Thông tin tổng quan của Watt

 

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

R Rarity
Wattcobra
R Rarity
Wattcobra
R Rarity
Wattcobra
LIGHT 4
Wattcobra
Vua hổ mang điện oát
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Thêm 1 "Watt" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack: Add 1 "Watt" monster from your Deck to your hand.

N Rarity
Wattgiraffe
N Rarity
Wattgiraffe
N Rarity
Wattgiraffe
LIGHT 4
Wattgiraffe
Hươu cao cổ điện oát
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly. If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Your opponent cannot activate cards or effects until the end of this turn.

R Rarity
Wattpheasant
R Rarity
Wattpheasant
R Rarity
Wattpheasant
LIGHT 4
Wattpheasant
Trĩ lục điện oát
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp, hãy chọn 1 quái thú mặt ngửa trên sân và loại bỏ nó khỏi cuộc chơi cho đến End Phase của lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack, select 1 face-up monster on the field and remove it from play until the End Phase of this turn.

N Rarity
Power of the Guardians
N Rarity
Power of the Guardians
N Rarity
Power of the Guardians
Spell Equip
Power of the Guardians
Sức mạnh của các vệ binh

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.

  SR Rarity
  United We Stand
  SR Rarity
  United We Stand
  SR Rarity
  United We Stand
  Spell Equip
  United We Stand
  Sức mạnh đoàn kết

   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú được trang bị sẽ nhận được 800 ATK / DEF cho mỗi quái thú ngửa mà bạn điều khiển.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   The equipped monster gains 800 ATK/DEF for each face-up monster you control.

   UR Rarity
   Floodgate Trap Hole
   UR Rarity
   Floodgate Trap Hole
   UR Rarity
   Floodgate Trap Hole
   Trap Normal
   Floodgate Trap Hole
   Hang rơi không đáy

    Hiệu ứng (VN):

    Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.    Phân loại:

    R Rarity
    Lumenize
    R Rarity
    Lumenize
    R Rarity
    Lumenize
    Trap Normal
    Lumenize
    Làm sáng lên

     Hiệu ứng (VN):

     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công và 1 quái thú ÁNH SÁNG ngửa mà bạn điều khiển nhận được tấn công bằng với tấn công của mục tiêu đó, cho đến End Phase tiếp theo của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and 1 face-up LIGHT monster you control gains ATK equal to that target's ATK, until your next End Phase.

     UR Rarity
     Mirror Force
     UR Rarity
     Mirror Force
     UR Rarity
     Mirror Force
     Trap Normal
     Mirror Force
     Rào chắn thánh - Lực gương

      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.

      SR Rarity
      Wall of Disruption
      SR Rarity
      Wall of Disruption
      SR Rarity
      Wall of Disruption
      Trap Normal
      Wall of Disruption
      Tường cắt đoạn

       Hiệu ứng (VN):

       Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.

       Các Skill được sử dụng hàng đầu

       Destiny Draw: Mystical Space Typhoon: 100%
       Có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường nếu Điểm gốc của bạn thấp hơn đối thủ. Một trong những lá bài bạn rút bình thường ở lượt này sẽ là "Mystical Space Typhoon".
       Kỹ năng này có thể được sử dụng bất kể Điểm Gốc của bạn là bao nhiêu nếu có 3 lá bài trở lên trong Vùng Phép/Bẫy và Vùng Trường của đối thủ.
       Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
       Destiny Draw: Mystical Space Typhoon: 100%
       Destiny Draw: Mystical Space Typhoon
       Có thể được sử dụng trước khi rút bài bình thường nếu Điểm gốc của bạn thấp hơn đối thủ. Một trong những lá bài bạn rút bình thường ở lượt này sẽ là "Mystical Space Typhoon".
       Kỹ năng này có thể được sử dụng bất kể Điểm Gốc của bạn là bao nhiêu nếu có 3 lá bài trở lên trong Vùng Phép/Bẫy và Vùng Trường của đối thủ.
       Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
       Destiny Draw: Mystical Space Typhoon

       Cần 4 UR

       UR Rarity
       Floodgate Trap Hole
       UR Rarity
       Floodgate Trap Hole
       UR Rarity
       Floodgate Trap Hole
       UR Rarity
       Mirror Force

       Main: 20

       R Rarity
       Wattcobra
       R Rarity
       Wattcobra
       Wattcobra
       LIGHT 4
       Wattcobra
       Vua hổ mang điện oát
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Thêm 1 "Watt" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack: Add 1 "Watt" monster from your Deck to your hand.


       R Rarity
       Wattcobra
       R Rarity
       Wattcobra
       Wattcobra
       LIGHT 4
       Wattcobra
       Vua hổ mang điện oát
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Thêm 1 "Watt" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack: Add 1 "Watt" monster from your Deck to your hand.


       R Rarity
       Wattcobra
       R Rarity
       Wattcobra
       Wattcobra
       LIGHT 4
       Wattcobra
       Vua hổ mang điện oát
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Thêm 1 "Watt" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack: Add 1 "Watt" monster from your Deck to your hand.


       N Rarity
       Wattgiraffe
       N Rarity
       Wattgiraffe
       Wattgiraffe
       LIGHT 4
       Wattgiraffe
       Hươu cao cổ điện oát
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Your opponent cannot activate cards or effects until the end of this turn.


       N Rarity
       Wattgiraffe
       N Rarity
       Wattgiraffe
       Wattgiraffe
       LIGHT 4
       Wattgiraffe
       Hươu cao cổ điện oát
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Your opponent cannot activate cards or effects until the end of this turn.


       N Rarity
       Wattgiraffe
       N Rarity
       Wattgiraffe
       Wattgiraffe
       LIGHT 4
       Wattgiraffe
       Hươu cao cổ điện oát
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 100


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Nếu lá bài này gây ra thiệt hại chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp: Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. If this card inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Your opponent cannot activate cards or effects until the end of this turn.


       R Rarity
       Wattpheasant
       R Rarity
       Wattpheasant
       Wattpheasant
       LIGHT 4
       Wattpheasant
       Trĩ lục điện oát
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 800


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp, hãy chọn 1 quái thú mặt ngửa trên sân và loại bỏ nó khỏi cuộc chơi cho đến End Phase của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack, select 1 face-up monster on the field and remove it from play until the End Phase of this turn.


       R Rarity
       Wattpheasant
       R Rarity
       Wattpheasant
       Wattpheasant
       LIGHT 4
       Wattpheasant
       Trĩ lục điện oát
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 800


       Hiệu ứng (VN):

       Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này gây ra Thiệt hại Chiến đấu cho đối thủ của bạn bằng tấn công trực tiếp, hãy chọn 1 quái thú mặt ngửa trên sân và loại bỏ nó khỏi cuộc chơi cho đến End Phase của lượt này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card can attack your opponent directly. When this card inflicts Battle Damage to your opponent by a direct attack, select 1 face-up monster on the field and remove it from play until the End Phase of this turn.


       N Rarity
       Power of the Guardians
       N Rarity
       Power of the Guardians
       Power of the Guardians
       Spell Equip
       Power of the Guardians
       Sức mạnh của các vệ binh

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


        N Rarity
        Power of the Guardians
        N Rarity
        Power of the Guardians
        Power of the Guardians
        Spell Equip
        Power of the Guardians
        Sức mạnh của các vệ binh

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


         N Rarity
         Power of the Guardians
         N Rarity
         Power of the Guardians
         Power of the Guardians
         Spell Equip
         Power of the Guardians
         Sức mạnh của các vệ binh

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu tấn công được tuyên bố đến quái thú được trang bị lá bài này: Đặt 1 Counter Phép trên lá bài này. Quái thú được trang bị sẽ nhận được 500 ATK / DEF cho mỗi Counter Phép trên lá bài này. Nếu quái thú được trang bị sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 Counter Phép khỏi sân của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If an attack is declared involving the equipped monster: Place 1 Spell Counter on this card. The equipped monster gains 500 ATK/DEF for each Spell Counter on this card. If the equipped monster would be destroyed by battle or card effect, you can remove 1 Spell Counter from your field, instead.


          SR Rarity
          United We Stand
          SR Rarity
          United We Stand
          United We Stand
          Spell Equip
          United We Stand
          Sức mạnh đoàn kết

           Hiệu ứng (VN):

           Quái thú được trang bị sẽ nhận được 800 ATK / DEF cho mỗi quái thú ngửa mà bạn điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           The equipped monster gains 800 ATK/DEF for each face-up monster you control.


           UR Rarity
           Floodgate Trap Hole
           UR Rarity
           Floodgate Trap Hole
           Floodgate Trap Hole
           Trap Normal
           Floodgate Trap Hole
           Hang rơi không đáy

            Hiệu ứng (VN):

            Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
            Phân loại:

            UR Rarity
            Floodgate Trap Hole
            UR Rarity
            Floodgate Trap Hole
            Floodgate Trap Hole
            Trap Normal
            Floodgate Trap Hole
            Hang rơi không đáy

             Hiệu ứng (VN):

             Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
             Phân loại:

             UR Rarity
             Floodgate Trap Hole
             UR Rarity
             Floodgate Trap Hole
             Floodgate Trap Hole
             Trap Normal
             Floodgate Trap Hole
             Hang rơi không đáy

              Hiệu ứng (VN):

              Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
              Phân loại:

              R Rarity
              Lumenize
              R Rarity
              Lumenize
              Lumenize
              Trap Normal
              Lumenize
              Làm sáng lên

               Hiệu ứng (VN):

               Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công và 1 quái thú ÁNH SÁNG ngửa mà bạn điều khiển nhận được tấn công bằng với tấn công của mục tiêu đó, cho đến End Phase tiếp theo của bạn.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and 1 face-up LIGHT monster you control gains ATK equal to that target's ATK, until your next End Phase.


               R Rarity
               Lumenize
               R Rarity
               Lumenize
               Lumenize
               Trap Normal
               Lumenize
               Làm sáng lên

                Hiệu ứng (VN):

                Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công và 1 quái thú ÁNH SÁNG ngửa mà bạn điều khiển nhận được tấn công bằng với tấn công của mục tiêu đó, cho đến End Phase tiếp theo của bạn.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and 1 face-up LIGHT monster you control gains ATK equal to that target's ATK, until your next End Phase.


                R Rarity
                Lumenize
                R Rarity
                Lumenize
                Lumenize
                Trap Normal
                Lumenize
                Làm sáng lên

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công và 1 quái thú ÁNH SÁNG ngửa mà bạn điều khiển nhận được tấn công bằng với tấn công của mục tiêu đó, cho đến End Phase tiếp theo của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and 1 face-up LIGHT monster you control gains ATK equal to that target's ATK, until your next End Phase.


                 UR Rarity
                 Mirror Force
                 UR Rarity
                 Mirror Force
                 Mirror Force
                 Trap Normal
                 Mirror Force
                 Rào chắn thánh - Lực gương

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.


                  SR Rarity
                  Wall of Disruption
                  SR Rarity
                  Wall of Disruption
                  Wall of Disruption
                  Trap Normal
                  Wall of Disruption
                  Tường cắt đoạn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.                   Deck của WATT trong DUEL LINKS
                   Top