Mako Tsunami

Mako Tsunami

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Mako Tsunami là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật sau khi thành công thực hiện 150 triệu hồi hiến tế. 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh dương để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DM
  • Mako Tsunami yêu cầu chìa khóa Xanh dương để đấu tại Gate
  • Mako Tsunami cấp 40 xuất hiện tại Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Thực hiện thành công 150 Triệu hồi hiến tế. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Sử dụng Kỹ năng 20 lần trong Duel World.
  • Thực hiện thành công 6 (các) Triệu hồi Thường trong một Trận đấu
  • Thắng 1 trận đấu với Mako Tsunami ở cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Mythic Depths
Bắt đầu Đấu với Field Spell 'Umi' được kích hoạt.
Umi
Mythic Depths
Menace from the Deep
Có thể được sử dụng nếu 'Umi' ở trên sân và bạn có quái thú bình thường thuộc tính NƯỚC trên sân của mình. Con quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, ở lượt này. Vào cuối Battle Phase, quái thú đó được đưa đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Umi
Menace from the Deep
Chung
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
Life Cost 0
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải trả Điểm sinh mệnh để kích hoạt bài. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Cost 0
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Mako Tsunami trong DUEL LINKS