Thông tin tổng quan của Dream Mirror

Nhìn chung

Dream Mirror là một archetype tập trung vào 2 lá bài Ma Pháp Môi Trường là Dream Mirror of Terror và Dream Mirror of Joy cùng với sự hiện diện của 1 quái thú Dream Mirror bất kì sau đó sẽ tuỳ vào quái thú Dream Mirror đang có trên tay và sân để thực hiện combo để phá huỷ bài trên sân hoặc triệu hồi 1 quái thú Dream Mirror khác từ tay hoặc Deck lên sân để thực hiện việc Triệu Hồi Xyz.

Deck Mẫu


Deck của DREAM MIRROR trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu về DREAM MIRROR trong DUEL LINKSTop