Yubel

Yubel

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Yubel là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt đến stage 6 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: GX
 • Yubel yêu cầu chìa khóa Đen để đấu tại Gate.
 • Yubel xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (GX)
 • Các Lá Yubel là một trong những bộ bài bài Farm ổn định nhất trong Duel Links. Nhận chúng ngay bây giờ nếu bạn chưa có!
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại (ies) trong Duel với Yubel bằng cách sử dụng Jaden Yuki.
 • Triệu hồi Rainbow Dragon 1 lần khi đóng vai Jesse Anderson, trong Duel với Zane Truesdale ở cấp độ 30.
 • Triệu hồi Cyber End Dragon 1 lần khi đóng vai Zane Truesdale, trong Duel với Jesse Anderson ở cấp độ 30.
 • Hoàn thành thành công 2 (các) Triệu hồi Fusion (Dung hợp) trong một Trận đấu với Yubel ở cấp độ 30 khi chơi với tư cách là Jaden Yuki.
 • Triệu hồi Elemental HERO Neos 3 lần trong 1 trận đấu với Yubel ở cấp độ 30 bằng cách sử dụng Jaden Yuki.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Devoured By Sacred Beasts
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
- Trả lại 1 quái thú Loại Fiend với 0 ATK / DEF từ tay bạn vào Bộ bài và thêm 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder" hoặc "Raviel, Lord of Phantasms" từ Bộ bài của bạn đến tay bạn.
- Chọn 2 lá bài từ tay bạn hoặc quái thú ngửa (trừ Tokens) trên sân của bạn, trả chúng về Bộ bài của bạn và gửi 3 "Hyper Blaze" từ bên ngoài Bộ bài đến Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 "Fallen Paradise" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào cuối Bộ bài của bạn. Vào cuối lượt tiếp theo, "Fallen Paradise" mà bạn điều khiển sẽ bị loại bỏ.

Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có ít nhất 1 "Uria, Lord of Searing Flames", 1 "Hamon, Lord of Striking Thunder", 1 "Raviel, Lord of Phantasms" , ít nhất 6 quái thú Loại Fiend với 0 ATK / DEF và không có quái thú nào khác.
Devoured By Sacred Beasts
Painful Evolution
Khi bạn điều khiển 'Yubel' hoặc 'Yubel - Terror Incarnate', bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau:
  ● Gửi 1 'Yubel' mà bạn điều khiển đến Mộ để chơi 'Yubel - Terror Incarnate' từ tay bạn.
  ● Gửi 1 'Yubel - Terror Incarnate' mà bạn điều khiển đến Graveyard để chơi 'Yubel - The Ultimate Nightmare' từ tay bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Yubel - Terror Incarnate
Yubel
Yubel - The Ultimate Nightmare
Painful Evolution
I'm Always Near You
Trả tất cả 'Yubel' đã bị trục xuất, 'Yubel - Terror Incarnate' và 'Yubel - The Ultimate Nightmare' về Bộ bài hoặc Mộ của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Yubel - Terror Incarnate
Yubel
Yubel - The Ultimate Nightmare
I'm Always Near You
Love is Pain
Nếu bạn nhận sát thương từ hiệu ứng lá bài của đối thủ khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn, đối thủ của bạn sẽ mất Điểm sinh mệnh bằng với lượng sát thương bạn đã nhận.
Love is Pain
My Name is Yubel
Có thể được sử dụng bằng cách trả lại 1 'Yubel - Terror Incarnate' hoặc 'Yubel - The Ultimate Nightmare' từ tay bạn vào Bộ bài của bạn. Thêm 'Yubel'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Yubel - Terror Incarnate
Yubel
Yubel - The Ultimate Nightmare
My Name is Yubel
Chung
Right Back at You
Có thể được sử dụng trong Main Phase của lượt tiếp theo của bạn sau lượt mà bạn nhận sát thương trong trận chiến. Chọn 1 quái vật ngửa trên sân của bạn. Lượt này, ATK của quái vật được chọn tăng bằng một nửa sát thương trận nhận được trong lượt bạn chịu sát thương trận cuối cùng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Right Back at You
Allured by Darkness
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800. thay vì tiến hành rút bài bình thường, 'Allure of Darkness' được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Allured by Darkness
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Compensation
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Gửi lá trên đầu Bộ bài của bạn đến Mộ và phục hồi 300 LP. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Compensation
Fiend Farewell
Có thể được sử dụng khi một trong những quái vật của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. 1 quái thú Loại Fiend ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn được gửi đến Mộ.
Fiend Farewell
Power of Dark
Bắt đầu Đấu với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
Yami
Power of Dark
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000.
Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu
LP Boost Alpha
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi rút bài lần đầu. Giảm số bài trên tay bắt đầu của bạn đi 1, rồi rút lại bài của bạn.
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
Fiend Farewell
Có thể được sử dụng khi một trong những quái thú của bạn bị tiêu diệt trong trận chiến. 1 quái thú Loại quái thú ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn được gửi đến mộ.
Fiend Farewell
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

UR Rarity
Yubel - Terror Incarnate
UR Rarity
Yubel - Terror Incarnate
Yubel - Terror Incarnate

Yubel - Terror Incarnate

11

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Fiend

 • Archetype:
 • Yubel

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. "Yubel", Triệu hồi Đặc biệt, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Bạn không nhận Thiệt hại Trận chiến nào từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này. Trước khi Damage Calculation, khi lá bài Tư thế tấn công mặt-ngửa này bị tấn công bởi quái thú của đối phương: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK của quái thú đó. Trong End Phase của bạn: Phá huỷ tất cả các quái thú khác trên sân. Khi lá bài ngửa này rời sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Yubel - The Ultimate Nightmare" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned by "Yubel", and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot be destroyed by battle. You take no Battle Damage from battles involving this card. Before damage calculation, when this face-up Attack Position card is attacked by an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to that monster's ATK. During your End Phase: Destroy all other monsters on the field. When this face-up card leaves the field: You can Special Summon 1 "Yubel - The Ultimate Nightmare" from your hand, Deck, or Graveyard.


SR Rarity
Des Dendle
SR Rarity
Des Dendle
Des Dendle

Des Dendle

4

 • Loại:
 • Union Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Plant

 • ATK:
 • 300

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển quái thú này trên sân, bạn có thể trang bị nó cho "Vampiric Orchis" như một Bài Phép Trang bị, HOẶC tìm trang bị Union và Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Tấn công ngửa . Khi được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này, mỗi khi quái thú được trang bị phá huỷ 1 quái thú của đối thủ, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Wicked Plant Token" (Loại thực vật / EARTH / Cấp 1 / ATK 800 / DEF 800). (Mỗi lần chỉ có thể trang bị 1 quái thú với 1 quái thú Union. Nếu quái thú được trang bị bị phá huỷ do chiến đấu, hãy phá hủy lá bài này thay thế.)


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase, if you control this monster on the field, you can equip it to your "Vampiric Orchis" as an Equip Spell Card, OR unequip the Union equipment and Special Summon this card in face-up Attack Position. While equipped to a monster by this card's effect, each time the equipped monster destroys 1 of your opponent's monsters, Special Summon 1 "Wicked Plant Token" (Plant-Type/EARTH/Level 1/ATK 800/DEF 800). (1 monster can only be equipped with 1 Union Monster at a time. If the equipped monster is destroyed as a result of battle, destroy this card instead.)


Level-up Reward

SR Rarity
Des Dendle
SR Rarity
Des Dendle
Des Dendle

Des Dendle

4

 • Loại:
 • Union Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • EARTH

 • Tộc:
 • Plant

 • ATK:
 • 300

 • DEF:
 • 2000

Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển quái thú này trên sân, bạn có thể trang bị nó cho "Vampiric Orchis" như một Bài Phép Trang bị, HOẶC tìm trang bị Union và Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Tấn công ngửa . Khi được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này, mỗi khi quái thú được trang bị phá huỷ 1 quái thú của đối thủ, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Wicked Plant Token" (Loại thực vật / EARTH / Cấp 1 / ATK 800 / DEF 800). (Mỗi lần chỉ có thể trang bị 1 quái thú với 1 quái thú Union. Nếu quái thú được trang bị bị phá huỷ do chiến đấu, hãy phá hủy lá bài này thay thế.)


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase, if you control this monster on the field, you can equip it to your "Vampiric Orchis" as an Equip Spell Card, OR unequip the Union equipment and Special Summon this card in face-up Attack Position. While equipped to a monster by this card's effect, each time the equipped monster destroys 1 of your opponent's monsters, Special Summon 1 "Wicked Plant Token" (Plant-Type/EARTH/Level 1/ATK 800/DEF 800). (1 monster can only be equipped with 1 Union Monster at a time. If the equipped monster is destroyed as a result of battle, destroy this card instead.)Deck sử dụng nhân vật Yubel trong DUEL LINKS