Ishizu Ishtar

Ishizu Ishtar

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Ishizu Ishtar là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật sau khi triệu hồi quái thú thuộc tính ánh sáng 200 lần. 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DM
 • Ishizu Ishtar yêu cầu chìa khóa Vàng để đấu tại Gate
 • Ishizu Ishtar cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tổng cộng 200 lần triệu hồi (các) Quái thú LIGHT. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Thắng 1 trận đấu tay đôi với Ishizu Ishtar ở cấp độ 30 trong Duel World.
 • Giành chiến thắng trong trận đấu với Ishizu Ishatar với ít nhất 6.000 LP còn lại.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Prescience
Bạn có thể xem lá trên cùng của cả hai Bộ bài của người chơi cho đến khi kết thúc lượt thứ 5.
Prescience
No Mortal Can Resist
Có thể được sử dụng khi điểm Sinh mệnh của bạn ít hơn đối thủ ít nhất 2000. Thay đổi tất cả quái vật trong Mộ của đối thủ thành 'Skull Servant' (Loại Zombie, Bóng tối, Cấp 1, 300 ATK / 200 DEF). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Skull Servant
No Mortal Can Resist
Sealed Tombs
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Sealed Tombs
Gravekeeper's Lot
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút ngẫu nhiên một thẻ 'Gravekeeper's'.
Gravekeeper's Lot
Chung
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Fairy's Smile
Nếu bình thường bạn rút một lá bài quái thú Loại Tiên trong Draw Phase, lá bài đó sẽ được hiển thị cho đối thủ và bạn phục hồi 1000 Điểm sinh mệnh.
Fairy's Smile
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT

Drop Reward

SR Rarity
Gravekeeper's Chief
SR Rarity
Gravekeeper's Chief
Gravekeeper's Chief
DARK 5
Gravekeeper's Chief
Trưởng thủ mộ
 • ATK:

 • 1900

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Gravekeeper's Chief". Mộ của bạn không bị ảnh hưởng bởi "Necrovalley". Khi lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Gravekeeper's" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only control 1 face-up "Gravekeeper's Chief". Your GY is unaffected by "Necrovalley". When this card is Tribute Summoned: You can target 1 "Gravekeeper's" monster in your GY; Special Summon that target.


SR Rarity
Gravekeeper's Priestess
SR Rarity
Gravekeeper's Priestess
Gravekeeper's Priestess
DARK 3
Gravekeeper's Priestess
Nữ tu sĩ thủ mộ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong khi không có Bài Phép Môi Trường ngửa, sân được coi là "Necrovalley". Tất cả "Gravekeeper's" trên sân nhận được 200 ATK / DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

While there is no face-up Field Spell, the field is treated as "Necrovalley". All "Gravekeeper's" monsters on the field gain 200 ATK/DEF.


R Rarity
Gravekeeper's Cannonholder
R Rarity
Gravekeeper's Cannonholder
Gravekeeper's Cannonholder
DARK 4
Gravekeeper's Cannonholder
Người thủ mộ cầm pháo ống
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế 1 "Gravekeeper's" , ngoại trừ "Gravekeeper's Cannonholder"; gây 700 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 "Gravekeeper's" monster, except "Gravekeeper's Cannonholder"; inflict 700 damage to your opponent.


SR Rarity
Gravekeeper's Stele
SR Rarity
Gravekeeper's Stele
Gravekeeper's Stele
Spell Normal
Gravekeeper's Stele
Đá văn bản của người thủ mộ

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 2 "Gravekeeper's" trong Mộ của bạn; thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn. Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá bởi hiệu ứng của "Necrovalley".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 2 "Gravekeeper's" monsters in your GY; add those targets to your hand. This effect cannot be negated by the effect of "Necrovalley".


  SR Rarity
  Zolga
  SR Rarity
  Zolga
  Zolga
  EARTH 4
  Zolga
  Zolga
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Khi một quái thú được Triệu hồi Hiến tế bằng lá bài này: Chủ nhân của lá bài này nhận được 2000 Điểm Sinh mệnh.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When a monster is Tribute Summoned by Tributing this card: The owner of this card gains 2000 Life Points.


  R Rarity
  Agido
  R Rarity
  Agido
  Agido
  EARTH 4
  Agido
  Agido
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1300


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này bị phá hủy và bị đưa đến Mộ do kết quả của chiến đấu, hãy lăn một con súc sắc sáu mặt. Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tiên từ Mộ của bạn có Cấp độ bằng với số lượng được lăn. (Nếu kết quả là 6, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt một quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn.)


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is destroyed and sent to the Graveyard as a result of battle, roll a six-sided die. You can Special Summon 1 Fairy-Type monster from your Graveyard whose Level is equal to the number rolled. (If the result is 6, you can Special Summon a Level 6 or higher monster.)


  R Rarity
  Keldo
  R Rarity
  Keldo
  Keldo
  EARTH 4
  Keldo
  Keldo
  • ATK:

  • 1200

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này bị phá hủy và được gửi đến Mộ do kết quả của chiến đấu, hãy chọn 2 lá bài từ Mộ của đối thủ, thêm chúng vào Deck của đối thủ và Deck sau đó được xáo trộn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is destroyed and sent to the Graveyard as a result of battle, select 2 cards from your opponent's Graveyard, add them to your opponent's Deck and the Deck is then shuffled.


  N Rarity
  Doma The Angel of Silence
  N Rarity
  Doma The Angel of Silence
  Doma The Angel of Silence
  DARK 5
  Doma The Angel of Silence
  Thiên thần lặng im Doma
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  Cổ tích này cai trị sự kết thúc của sự tồn tại.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This fairy rules over the end of existence.


  N Rarity
  Maiden of the Moonlight
  N Rarity
  Maiden of the Moonlight
  Maiden of the Moonlight
  LIGHT 4
  Maiden of the Moonlight
  Chị gái trăng sáng
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 1300


  Hiệu ứng (VN):

  Một phù thủy được ban phước bởi ánh sáng mặt trăng với sức mạnh vượt xa khả năng hiểu của người phàm.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  A sorcerer blessed by lunar light with powers far beyond mortal comprehension.


  SR Rarity
  Silent Graveyard
  SR Rarity
  Silent Graveyard
  Silent Graveyard
  Spell Quick
  Silent Graveyard
  Phong ấn nghĩa địa

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài; các hiệu ứng kích hoạt trong Mộ lượt này bị vô hiệu hóa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 card; effects that activate in the GY this turn are negated.


   R Rarity
   Dark-Piercing Light
   R Rarity
   Dark-Piercing Light
   Dark-Piercing Light
   Spell Normal
   Dark-Piercing Light
   Ánh sáng xuyên đêm

    Hiệu ứng (VN):

    Lật úp tất cả quái thú đang úp trên mặt sân của đối thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Flip all face-down monsters on your opponent's side of the field face-up.


    R Rarity
    Hidden Temples of Necrovalley
    R Rarity
    Hidden Temples of Necrovalley
    Hidden Temples of Necrovalley
    Spell Continuous
    Hidden Temples of Necrovalley
    Đền cúng của thung lũng lăng mộ

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ kích hoạt khi có cả quái thú "Gravekeeper's" "Necrovalley" trên sân. Cả hai người chơi đều không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Gravekeeper's" . Nếu quái thú "Gravekeeper's" "Necrovalley" không có trên sân, hãy phá hủy lá bài này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate only if both a "Gravekeeper's" monster and "Necrovalley" are on the field. Neither player can Special Summon monsters, except "Gravekeeper's" monsters. If either a "Gravekeeper's" monster or "Necrovalley" is not on the field, destroy this card.


     N Rarity
     Hieroglyph Lithograph
     N Rarity
     Hieroglyph Lithograph
     Hieroglyph Lithograph
     Spell Normal
     Hieroglyph Lithograph
     Phiến đá chữ tượng hình

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 điểm sinh mệnh. Trong trận đấu hiện tại, giới hạn số lượng bài trên tay của bạn trở thành 7.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 Life Points. During the current Duel, your hand size limit becomes 7.


      UR Rarity
      Blast Held by a Tribute
      UR Rarity
      Blast Held by a Tribute
      Blast Held by a Tribute
      Trap Normal
      Blast Held by a Tribute
      Vụ nổ bởi hiến tế

       Hiệu ứng (VN):

       Khi một quái thú được Triệu hồi Hiến tế của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ càng nhiều quái thú Tư thế Tấn công ngửa mà chúng điều khiển nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When an opponent's monster that was Tribute Summoned declares an attack: Destroy as many face-up Attack Position monsters they control as possible, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


       Level-up Reward

       R Rarity
       Gravekeeper's Vassal
       R Rarity
       Gravekeeper's Vassal
       Gravekeeper's Vassal
       DARK 3
       Gravekeeper's Vassal
       Đầy tớ thủ mộ
       • ATK:

       • 700

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       Thay vào đó, bất kỳ thiệt hại nào mà lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được coi là sát thương hiệu ứng.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Any battle damage this card inflicts to your opponent is treated as effect damage instead.


       R Rarity
       Gravekeeper's Curse
       R Rarity
       Gravekeeper's Curse
       Gravekeeper's Curse
       DARK 3
       Gravekeeper's Curse
       Chú thuật sư thủ mộ
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 800


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu lá bài này được Triệu hồi: Gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is Summoned: Inflict 500 damage to your opponent.


       R Rarity
       Gravekeeper's Assailant
       R Rarity
       Gravekeeper's Assailant
       Gravekeeper's Assailant
       DARK 4
       Gravekeeper's Assailant
       Sát thủ thủ mộ
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này tuyên bố tấn công trong khi "Necrovalley" ở trên sân: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card declares an attack while "Necrovalley" is on the field: You can target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position.


       SR Rarity
       Gravekeeper's Priestess
       SR Rarity
       Gravekeeper's Priestess
       Gravekeeper's Priestess
       DARK 3
       Gravekeeper's Priestess
       Nữ tu sĩ thủ mộ
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       Trong khi không có Bài Phép Môi Trường ngửa, sân được coi là "Necrovalley". Tất cả "Gravekeeper's" trên sân nhận được 200 ATK / DEF.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       While there is no face-up Field Spell, the field is treated as "Necrovalley". All "Gravekeeper's" monsters on the field gain 200 ATK/DEF.


       SR Rarity
       Gravekeeper's Stele
       SR Rarity
       Gravekeeper's Stele
       Gravekeeper's Stele
       Spell Normal
       Gravekeeper's Stele
       Đá văn bản của người thủ mộ

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 2 "Gravekeeper's" trong Mộ của bạn; thêm các mục tiêu đó lên tay của bạn. Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá bởi hiệu ứng của "Necrovalley".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 2 "Gravekeeper's" monsters in your GY; add those targets to your hand. This effect cannot be negated by the effect of "Necrovalley".


        SR Rarity
        Gravekeeper's Visionary
        SR Rarity
        Gravekeeper's Visionary
        Gravekeeper's Visionary
        DARK 8
        Gravekeeper's Visionary
        Vị quan thủ mộ
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Bạn có thể Triệu hồi lá bài này bằng cách Hiến tế 1 quái thú "Gravekeeper's" Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi "Gravekeeper's" trong Mộ của bạn. Nếu lá bài ngửa này sắp bị phá hủy, thay vào đó bạn có thể gửi Mộ 1 quái thú "Gravekeeper's"


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can Tribute Summon this card by Tributing 1 "Gravekeeper's" monster. This card gains 200 ATK for each "Gravekeeper's" monster in your Graveyard. If this face-up card would be destroyed, you can discard 1 "Gravekeeper's" monster instead.


        R Rarity
        The Eye of Truth
        R Rarity
        The Eye of Truth
        The Eye of Truth
        Trap Continuous
        The Eye of Truth
        Con mắt sự thật

         Hiệu ứng (VN):

         Đối thủ của bạn phải giữ lên tay của họ được tiết lộ. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ, nếu họ có (các) bài Phép trong tay: Họ nhận được 1000 LP nếu có (các) bài Phép trong tay khi thực thi.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Your opponent must keep their hand revealed. Once per turn, during your opponent's Standby Phase, if they have a Spell(s) in their hand: They gain 1000 LP if they have a Spell(s) in their hand at resolution.


         R Rarity
         An Owl of Luck
         R Rarity
         An Owl of Luck
         An Owl of Luck
         WIND 2
         An Owl of Luck
         Cú điềm lành
         • ATK:

         • 300

         • DEF:

         • 500


         Hiệu ứng (VN):

         FLIP: Chọn 1 Field Bài Phép từ Deck của bạn và đặt nó lên trên Deck của bạn. Nếu "Necrovalley" ở trên sân, bạn có thể thêm Lá bài Phép Môi Trường đã chọn lên tay của mình.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         FLIP: Select 1 Field Spell Card from your Deck and place it on top of your Deck. If "Necrovalley" is on the field, you can add the selected Field Spell Card to your hand instead.


         R Rarity
         Sebek's Blessing
         R Rarity
         Sebek's Blessing
         Sebek's Blessing
         Spell Quick
         Sebek's Blessing
         Sebek chúc phúc

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu quái thú của bạn gây sát thương lên đối thủ bằng đòn tấn công trực tiếp: Nhận cùng một lượng LP.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If your monster inflicts battle damage to your opponent by a direct attack: Gain the same amount of LP.


          R Rarity
          A Cat of Ill Omen
          R Rarity
          A Cat of Ill Omen
          A Cat of Ill Omen
          DARK 2
          A Cat of Ill Omen
          Mèo điềm gở
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 300


          Hiệu ứng (VN):

          FLIP: Chọn 1 Bẫy từ Deck của bạn và đặt nó lên trên Deck của bạn hoặc, nếu "Necrovalley" ở trên sân, bạn có thể thêm Bẫy đó lên tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          FLIP: Choose 1 Trap from your Deck and place it on top of your Deck, or, if "Necrovalley" is on the field, you can add that Trap to your hand instead.


          SR Rarity
          Dragged Down into the Grave
          SR Rarity
          Dragged Down into the Grave
          Dragged Down into the Grave
          Spell Normal
          Dragged Down into the Grave
          Kéo sâu xuống mồ

           Hiệu ứng (VN):

           Cả hai người chơi để lộ bài trên tay của mình, mỗi người chọn 1 lá bài từ tay của đối phương, sau đó bạn gửi Mộ số lá bài đã chọn từ tay của cả hai người chơi, sau đó cả hai người chơi rút 1 lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Both players reveal their hands, each chooses 1 card from their opponent's hand, then you discard the chosen cards from both players' hands, then both players draw 1 card.


           SR Rarity
           Mudora
           SR Rarity
           Mudora
           Mudora
           EARTH 4
           Mudora
           Mudora
           • ATK:

           • 1500

           • DEF:

           • 1800


           Hiệu ứng (VN):

           Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi quái thú Loại Tiên trong Mộ của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           This card gains 200 ATK for each Fairy-Type monster in your Graveyard.           Deck sử dụng nhân vật Ishizu Ishtar trong DUEL LINKS