tuyệt vời.

     Baronne de Fleur (1x)

     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     WIND 10
     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


     Đây là lá bài quan trọng thứ hai trong Extra Deck. Một negate Synchro cấp 10 chung được tạo khá dễ dàng, nó thậm chí có thể thay thế Swordsoul để tiếp tục sau khi bạn phủ định xong. Nếu bạn chưa có thì đây có thể là thời điểm tốt để bạn có được con Baronne của mình, lá bài chỉ ngày càng trở nên tốt hơn từ thời điểm này trở đi.

     Yazi, Evil of the Yang Zing, Baxia và Brightness of the Yang Zing (Yang Zing_s)

     Yazi, Evil of the Yang Zing Yazi, Evil of the Yang Zing
     Yazi, Evil of the Yang Zing
     DARK 7
     Yazi, Evil of the Yang Zing
     Rồng sao chổi ác độc, Nhai Xế
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yazi, Evil of the Yang Zing" một lần trong lượt.
     ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yang Zing" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.
     ● Khi lá bài mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Cannot be targeted by an opponent's card effects. You can only use each of these effects of "Yazi, Evil of the Yang Zing" once per turn. ● You can target 1 "Yang Zing" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. ● When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck in Defense Position.


     Baxia, Brightness of the Yang Zing Baxia, Brightness of the Yang Zing
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     LIGHT 8
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


     • Baxia dễ dàng là một trong những hình thức loại bỏ chính của bạn, cho cả quái vật và backrow. Nó hiếm khi có thể đóng vai trò như một extender tiếp theo / lượt chơi mở rộng bằng cách tiêu diệt chính nó (hoặc bất kỳ lá bài nào khác của bạn) để hồi sinh quái vật trong GY, điều này thường được sử dụng kết hợp với hiệu ứng GY của Taia, vì bạn có thể Triệu hồi bất kỳ Quái vật Wyrm cấp 4 trở xuống từ Bộ bài của bạn.
     • Còn Yazi có thể gọi lên sân được bằng Taia + Emergence/Sacred Summit. Yazi giúp bạn bắn phá sân opp, sau đó có thể nhảy 1 Swordsoul (thường là Mo Ye) để tràn sân tiếp.

     Chaofeng Phantom of the Yang Zing (1x)

     Chaofeng, Phantom of the Yang Zing Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
     Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
     LIGHT 9
     Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
     Rồng sao chổi ảo, Trào Phong
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính ban đầu với (các) "Yang Zing" được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này. Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Tuner từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, khi (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ, có Thuộc tính gốc khớp với Thuộc tính ban đầu mà 1 trong số chúng bị phá huỷ quái thú có trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While this Synchro Summoned card is on the field, your opponent cannot activate effects of monsters with the same original Attribute(s) as the "Yang Zing" monster(s) used for the Synchro Summon of this card. When this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 Tuner monster from your Deck to your hand. Once per turn, when a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck, in Defense Position, whose original Attribute matches the original Attribute that 1 of those destroyed monsters had on the field.


     Chaofeng là một lá bài tự động thắng chống lại các Bộ bài dựa vào Quái vật LIGHT như Invoked (bằng cách tắt Invoked Mechaba) hoặc Drytron (Bằng cách tắt khá nhiều thứ), hoặc Blue-Eyes, Cậu Vàng, Cyber Dragon, GE,.... Là boss của Yang Zing mà tôi nghĩ có lẽ nên nhắc nó cuối cùng.

     Lý do là bạn sẽ triệu hồi lá bài này chủ yếu bằng cách sử dụng Baxia và Adhara, có nghĩa là đối thủ của bạn sẽ hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ hiệu ứng LIGHT nào trong tay, sân, GY, ở bất cứ đâu. Điều này đặc biệt quan trọng vì điều này có nghĩa là Nibiru, the Primal Being sẽ không sử dụng được sau khi Chaofeng chạm vào sân, do đó bạn luôn buộc đối thủ sử dụng nó, thường là trước khi bạn được Triệu hồi Thường.

     Tuy nhiên, Chaofeng không bao giờ nên là mục tiêu chính của bạn, và bạn chỉ nên triệu hồi nó khi biết rằng bạn có thể tiếp tục chơi với một số lá bài khác mà bạn có.

     Draco Berserker of the Tenyi (1x)

     Draco Berserker of the Tenyi
     Draco Berserker of the Tenyi
     Draco Berserker of the Tenyi
     DARK 8
     Draco Berserker of the Tenyi
     Thiên uy long quỷ thần
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


     Draco Berserker chứng tỏ giá trị khá tốt của mình với Swordsoul, là một Wyrm cấp 8 chung (là một yếu tố quan trọng trong việc kết hợp với phiên bản Tenyi của bộ bài) với hiệu ứng khiến nó trở thành một lá bài khá tốt để kết thúc và hiệu ứng thứ hai tạo nên nó gây thiệt hại lớn thứ hai. Dù sao thì bạn cũng không thực sự chật hẹp về không gian trong Extra Deck, vì vậy trong bất kỳ bản dựng nào, tôi khuyên bạn nên sử dụng nó ở một bản sao.

     Toolbox Synchro

     Crimson Blader Crimson Blader
     Crimson Blader
     FIRE 8
     Crimson Blader
     Kiếm sĩ hỏa ngục
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Đối thủ của bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong lượt tiếp theo của họ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard: Your opponent cannot Normal or Special Summon Level 5 or higher monsters during their next turn.


     Ruddy Rose Dragon Ruddy Rose Dragon
     Ruddy Rose Dragon
     FIRE 10
     Ruddy Rose Dragon
     Rồng hoa hồng đỏ thẫm
     • ATK:

     • 3200

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.


     Adamancipator Risen - Dragite Adamancipator Risen - Dragite
     Adamancipator Risen - Dragite
     WATER 8
     Adamancipator Risen - Dragite
     Đá cứu thế sống dậy - Dragite
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài trên cùng trong Deck của mình và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể trả lại các lá bài mà đối thủ điều khiển lên tay, tùy theo số lượng quái thú Đá lật và xem được, đồng thời đặt các lá bài đã được lật và xem trên cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi quái thú NƯỚC đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Adamancipator Risen - Dragite" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can excavate the top 5 cards of your Deck, and if you do, you can return cards your opponent controls to the hand, up to the number of excavated Rock monsters, also place the excavated cards on the bottom of your Deck in any order. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while a WATER monster is in your GY (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Adamancipator Risen - Dragite" once per turn.


     Borreload Savage Dragon
     Borreload Savage Dragon
     Borreload Savage Dragon
     DARK 8
     Borreload Savage Dragon
     Rồng nạp nòng xúng man rợ
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


     PSY-Framelord Omega
     PSY-Framelord Omega
     PSY-Framelord Omega
     LIGHT 8
     PSY-Framelord Omega
     Chúa tể khung-CỨ Omega
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ cả lá bài ngửa này ra khỏi sân và 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay đối thủ, mặt ngửa, cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài bị loại bỏ; trả lại xuống Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác trong Mộ; xáo trộn cả lá bài đó và lá bài này từ Mộ vào Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can banish both this face-up card from the field and 1 random card from your opponent's hand, face-up, until your next Standby Phase. Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can target 1 banished card; return it to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 other card in the GY; shuffle both that card and this card from the GY into the Deck.


     Ngoài ra còn có các Synchro đánh thuê khác mà tôi nghĩ rất đáng để bỏ chúng vào Extra Deck của chính bạn (chưa kể chi phí của chúng cũng khá rẻ). Tất cả đều là những lvl 8 và 10, vì vậy cũng đừng lo lắng quá về độ phù hợp của chúng trong bộ bài.

     Shaman of the Tenyi và Monk of the Tenyi (Tenyi_s)

     Shaman of the Tenyi Shaman of the Tenyi
     Shaman of the Tenyi
     FIRE
     Shaman of the Tenyi
     Long tiên nữ thiên uy
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới-Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Wyrm
     Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt, ngoài ra, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Tenyi" Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shaman of the Tenyi" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Wyrm monsters You can discard 1 card, then target 1 Wyrm monster in your GY; Special Summon it, also, for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters Special Summoned from the Extra Deck, except "Tenyi" monsters. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Shaman of the Tenyi" once per turn.


     Monk of the Tenyi Monk of the Tenyi
     Monk of the Tenyi
     EARTH
     Monk of the Tenyi
     Thiên uy chi quyền tăng
     • ATK:

     • 1000

     • LINK-1

     Mũi tên Link:

     Dưới


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú "Tenyi" không Link


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 non-Link "Tenyi" monster


     Combo PHẢI đi chung với nhau!
     • Monk là body để dễ trigger eff của các Tenyi khác, đồng thời cũng là beater 1000ATK đấm opp mỗi lần bạn cần 1 cú push cho game
     • Shaman là recycle tốt dành cho Swordsoul hay Tenyi, do khả năng đưa lại liên tục các Wyrm vào sân mỗi khi chúng bị đưa xuống GY!     Tech & Engine

      

     Fusion Package

     Destiny HERO - Malicious
     Destiny HERO - Malicious
     Destiny HERO - Malicious
     DARK 6
     Destiny HERO - Malicious
     Anh hùng định mệnh - Quỷ quái
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Destiny HERO - Malicious" từ Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Destiny HERO - Malicious" from your Deck.


     Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer
     Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer
     DARK 8
     Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer
     Anh hùng định mệnh - Phượng hoàng diệt
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú "HERO" Cấp 6 hoặc lớn hơn + 1 quái thú "Destiny HERO"
     quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 200 ATK cho mỗi lá bài "HERO" trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer" một lần mỗi lượt. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể phá hủy cả 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài trên sân. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Destiny HERO" từ Mộ của bạn trong Standby Phase của lượt tiếp theo.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Level 6 or higher "HERO" monster + 1 "Destiny HERO" monster Monsters your opponent controls lose 200 ATK for each "HERO" card in your GY. You can only use each of the following effects of "Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer" once per turn. (Quick Effect): You can destroy both 1 card you control and 1 card on the field. If this card is destroyed by battle or card effect: You can activate this effect; Special Summon 1 "Destiny HERO" monster from your GY during the Standby Phase of the next turn.


     Destiny HERO - Celestial
     Destiny HERO - Celestial
     Destiny HERO - Celestial
     DARK 4
     Destiny HERO - Celestial
     Anh hùng định mệnh - Người trời
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1400


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 Lá bài Phép ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn. Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Destiny HERO" khỏi Mộ của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destiny HERO - Celestial" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card declares an attack: You can target 1 face-up Spell your opponent controls; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. While you have no cards in your hand, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card and 1 "Destiny HERO" monster from your GY; draw 2 cards. You can only use this effect of "Destiny HERO - Celestial" once per turn.


     Fusion Destiny
     Fusion Destiny
     Fusion Destiny
     Spell Normal
     Fusion Destiny
     Kết hợp định mệnh

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê một "Destiny HERO" làm nguyên liệu, sử dụng các quái thú từ tay bạn hoặc Deck làm Nguyên liệu Fusion, nhưng phá huỷ nó trong End Phase của lượt tiếp theo, cũng như trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK "HERO" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fusion Destiny" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists a "Destiny HERO" monster as material, using monsters from your hand or Deck as Fusion Material, but destroy it during the End Phase of the next turn, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except DARK "HERO" monsters. You can only activate 1 "Fusion Destiny" per turn.


      Một Package nhỏ của dòng Fusion được ưa thích này sẽ không làm tổn hại mấy đến các slot bài hiện có của bạn. Thông thường, chúng sẽ không được trọng dụng cho lắm vì tới bây giờ Verte Anaconda đã bị ăn ban nên đưa chúng lên sân cũng làm cho combo của bạn trở nên không trôi trẩy mấy nhưng cũng rất đáng xem xét để trụ sân. (Dù gì cũng là con dân của Master Duel nên tôi nghĩ nên đưa em này vào bài viết :v)

      Deskbot 001, Mecha Phantom Beast Auroradon và Crystron Halqifibrax (Halqifibrax Auroradon Engine)

      Deskbot 001 Deskbot 001
      Deskbot 001
      EARTH 1
      Deskbot 001
      Người máy phòng phẩm 001
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 500


      Hiệu ứng (VN):

      Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi quái thú Máy mà bạn điều khiển. Nếu 2 hoặc nhiều quái thú Máy được Triệu hồi Đặc biệt cùng một lúc, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Gains 500 ATK/DEF for each Machine monster you control. If 2 or more Machine monsters are Special Summoned at the same time, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card.


      Mecha Phantom Beast Auroradon
      Mecha Phantom Beast Auroradon
      Mecha Phantom Beast Auroradon
      WIND
      Mecha Phantom Beast Auroradon
      Quái thú ảo máy bay Auroradon
      • ATK:

      • 2100

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú Máy
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Đặc biệt 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Máy / GIÓ / Cấp 3 / ATK 0 / DEF 0), bạn cũng không thể Triệu hồi Link trong phần còn lại của lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế tối đa 3 quái thú, sau đó áp dụng 1 trong các hiệu ứng này, dựa trên số lượng Hiến tế;
      ● 1: Hủy 1 lá bài trên sân.
      ● 2: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mecha Phantom Beast" từ Deck của bạn.
      ● 3: Thêm 1 Bẫy từ Mộ lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ Machine monsters If this card is Link Summoned: You can activate this effect; Special Summon 3 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0), also you cannot Link Summon for the rest of this turn. Once per turn: You can Tribute up to 3 monsters, then apply 1 of these effects, based on the number Tributed; ● 1: Destroy 1 card on the field. ● 2: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your Deck. ● 3: Add 1 Trap from your GY to your hand.


      Crystron Halqifibrax
      Crystron Halqifibrax
      Crystron Halqifibrax
      WATER
      Crystron Halqifibrax
      Rô bốt thuỷ tinh Halqifibrax
      • ATK:

      • 1500

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú, bao gồm một Tuner
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 3 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó không thể kích hoạt các hiệu ứng trong lượt này. Trong Main Phase hoặc Battle Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Tuner từ Extra Deck của bạn. (Đây được coi là một Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crystron Halqifibrax" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters, including a Tuner If this card is Link Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 or lower Tuner from your hand or Deck in Defense Position, but it cannot activate its effects this turn. During your opponent's Main Phase or Battle Phase (Quick Effect): You can banish this card you control; Special Summon 1 Tuner Synchro Monster from your Extra Deck. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use each effect of "Crystron Halqifibrax" once per turn.


      Một tiện ích bổ sung cho Tenyi Engine, package nhỏ này bổ sung tính nhất quán, sức mạnh và khả năng phục hồi cho Bộ bài. Các Quái vật Tenyi thường sẽ có thể đi vào Halqifibrax trước khi bạn Triệu hồi Thường, và từ đó bằng cách Triệu hồi Deskbot 001 thành Auroradon, bạn sẽ có thể tạo ra Baronne de Fleur trước khi bị khóa phải bất cứ điều gì quan trọng, có thể loại bỏ nibiru hoặc bất kỳ handtrap nào khác. Ngoài ra, engine này cũng cho phép sử dụng tốt hơn các Quái vật Synchro Cấp 7, đặc biệt là Yazi, Evil of the Yang Zing và do Auroradon có thể phá hủy bất kỳ lá bài nào của chính bạn thông qua hiệu ứng thứ hai, bạn có thể có quyền truy cập vào engine Swordsoul chỉ với một lần chơi Halqifibrax, thậm chí không cần Triệu hồi Thường.

      Nhưng mà coi bộ, cho tới giờ Engine này không còn hữu dụng nữa có bị dính banlist

      Pot of Desires (3x)

      Pot of Desires
      Pot of Desires
      Pot of Desires
      Spell Normal
      Pot of Desires
      Hũ tham vọng

       Hiệu ứng (VN):

       Loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp xuống; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Desires" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Banish 10 cards from the top of your Deck, face-down; draw 2 cards. You can only activate 1 "Pot of Desires" per turn.
       Phân loại:

       Pot chủ yếu của bạn để có tính nhất quán. Ngoài những trường hợp rất hiếm, bạn hầu như không có bất cứ thứ gì bạn không muốn trục xuất và khi bạn làm như vậy, bạn có thể mang nó ra khỏi Bộ bài vào thời điểm mong muốn được sử dụng hoặc quá muốn chơi đến mức bạn sẽ không quan tâm đến nó, engine chính của bạn không dựa vào bất kỳ 1 trong số này.

       Ngoài ra còn có một chút sức mạnh tổng hợp thú vị với Chengying, vì sử dụng Desires sẽ tăng cho nó 1000 ATK / DEF và hạ mọi thứ mà đối thủ kiểm soát đi 1000 ATK / DEF. Đây cũng chính là lí do vì sao chúng ta tin dùng Pot nhiều hơn là Assessment :v Spell tốt hơn Trap mà nhỉ?

       Tech chung

       Effect Veiler Effect Veiler
       Effect Veiler
       LIGHT 1
       Effect Veiler
       Người che đậy hiệu ứng
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
       Phân loại:

       Called by the Grave
       Called by the Grave
       Called by the Grave
       Spell Quick
       Called by the Grave
       Ngôi mộ gọi tên

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
        Phân loại:

        Infinite Impermanence Infinite Impermanence
        Infinite Impermanence
        Trap Normal
        Infinite Impermanence
        Vô thường vĩnh viễn

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
         Phân loại:

         Droll & Lock Bird Droll & Lock Bird
         Droll & Lock Bird
         WIND 1
         Droll & Lock Bird
         Chim chọc và khoá
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
         Phân loại:

         Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
         Ash Blossom & Joyous Spring
         FIRE 3
         Ash Blossom & Joyous Spring
         Tro hoa xuân hạnh phúc
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
         ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
         ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
         ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
         Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
         Phân loại:

         Crossout Designator
         Crossout Designator
         Crossout Designator
         Spell Quick
         Crossout Designator
         Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

          Hiệu ứng (VN):

          Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
          Phân loại:

          :v Còn phải nói lời nào về những Tech này nhỉ? Quá cần thiết trong nền meta hiện tại rồi. Vì vậy, muốn build một bộ bài thì trước hết các bạn cần phải chuẩn bị những tech này trước!          Combo

          Các combo của Swordsoul có xu hướng khác biệt với nhau nhưng kết thúc dựa trên các kết quả tương tự, cuối cùng bạn luôn tìm kiếm một dàn sân kết thúc tối ưu có đặc điểm gì đó xung quanh các đường combo của Chi Xiao, Baronne de Fleur, Blackout, Synchro khác hoặc Protos, bây giờ rõ ràng là sẽ có là dàn sân mạnh hơn thế nhưng chúng sẽ là một ngoại lệ rất hiếm.

          Hầu hết các combo nổi bật của tôi sẽ chỉ hiển thị combo 2 lá, vì vậy bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ dàn sân kết thúc lớn nào, điều này chỉ để có cảm nhận chung về bộ bài và cách hành động theo những gì bạn đã rút.

          Tenyi Spirit - Adhara và Swordsoul of Mo Ye (Mo Ye + Wyrm)

          Tenyi Spirit - Adhara Tenyi Spirit - Adhara
          Tenyi Spirit - Adhara
          EARTH 1
          Tenyi Spirit - Adhara
          Thiên uy long - Adhara
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


          Swordsoul of Mo Ye Swordsoul of Mo Ye
          Swordsoul of Mo Ye
          WATER 4
          Swordsoul of Mo Ye
          Kiếm hồn sư - Mạc Tà
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.


          1. Triệu hồi Bình thường Swordsoul of Mo Ye.
          2. Kích hoạt hiệu ứng Mo Ye, tiết lộ lộ Quái vật Wyrm trong tay bạn để Triệu hồi Token.
          3. Triệu hồi synchro Swordsoul Grandmaster - Chixiao, sử dụng Mo Ye và Token.
          4. Kích hoạt hiệu ứng của Chixiao ở dạng Chain Link 1 để search Swordsoul Strategist Longyuan, sau đó sử dụng hiệu ứng của Mo Ye làm Chain Link 2 để rút một lá bài.
          5. Kích hoạt hiệu ứng của Longyuan trong tay, bỏ 1 quái vật Wyrm mà bạn đã tiết lộ trước đó để Triệu hồi chính nó và một Token.
          6. Triệu hồi Synchro Baronne de Fleur, sử dụng Longyuan và Token.
          7. Sử dụng hiệu ứng GY của Longyuan để gây 1200 sát thương cho đối thủ của bạn.
          Dàn sân:

          Tenyi Spirit - Vishuda và Tenyi Spirit - Ashuna (2 Tenyi)

          Tenyi Spirit - Vishuda Tenyi Spirit - Vishuda
          Tenyi Spirit - Vishuda
          DARK 7
          Tenyi Spirit - Vishuda
          Thiên uy long - Vishuda
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


          Tenyi Spirit - Ashuna Tenyi Spirit - Ashuna
          Tenyi Spirit - Ashuna
          LIGHT 7
          Tenyi Spirit - Ashuna
          Thiên uy long - Ashuna
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 2600


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


          1. Kích hoạt hiệu ứng của Tenyi Spirit - Ashuna để Triệu hồi bản thân.
          2. Link summon Monk of the Tenyi bằng cách sử dụng Ashuna.
          3. Kích hoạt hiệu ứng của Tenyi Spirit - Vishuda để Triệu hồi bản thân.
          4. Kích hoạt hiệu ứng GY của Ashuna, Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Tenyi Spirit - Adhara. Bây giờ bạn bị khóa vào các Wyrm trong phần còn lại của lượt
          5. Triệu hồi synchro Swordsoul Grandmaster - Chixiao, sử dụng Vishuda và Adhara.
          6. Kích hoạt hiệu ứng của Chixiao, search Swordsoul Strategist Longyuan.
          7. Kích hoạt hiệu ứng GY của Adhara, thêm lại Ashuna đã bị trục xuất của bạn.
          8. Kích hoạt hiệu ứng của Longyuan trong tay, bỏ Ashuna để Triệu hồi bản thân và Token.
          9. Triệu hồi synchro Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying, sử dụng Longyuan và Token.
          10. Sử dụng hiệu ứng GY của Longyuan để gây 1200 sát thương cho đối thủ của bạn.
          Dàn sân kết thúc:

          Swordsoul Strategist Longyuan, Swordsoul of Taia và Swordsoul of Mo Ye (3 Swordsoul)

          Swordsoul Strategist Longyuan Swordsoul Strategist Longyuan
          Swordsoul Strategist Longyuan
          FIRE 6
          Swordsoul Strategist Longyuan
          Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 2300


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.


          Swordsoul of Taia Swordsoul of Taia
          Swordsoul of Taia
          WIND 4
          Swordsoul of Taia
          Kiếm hồn sư - Thái A
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.


          Swordsoul of Mo Ye Swordsoul of Mo Ye
          Swordsoul of Mo Ye
          WATER 4
          Swordsoul of Mo Ye
          Kiếm hồn sư - Mạc Tà
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.


          1. Normal summon Moye, kích eff để lộ 1 Taia từ tay và gọi lên sân 1 Token.
          2. Synchro lên Chixiao = Token + Mo Ye. Kích eff Chixiao chain link 1, Mo Ye chain link 2. Mo Ye cho draw 1, Chixiao cho phép lấy Sacred Summit.
          3. Lên Longyuan bằng cách gửi Taia xuống mọ. Sau đó đẻ thêm Token.
          4. Synchro lên Baronne de Fleur = Token + Longyuan. Kích eff Longyuan, burn opp 1200 điểm.
          5. Dùng Summer Summit, gọi lại Taia. Taia kích eff, banish 1 Swordsoul bất kì, đẻ 1 token.
          6. Synchro lên Dragite = Token + Taia. Ở bước này, có thể kích eff Taia để “chôn” 1 Wyrm, ở đây là Ashuna xuống mộ để có hàng trong turn sau.

          Kết thúc combo, chúng ta có 3 negate: 1 negate monster từ Chixiao, 1 negate tất cả từ Baronne, 1 negate Spell/Trap từ Dragite.

          Tenyi Spirit - Ashuna và Swordsoul Strategist Longyuan (Longyuan + Ashuna)

          Tenyi Spirit - Ashuna Tenyi Spirit - Ashuna
          Tenyi Spirit - Ashuna
          LIGHT 7
          Tenyi Spirit - Ashuna
          Thiên uy long - Ashuna
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 2600


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


          Swordsoul Strategist Longyuan Swordsoul Strategist Longyuan
          Swordsoul Strategist Longyuan
          FIRE 6
          Swordsoul Strategist Longyuan
          Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 2300


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.


          1. Kích hoạt hiệu ứng của Swordsoul Strategist Longyuan, bỏ Ashuna để Triệu hồi bản thân và Token.
          2. Kích hoạt hiệu ứng GY của Ashuna, Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Tenyi Spirit - Shthana. Bây giờ bạn bị khóa vào các Wyrm trong phần còn lại của lượt
          3. Triệu hồi synchro Swordsoul Grandmaster - Chixiao, sử dụng Shthana và Token.
          4. Kích hoạt hiệu ứng của Chixiao, trục xuất khỏi Bộ bài bản sao Swordsoul Blackout của bạn.
          5. Kích hoạt hiệu ứng thứ hai của Blackout, nhận Token.
          6. Triệu hồi synchro Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying, sử dụng Longyuan và Token
          7. Sử dụng hiệu ứng GY của Longyuan để gây 1200 sát thương cho đối thủ của bạn.
          Dàn sân kết thúc:

          Tenyi Spirit - Ashuna, Tenyi Spirit - Adhara và Swordsoul of Taia (Chaofeng Line)

          Tenyi Spirit - Ashuna Tenyi Spirit - Ashuna
          Tenyi Spirit - Ashuna
          LIGHT 7
          Tenyi Spirit - Ashuna
          Thiên uy long - Ashuna
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 2600


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


          Tenyi Spirit - Adhara Tenyi Spirit - Adhara
          Tenyi Spirit - Adhara
          EARTH 1
          Tenyi Spirit - Adhara
          Thiên uy long - Adhara
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


          Swordsoul of Taia Swordsoul of Taia
          Swordsoul of Taia
          WIND 4
          Swordsoul of Taia
          Kiếm hồn sư - Thái A
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.


          1. Kích hoạt hiệu ứng của Tenyi Spirit - Ashuna để Triệu hồi bản thân.
          2. Link summon Monk of the Tenyi bằng cách sử dụng Ashuna.
          3. Kích hoạt hiệu ứng của Tenyi Spirit - Adhara để Triệu hồi chính nó.
          4. Kích hoạt hiệu ứng GY của Ashuna, Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài Tenyi Spirit - Vishuda. Bây giờ bạn bị khóa vào các Wyrm trong phần còn lại của lượt
          5.  Synchro Summon Baxia, Brightness of the Yang Zing, sử dụng Vishuda và Adhara.
          6. Sử dụng hiệu ứng hồi sinh của Baxia, tiêu diệt Monk of the Tenyi để hồi sinh Adhara.
          7. Triệu hồi synchro Chaofeng, Phantom of the Yang Zing, sử dụng Baxia và Adhara. Đối thủ của bạn hiện không được phép sử dụng các hiệu ứng quái vật LIGHT, có nghĩa là Nibiru không còn sử dụng được sau thời điểm này.
          8. Triệu hồi Bình thường Swordsoul of Taia.
          9. Kích hoạt hiệu ứng của Taia, trục xuất Baxia khỏi GY để Triệu hồi Token.
          10. Triệu hồi synchro Swordsoul Grandmaster - Chixiao, sử dụng Taia và Token.
          11. Kích hoạt hiệu ứng của Chixiao, search Swordsoul Strategist Longyuan. (Tùy bạn chọn, bạn có thể sử dụng hiệu ứng GY của Taia để gửi bất kỳ Wyrm nào bạn muốn từ Bộ bài sang GY)
          12. Kích hoạt hiệu ứng GY của Adhara, thêm lại Ashuna đã bị trục xuất của bạn.
          13. Kích hoạt hiệu ứng của Longyuan trong tay, bỏ Ashuna để Triệu hồi bản thân và Token.
          14. Triệu hồi synchro Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying, sử dụng Longyuan và Token.
          15. Sử dụng hiệu ứng GY của Longyuan để gây 1200 sát thương cho đối thủ của bạn.
          Dàn sân kết thúc:

          Tenyi Spirit - Ashuna và Swordsoul of Mo Ye (Combo triệu hồi nhỏ nhất)

          Tenyi Spirit - Ashuna Tenyi Spirit - Ashuna
          Tenyi Spirit - Ashuna
          LIGHT 7
          Tenyi Spirit - Ashuna
          Thiên uy long - Ashuna
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 2600


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


          Swordsoul of Mo Ye Swordsoul of Mo Ye
          Swordsoul of Mo Ye
          WATER 4
          Swordsoul of Mo Ye
          Kiếm hồn sư - Mạc Tà
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.


          Bộ combo này nhằm mục đích sử dụng khi bạn muốn chơi xung quanh Nibiru và không có đủ tài nguyên để thực hiện điều đó một cách hiệu quả, hoặc khi bạn bị Maxx "C" bắn trúng mà vẫn muốn kết thúc dựa trên 1 điều gì đó.

          1. Triệu hồi Bình thường Swordsoul of Mo Ye.
          2. Kích hoạt hiệu ứng Mo Ye, tiết lộ Quái vật Wyrm trong tay bạn để Triệu hồi Token.
          3. Triệu hồi synchro Swordsoul Grandmaster - Chixiao, sử dụng Mo Ye và Token.
          4. Kích hoạt hiệu ứng của Chixiao dưới dạng Chain Link 1 để search một Swordsoul Blackout, sau đó sử dụng hiệu ứng của Mo Ye như Chain Link 2 để rút một lá bài.
          Dàn sân kết thúc:          Deck mẫu

          Để hình dung rõ hơn, dưới đây là một số Deck mẫu dành cho bộ bài!

          Deck #1

          Main: 55 Extra: 15

          3 cardSwordsoul of Mo Ye 3 cardSwordsoul of Mo Ye
          Swordsoul of Mo Ye
          WATER 4
          Swordsoul of Mo Ye
          Kiếm hồn sư - Mạc Tà
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.


          2 cardSwordsoul of Taia 2 cardSwordsoul of Taia
          Swordsoul of Taia
          WIND 4
          Swordsoul of Taia
          Kiếm hồn sư - Thái A
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.


          3 cardSwordsoul Strategist Longyuan 3 cardSwordsoul Strategist Longyuan
          Swordsoul Strategist Longyuan
          FIRE 6
          Swordsoul Strategist Longyuan
          Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 2300


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.


          3 cardTenyi Spirit - Ashuna 3 cardTenyi Spirit - Ashuna
          Tenyi Spirit - Ashuna
          LIGHT 7
          Tenyi Spirit - Ashuna
          Thiên uy long - Ashuna
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 2600


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


          1 cardTenyi Spirit - Shthana 1 cardTenyi Spirit - Shthana
          Tenyi Spirit - Shthana
          WATER 4
          Tenyi Spirit - Shthana
          Thiên uy long - Shthana
          • ATK:

          • 400

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.


          3 cardTenyi Spirit - Vishuda 3 cardTenyi Spirit - Vishuda
          Tenyi Spirit - Vishuda
          DARK 7
          Tenyi Spirit - Vishuda
          Thiên uy long - Vishuda
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring 3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          Ash Blossom & Joyous Spring
          FIRE 3
          Ash Blossom & Joyous Spring
          Tro hoa xuân hạnh phúc
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
          Phân loại:

          2 cardEffect Veiler 2 cardEffect Veiler
          Effect Veiler
          LIGHT 1
          Effect Veiler
          Người che đậy hiệu ứng
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
          Phân loại:

          3 cardGhost Belle & Haunted Mansion 3 cardGhost Belle & Haunted Mansion
          Ghost Belle & Haunted Mansion
          EARTH 3
          Ghost Belle & Haunted Mansion
          Ma trẻ con ám biệt thự
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá kích hoạt đó.
          ● Thêm (các) lá bài từ Mộ lên tay bài, Deck và / hoặc Extra Deck.
          ● Triệu hồi Đặc biệt (các) Lá bài quái thú từ Mộ.
          ● Loại bỏ (các) lá bài khỏi Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Belle & Haunted Mansion" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that activation. ● Add a card(s) from the GY to the hand, Deck, and/or Extra Deck. ● Special Summon a Monster Card(s) from the GY. ● Banish a card(s) from the GY. You can only use this effect of "Ghost Belle & Haunted Mansion" once per turn.
          Phân loại:

          3 cardIncredible Ecclesia, the Virtuous 3 cardIncredible Ecclesia, the Virtuous
          Incredible Ecclesia, the Virtuous
          LIGHT 4
          Incredible Ecclesia, the Virtuous
          Thánh nữ trắng, Ecclesia
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Swordsoul" hoặc 1 "Fallen of Albaz" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Swordsoul" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your hand or Deck. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: Add this card from the GY to your hand.


          3 cardTenyi Spirit - Adhara 3 cardTenyi Spirit - Adhara
          Tenyi Spirit - Adhara
          EARTH 1
          Tenyi Spirit - Adhara
          Thiên uy long - Adhara
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


          3 cardBook of Eclipse 3 cardBook of Eclipse
          Book of Eclipse
          Spell Quick
          Book of Eclipse
          Sách nhật thực

           Hiệu ứng (VN):

           Thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa. Trong End Phase của lượt này, hãy thay đổi càng nhiều quái thú Tư thế Phòng thủ úp mà đối thủ của bạn điều khiển sang Tư thế Phòng thủ ngửa, sau đó đối thủ của bạn rút các lá bài tương đương với số lượng quái thú được đổi hướng bởi hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Change all face-up monsters on the field to face-down Defense Position. During the End Phase of this turn, change as many face-down Defense Position monsters your opponent controls as possible to face-up Defense Position, then your opponent draws cards equal to the number of monsters changed face-up by this effect.


           2 cardCosmic Cyclone 2 cardCosmic Cyclone
           Cosmic Cyclone
           Spell Quick
           Cosmic Cyclone
           Xoáy vũ trụ

            Hiệu ứng (VN):

            Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


            2 cardDark Hole
            2 cardDark Hole
            Dark Hole
            Spell Normal
            Dark Hole
            HỐ đen

             Hiệu ứng (VN):

             Phá hủy tất cả những quái thú trên sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Destroy all monsters on the field.


             1 cardHarpie's Feather Duster
             1 cardHarpie's Feather Duster
             Harpie's Feather Duster
             Spell Normal
             Harpie's Feather Duster
             Chổi lông vũ của Harpie

              Hiệu ứng (VN):

              Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
              Phân loại:

              3 cardHeavenly Dragon Circle 3 cardHeavenly Dragon Circle
              Heavenly Dragon Circle
              Spell Quick
              Heavenly Dragon Circle
              Thiên huyễn long luân

               Hiệu ứng (VN):

               Hiến tế 1 quái thú Wyrm; thêm 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn đã Triệu hồi một quái thú không có Hiệu ứng để kích hoạt lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay vào đó, nhưng vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Tenyi" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Heavenly Dragon Circle" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Tribute 1 Wyrm monster; add 1 Wyrm monster from your Deck to your hand, or if you Tributed a non-Effect Monster to activate this card, you can Special Summon it instead, but negate its effects. During your Main Phase, if you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your GY; add 1 "Tenyi" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Heavenly Dragon Circle" effect per turn, and only once that turn.


               3 cardSwordsoul Emergence 3 cardSwordsoul Emergence
               Swordsoul Emergence
               Spell Normal
               Swordsoul Emergence
               Kiếm hồn hiện ra

                Hiệu ứng (VN):

                Thêm 1 quái thú "Swordsoul" từ Deck của bạn lên tay của bạn hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Synchro, bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm để thay thế. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Emergence" một lần trong mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Add 1 "Swordsoul" monster from your Deck to your hand, or if you control a Synchro Monster, you can add 1 Wyrm monster instead. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Emergence" once per turn.


                1 cardSwordsoul Sacred Summit 1 cardSwordsoul Sacred Summit
                Swordsoul Sacred Summit
                Spell Normal
                Swordsoul Sacred Summit
                Cửa đỉnh núi kiếm hồn vĩ đại

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú "Swordsoul" trong Mộ của bạn hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sacred Summit" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 "Swordsoul" monster in your GY, or if you control a Synchro Monster, you can target 1 Wyrm monster instead; Special Summon it. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Sacred Summit" once per turn.


                 3 cardAnti-Spell Fragrance
                 3 cardAnti-Spell Fragrance
                 Anti-Spell Fragrance
                 Trap Continuous
                 Anti-Spell Fragrance
                 Hương thơm kháng phép

                  Hiệu ứng (VN):

                  Cả hai người chơi phải Úp Bài Phép trước khi kích hoạt chúng và không thể kích hoạt chúng cho đến lượt tiếp theo sau khi Úp.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Both players must Set Spell Cards before activating them, and cannot activate them until their next turn after Setting them.
                  Phân loại:

                  1 cardAppointer of the Red Lotus
                  1 cardAppointer of the Red Lotus
                  Appointer of the Red Lotus
                  Trap Normal
                  Appointer of the Red Lotus
                  Kẻ chỉ điểm hoa sen đỏ

                   Hiệu ứng (VN):

                   Trả 2000 Điểm sinh mệnh và tiết lộ tất cả các lá bài trong tay bạn. Nhìn lên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài. Loại bỏ lá bài đó khỏi cuộc chơi cho đến End Phase tiếp theo của đối thủ.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Pay 2000 Life Points and reveal all cards in your hand. Look at your opponent's hand and select 1 card. Remove that card from play until your opponent's next End Phase.


                   3 cardEvenly Matched 3 cardEvenly Matched
                   Evenly Matched
                   Trap Normal
                   Evenly Matched
                   Kết quả thắng bại

                    Hiệu ứng (VN):

                    Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                    Phân loại:

                    3 cardInfinite Impermanence 3 cardInfinite Impermanence
                    Infinite Impermanence
                    Trap Normal
                    Infinite Impermanence
                    Vô thường vĩnh viễn

                     Hiệu ứng (VN):

                     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                     Phân loại:

                     1 cardSwordsoul Blackout 1 cardSwordsoul Blackout
                     Swordsoul Blackout
                     Trap Normal
                     Swordsoul Blackout
                     Kiếm hồn hóa đen

                      Hiệu ứng (VN):

                      Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.


                      3 cardMonk of the Tenyi 3 cardMonk of the Tenyi
                      Monk of the Tenyi
                      EARTH
                      Monk of the Tenyi
                      Thiên uy chi quyền tăng
                      • ATK:

                      • 1000

                      • LINK-1

                      Mũi tên Link:

                      Dưới


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 quái thú "Tenyi" không Link


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 non-Link "Tenyi" monster


                      1 cardShaman of the Tenyi 1 cardShaman of the Tenyi
                      Shaman of the Tenyi
                      FIRE
                      Shaman of the Tenyi
                      Long tiên nữ thiên uy
                      • ATK:

                      • 1600

                      • LINK-2

                      Mũi tên Link:

                      Dưới-Trái

                      Dưới-Phải


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Wyrm
                      Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt, ngoài ra, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Tenyi" Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shaman of the Tenyi" một lần cho mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Wyrm monsters You can discard 1 card, then target 1 Wyrm monster in your GY; Special Summon it, also, for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters Special Summoned from the Extra Deck, except "Tenyi" monsters. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Shaman of the Tenyi" once per turn.


                      1 cardAdamancipator Risen - Dragite 1 cardAdamancipator Risen - Dragite
                      Adamancipator Risen - Dragite
                      WATER 8
                      Adamancipator Risen - Dragite
                      Đá cứu thế sống dậy - Dragite
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2200


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lật và xem 5 lá bài trên cùng trong Deck của mình và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể trả lại các lá bài mà đối thủ điều khiển lên tay, tùy theo số lượng quái thú Đá lật và xem được, đồng thời đặt các lá bài đã được lật và xem trên cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng, trong khi quái thú NƯỚC đang ở trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Adamancipator Risen - Dragite" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can excavate the top 5 cards of your Deck, and if you do, you can return cards your opponent controls to the hand, up to the number of excavated Rock monsters, also place the excavated cards on the bottom of your Deck in any order. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect, while a WATER monster is in your GY (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Adamancipator Risen - Dragite" once per turn.


                      1 cardBaronne de Fleur
                      1 cardBaronne de Fleur
                      Baronne de Fleur
                      WIND 10
                      Baronne de Fleur
                      Baronne de Fleur
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2400


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                      2 cardBaxia, Brightness of the Yang Zing 2 cardBaxia, Brightness of the Yang Zing
                      Baxia, Brightness of the Yang Zing
                      LIGHT 8
                      Baxia, Brightness of the Yang Zing
                      Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
                      • ATK:

                      • 2300

                      • DEF:

                      • 2600


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


                      1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing 1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing
                      Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
                      LIGHT 9
                      Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
                      Rồng sao chổi ảo, Trào Phong
                      • ATK:

                      • 2800

                      • DEF:

                      • 2200


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                      Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính ban đầu với (các) "Yang Zing" được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này. Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Tuner từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, khi (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ, có Thuộc tính gốc khớp với Thuộc tính ban đầu mà 1 trong số chúng bị phá huỷ quái thú có trên sân.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While this Synchro Summoned card is on the field, your opponent cannot activate effects of monsters with the same original Attribute(s) as the "Yang Zing" monster(s) used for the Synchro Summon of this card. When this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 Tuner monster from your Deck to your hand. Once per turn, when a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck, in Defense Position, whose original Attribute matches the original Attribute that 1 of those destroyed monsters had on the field.


                      1 cardDraco Berserker of the Tenyi
                      1 cardDraco Berserker of the Tenyi
                      Draco Berserker of the Tenyi
                      DARK 8
                      Draco Berserker of the Tenyi
                      Thiên uy long quỷ thần
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


                      2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao 2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao
                      Swordsoul Grandmaster - Chixiao
                      LIGHT 8
                      Swordsoul Grandmaster - Chixiao
                      Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
                      • ATK:

                      • 2800

                      • DEF:

                      • 1000


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.


                      1 cardSwordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan 1 cardSwordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
                      Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
                      FIRE 10
                      Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
                      Thực thể kiếm hồn tà ác - Thất Tinh Long Uyên
                      • ATK:

                      • 2900

                      • DEF:

                      • 2300


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
                      Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú Wyrm khác, trong khi quái thú này ở trên sân: Bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 trong số (các) quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If you Synchro Summon another Wyrm monster, while this monster is on the field: You can draw 1 card. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can banish 1 of those monster(s), and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can banish that card, and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" once per turn.


                      1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying 1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                      Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                      WATER 10
                      Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                      Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                      Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


                      1 cardYazi, Evil of the Yang Zing 1 cardYazi, Evil of the Yang Zing
                      Yazi, Evil of the Yang Zing
                      DARK 7
                      Yazi, Evil of the Yang Zing
                      Rồng sao chổi ác độc, Nhai Xế
                      • ATK:

                      • 2600

                      • DEF:

                      • 2100


                      Hiệu ứng (VN):

                      1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                      Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yazi, Evil of the Yang Zing" một lần trong lượt.
                      ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yang Zing" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.
                      ● Khi lá bài mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Cannot be targeted by an opponent's card effects. You can only use each of these effects of "Yazi, Evil of the Yang Zing" once per turn. ● You can target 1 "Yang Zing" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. ● When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck in Defense Position.


                      Pure Swordsoul

                      Deck #2

                      Main: 47 Extra: 16

                      1 cardBystial Druiswurm
                      1 cardBystial Druiswurm
                      Bystial Druiswurm
                      DARK 6
                      Bystial Druiswurm
                      Thú vực sâu Druiswurm
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ của 1 trong 2 người chơi; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi nó xuống Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Druiswurm" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is sent from the field to the GY: You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; send it to the GY. You can only use each effect of "Bystial Druiswurm" once per turn.


                      3 cardBystial Magnamhut
                      3 cardBystial Magnamhut
                      Bystial Magnamhut
                      DARK 6
                      Bystial Magnamhut
                      Thú vực sâu Magnamhut
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI trong Mộ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đây là một Hiệu ứng Nhanh nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, thêm 1 quái thú Rồng từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn, ngoại trừ "Bystial Magnamhut". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Magnamhut" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can target 1 LIGHT or DARK monster in either GY; banish it, and if you do, Special Summon this card from your hand. This is a Quick Effect if your opponent controls a monster. If this card is Special Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, add 1 Dragon monster from your Deck or GY to your hand, except "Bystial Magnamhut". You can only use each effect of "Bystial Magnamhut" once per turn.


                      3 cardSwordsoul of Mo Ye 3 cardSwordsoul of Mo Ye
                      Swordsoul of Mo Ye
                      WATER 4
                      Swordsoul of Mo Ye
                      Kiếm hồn sư - Mạc Tà
                      • ATK:

                      • 1700

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.


                      2 cardSwordsoul of Taia 2 cardSwordsoul of Taia
                      Swordsoul of Taia
                      WIND 4
                      Swordsoul of Taia
                      Kiếm hồn sư - Thái A
                      • ATK:

                      • 1800

                      • DEF:

                      • 1500


                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.


                      3 cardSwordsoul Strategist Longyuan 3 cardSwordsoul Strategist Longyuan
                      Swordsoul Strategist Longyuan
                      FIRE 6
                      Swordsoul Strategist Longyuan
                      Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
                      • ATK:

                      • 1200

                      • DEF:

                      • 2300


                      Hiệu ứng (VN):

                      Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.


                      3 cardTenyi Spirit - Ashuna 3 cardTenyi Spirit - Ashuna
                      Tenyi Spirit - Ashuna
                      LIGHT 7
                      Tenyi Spirit - Ashuna
                      Thiên uy long - Ashuna
                      • ATK:

                      • 1600

                      • DEF:

                      • 2600


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


                      1 cardTenyi Spirit - Shthana 1 cardTenyi Spirit - Shthana
                      Tenyi Spirit - Shthana
                      WATER 4
                      Tenyi Spirit - Shthana
                      Thiên uy long - Shthana
                      • ATK:

                      • 400

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.


                      2 cardTenyi Spirit - Vishuda 2 cardTenyi Spirit - Vishuda
                      Tenyi Spirit - Vishuda
                      DARK 7
                      Tenyi Spirit - Vishuda
                      Thiên uy long - Vishuda
                      • ATK:

                      • 1500

                      • DEF:

                      • 2500


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


                      1 cardThe Abyss Dragon Swordsoul 1 cardThe Abyss Dragon Swordsoul
                      The Abyss Dragon Swordsoul
                      FIRE 8
                      The Abyss Dragon Swordsoul
                      Rồng kiếm hồn của vực sâu
                      • ATK:

                      • 3000

                      • DEF:

                      • 2900


                      Hiệu ứng (VN):

                      Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của quái thú Wyrm. Nếu một quái thú bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ (nếu nó ở đó khi quái thú bị loại bỏ) hoặc trên tay (ngay cả khi không), nhưng loại bỏ nó khi nó rời đi ô. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trong Vùng bài Phép Môi Trường và 1 quái thú do đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; xua đuổi chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Abyss Dragon Swordsoul" một lần trong lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a Wyrm monster's effect. If a monster is banished by card effect (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from the GY (if it was there when the monster was banished) or hand (even if not), but banish it when it leaves the field. If this card is Special Summoned: You can target 1 card in the Field Zone and 1 monster your opponent controls or in their GY; banish them. You can only use each effect of "The Abyss Dragon Swordsoul" once per turn.


                      3 cardAsh Blossom & Joyous Spring 3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                      Ash Blossom & Joyous Spring
                      FIRE 3
                      Ash Blossom & Joyous Spring
                      Tro hoa xuân hạnh phúc
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                      ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                      ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                      ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                      Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                      Phân loại:

                      1 cardDestrudo the Lost Dragon's Frisson 1 cardDestrudo the Lost Dragon's Frisson
                      Destrudo the Lost Dragon's Frisson
                      DARK 7
                      Destrudo the Lost Dragon's Frisson
                      Rồng đã khuất run rẩy Destrudo
                      • ATK:

                      • 1000

                      • DEF:

                      • 3000


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu lá bài này trong tay bạn hoặc Mộ: Bạn có thể trả một nửa LP của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ bị giảm bởi Cấp của quái thú được chọn làm mục tiêu, và đặt lá bài này ở dưới cùng của Bộ nếu nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Destrudo the Lost Dragon's Frisson" một lần mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If this card is in your hand or GY: You can pay half your LP, then target 1 Level 6 or lower monster you control; Special Summon this card, and if you do, this card's Level is reduced by the Level of the targeted monster, also place this card on the bottom of the Deck if it leaves the field. You can only use this effect of "Destrudo the Lost Dragon's Frisson" once per turn.


                      2 cardEffect Veiler 2 cardEffect Veiler
                      Effect Veiler
                      LIGHT 1
                      Effect Veiler
                      Người che đậy hiệu ứng
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
                      Phân loại:

                      3 cardIncredible Ecclesia, the Virtuous 3 cardIncredible Ecclesia, the Virtuous
                      Incredible Ecclesia, the Virtuous
                      LIGHT 4
                      Incredible Ecclesia, the Virtuous
                      Thánh nữ trắng, Ecclesia
                      • ATK:

                      • 1500

                      • DEF:

                      • 1500


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Swordsoul" hoặc 1 "Fallen of Albaz" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Swordsoul" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your hand or Deck. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: Add this card from the GY to your hand.


                      2 cardTenyi Spirit - Adhara 2 cardTenyi Spirit - Adhara
                      Tenyi Spirit - Adhara
                      EARTH 1
                      Tenyi Spirit - Adhara
                      Thiên uy long - Adhara
                      • ATK:

                      • 0

                      • DEF:

                      • 0


                      Hiệu ứng (VN):

                      Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


                      3 cardBook of Eclipse 3 cardBook of Eclipse
                      Book of Eclipse
                      Spell Quick
                      Book of Eclipse
                      Sách nhật thực

                       Hiệu ứng (VN):

                       Thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ mặt ngửa. Trong End Phase của lượt này, hãy thay đổi càng nhiều quái thú Tư thế Phòng thủ úp mà đối thủ của bạn điều khiển sang Tư thế Phòng thủ ngửa, sau đó đối thủ của bạn rút các lá bài tương đương với số lượng quái thú được đổi hướng bởi hiệu ứng này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Change all face-up monsters on the field to face-down Defense Position. During the End Phase of this turn, change as many face-down Defense Position monsters your opponent controls as possible to face-up Defense Position, then your opponent draws cards equal to the number of monsters changed face-up by this effect.


                       2 cardHeavenly Dragon Circle 2 cardHeavenly Dragon Circle
                       Heavenly Dragon Circle
                       Spell Quick
                       Heavenly Dragon Circle
                       Thiên huyễn long luân

                        Hiệu ứng (VN):

                        Hiến tế 1 quái thú Wyrm; thêm 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn đã Triệu hồi một quái thú không có Hiệu ứng để kích hoạt lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay vào đó, nhưng vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Tenyi" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Heavenly Dragon Circle" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Tribute 1 Wyrm monster; add 1 Wyrm monster from your Deck to your hand, or if you Tributed a non-Effect Monster to activate this card, you can Special Summon it instead, but negate its effects. During your Main Phase, if you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your GY; add 1 "Tenyi" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Heavenly Dragon Circle" effect per turn, and only once that turn.


                        2 cardPot of Desires
                        2 cardPot of Desires
                        Pot of Desires
                        Spell Normal
                        Pot of Desires
                        Hũ tham vọng

                         Hiệu ứng (VN):

                         Loại bỏ 10 lá bài từ trên cùng của Deck của bạn, úp xuống; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Desires" mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Banish 10 cards from the top of your Deck, face-down; draw 2 cards. You can only activate 1 "Pot of Desires" per turn.
                         Phân loại:

                         3 cardSwordsoul Emergence 3 cardSwordsoul Emergence
                         Swordsoul Emergence
                         Spell Normal
                         Swordsoul Emergence
                         Kiếm hồn hiện ra

                          Hiệu ứng (VN):

                          Thêm 1 quái thú "Swordsoul" từ Deck của bạn lên tay của bạn hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Synchro, bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm để thay thế. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Emergence" một lần trong mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Add 1 "Swordsoul" monster from your Deck to your hand, or if you control a Synchro Monster, you can add 1 Wyrm monster instead. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Emergence" once per turn.


                          1 cardSwordsoul Sacred Summit 1 cardSwordsoul Sacred Summit
                          Swordsoul Sacred Summit
                          Spell Normal
                          Swordsoul Sacred Summit
                          Cửa đỉnh núi kiếm hồn vĩ đại

                           Hiệu ứng (VN):

                           Chọn mục tiêu 1 quái thú "Swordsoul" trong Mộ của bạn hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sacred Summit" một lần mỗi lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Target 1 "Swordsoul" monster in your GY, or if you control a Synchro Monster, you can target 1 Wyrm monster instead; Special Summon it. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Sacred Summit" once per turn.


                           2 cardTriple Tactics Talent 2 cardTriple Tactics Talent
                           Triple Tactics Talent
                           Spell Normal
                           Triple Tactics Talent
                           Chiến lược tài ba

                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                            ● Rút 2 lá bài.
                            ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
                            ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
                            Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
                            Phân loại:

                            3 cardInfinite Impermanence 3 cardInfinite Impermanence
                            Infinite Impermanence
                            Trap Normal
                            Infinite Impermanence
                            Vô thường vĩnh viễn

                             Hiệu ứng (VN):

                             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                             Phân loại:

                             1 cardSwordsoul Blackout 1 cardSwordsoul Blackout
                             Swordsoul Blackout
                             Trap Normal
                             Swordsoul Blackout
                             Kiếm hồn hóa đen

                              Hiệu ứng (VN):

                              Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.


                              2 cardMonk of the Tenyi 2 cardMonk of the Tenyi
                              Monk of the Tenyi
                              EARTH
                              Monk of the Tenyi
                              Thiên uy chi quyền tăng
                              • ATK:

                              • 1000

                              • LINK-1

                              Mũi tên Link:

                              Dưới


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 quái thú "Tenyi" không Link


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 non-Link "Tenyi" monster


                              1 cardShaman of the Tenyi 1 cardShaman of the Tenyi
                              Shaman of the Tenyi
                              FIRE
                              Shaman of the Tenyi
                              Long tiên nữ thiên uy
                              • ATK:

                              • 1600

                              • LINK-2

                              Mũi tên Link:

                              Dưới-Trái

                              Dưới-Phải


                              Hiệu ứng (VN):

                              2 quái thú Wyrm
                              Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt, ngoài ra, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Tenyi" Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shaman of the Tenyi" một lần cho mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              2 Wyrm monsters You can discard 1 card, then target 1 Wyrm monster in your GY; Special Summon it, also, for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters Special Summoned from the Extra Deck, except "Tenyi" monsters. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Shaman of the Tenyi" once per turn.


                              1 cardBaronne de Fleur
                              1 cardBaronne de Fleur
                              Baronne de Fleur
                              WIND 10
                              Baronne de Fleur
                              Baronne de Fleur
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 2400


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


                              2 cardBaxia, Brightness of the Yang Zing 2 cardBaxia, Brightness of the Yang Zing
                              Baxia, Brightness of the Yang Zing
                              LIGHT 8
                              Baxia, Brightness of the Yang Zing
                              Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
                              • ATK:

                              • 2300

                              • DEF:

                              • 2600


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
                              Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


                              1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing 1 cardChaofeng, Phantom of the Yang Zing
                              Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
                              LIGHT 9
                              Chaofeng, Phantom of the Yang Zing
                              Rồng sao chổi ảo, Trào Phong
                              • ATK:

                              • 2800

                              • DEF:

                              • 2200


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                              Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú có cùng Thuộc tính ban đầu với (các) "Yang Zing" được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này. Khi lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và bị gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Tuner từ Deck của mình lên tay của bạn. Một lần mỗi lượt, khi (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ, có Thuộc tính gốc khớp với Thuộc tính ban đầu mà 1 trong số chúng bị phá huỷ quái thú có trên sân.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters While this Synchro Summoned card is on the field, your opponent cannot activate effects of monsters with the same original Attribute(s) as the "Yang Zing" monster(s) used for the Synchro Summon of this card. When this Synchro Summoned card is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can add 1 Tuner monster from your Deck to your hand. Once per turn, when a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck, in Defense Position, whose original Attribute matches the original Attribute that 1 of those destroyed monsters had on the field.


                              1 cardDraco Berserker of the Tenyi
                              1 cardDraco Berserker of the Tenyi
                              Draco Berserker of the Tenyi
                              DARK 8
                              Draco Berserker of the Tenyi
                              Thiên uy long quỷ thần
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 0


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


                              1 cardGeomathmech Final Sigma 1 cardGeomathmech Final Sigma
                              Geomathmech Final Sigma
                              FIRE 12
                              Geomathmech Final Sigma
                              Người máy toán học lửa tột cùng Sigma
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 0


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ "Mathmech" , khi ở trong Vùng Extra Monster Zone. Nếu lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone đấu với quái thú của đối thủ, thì bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Mathmech" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Geomathmech Final Sigma" một lần mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Unaffected by card effects, except "Mathmech" cards, while in the Extra Monster Zone. If this card in the Extra Monster Zone battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Geomathmech Final Sigma" once per turn.


                              1 cardIcejade Gymir Aegirine 1 cardIcejade Gymir Aegirine
                              Icejade Gymir Aegirine
                              WATER 10
                              Icejade Gymir Aegirine
                              Nước mắt băng ngọc bích Aegirine
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 1500


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner NƯỚC + 1+ quái thú non-Tuner
                              (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Các quái thú ngửa mặt do bạn điều khiển không thể bị phá huỷ, hoặc loại bỏ, bởi hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Sau đó, nếu bạn đã kích hoạt hiệu ứng này để đáp lại việc kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ, và đối thủ của bạn có (các) lá bài có tên đó trên sân của họ và/hoặc Mộ, bạn có thể loại bỏ những lá bài đó. Nếu một (hoặc nhiều) lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng bài của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Icejade Gymir Aegirine" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 WATER Tuner + 1+ non-Tuner monsters (Quick Effect): You can activate this effect; face-up monsters you control cannot be destroyed, or banished, by your opponent's card effects this turn. Then, if you activated this effect in response to your opponent's card or effect activation, and your opponent has a card(s) with that name on their field and/or GY, you can banish those cards. If a card(s) is banished by your opponent's card effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Icejade Gymir Aegirine" once per turn.


                              1 cardPsychic End Punisher 1 cardPsychic End Punisher
                              Psychic End Punisher
                              LIGHT 11
                              Psychic End Punisher
                              Kẻ thanh trừng ngoại cảm
                              • ATK:

                              • 3500

                              • DEF:

                              • 3500


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Trong khi Điểm LP của bạn nhỏ hơn hoặc bằng điểm LP của đối thủ, lá bài được Triệu hồi Synchro này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng được kích hoạt của đối thủ. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 1000 Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ điều khiển; loại bỏ chúng. Khi bắt đầu Battle Phase: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng ATK bằng mức chênh lệch về Điểm Gốc của bạn và của đối thủ.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While your LP are less than or equal to your opponent's, this Synchro Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects. Once per turn: You can pay 1000 LP, then target 1 monster you control and 1 card your opponent controls; banish them. At the start of the Battle Phase: You can make this card gain ATK equal to the difference in your LP and your opponent's.


                              2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao 2 cardSwordsoul Grandmaster - Chixiao
                              Swordsoul Grandmaster - Chixiao
                              LIGHT 8
                              Swordsoul Grandmaster - Chixiao
                              Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
                              • ATK:

                              • 2800

                              • DEF:

                              • 1000


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
                              Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.


                              1 cardSwordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan 1 cardSwordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
                              Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
                              FIRE 10
                              Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
                              Thực thể kiếm hồn tà ác - Thất Tinh Long Uyên
                              • ATK:

                              • 2900

                              • DEF:

                              • 2300


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
                              Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú Wyrm khác, trong khi quái thú này ở trên sân: Bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 trong số (các) quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" một lần trong lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If you Synchro Summon another Wyrm monster, while this monster is on the field: You can draw 1 card. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can banish 1 of those monster(s), and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can banish that card, and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" once per turn.


                              1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying 1 cardSwordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                              WATER 10
                              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
                              Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
                              • ATK:

                              • 3000

                              • DEF:

                              • 3000


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                              Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


                              1 cardYazi, Evil of the Yang Zing 1 cardYazi, Evil of the Yang Zing
                              Yazi, Evil of the Yang Zing
                              DARK 7
                              Yazi, Evil of the Yang Zing
                              Rồng sao chổi ác độc, Nhai Xế
                              • ATK:

                              • 2600

                              • DEF:

                              • 2100


                              Hiệu ứng (VN):

                              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                              Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yazi, Evil of the Yang Zing" một lần trong lượt.
                              ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yang Zing" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.
                              ● Khi lá bài mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Cannot be targeted by an opponent's card effects. You can only use each of these effects of "Yazi, Evil of the Yang Zing" once per turn. ● You can target 1 "Yang Zing" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. ● When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck in Defense Position.


                              Bystial Ver
                              Đơn vị đồng hành:

                              - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                              Deck được sử dụng gần đây trong TCG