Seto Kaiba - DSOD

Seto Kaiba - DSOD

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Seto Kaiba là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 7 hoặc trở lên (DM). Mở khóa nhân vật này bạn sẽ mở khóa thế giới mới: Dark Side Of Dimensions (DSOD). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DSOD
  • Seto Kaiba yêu cầu chìa khóa trắng để đấu tại Gate
  • Bạn sẽ thấy các nhiệm vụ mở khóa của Kaiba khi đạt đến Stage 7 trở lên trong Duel World (DM)
  • Mở khóa Kaiba cũng sẽ mở khóa Duel World (DSOD)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Giành chiến thắng trong trận đấu với Yami Yugi (Nhiệm vụ mở khóa thế giới DSOD).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Alternative Evolution
Chọn 1 quái thú bạn điều khiển với 3000 ATK trở lên, có tên ban đầu là 'Blue-Eyes White Dragon'. Con quái thú được chọn sẽ trở thành 'Blue-Eyes Alternative White Dragon'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Blue-Eyes White Dragon
Blue-Eyes Alternative White Dragon
Alternative Evolution
Scorns of Ultimate Defeat
Có thể được sử dụng trên lượt 6 trở đi. Thêm 1 'Blue-Eyes Chaos MAX Dragon' lên đầu Bộ bài của bạn. Ngoài ra, thêm 'Chaos Form' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có DEF 3500 trở lên. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
Chaos Form
Scorns of Ultimate Defeat
Memories of a Pharaoh: Obelisk the Tormentor
Có thể được sử dụng ở lượt 5 trở lên. Skill này chỉ có thể sử dụng 1 lần mỗi trận đấu, thay vì rút bài như bình thường, hãy rút "Obelisk the Tormentor" từ kí ức của Pharaoh. 

Những hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng 1 lần ở lượt này. Nếu bạn triệu hồi hiến tế "Obelish the Tormentor", một quái thú với tên gốc là "Blue-Eyes White Dragon" có thể được xem như là 3 nguyên liệu hiến tế.

Thêm vào đó, nếu bạn hiến tế "Blue-Eyes White Dragon" để triệu hồi "Obelish the Tormentor", "Obelish the Tormentor" của bạn sẽ bị gửi xuống mộ vào kết thúc lượt.
Obelisk the Tormentor
Blue-Eyes White Dragon
Memories of a Pharaoh: Obelisk the Tormentor
Ultimate Dragons
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 'Blue-Eyes Ultimate Dragon', 'Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon' và 'Blue-Eyes Twin Burst Dragon' vào Extra Deck của bạn. Có thể sử dụng từ lượt 3 trở đi bằng cách để lộ 2 'Blue-Eyes White Dragon' trên tay cho đối thủ. Thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Polymerization
Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
Blue-Eyes White Dragon
Blue-Eyes Twin Burst Dragon
Blue-Eyes Ultimate Dragon
Ultimate Dragons
Chung
LP Boost Omega
Tăng 5000 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 4 lá bài trên tay.
LP Boost Omega
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Dragonic Rebirth
Có thể được sử dụng trên lượt 4 trở đi. Thêm quái thú Loại Dragon có cùng cấp độ với số lượt đã chuyển từ Mộ sang tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dragonic Rebirth
Dragonic Reincarnation
Gửi 1 quái thú Loại Dragon cấp 7 trở lên từ tay bạn đến Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 Quái thú LIGHT cấp 4 loại Dragon vào tay của bạn từ Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dragonic Reincarnation
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Beatdown
Cho đến khi kết thúc lượt, tăng ATK của tất cả quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển bằng số quái thú Cấp 5 trở lên mà bạn điều khiển gấp 300 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Beatdown
Blue-Eyes Dimension
Trong Trận đấu này, nếu bạn có ít nhất 9 quái thú "Blue-Eyes" trong Bộ bài của bạn khi bắt đầu Trận đấu, bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp Rồng Trắng Mắt Xanh mà không cần Hi sinh, và bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ngoại trừ LIGHT Dragon quái vật có Cấp độ và Ritual Monsters. Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.
Gửi 2 quái thú "Blue-Eyes" (1 từ tay và 1 từ Bộ bài của bạn) vào Mộ, thêm 1 Blue-Eyes White Dragon hoặc Monster Reborn từ Bộ bài của bạn vào tay bạn, và đặt 1 Polymerization từ bên ngoài Bộ bài của bạn tại ở cuối Bộ bài của bạn. Nếu bạn kích hoạt Kỹ năng này ở lượt 2 trở lên, hãy đặt 1 Blue-Eyes Chaos MAX Dragon và 1 Chaos Form ở cuối Bộ bài của bạn.
Polymerization
Blue-Eyes Chaos MAX Dragon
Chaos Form
Monster Reborn
Blue-Eyes Dimension
Battle Chronicle
Trong Trận đấu này, nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt "Chronicle Magician" và một Quái thú Thường có 2500 ATK hoặc DEF, bạn không cần Hi sinh nữa, và bạn chỉ Triệu hồi hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú QUANG/ÁM loại Spellcaster, quái thú QUANG loại Rồng, và Quái vật Hiệu ứng với Cấp độ.
Bạn có thể sử dụng điều này một lần mỗi lượt ở lượt mà "Chronicle Sorceress" hoặc quái thú Cấp 7 trở lên được Triệu hồi hoặc Triệu hồi Dung hợp. Từ Bộ bài của bạn, thêm 1 "Successor Soul" hoặc Bài Phép Chơi Nhanh có "Dark Magician" hoặc "Blue-Eyes White Dragon" trong tên Thẻ vào tay của bạn, và gửi 1 quái thú vào Mộ của bạn từ Bộ bài/Bộ bài Phụ của bạn đó không phải là Quái vật Hiệu ứng và không có quái thú cùng tên trong sân hoặc Nghĩa địa của bạn.
Chronicle Sorceress
Chronicle Magician
Successor Soul
Battle Chronicle

Drop Reward

Level-up Reward

UR Rarity
Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
UR Rarity
Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
LIGHT12
Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon
  • ATK:

  • 4500

  • DEF:

  • 3800


Hiệu ứng (VN):

"Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon"
Vào cuối Damage Step, nếu đây là lá bài ngửa duy nhất mà bạn điều khiển và lá bài được Triệu hồi Fusion này tấn công: Bạn có thể gửi 1 "Blue-Eyes" từ Extra Deck của mình đến Mộ; lá bài này có thể tấn công lại liên tiếp. Bạn có thể sử dụng hiệu ứng này của "Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon" tối đa hai lần mỗi lượt. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Blue-Eyes" mà bạn điều khiển: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" + "Blue-Eyes White Dragon" At the end of the Damage Step, if this is the only face-up card you control, and this Fusion Summoned card attacked: You can send 1 "Blue-Eyes" Fusion Monster from your Extra Deck to the Graveyard; this card can attack again in a row. You can use this effect of "Neo Blue-Eyes Ultimate Dragon" up to twice per turn. During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Blue-Eyes" monster(s) you control: You can banish this card from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy that card.Deck sử dụng nhân vật Seto Kaiba - DSOD trong DUEL LINKS