Hướng dẫn build và chơi Buster Blader (ver 2023)

Hướng dẫn build và chơi Buster Blader (ver 2023)

Tôi biết đã từng có bài viết về Buster Blader và có rất nhiều trên YGO Việt Nam, nhưng nói về mặt cải tiến của archetype này trong Duel Links thì nó đã có được chủ lực khá mạnh của nó vào thời gian này. Chính vì vậy, bài viết này được ra mắt để giúp các anh em newbie hoặc những người chơi đã lâu rồi và bây giờ mới chơi lại, có thể bắt kịp tiến độ của archetype trong game.

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Buster Blader deck ver 2023 tập trung vào việc cố gắng đưa Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman dựa trên hiệu ứng Giống như DNA Surgery của Buster Dragon để khóa đối thủ của bạn khỏi các hiệu ứng và các đợt tấn công của quái vật. Một số lá bài quan trọng khác bao gồm Buster Whelp of the Destruction Swordsman để search Destruction Swordsman Fusion hoặc Destruction Sword Memories để có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Như vậy, có thể thấy chúng ta sẽ không phải chật vật lựa chọn slot của Main Deck như hồi trước nữa mà phiên bản của bộ bài hiện giờ đã được mở rộng hơn nhiều lựa chọn cho Extra Deck cũng như slot của các Tech mới, giúp bạn hạ được đo ván đối thủ ngay lập tức.

Tuy nhiên, nghe mạnh thì mạnh nhưng về bản chất nó chỉ là 1 deck floodgate chứ không hẳn nổi lên như 1 deck meta được. Nên các bạn sẽ cần phải cân nhắc nếu muốn build 1 bộ nhé!Skill

 

Destiny Draw (Skill Card) (100% nên dùng)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


Đây là skill nhất định các bạn phải có, well, lấy được lá bài cần thiết để win game là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng rồi

Draw Sense: Low-Level (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
UR Rarity
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
Draw Sense: Low-Level (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể sử dụng mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bài thông thường, hãy rút ngẫu nhiên một quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used each time your Life Points decrease by 1000. In the Draw Phase, instead of doing a normal draw, draw a random monster of Level 4 or lower.


Với phiên bản này, sẽ rất có lợi thế cho các bạn sử dụng 1 skill đơn giản để lấy ra searcher chính của deck, nên dùng nhé!Core

Phần Core sẽ tương tự như các phiên bản trước nhưng Extra Deck sẽ cần thiết phải có Buster Dragon để duy trì sức mạnh chính của Ace nhé!

Buster Whelp of the Destruction Swordsman, Destruction Swordsman Fusion, Buster Blader và the Destruction Swordmaster (x3 mỗi lá)

UR Rarity
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
UR Rarity
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
LIGHT 1
Buster Whelp of the Destruction Swordsman
Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.


SR Rarity
Destruction Swordsman Fusion
SR Rarity
Destruction Swordsman Fusion
Destruction Swordsman Fusion
Spell Quick
Destruction Swordsman Fusion
Dung hợp người cầm kiếm huỷ diệt

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê "Buster Blader" làm Nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc một trong hai bên của sân làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá từ tay mình vào Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destruction Swordsman Fusion" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists "Buster Blader" as Material from your Extra Deck, using monsters from your hand or either side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; add this card to your hand. You can only use each effect of "Destruction Swordsman Fusion" once per turn.


  SR Rarity
  Buster Blader, the Destruction Swordmaster
  SR Rarity
  Buster Blader, the Destruction Swordmaster
  Buster Blader, the Destruction Swordmaster
  EARTH 7
  Buster Blader, the Destruction Swordmaster
  Người cầm kiếm huỷ diệt, Phá Kiếm Sĩ
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2300


  Hiệu ứng (VN):

  Tên của lá bài này trở thành "Buster Blader" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; trang bị nó vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Loại với quái thú đó được gửi đến Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card's name becomes "Buster Blader" while it is on the field or in the Graveyard. If a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of those destroyed monsters; equip it to this card. Once per turn: You can send 1 Monster Card you control that is equipped to this card to the Graveyard; destroy all monsters your opponent controls with the same Type as that monster sent to the Graveyard.


  Bộ ba cơ bản của mọi deck Buster Blader
  • Destruction Swordmaster để làm nguyên liệu dung hợp và là lựa chọn thay thế cực kì tốt cho Buster Blader. Khả năng ngăn chặn cho quái của opp tái sinh dưới GY và còn giúp dọn sạch dàn sân sẽ giúp ích phần nhiều cho Deck.
  • Whelp để search Fusion lên tay và còn là Tuner duy nhất để đưa Buster Dragon lên sân. Ngoài ra, khả năng tái sinh Buster Blader khá tốt để các bạn đa dạng cách chơi của mình trong rất nhiều trường hợp.
  • Fusion dùng để... um Fusion :v nhưng đây là 1 quick-play, tức bạn có thể bem, đưa Destroyer Swordsman lên sân trong lượt opp để tạo bất ngờ cho họ. Và nó còn có thể tái chế liên tục, nhưng vấn đề sẽ xuất hiện nếu bạn đang đối đầu với 1 deck cấm vận GY, ví dụ như Necrovalley hoặc D.D. Crow.

  Destruction Sword Memories (x3)

  UR Rarity
  Destruction Sword Memories
  UR Rarity
  Destruction Sword Memories
  Destruction Sword Memories
  Trap Normal
  Destruction Sword Memories
  Kí ức kiếm hủy diệt

   Hiệu ứng (VN):

   Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.


   Sp mới cho Buster Blader trong Duel Links, là phương thức triệu hồi thay thế cho Fusion nhưng cái đáng nói là việc search bài đưa lên sân nhanh chóng 1 Buster Blader lên sân để bạn không bị dead hand hoặc lo sợ sân không có gì trấn giữ.

   Karma of the Destruction Swordsman (x1)

   N Rarity
   Karma of the Destruction Swordsman
   N Rarity
   Karma of the Destruction Swordsman
   Karma of the Destruction Swordsman
   Spell Quick
   Karma of the Destruction Swordsman
   Nghiệp của người cầm kiếm huỷ diệt

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú cùng Loại trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, 1 "Buster Blader" hoặc 1 quái thú "Destruction Sword" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Karma of the Destruction Swordsman" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target up to 3 monsters of the same Type in your opponent's Graveyard; banish them, and if you do, 1 "Buster Blader" monster or 1 "Destruction Sword" monster you control gains 500 ATK and DEF for each of those banished monsters, until the end of this turn. If this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Destruction Sword" card; add this card to your hand. You can only use each effect of "Karma of the Destruction Swordsman" once per turn.


    Karma hiệu ứng giúp dọn mộ và tăng ATK cho quái của bạn. Ver trước khi không cần lắm nhưng với meta hiện tại thì tốt nhất bạn nên có 1 lá trong Deck phòng hờ.

    Buster Dragon (2-3x)

    SR Rarity
    Buster Dragon
    SR Rarity
    Buster Dragon
    Buster Dragon
    DARK 8
    Buster Dragon
    Rồng huỷ diệt
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
    Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đều trở thành quái thú rồng. Một lần mỗi lượt, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Buster Blader" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Buster Blader" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 "Buster Blader" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Destruction Sword" từ Mộ của bạn (đây là Hiệu ứng nhanh).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters All monsters your opponent controls become Dragon-Type. Once per turn, if you do not control a "Buster Blader" monster: You can target 1 "Buster Blader" in your Graveyard; Special Summon it. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Buster Blader" monster you control; equip it with 1 "Destruction Sword" monster from your Graveyard (this is a Quick Effect).


    DNA Surgery của Deck. Đây cũng chính là lí do mà các slot bài hiện giờ của bạn đã được mở rộng và backrow của deck cũng được cải thiện hơn.

    Ngoài ra, nó cũng giúp bạn hồi hàng được nếu lỡ như Ace bị cho ra khỏi sân bởi 1 backrow nào đó và giúp cho Ace đó được trang bị 1 Destruction Sword từ mộ. Hiệu ứng này kết hợp khá tốt với Swordsmaster và chính bản thân Buster Dragon.
    • Bạn sẽ muốn equip Whelp vào Swordsmaster trong khi Buster Dragon đang trên sân và giúp bắn phá dàn sân của opp như trò đùa.    Tech

     

    Book of Moon (x3)

    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     Không cần phải nói nhiều về Tech này rồi nhỉ, nhưng nó rất thông dụng nếu bạn muốn tránh backrow từ opp để sống sót hoặc dọn sân kết liễu dễ hơn.

     Paleozoic Canadia (0-3x)

     UR Rarity
     Paleozoic Canadia
     UR Rarity
     Paleozoic Canadia
     Paleozoic Canadia
     Trap Normal
     Paleozoic Canadia
     Loài giáp xác Canadia

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Một lần mỗi Chuỗi, khi một Lá bài Bẫy được kích hoạt trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Thủy / Nước / Cấp 2 / ATK 1200 / DEF 0). (Lá bài này KHÔNG được coi là Bẫy.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú, cũng như loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster your opponent controls; change it to face-down Defense Position. Once per Chain, when a Trap Card is activated while this card is in your GY: You can Special Summon this card as a Normal Monster (Aqua/WATER/Level 2/ATK 1200/DEF 0). (This card is NOT treated as a Trap.) If Summoned this way, this card is unaffected by monster effects, also banish it when it leaves the field.


      BoM dạng Trap, tốt, nhưng sẽ chậm hơn, tuy nhiên lợi ích mà nó mang lại sẽ là 1 body lvl 2 để các bạn có thể cân đo cho các Synchro hoặc đơn giản là giúp giữ sân cho dễ.

      Mystical Space Typhoon và Cosmic Cyclone (x3)

      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      UR Rarity
      Mystical Space Typhoon
      Mystical Space Typhoon
      Spell Quick
      Mystical Space Typhoon
      Cơn lốc thần bí

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       UR Rarity
       Cosmic Cyclone
       Cosmic Cyclone
       Spell Quick
       Cosmic Cyclone
       Xoáy vũ trụ

        Hiệu ứng (VN):

        Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


        Các lựa chọn bắn phá backrow tốt. Tuy nhiên, bạn sẽ luôn được đề xuất dùng Cosmic Cyclone để dễ kích hoạt skill hơn.

        Trap

        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        UR Rarity
        Compulsory Evacuation Device
        Compulsory Evacuation Device
        Trap Normal
        Compulsory Evacuation Device
        Thiết bị sơ tán bắt buộc

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         UR Rarity
         Needle Ceiling
         UR Rarity
         Needle Ceiling
         Needle Ceiling
         Trap Normal
         Needle Ceiling
         Trần nhà đầy gai

          Hiệu ứng (VN):

          Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


          UR Rarity
          Crackdown
          UR Rarity
          Crackdown
          Crackdown
          Trap Continuous
          Crackdown
          Bắt vật lớn

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
           Phân loại:

           UR Rarity
           Mirror Force
           UR Rarity
           Mirror Force
           Mirror Force
           Trap Normal
           Mirror Force
           Rào chắn thánh - Lực gương

            Hiệu ứng (VN):

            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Phá huỷ tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When an opponent's monster declares an attack: Destroy all your opponent's Attack Position monsters.


            UR Rarity
            Compulsory Escape Device
            UR Rarity
            Compulsory Escape Device
            Compulsory Escape Device
            Trap Normal
            Compulsory Escape Device
            Thiết bị trốn thoát bắt buộc

             Hiệu ứng (VN):

             Mỗi người chơi chọn 1 quái thú mà họ điều khiển, sau đó xáo trộn nó vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Each player chooses 1 monster they control, then shuffles it into the Deck.


             UR Rarity
             Warning Point
             UR Rarity
             Warning Point
             Warning Point
             Trap Normal
             Warning Point
             Điểm cảnh cáo

              Hiệu ứng (VN):

              Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Lượt này, (các) quái thú mặt ngửa đó không thể tấn công, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như không thể sử dụng nó làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When a monster(s) is Summoned: This turn, that face-up monster(s) cannot attack, its effects are negated, also it cannot be used as material for a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Summon.


              Ở Duel Links, tốt nhất các bạn nên có vài Trap như trên cho cái dàn backrow khủng bố của mình. Và đương nhiên, Buster Blader đã tiến hóa được tới mức các bạn sẽ không quá lo về slot bài như tôi đã nói, nên cứ thoải mái lấy những lá này bỏ vào Deck nhé!

              Karma Cut và Cards of Consonance (Combo của Blue-Eyes)

              SR Rarity
              Karma Cut
              SR Rarity
              Karma Cut
              Karma Cut
              Trap Normal
              Karma Cut
              Nhân quả cắt

               Hiệu ứng (VN):

               Bỏ 1 lá bài, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ mục tiêu đó, sau đó loại bỏ tất cả các lá bài có cùng tên với quái thú đó khỏi Mộ của đối thủ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Discard 1 card, then target 1 face-up monster your opponent controls; banish that target, then banish all cards with the same name as that monster from your opponent's Graveyard.


               UR Rarity
               Cards of Consonance
               UR Rarity
               Cards of Consonance
               Cards of Consonance
               Spell Normal
               Cards of Consonance
               Bài quý của sự hoà hợp

                Hiệu ứng (VN):

                Loại bỏ 1 quái thú Rồng Tuner có 1000 ATK hoặc thấp hơn; rút 2 lá bài.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Discard 1 Dragon Tuner with 1000 or less ATK; draw 2 cards.


                Đúng vậy, các Blue-Eyes player cũng có thể áp dụng phương pháp này cho Buster Blader, nhưng tỉ lệ dùng combo này rất thấp, các bạn sẽ muốn phải cân nhắc nhé!

                Pot of Duality (0-2x)

                UR Rarity
                Pot of Duality
                UR Rarity
                Pot of Duality
                Pot of Duality
                Spell Normal
                Pot of Duality
                Hũ nhường tham

                 Hiệu ứng (VN):

                 Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
                 Phân loại:

                 Hũ sành này giúp các bạn dò bài và tìm lá mình muốn, nhưng hạn chế là không cho các bạn triệu hồi đặc biệt. Welp, rất phù hợp với Buster Blader vì các bạn có thể chờ đợi thời cơ chín muồi để đưa bọn Ace lên sân và trảm.                 Extra Deck

                  

                 Các Level 8

                 SR Rarity
                 Thought Ruler Archfiend
                 SR Rarity
                 Thought Ruler Archfiend
                 Thought Ruler Archfiend
                 DARK 8
                 Thought Ruler Archfiend
                 Quỉ cai trị tâm trí
                 • ATK:

                 • 2700

                 • DEF:

                 • 2300


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                 Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và đưa nó đến Mộ: Nhận LP bằng với ATK ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt chọn vào chính xác 1 quái thú Loại Tâm linh (và không có lá bài nào khác): Bạn có thể trả 1000 LP; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters If this card destroys a monster by battle and sends it to the Graveyard: Gain LP equal to that monster's original ATK in the Graveyard. During either player's turn, when a Spell/Trap Card is activated that targets exactly 1 Psychic-Type monster (and no other cards): You can pay 1000 LP; negate the activation, and if you do, destroy it.


                 UR Rarity
                 Cyber Slash Harpie Lady
                 UR Rarity
                 Cyber Slash Harpie Lady
                 Cyber Slash Harpie Lady
                 WIND 8
                 Cyber Slash Harpie Lady
                 Quý cô Harpie giáp cào
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 1400


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


                 UR Rarity
                 Stardust Dragon
                 UR Rarity
                 Stardust Dragon
                 Stardust Dragon
                 WIND 8
                 Stardust Dragon
                 Rồng bụi sao
                 • ATK:

                 • 2500

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


                 UR Rarity
                 Scrap Dragon
                 UR Rarity
                 Scrap Dragon
                 Scrap Dragon
                 EARTH 8
                 Scrap Dragon
                 Rồng sắt vụn
                 • ATK:

                 • 2800

                 • DEF:

                 • 2000


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.


                 Synchro sẽ là các lựa chọn Extra Deck tốt để các bạn suy xét cho vào, và lvl phổ biến nhất với deck này là lvl 8

                 Vermillion Dragon Mech (x1)

                 UR Rarity
                 Vermillion Dragon Mech
                 UR Rarity
                 Vermillion Dragon Mech
                 Vermillion Dragon Mech
                 FIRE 9
                 Vermillion Dragon Mech
                 Tàu chiến rồng bạc đỏ son
                 • ATK:

                 • 2700

                 • DEF:

                 • 1800


                 Hiệu ứng (VN):

                 1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                 Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.


                 Vermillion quá phổ biến với các Blue-Eyes player rồi nhưng nếu sở hữu 1 lá vẫn sẽ giúp cho Extra Deck của bạn có thêm vài nòng súng bắn phá

                 Decode Talker (1x)

                 UR Rarity
                 Decode Talker
                 UR Rarity
                 Decode Talker
                 Decode Talker
                 DARK
                 Decode Talker
                 Người xử mã
                 • ATK:

                 • 2300

                 • LINK-3

                 Mũi tên Link:

                 Trên

                 Dưới-Trái

                 Dưới-Phải


                 Hiệu ứng (VN):

                 2+ quái thú Hiệu ứng
                 Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


                 Bạn sẽ cần 1 Link với Dame to để làm 1 Beater tốt đấy, nhưng với Decode thì bạn cũng có thể negate 1 hiệu ứng chỉ với chi phí 1 quái.                 Deck mẫu

                 Với Ver 2023 đã được cải tiến, các bạn sẽ có 1 cái nhìn tổng quát qua deck mẫu này

                 Deck mẫu

                 Draw Sense: Low-Level
                 Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
                 Draw Sense: Low-Level

                 Cần 21 UR

                 UR Rarity
                 Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman2 card
                 UR Rarity
                 Decode Talker1 card
                 UR Rarity
                 Cyber Slash Harpie Lady1 card
                 UR Rarity
                 Scrap Dragon1 card
                 UR Rarity
                 Stardust Dragon1 card
                 UR Rarity
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman3 card
                 UR Rarity
                 Book of Moon3 card
                 UR Rarity
                 Cosmic Cyclone3 card
                 UR Rarity
                 Compulsory Evacuation Device1 card
                 UR Rarity
                 Crackdown2 card
                 UR Rarity
                 Destruction Sword Memories3 card

                 Main: 20 Extra: 8

                 SR Rarity
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 SR Rarity
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 EARTH 7
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 Người cầm kiếm huỷ diệt, Phá Kiếm Sĩ
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2300


                 Hiệu ứng (VN):

                 Tên của lá bài này trở thành "Buster Blader" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; trang bị nó vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Loại với quái thú đó được gửi đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 This card's name becomes "Buster Blader" while it is on the field or in the Graveyard. If a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of those destroyed monsters; equip it to this card. Once per turn: You can send 1 Monster Card you control that is equipped to this card to the Graveyard; destroy all monsters your opponent controls with the same Type as that monster sent to the Graveyard.


                 SR Rarity
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 SR Rarity
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 EARTH 7
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 Người cầm kiếm huỷ diệt, Phá Kiếm Sĩ
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2300


                 Hiệu ứng (VN):

                 Tên của lá bài này trở thành "Buster Blader" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; trang bị nó vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Loại với quái thú đó được gửi đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 This card's name becomes "Buster Blader" while it is on the field or in the Graveyard. If a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of those destroyed monsters; equip it to this card. Once per turn: You can send 1 Monster Card you control that is equipped to this card to the Graveyard; destroy all monsters your opponent controls with the same Type as that monster sent to the Graveyard.


                 SR Rarity
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 SR Rarity
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 EARTH 7
                 Buster Blader, the Destruction Swordmaster
                 Người cầm kiếm huỷ diệt, Phá Kiếm Sĩ
                 • ATK:

                 • 2600

                 • DEF:

                 • 2300


                 Hiệu ứng (VN):

                 Tên của lá bài này trở thành "Buster Blader" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu (các) quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; trang bị nó vào lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 Lá bài quái thú mà bạn điều khiển được trang bị trên lá bài này đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có cùng Loại với quái thú đó được gửi đến Mộ.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 This card's name becomes "Buster Blader" while it is on the field or in the Graveyard. If a monster(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 of those destroyed monsters; equip it to this card. Once per turn: You can send 1 Monster Card you control that is equipped to this card to the Graveyard; destroy all monsters your opponent controls with the same Type as that monster sent to the Graveyard.


                 UR Rarity
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 UR Rarity
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 LIGHT 1
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
                 • ATK:

                 • 400

                 • DEF:

                 • 300


                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                 ● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
                 ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.


                 UR Rarity
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 UR Rarity
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 LIGHT 1
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
                 • ATK:

                 • 400

                 • DEF:

                 • 300


                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                 ● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
                 ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.


                 UR Rarity
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 UR Rarity
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 LIGHT 1
                 Buster Whelp of the Destruction Swordsman
                 Rồng con của người cầm kiếm huỷ diệt
                 • ATK:

                 • 400

                 • DEF:

                 • 300


                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Destruction Sword" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
                 ● Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Mộ của bạn.
                 ● Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và bạn điều khiển "Buster Blader": Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Destruction Sword" card from your Deck to your hand, except "Buster Whelp of the Destruction Swordsman". You can only use 1 of the following effects of "Buster Whelp of the Destruction Swordsman" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute this card; Special Summon 1 "Buster Blader" from your hand or Graveyard. ● If this card is in your Graveyard and you control "Buster Blader": You can discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon this card.


                 UR Rarity
                 Book of Moon
                 UR Rarity
                 Book of Moon
                 Book of Moon
                 Spell Quick
                 Book of Moon
                 Sách mặt trăng

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                  UR Rarity
                  Book of Moon
                  UR Rarity
                  Book of Moon
                  Book of Moon
                  Spell Quick
                  Book of Moon
                  Sách mặt trăng

                   Hiệu ứng (VN):

                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                   UR Rarity
                   Book of Moon
                   UR Rarity
                   Book of Moon
                   Book of Moon
                   Spell Quick
                   Book of Moon
                   Sách mặt trăng

                    Hiệu ứng (VN):

                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


                    UR Rarity
                    Cosmic Cyclone
                    UR Rarity
                    Cosmic Cyclone
                    Cosmic Cyclone
                    Spell Quick
                    Cosmic Cyclone
                    Xoáy vũ trụ

                     Hiệu ứng (VN):

                     Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                     UR Rarity
                     Cosmic Cyclone
                     UR Rarity
                     Cosmic Cyclone
                     Cosmic Cyclone
                     Spell Quick
                     Cosmic Cyclone
                     Xoáy vũ trụ

                      Hiệu ứng (VN):

                      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                      UR Rarity
                      Cosmic Cyclone
                      UR Rarity
                      Cosmic Cyclone
                      Cosmic Cyclone
                      Spell Quick
                      Cosmic Cyclone
                      Xoáy vũ trụ

                       Hiệu ứng (VN):

                       Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


                       SR Rarity
                       Destruction Swordsman Fusion
                       SR Rarity
                       Destruction Swordsman Fusion
                       Destruction Swordsman Fusion
                       Spell Quick
                       Destruction Swordsman Fusion
                       Dung hợp người cầm kiếm huỷ diệt

                        Hiệu ứng (VN):

                        Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion liệt kê "Buster Blader" làm Nguyên liệu từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc một trong hai bên của sân làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 lá từ tay mình vào Mộ; thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Destruction Swordsman Fusion" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists "Buster Blader" as Material from your Extra Deck, using monsters from your hand or either side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can send 1 card from your hand to the Graveyard; add this card to your hand. You can only use each effect of "Destruction Swordsman Fusion" once per turn.


                        N Rarity
                        Karma of the Destruction Swordsman
                        N Rarity
                        Karma of the Destruction Swordsman
                        Karma of the Destruction Swordsman
                        Spell Quick
                        Karma of the Destruction Swordsman
                        Nghiệp của người cầm kiếm huỷ diệt

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú cùng Loại trong Mộ của đối thủ; loại bỏ chúng, và nếu bạn làm điều đó, 1 "Buster Blader" hoặc 1 quái thú "Destruction Sword" mà bạn điều khiển sẽ nhận được 500 ATK và DEF cho mỗi quái thú bị loại bỏ đó, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Destruction Sword" thêm lá bài này lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Karma of the Destruction Swordsman" một lần mỗi lượt.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target up to 3 monsters of the same Type in your opponent's Graveyard; banish them, and if you do, 1 "Buster Blader" monster or 1 "Destruction Sword" monster you control gains 500 ATK and DEF for each of those banished monsters, until the end of this turn. If this card is in your Graveyard: You can discard 1 "Destruction Sword" card; add this card to your hand. You can only use each effect of "Karma of the Destruction Swordsman" once per turn.


                         UR Rarity
                         Compulsory Evacuation Device
                         UR Rarity
                         Compulsory Evacuation Device
                         Compulsory Evacuation Device
                         Trap Normal
                         Compulsory Evacuation Device
                         Thiết bị sơ tán bắt buộc

                          Hiệu ứng (VN):

                          Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                          UR Rarity
                          Crackdown
                          UR Rarity
                          Crackdown
                          Crackdown
                          Trap Continuous
                          Crackdown
                          Bắt vật lớn

                           Hiệu ứng (VN):

                           Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                           Phân loại:

                           UR Rarity
                           Crackdown
                           UR Rarity
                           Crackdown
                           Crackdown
                           Trap Continuous
                           Crackdown
                           Bắt vật lớn

                            Hiệu ứng (VN):

                            Kích hoạt bằng cách chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Trong khi bạn điều khiển quái thú đó, nó không thể tấn công hoặc kích hoạt các hiệu ứng. Khi quái thú đó rời khỏi sân, hãy phá huỷ lá bài này.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Activate by targeting 1 face-up monster your opponent controls; take control of that monster. While you control that monster, it cannot attack or activate effects. When that monster leaves the field, destroy this card.
                            Phân loại:

                            UR Rarity
                            Destruction Sword Memories
                            UR Rarity
                            Destruction Sword Memories
                            Destruction Sword Memories
                            Trap Normal
                            Destruction Sword Memories
                            Kí ức kiếm hủy diệt

                             Hiệu ứng (VN):

                             Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.


                             UR Rarity
                             Destruction Sword Memories
                             UR Rarity
                             Destruction Sword Memories
                             Destruction Sword Memories
                             Trap Normal
                             Destruction Sword Memories
                             Kí ức kiếm hủy diệt

                              Hiệu ứng (VN):

                              Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.


                              UR Rarity
                              Destruction Sword Memories
                              UR Rarity
                              Destruction Sword Memories
                              Destruction Sword Memories
                              Trap Normal
                              Destruction Sword Memories
                              Kí ức kiếm hủy diệt

                               Hiệu ứng (VN):

                               Bỏ 1 lá bài "Destruction Sword" Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Blader" từ Deck. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Fusion 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi Mộ của bạn.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               Discard 1 "Destruction Sword" card; Special Summon 1 "Buster Blader" monster from the Deck. You can banish this card from your Graveyard; Fusion Summon 1 "Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman" from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your Graveyard.


                               UR Rarity
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               UR Rarity
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               LIGHT 8
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               Kẻ hủy diệt rồng, Phá Kiếm Sĩ
                               • ATK:

                               • 2800

                               • DEF:

                               • 2500


                               Hiệu ứng (VN):

                               1 "Buster Blader" + 1 quái thú rồng
                               Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp. Lá bài này nhận được 1000 ATK và DEF cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng. Thay đổi tất cả quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ, cũng như các quái thú rồng mà đối thủ của bạn sở hữu không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               1 "Buster Blader" + 1 Dragon-Type monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot attack directly. This card gains 1000 ATK and DEF for each Dragon-Type monster your opponent controls or is in their Graveyard. Change all Dragon-Type monsters your opponent controls to Defense Position, also Dragon-Type monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                               UR Rarity
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               UR Rarity
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               LIGHT 8
                               Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
                               Kẻ hủy diệt rồng, Phá Kiếm Sĩ
                               • ATK:

                               • 2800

                               • DEF:

                               • 2500


                               Hiệu ứng (VN):

                               1 "Buster Blader" + 1 quái thú rồng
                               Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp. Lá bài này nhận được 1000 ATK và DEF cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng. Thay đổi tất cả quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ, cũng như các quái thú rồng mà đối thủ của bạn sở hữu không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               1 "Buster Blader" + 1 Dragon-Type monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot attack directly. This card gains 1000 ATK and DEF for each Dragon-Type monster your opponent controls or is in their Graveyard. Change all Dragon-Type monsters your opponent controls to Defense Position, also Dragon-Type monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


                               UR Rarity
                               Decode Talker
                               UR Rarity
                               Decode Talker
                               Decode Talker
                               DARK
                               Decode Talker
                               Người xử mã
                               • ATK:

                               • 2300

                               • LINK-3

                               Mũi tên Link:

                               Trên

                               Dưới-Trái

                               Dưới-Phải


                               Hiệu ứng (VN):

                               2+ quái thú Hiệu ứng
                               Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà nó chỉ đến. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               2+ Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster it points to. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can Tribute 1 monster this card points to; negate the activation, and if you do, destroy that card.


                               SR Rarity
                               Buster Dragon
                               SR Rarity
                               Buster Dragon
                               Buster Dragon
                               DARK 8
                               Buster Dragon
                               Rồng huỷ diệt
                               • ATK:

                               • 1200

                               • DEF:

                               • 2800


                               Hiệu ứng (VN):

                               1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                               Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đều trở thành quái thú rồng. Một lần mỗi lượt, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Buster Blader" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Buster Blader" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 "Buster Blader" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Destruction Sword" từ Mộ của bạn (đây là Hiệu ứng nhanh).


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters All monsters your opponent controls become Dragon-Type. Once per turn, if you do not control a "Buster Blader" monster: You can target 1 "Buster Blader" in your Graveyard; Special Summon it. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Buster Blader" monster you control; equip it with 1 "Destruction Sword" monster from your Graveyard (this is a Quick Effect).


                               SR Rarity
                               Buster Dragon
                               SR Rarity
                               Buster Dragon
                               Buster Dragon
                               DARK 8
                               Buster Dragon
                               Rồng huỷ diệt
                               • ATK:

                               • 1200

                               • DEF:

                               • 2800


                               Hiệu ứng (VN):

                               1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                               Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển đều trở thành quái thú rồng. Một lần mỗi lượt, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Buster Blader" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Buster Blader" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Một lần mỗi lượt, trong lượt của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 "Buster Blader" mà bạn điều khiển; trang bị cho nó 1 "Destruction Sword" từ Mộ của bạn (đây là Hiệu ứng nhanh).


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters All monsters your opponent controls become Dragon-Type. Once per turn, if you do not control a "Buster Blader" monster: You can target 1 "Buster Blader" in your Graveyard; Special Summon it. Once per turn, during your opponent's turn: You can target 1 "Buster Blader" monster you control; equip it with 1 "Destruction Sword" monster from your Graveyard (this is a Quick Effect).


                               UR Rarity
                               Cyber Slash Harpie Lady
                               UR Rarity
                               Cyber Slash Harpie Lady
                               Cyber Slash Harpie Lady
                               WIND 8
                               Cyber Slash Harpie Lady
                               Quý cô Harpie giáp cào
                               • ATK:

                               • 2600

                               • DEF:

                               • 1400


                               Hiệu ứng (VN):

                               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                               Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 "Harpie" mà bạn điều khiển như một Tuner. Tên của lá bài này trở thành "Harpie Lady" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step) (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ điều khiển hoặc 1 "Harpie" mà bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Slash Harpie Lady" một lần mỗi lượt.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 "Harpie" monster you control as a Tuner. This card's name becomes "Harpie Lady" while on the field or in the GY. When a Spell/Trap Card or effect is activated (except during the Damage Step) (Quick Effect): You can target 1 monster your opponent controls or 1 "Harpie" monster you control; return it to the hand. You can only use this effect of "Cyber Slash Harpie Lady" once per turn.


                               UR Rarity
                               Scrap Dragon
                               UR Rarity
                               Scrap Dragon
                               Scrap Dragon
                               EARTH 8
                               Scrap Dragon
                               Rồng sắt vụn
                               • ATK:

                               • 2800

                               • DEF:

                               • 2000


                               Hiệu ứng (VN):

                               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Khi lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Chọn mục tiêu 1 "Scrap" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. When this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: Target 1 non-Synchro "Scrap" monster in your GY; Special Summon that target.


                               UR Rarity
                               Stardust Dragon
                               UR Rarity
                               Stardust Dragon
                               Stardust Dragon
                               WIND 8
                               Stardust Dragon
                               Rồng bụi sao
                               • ATK:

                               • 2500

                               • DEF:

                               • 2000


                               Hiệu ứng (VN):

                               1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                               Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


                                                               Lời kết & Giải pháp

                               Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết tới đây, mong là tôi có thể đóng góp giúp các bạn phần nào có thể build 1 bộ bài mạnh cho riêng mình.

                               Tuy nhiên, mạnh thì đúng là mạnh và cải thiện thì đúng là cải thiện nhưng Buster Blader vẫn chưa cải tiến hoàn toàn. Buster Dragon được đưa vào game nhưng để đưa được nó vào sân cùng lúc với Ace của các bạn thì phải thú thật sẽ tốn thời gian. Vậy, phải làm sao để rút gọn thời gian lại? Có 1 lá trong archetype có thể giải quyết tạm thời vấn đề này!

                               Prologue of the Destruction Swordsman (Giải pháp)

                                Rarity
                               Prologue of the Destruction Swordsman
                                Rarity
                               Prologue of the Destruction Swordsman
                               Prologue of the Destruction Swordsman
                               Trap Normal
                               Prologue of the Destruction Swordsman
                               Khởi đầu người cầm kiếm huỷ diệt

                                Hiệu ứng (VN):

                                Gửi 1 lá bài "Destruction Sword" "Buster Blader" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Prologue of the Destruction Swordsman"; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Buster Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn, nhưng hãy phá huỷ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; lượt này, "Destruction Sword" bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Prologue of the Destruction Swordsman" mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Send 1 "Destruction Sword" card and 1 "Buster Blader" monster from your Deck to the Graveyard, except "Prologue of the Destruction Swordsman"; Special Summon 1 "Buster Dragon" from your Extra Deck or Graveyard, but destroy it during the End Phase of the next turn. You can banish this card from your Graveyard; this turn, "Destruction Sword" cards you control cannot be destroyed by battle or card effects. You can only activate 1 "Prologue of the Destruction Swordsman" per turn.


                                Prologue là giải pháp tốt để đưa Buster Dragon lên sân và giúp các bạn khống chế hoàn toàn sân opp. Đây cũng là 1 protect để bảo vệ quái thú tốt hơn, giúp cho các bạn không lo quá về việc ace của mình bị dính hiệu ứng từ backrow.
                                Đơn vị đồng hành:

                                - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                                Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

                                Top