Bastion Misawa

Bastion Misawa

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Bastion Misawa là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi thắng 50 trận đấu với 3 hoặc ít lá bài hơn trong bộ bài của bạn. 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
  • Bastion Misawa yêu cầu chìa khóa màu vàng để đấu tại Gate
  • Bastion Misawa cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt được 50 trận thắng với 3 lá bài trở xuống còn lại trong Bộ bài của bạn. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Đạt được 1 (các) trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú WATER.
  • Đạt được 1 (các) trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú FIRE.
  • Đạt được 1 (các) trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú EARTH.
  • Đạt được 1 (các) trận thắng chỉ bằng cách sử dụng Bài quái thú WIND.
  • Thắng 1 trận đấu với Bastion Misawa ở cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
DARK as Night
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Mystic Plasma Zone.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Mystic Plasma Zone
DARK as Night
Silent as WATER
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Umiiruka.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Umiiruka
Silent as WATER
Firm as the EARTH
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Gaia Power.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Gaia Power
Firm as the EARTH
Mighty as FIRE
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Molten Destruction' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Molten Destruction
Mighty as FIRE
Radiating LIGHT
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Luminous Spark.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Luminous Spark
Radiating LIGHT
Quick as the WIND
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Rising Air Current.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Rising Air Current
Quick as the WIND
Chung
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Bastion Misawa trong DUEL LINKS