Thông tin tổng quan của Fire King

Nhìn chung

Fire King là một Deck dựa trên điều khiển xoay quanh việc phá huỷ các lá bài của chính nó để nhận 1 hiệu ứng nào đó, ví dụ như bằng cách vô hiệu hoá các hiệu ứng của quái thú và hồi sinh quái thú bằng Fire King Avatar Arvata, tìm kiếm với Fire King Avatar Barong hoặc liên tục hồi sinh quái thú chủ lực của họ là Fire King High Avatar Garunix. cũng tiêu diệt tất cả các quái vật khác. Mặc dù chậm chạp, họ có thể thực hiện các combo của mình một cách siêu ổn định và nhất quán thông qua Ma pháp môi trường King Island của họ và cố gắng giành chiến thắng thông qua lợi thế thẻ bài tuyệt đối bằng cách liên tục làm cạn kiệt tài nguyên của đối thủ.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Attack Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x100 ATK cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Attack Charge

Main: 21 Extra: 8

UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
UR Rarity
Salamangreat Sunlight Wolf
Salamangreat Sunlight Wolf

Salamangreat Sunlight Wolf

Link-2

  • Loại:
  • Link Monster

  • Thuộc tính:
  • FIRE

  • Tộc:
  • Cyberse

  • Archetype:
  • Salamangreat

  • ATK:
  • 1800

Mũi tên Link:

Trên

Dưới

Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Hiệu ứng LỬA
Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.Deck của FIRE KING trong DUEL LINKS