Tyranno Hassleberry

Tyranno Hassleberry

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Tyranno Hassleberry là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Hassleberry yêu cầu chìa khóa Vàng để đấu tại Gate
 • Hassleberry xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (GX)
 • Hassleberry Cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Sử dụng Bài quái thú cấp 7 trở lên 2 lần trong một Duel với Tyranno Hassleberry bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
 • Thực hiện thành công 1 (các) Triệu hồi Fusion (Dung hợp) trong Duel với Tyranno Hassleberry khi nhập vai Jaden Yuki.
 • Tiêu diệt 3 (các) quái thú trong một trận đấu với Tyranno Hassleberry.
 • Sử dụng Field Spell Cards 1 lần trong Duel với Tyranno Hassleberry.
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại (ies) trong Duel với Tyranno Hassleberry ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jaden Yuki.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
New Ultra Evolution
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Gửi 1 quái vật Loại Winged Beast mà bạn điều khiển (không bao gồm Tokens) đến Mộ và Triệu hồi Đặc biệt 1 quái vật Loại Dinosaur từ tay bạn (quái vật đó phải có thể được Triệu hồi Bình thường .) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
New Ultra Evolution
Dino DNA!
Vào đầu lượt của bạn, hãy phục hồi 200 Điểm sinh mệnh.
Dino DNA!
One with the Dinos
Có thể được sử dụng trên lượt 3 trở đi. Chọn 1 quái vật Dinosaur cấp 7 trở lên mà bạn điều khiển. ATK / DEF sẽ bằng với Điểm mạng của bạn. Khi quái vật được chọn rời khỏi sân, bạn sẽ thua trận đấu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
One with the Dinos
Survival of the Fittest
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000, nếu bạn có 3 lá 'Evolution Pill' trở lên trong Bộ bài của mình. Trong Draw Phase của bạn, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một thẻ 'Evolution Pill' ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn. Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần mỗi trận đấu.
Survival of the Fittest
The Dino Within
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1500. Gửi 1 quái vật Loại Reptile mà bạn điều khiển (không bao gồm Tokens) đến Mộ và Triệu hồi Đặc biệt từ Bộ bài của bạn, 1 quái vật Loại Dinosaur có cùng Thuộc tính với quái vật đó trong Mộ , nhưng cao hơn 3 Cấp (quái vật phải có thể được Triệu hồi Thường.) Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Dino Within
Unstoppable Dino Power
Tăng ATK / DEF của tất cả quái vật Loại Dinosaur mà bạn điều khiển lên 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Unstoppable Dino Power
Chung
Dinosaur Kingdom
Bắt đầu Đấu với Field Spell 'Jurassic World' được kích hoạt.
Dinosaur Kingdom
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính EARTH ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi rút bài lần đầu. Giảm số bài trên tay bắt đầu của bạn đi 1, rồi rút lại bài của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Tyranno Hassleberry trong DUEL LINKS