Hướng dẫn chơi Red-eyes Undead Reborn

Hướng dẫn chơi Red-eyes Undead Reborn

 Deck Tier 1 với lối combo cực phê

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Thời điểm viết bài này thì Red-eyes Undead Reborn đang là 1 deck tier 1 rất mạnh, và trước khi vào hướng dẫn mình sẽ nói sơ qua 1 chút về deck. Đầu tiên tuy đây là deck bú skill nhưng nó không phải One-card combo và cũng không phải kiểu phá nát sân địch nhưng sân mình vẫn chắc. Deck này sẽ phải đánh đổi 1 chút là phá sân địch thì sẽ phải chấp nhận field của mình sẽ bị yếu đi, nhưng thà như thế còn hơn là múa cho sân mình nhiều quái nhưng ăn đống effect xấu của địch.

Mục tiêu của deck là tập trung vào việc có được lá Red-eyes Zombie Dragon Lord mới. Kết hợp với Skeletal Dragon Felgrand và Yuki-Onna, the Icicle Mayasaki ta sẽ có 1 banish và 1 negate. Đây sẽ là thứ chính mà ta setup trong hầu hết trường hợp  Skill

 

Red-Eyes Undead Reborn (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Red-Eyes Undead Reborn (Skill Card)
UR Rarity
Red-Eyes Undead Reborn (Skill Card)
Red-Eyes Undead Reborn (Skill Card)
Red-Eyes Undead Reborn (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Trận đấu này, bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào từ tay hoặc Deck của bạn ngoại trừ quái thú Loại Zombie ÁM Cấp 4 hoặc thấp hơn.
Hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu. Gửi tối đa 2 quái thú Loại Zombie Cấp 6 hoặc thấp hơn từ tay bạn trong Mộ của bạn. Sau đó, Úp 1 "Zombie Reborn" từ bên ngoài Deck lên sân của bạn và gửi 1 "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" từ Extra Deck trong Mộ của bạn (quái thú đó có thể được Triệu hồi Đặc biệt). Cho đến hết lượt tiếp theo của bạn, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Synchro.


Hiệu ứng gốc (EN):

During this Duel, you cannot Normal or Special Summon any monsters from your hand or Deck except for Level 4 or lower DARK Zombie-Type monsters. The following effect can be used once per Duel. Send up to 2 Level 6 or lower Zombie-Type monsters from your hand to your Graveyard. Then, Set 1 "Zombie Reborn" from outside of your Deck to your field and send 1 "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" from your Extra Deck to your Graveyard (that monster can be Special Summoned). Until the end of your next turn, you cannot Special Summon Level 7 or higher monsters from your Extra Deck or Graveyard except for Synchro Monsters.


 Ở đây trước mắt ta chỉ cần hiểu sơ qua cái skill này, còn cách kết hợp skill với các lá bài mình sẽ nói ở phần sau của những lá bài.

Đầu tiên nó sẽ khóa bạn không thể triệu hồi thường hay đặc biệt bất kì quái thú nào từ Tay hoặc Deck ngoại trừ quái thú Dark Zombie level 4 hoặc thấp hơn. Nói chung là gần như khóa ta chặt với đám Zombie và phải triệu hồi đặc biệt từ mộ

Còn về phần hiệu ứng, nó đơn giản là đưa 2 lá Zombie từ tay xuống, giúp ta phần nào đẩy các Zombie xuống mộ đồng thời set 1 lá Zombie Reborn free từ ngoài deck vào. Nó còn giúp ta đưa cả Red-Eyes Zombie Dragon Lord xuống mộ để dễ bề hồi sinh và sử dụng nữa. Sau khi kích hoạt cái này thì Konami cũng đưa ra 1 số giới hạn, nhưng thực sự nó không ảnh hưởng lắm và ta cũng không cần qtam làm gì cho nặng đầu.Quái thú

Vì là zombies nên tụi này đứa nào cũng muốn chui lên từ mộ, vậy nên ta cũng sẽ có rất nhiều cách để đưa chúng xuống mộ:

Samurai Skull (x3)

R Rarity
Samurai Skull
R Rarity
Samurai Skull
Samurai Skull
DARK 4
Samurai Skull
Samurai tử vong
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


1 lá có độ hiếm R khá rẻ dành cho ae F2P, effect giúp ta set up mộ bằng cách đưa 1 quái thú Zombie từ deck xuống khi ta triệu hồi thông thường lá này.

Lá này còn 1 effect nữa khi rời sân sẽ triệu hồi 1 quái thú Zombie level 4 hoặc thấp hơn. Điều này có nghĩa nếu đối thủ của bạn không đọc mà kích effect diệt lá này, ta hoàn toàn vẫn có lợi thế khi sẽ được triệu hồi 1 Zombie khác từ Deck (thường thường sẽ là Uni). Nhưng điều này rất hiếm khi xảy ra ở rank cao, chắc cùng lắm có mấy ô rank thấp không đọc mới kích effect đá lá này khỏi sân thôi =))

Uni-Zombie (x2-3)

SR Rarity
Uni-Zombie
SR Rarity
Uni-Zombie
Uni-Zombie
DARK 3
Uni-Zombie
Đồng thay ma
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


Uni-Zombie cũng là lá set-up mộ. 1 effect là đưa 1 lá trên tay xuống mộ (ở đây ta sẽ đưa các lá zombie ở trên tay xuống) và 1 effect khác là đưa 1 quái thú Zombie từ deck xuống. Ta chỉ có thể kích hoạt 1 trong 2 thứ này trong turn, vậy nên hãy suy tính theo từng trường hợp nha.

Còn cái level của lá này thực sự thì chả ảnh hưởng gì mấy, ta chỉ tập trung vào việc đưa bài xuống mộ là được r.

Changshi the Spiridao (x2-3)

SR Rarity
Changshi the Spiridao
SR Rarity
Changshi the Spiridao
Changshi the Spiridao
DARK 6
Changshi the Spiridao
Đạo sĩ linh hồn Changshi
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


Changshi cũng có effect đưa quái thú zombie từ tay hoặc Deck xuống mộ. "nhưng dm lá này level 6 thì phải xử lý sao🙈 thì đây ta có thể triệu hồi đặc biệt cô nàng này bằng cách banish 1 Zombie dưới mộ khi bé này bị banish, để làm được cái này thì ta cần có 2 điều kiện:

 1. Phải có 1 Zombie phù hợp ở dưới mộ để banish, chứ rất nhiều lá Zombie hữu dụng có thể sẽ nằm dưới mộ mà ta sẽ cần nó chứ không thể quăng đi bừa bãi được.

 2. Tìm cách để banish lá bài này
Vậy nên để thỏa mãn điều kiện 2, nghe thì khó nhưng ta đã có skill, giúp ta discard lá này từ tay và úp Zombie Reborn lên sân. Zombie Reborn sẽ giúp ta banish lá này, sau 1 vài thao tác và boom, ta có tới 2 Changsi ở trên sân 

Alghoul Mazera và Shinobi Necro (x0-1)

 Rarity
Alghoul Mazera
 Rarity
Alghoul Mazera
Alghoul Mazera
EARTH 8
Alghoul Mazera
Alghoul Mazera
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này bị loại bỏ khỏi tay hoặc Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này trong Thế Thủ, sau đó bạn có thể giảm Cấp của nó đi 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Alghoul Mazera" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your hand or GY instead. If this card is banished from the hand or GY: You can Special Summon this card in Defense Position, then you can reduce its Level by 1. You can only use each effect of "Alghoul Mazera" once per turn.


R Rarity
Shinobi Necro
R Rarity
Shinobi Necro
Shinobi Necro
DARK 2
Shinobi Necro
Shinobi xác sống
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Zombie khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Nếu lá bài này trong Mộ bị loại bỏ ngửa để kích hoạt một hiệu ứng hoặc bởi một hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shinobi Necro" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If another Zombie monster is Special Summoned from your GY while you control this monster (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then discard 1 card. If this card in the GY is banished face-up to activate an effect, or by an effect: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Shinobi Necro" once per turn.


Đây là 1 trong 2 lá ta sẽ dùng để thỏa mãn điều kiện 1 của Changsi mà mình đã nói ở trước:

 1. Alghoul Mazera thường sẽ là lá được chuộng hơn nhờ effect bảo vệ cho cả các zombie của ta và thậm chí nó không bị gò bó bởi Changsi mà tự thân vận động khá nhiều việc. Ngoài ra đây còn là cục thịt khá to, có thể thay đổi level để synchro....

 2. Shinobi Necro thì ít được xài hơn nhưng được cái nó là tuner level 2, vậy nên khi đi cùng Changsi sẽ là 2+6= ez level 8 Skeletal Dragon Felgrand

Mezuki (x3)

SR Rarity
Mezuki
SR Rarity
Mezuki
Mezuki
EARTH 4
Mezuki
Mã đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


Có đưa xuống mộ thì cũng phải có cách đưa chúng lên và Mezuki là sự lựa chọn hợp lý nhất. Đây là lá core cần thiết mà ta sẽ luôn muốn max ping nó trong deck. Mezuki có thể triệu hồi bất kì Zombie nào dưới mộ mà k đòi hỏi số level, Synchro hay quái thú thường. 

Đã thế lá này còn Không One-Per-Turn, kết hợp với spell ta có thể sử dụng đi sử dụng lại lá này rất nhiều lần.

Gozuki (x0-1)

UR Rarity
Gozuki
UR Rarity
Gozuki
Gozuki
EARTH 4
Gozuki
Ngưu đầu quỷ
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình, ngoại trừ "Gozuki"; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Zombie từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gozuki" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this card is sent to the GY: You can banish 1 Zombie monster from your GY, except "Gozuki"; Special Summon 1 Zombie monster from your hand. You can only use each effect of "Gozuki" once per turn.


Ae oldbie ngày xưa chơi Shiranui thì không lạ gì với lá này nữa rồi. Cũng là setup mộ thôi nhưng giờ lá này có vẻ hơi lỗi thời và không hợp với deck lắm. Ta cũng có thể x1 nhưng mình nghĩ để slot cho handtrap vẫn hơn

Mad Mauler (x1)

N Rarity
Mad Mauler
N Rarity
Mad Mauler
Mad Mauler
DARK 2
Mad Mauler
Hề sát hại điên
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này sẽ trở thành "Plaguespreader Zombie" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 2, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, người chơi đã Triệu hồi nó cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong khi lá bài này nằm ngửa trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mad Mauler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Plaguespreader Zombie" while on the field or in the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Level 6 or higher monster you control; reduce its Level by 2, and if you do, Special Summon this card, also the player who Summoned it cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use this effect of "Mad Mauler" once per turn.


Lá này chỉ đơn giản là tuner mà ta cần thôi. Chỉ cần x1 lá này là quá đủ vì ta đã có quá nhiều cách để đưa lá này xuống mộ rồi, không cần nhiều làm gì để rồi brickExtra Deck

 

Red-Eyes Zombie Dragon Lord (x1-2)

UR Rarity
Red-Eyes Zombie Dragon Lord
UR Rarity
Red-Eyes Zombie Dragon Lord
Red-Eyes Zombie Dragon Lord
DARK 10
Red-Eyes Zombie Dragon Lord
Chúa rồng thây ma mắt đỏ
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình, ngoại trừ "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Zombie monster in your GY, except "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Special Summon it. If this card is in your GY: You can banish 1 Zombie monster you control; Special Summon this card. You can only use each effect of "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" once per turn.


Là nhân vật chính trong lần này, Red-Eyes Zombie Dragon Lord có hiệu ứng nhanh hồi sinh bất kì 1 Zombie monster trong lượt của đối thủ. Mục tiêu chính của effect hồi sinh này sẽ là lá Skeletal Dragon Felgrand, khi gọi lên sẽ có effect banish khá hay. Nhưng vì hiệu ứng của Red-Eyes Zombie Dragon Lord là Hard-one-per-turn nên để tận dụng tối đa sức mạnh của deck thì mục tiêu của lá này sẽ là lá khác chứ không phải Felgrand, mình sẽ nói ở sau.

Thường thì x1 lá này là đủ nhưng nhiều khi đen, ta phải dùng Zombie Reborn để banish chính Red-Eyes Zombie Dragon Lord thì khi ấy ông nào cho x2 lại ngon. Nói chung tùy vào sở thích và số lượng ae có thôi 

Skeletal Dragon Felgrand (x1)

UR Rarity
Skeletal Dragon Felgrand
UR Rarity
Skeletal Dragon Felgrand
Skeletal Dragon Felgrand
LIGHT 8
Skeletal Dragon Felgrand
Rồng xương lớn Felgrand
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ, trong khi quái thú này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Skeletal Dragon Felgrand" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. If a monster(s) is Special Summoned from either GY, while this monster is on the field (except during the Damage Step): You can target 1 other face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Skeletal Dragon Felgrand" once per turn.


Các lá phụ trong Extra của deck này thì thường ta chỉ cần x1 thôi tại ta có khá nhiều cách để recover đám này. Lá này có tới 2 effect hay, 1 là banish 1 lá TRÊN SÂN hoặc DƯỚI MỘ của địch khi nó được triệu hồi đặc biệt (vì phạm vi Banish có cả mộ đối phương nên khá là ngon); 2 là Negate một quái thú đang ngửa ở trên sân khi có bất kì thằng nào chui từ mộ lên (lá mới chui từ mộ lên không target được nhé). 

Như trên mình đã nói hay dùng Red-Eyes Zombie Dragon Lord để hồi sinh lá này, nhưng để tận dụng tối đa khả năng, ta nên kết hợp với Yuki-Onna để hồi sinh lá này, sau đó dùng Red-Eyes để hồi sinh lá khác, khi ấy ta vừa có thể banish, vừa được Negate.

Yuki-Onna the Icicle Mayakashi (x1)

SR Rarity
Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
SR Rarity
Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
WATER
Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi
Trá yêu đóng băng, Tuyết Nữ
 • ATK:

 • 2400

 • LINK-3

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Zombie
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các quái thú Synchro Zombie bị loại bỏ hoặc trong Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Zombie monsters You can only control 1 "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi". You can only use each of the following effects of "Yuki-Onna, the Icicle Mayakashi" once per turn. If this card is Special Summoned: You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects. (Quick Effect): You can banish this card from your GY; Special Summon 1 of your Zombie Synchro Monsters that is banished or in your GY.


Lá này phải nói là "ngol" theo nhiều nghĩa :v, với deck thì nó đảm nhiệm vai trò hồi sinh các quái thú Zombie Synchro như Skeletal hay Sunsaga bởi nó có thể hồi sinh cả lá ở khu vực Banish. Ngoài ra có 1 hiệu ứng phụ phụ nữa là khi được triệu hồi đặc biệt, nó sẽ negate hiệu ứng của 1 Effect Monster của địch, đủ ngon chưa =))).

Shiranui Sunsaga (x1 )

R Rarity
Shiranui Sunsaga
R Rarity
Shiranui Sunsaga
Shiranui Sunsaga
FIRE 10
Shiranui Sunsaga
Thần lửa cháy Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 3500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

1 Zombie Tuner + 1+ quái thú Zombie non-Tuner
Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể trả lại bất kỳ số lượng quái thú Synchro Zombie nào đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn vào Extra Deck, sau đó bạn có thể phá huỷ các lá bài mà đối thủ điều khiển, bằng với số lượng bài được trả lại. Nếu (các) quái thú Zombie mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài, bạn có thể loại bỏ 1 "Shiranui" khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Shiranui Sunsaga(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner Zombie monsters If this card is Special Summoned: You can return any number of your Zombie Synchro Monsters, that are banished or are in your GY, to the Extra Deck, then you can destroy cards your opponent controls, equal to the number of cards returned. If a Zombie monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish 1 "Shiranui" monster from your GY instead. You can only Special Summon "Shiranui Sunsaga(s)" once per turn.


Lá Synchro cuối trong việc leo Synchro từ từ. Sunsaga thường không nằm trên sân quá lâu mà sẽ ở dưới mộ, chờ được gọi lên và destroy số lượng lớn bài của kẻ địch. Ngoài ra Atk 3500 cũng khá to để đấm được hầu hết các quái thú hiện tại trong game.

Immortal Dragon (x1)

SR Rarity
Immortal Dragon
SR Rarity
Immortal Dragon
Immortal Dragon
DARK 6
Immortal Dragon
Rồng bất tử
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành sự khác biệt giữa Cấp ban đầu của quái thú đó và lá bài này. Khi quái thú Zombie của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Dragon" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, this card's Level becomes the difference in the original Levels of that monster and this card. When your Zombie monster is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Immortal Dragon" once per turn.


Bên trên mình có nói Shinobi Necro tuner level2 + Changsi = Easy level 8. Nhưng trong thực chiến Shinobi Necro sẽ không được trọng dụng, mà thay vào đó là Mad Mauler với cơ chế tự summon. Khi được Mad Mauler chui từ mộ thì cũng là lúc level của Changsi bị giảm đi 2 (Khi này Changsi level 4), bấy giờ ta có level 2+4=6 boom Synchro ra lá này.

Lá này cũng sẽ là cầu nối quan trọng để triệu hồi ra Skeletal Dragon Felgrand, cũng khá dễ thôi vì ta có rất nhiều hiệu ứng điều chỉnh đến từ lá này và cả Uni-Zombie. Ngoài ra nó còn có 1 effect phụ giúp ta có thêm 1 cục thịt chống đỡ vào những trường hợp xấu. 

Vampire Sucker (x1-2)

SR Rarity
Vampire Sucker
SR Rarity
Vampire Sucker
Vampire Sucker
DARK
Vampire Sucker
Ma cà rồng hút
 • ATK:

 • 1600

 • LINK-2

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới-Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Zombie
Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


Vampire Sucker đem lại cho ta khả năng rút bài thêm, mà cứ được rút thêm bài là ngon rồi vì ta sẽ chơi thêm rất nhiều Handtrap, rút được handtrap ngon thì còn gì bằng. Mà là Link 2 nên nó còn có thể dọn sân (vì format duel links 3 ô ít slot múa) sau đó Link nối lên thành Yuki-Onna Link 3.

Shiranui Skillsaga Supremacy (x0-1)

SR Rarity
Shiranui Skillsaga Supremacy
SR Rarity
Shiranui Skillsaga Supremacy
Shiranui Skillsaga Supremacy
FIRE
Shiranui Skillsaga Supremacy
Mỹ thần Bất Tri Hỏa
 • ATK:

 • 2300

 • LINK-3

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú Zombie
Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.


Đây thực sự là 1 lá khá ngon và có thể phát huy hết khả năng nếu được đi đầu. Trước tiên nó sẽ bảo vệ cho các quái thú Synchro khỏi card effects, thậm chí quái thú hệ lửa còn không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Khi đi turn 1 mà có lá này trên sân rất ngon bởi trong turn đối thủ ta có thể triệu hồi quái thú Synchro ở khu vực banish: Đó thường là Red-Eyes Zombie hay đôi khi là Sunsaga.Tech & Staple

 Bất kì Tech & Staple khó chịu này có thể gây rối cho địch đều có thể đem vào đây, tùy theo vào kho bài bạn có gì. Hand trap theo meta có thể sẽ là tốt nhất nhe

Burial from a Different Dimension (x3)

SR Rarity
Burial from a Different Dimension
SR Rarity
Burial from a Different Dimension
Burial from a Different Dimension
Spell Quick
Burial from a Different Dimension
Chôn vùi từ không gian khác

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


  Trước mắt phải nói tới lá này đã. Lá này cho phép ta đưa max 3 quái thú bị banish quay lại mộ, từ đấy ta có rất nhiều sự lựa chọn ngon để lôi về, đáng chú nhất là Mezuki, khi ấy ta có thể hồi sinh cả tá Zombie theo ý mình, spam thịt lên sân để Synchro, Link,...

  Ngoài ra vì đám Zombie Undead của ta 99% sức mạnh phụ thuộc vào mộ, vậy nên mang theo các lá như D.D. Crow hay IDP. Vậy nên có lỡ ăn D.D. Crow thì ta vẫn còn lá này cứu được

  Zombie Reborn (1-Skill)

  R Rarity
  Zombie Reborn
  R Rarity
  Zombie Reborn
  Zombie Reborn
  Spell Normal
  Zombie Reborn
  Xác sống lại

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong một trong hai Mộ; loại bỏ 1 quái thú có cùng tên khỏi Deck hoặc Extra Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu lên sân của bạn. Nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn 1 trong số các quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Zombie Reborn" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 Zombie monster in either GY; banish 1 monster with the same name from your Deck or Extra Deck, and if you do, Special Summon the targeted monster to your field. If this card is in your GY: You can shuffle 1 of your banished Zombie monsters into the Deck, and if you do, Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Zombie Reborn" effect per turn, and only once that turn.


   Ta không cần bỏ lá này vào bởi skill đã cho ta free rồi. Ngoài việc nó là lá khởi động Combo giúp ta banish + hồi sinh các lá Zombie cần thiết để chơi thì cũng không còn gì đáng nói nữa cả.

   Effect Veiler (x2-3)

   UR Rarity
   Effect Veiler
   UR Rarity
   Effect Veiler
   Effect Veiler
   LIGHT 1
   Effect Veiler
   Người che đậy hiệu ứng
   • ATK:

   • 0

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
   Phân loại:

   Handtrap Negate hiệu ứng quái thú khá mạnh trong thời điểm hiện tại, và đây là lá Handtrap duy nhất giúp ta đối đầu lại với Number 68: Sanaphond the Sky Prison . Cái lá đó counter chặt các deck chơi mộ :) mình dính effect của nó chắc đầu hàng mịa luôn nên Effect Veiler sẽ là cứu tinh của bạn trong trường hợp này đó

   D.D. Crow và Skull Meister (x2-3)

   UR Rarity
   D.D. Crow
   UR Rarity
   D.D. Crow
   D.D. Crow
   DARK 1
   D.D. Crow
   Quạ KgK
   • ATK:

   • 100

   • DEF:

   • 100


   Hiệu ứng (VN):

   (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
   Phân loại:

   SR Rarity
   Skull Meister
   SR Rarity
   Skull Meister
   Skull Meister
   DARK 4
   Skull Meister
   Bậc thầy sọ
   • ATK:

   • 1700

   • DEF:

   • 400


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một hiệu ứng của lá bài được kích hoạt trong Mộ của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.
   Phân loại:

   Các deck mạnh trong format này chủ yếu xài mộ chứ không phải mỗi Zombie Undead này, vậy nên D.D. Crow cũng rất cần thiết á. Còn nếu bạn là con đỗ nghèo khỉ không có tiền x2-3 D.D. Crow thì có thể xài tạm Skull Meister.

   Bonus

   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   SR Rarity
   Forbidden Chalice
   Forbidden Chalice
   Spell Quick
   Forbidden Chalice
   Chén thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


    SR Rarity
    Enemy Controller
    SR Rarity
    Enemy Controller
    Enemy Controller
    Spell Quick
    Enemy Controller
    Điều khiển địch

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
     ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


     UR Rarity
     Ghost Mourner & Moonlit Chill
     UR Rarity
     Ghost Mourner & Moonlit Chill
     Ghost Mourner & Moonlit Chill
     WIND 3
     Ghost Mourner & Moonlit Chill
     Ma đêm trăng mùa thu
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.


     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
      Phân loại:

      Còn rất nhiều lá phá địch rất ngon nữa trong game mà ta có thể cho vào, tùy vào ví tiền ae tự chọn nhé.      Combo

       Như đã nói ở trên, deck này không phải 1 card combo nhưng nó lại có rất nhiều cách để tạo ra 2 cards combo.

       Mình sẽ không thể nói hết các combo được vì thú thực có quá nhiều trường hợp sẽ xảy ra, nhưng mình thấy deck này không quá khó để combo. Vậy nên mình sẽ nói qua vài basic combo nhé

      Combo 1

      R Rarity
      Zombie Reborn
      R Rarity
      Zombie Reborn
      Zombie Reborn
      Spell Normal
      Zombie Reborn
      Xác sống lại

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong một trong hai Mộ; loại bỏ 1 quái thú có cùng tên khỏi Deck hoặc Extra Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú được chọn làm mục tiêu lên sân của bạn. Nếu lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể xáo trộn 1 trong số các quái thú Zombie bị loại bỏ của bạn vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Zombie Reborn" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 Zombie monster in either GY; banish 1 monster with the same name from your Deck or Extra Deck, and if you do, Special Summon the targeted monster to your field. If this card is in your GY: You can shuffle 1 of your banished Zombie monsters into the Deck, and if you do, Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Zombie Reborn" effect per turn, and only once that turn.


       SR Rarity
       Mezuki
       SR Rarity
       Mezuki
       Mezuki
       EARTH 4
       Mezuki
       Mã đầu quỷ
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 800


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


       SR Rarity
       Vampire Sucker
       SR Rarity
       Vampire Sucker
       Vampire Sucker
       DARK
       Vampire Sucker
       Ma cà rồng hút
       • ATK:

       • 1600

       • LINK-2

       Mũi tên Link:

       Dưới-Trái

       Dưới-Phải


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Zombie
       Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
       ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
       ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


       SR Rarity
       Changshi the Spiridao
       SR Rarity
       Changshi the Spiridao
       Changshi the Spiridao
       DARK 6
       Changshi the Spiridao
       Đạo sĩ linh hồn Changshi
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


       R Rarity
       Shinobi Necro
       R Rarity
       Shinobi Necro
       Shinobi Necro
       DARK 2
       Shinobi Necro
       Shinobi xác sống
       • ATK:

       • 800

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu một quái thú Zombie khác được Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Nếu lá bài này trong Mộ bị loại bỏ ngửa để kích hoạt một hiệu ứng hoặc bởi một hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shinobi Necro" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If another Zombie monster is Special Summoned from your GY while you control this monster (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then discard 1 card. If this card in the GY is banished face-up to activate an effect, or by an effect: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Shinobi Necro" once per turn.


       UR Rarity
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       UR Rarity
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       DARK 10
       Red-Eyes Zombie Dragon Lord
       Chúa rồng thây ma mắt đỏ
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình, ngoại trừ "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 Zombie monster in your GY, except "Red-Eyes Zombie Dragon Lord"; Special Summon it. If this card is in your GY: You can banish 1 Zombie monster you control; Special Summon this card. You can only use each effect of "Red-Eyes Zombie Dragon Lord" once per turn.


       UR Rarity
       Skeletal Dragon Felgrand
       UR Rarity
       Skeletal Dragon Felgrand
       Skeletal Dragon Felgrand
       LIGHT 8
       Skeletal Dragon Felgrand
       Rồng xương lớn Felgrand
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ, trong khi quái thú này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Skeletal Dragon Felgrand" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. If a monster(s) is Special Summoned from either GY, while this monster is on the field (except during the Damage Step): You can target 1 other face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Skeletal Dragon Felgrand" once per turn.


       Khởi đầu với Changshi + Shinobi Necro trên tay:

       1. Dùng skill đưa Changshi + Shinobi xuống mộ. Úp Zombie Reborn và ném Red-Eyes Zombie Dragon Lord vào mộ

       2. Dùng Zombie Reborn, Banish một Changshi từ deck và triệu hồi Changshi ở dưới mộ.

       3. Changsi bị banish sẽ kích hoạt khả năng, banish Shinobi Necro dưới mộ và bay lên sân.

       4. Shinobi Necro khi bị banish cũng sẽ kích effect và quay trở lại, bấy giờ trên sân ta sẽ có 2 Changshi và 1 Shinobi Necro

       5. Kích hoạt Changshi ở trên sân, đưa Mezuki xuống mộ

       6. Red-Eyes Zombie Dragon Lord ở dưới mộ sẽ ném 1 Changshi trên sân xuống mộ để lên sân. Đồng thời lúc này Effect của Shinobi Necro sẽ được kích hoạt: Draw 1 lá rồi Discard 1 lá

       7. Shinobi Necro + Changshi còn lại trên sân Synchro = Skeletal Dragon Felgrand

       8. Link summon Vampire Sucker = Felgrand + Red-Eyes Zombie.

       9. Banish Mezuki dưới mộ hồi sinh Red-Eyes, Vampire Sucker kích hoạt draw +1

       10. Sang turn opp, Red-Eyes hồi sinh Felgrand, Vampire Sucker draw +1 tiếp
       Sau combo này ta draw thêm được tận 3 lần + thêm cái field cũng khá chắc. Draw 3 khả năng cao ta sẽ rút được các handtrap mạnh để tùy cơ ứng biến và đem lại chiến thắng.

       Combo 2

       SR Rarity
       Mezuki
       SR Rarity
       Mezuki
       Mezuki
       EARTH 4
       Mezuki
       Mã đầu quỷ
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 800


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


       SR Rarity
       Changshi the Spiridao
       SR Rarity
       Changshi the Spiridao
       Changshi the Spiridao
       DARK 6
       Changshi the Spiridao
       Đạo sĩ linh hồn Changshi
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


       SR Rarity
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       SR Rarity
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       FIRE
       Shiranui Skillsaga Supremacy
       Mỹ thần Bất Tri Hỏa
       • ATK:

       • 2300

       • LINK-3

       Mũi tên Link:

       Trên

       Trái

       Dưới


       Hiệu ứng (VN):

       2+ quái thú Zombie
       Các quái thú Synchro mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Quái thú LỬA mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong số các quái thú Synchro Zombie đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shiranui Skillsaga Supremacy" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2+ Zombie monsters Synchro Monsters you control cannot be destroyed by card effects. FIRE monsters you control cannot be destroyed by battle. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 of your banished Zombie Synchro Monsters; Special Summon it to your zone this card points to. You can only use this effect of "Shiranui Skillsaga Supremacy" once per turn.


       SR Rarity
       Immortal Dragon
       SR Rarity
       Immortal Dragon
       Immortal Dragon
       DARK 6
       Immortal Dragon
       Rồng bất tử
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành sự khác biệt giữa Cấp ban đầu của quái thú đó và lá bài này. Khi quái thú Zombie của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Dragon" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, this card's Level becomes the difference in the original Levels of that monster and this card. When your Zombie monster is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Immortal Dragon" once per turn.


       N Rarity
       Mad Mauler
       N Rarity
       Mad Mauler
       Mad Mauler
       DARK 2
       Mad Mauler
       Hề sát hại điên
       • ATK:

       • 400

       • DEF:

       • 200


       Hiệu ứng (VN):

       Tên của lá bài này sẽ trở thành "Plaguespreader Zombie" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 6 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển; giảm Cấp độ của nó đi 2, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, người chơi đã Triệu hồi nó cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Zombie, trong khi lá bài này nằm ngửa trong Vùng quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mad Mauler" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       This card's name becomes "Plaguespreader Zombie" while on the field or in the GY. If this card is in your GY: You can target 1 Level 6 or higher monster you control; reduce its Level by 2, and if you do, Special Summon this card, also the player who Summoned it cannot Special Summon monsters, except Zombie monsters, while this card is face-up in the Monster Zone. You can only use this effect of "Mad Mauler" once per turn.


       SR Rarity
       Uni-Zombie
       SR Rarity
       Uni-Zombie
       Uni-Zombie
       DARK 3
       Uni-Zombie
       Đồng thay ma
       • ATK:

       • 1300

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


       UR Rarity
       Skeletal Dragon Felgrand
       UR Rarity
       Skeletal Dragon Felgrand
       Skeletal Dragon Felgrand
       LIGHT 8
       Skeletal Dragon Felgrand
       Rồng xương lớn Felgrand
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       1 Zombie Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ, trong khi quái thú này ở trên sân (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Skeletal Dragon Felgrand" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Zombie Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can target 1 monster your opponent controls or in their GY; banish it. If a monster(s) is Special Summoned from either GY, while this monster is on the field (except during the Damage Step): You can target 1 other face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Skeletal Dragon Felgrand" once per turn.


       R Rarity
       Samurai Skull
       R Rarity
       Samurai Skull
       Samurai Skull
       DARK 4
       Samurai Skull
       Samurai tử vong
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


       Khởi đầu của combo này sẽ là khi ta có Samurai Skull hoặc Uni-Zombie:

       1. Tùy vào Hand mà ta sẽ đưa các lá xuống mộ thông qua Skill, nhưng bắt buộc không được đưa Samurai Skull xuống

       2. Triệu hồi thường Samurai Skull, đưa Changshi xuống mộ 

       3. Kích hoạt Zombie Reborn, Banish Changshi ở deck rồi triệu hồi như ở Combo 1

       4. Changshi kích hoạt khả năng đưa Mad Mauler xuống mộ

       5. Link Summon Vampire Sucker = Samurai Skull + 1 Changshi

       6. Mad Mauler dưới mộ kích effect bò lên sân, giảm level của Changshi còn lại xuống 4

       7. Synchro Summon: Mad Mauler level 2 + Changshi Level 4 = Level 6 Immortal Dragon

       8. Tới bước này sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra, Mình sẽ nói trường hợp: Immortal Dragon đưa Mezuki xuống mộ và chuyển thành level 2

       9. Mezuki hồi sinh Changshi, Synchro Felgrand level 8 = Immortal Dragon + Changshi

       10. Nếu còn thừa tài nguyên, cụ thể là Mezuki. Ta sẽ dùng Mezuki hồi sinh Mad Mauler. Synchro ra Sunsaga level 10 bằng Felgrand + Madmauler

       11. Link summon Yuki-Onna = Vampire Sucker + Sunsaga

       12. "Nếu" vẫn còn Mezuki (tại Mezuki có thể phục hồi bằng spell). Ta có thể hồi sinh 1 lá Zom bất kì và triệu hồi Link 3 Shiranui Skillsaga

       Mezuki & các lá đưa bài xuống mộ

       SR Rarity
       Mezuki
       SR Rarity
       Mezuki
       Mezuki
       EARTH 4
       Mezuki
       Mã đầu quỷ
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 800


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Zombie trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can banish this card from your GY, then target 1 Zombie monster in your GY; Special Summon that target.


       SR Rarity
       Changshi the Spiridao
       SR Rarity
       Changshi the Spiridao
       Changshi the Spiridao
       DARK 6
       Changshi the Spiridao
       Đạo sĩ linh hồn Changshi
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng hãy đặt nó ở dưới cùng của Deck khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Changshi the Spiridao" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your hand or Deck to the GY. If this card is banished: You can banish 1 Zombie monster in your GY; Special Summon this card, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field. You can only use each effect of "Changshi the Spiridao" once per turn.


       SR Rarity
       Immortal Dragon
       SR Rarity
       Immortal Dragon
       Immortal Dragon
       DARK 6
       Immortal Dragon
       Rồng bất tử
       • ATK:

       • 500

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Cấp của lá bài này sẽ trở thành sự khác biệt giữa Cấp ban đầu của quái thú đó và lá bài này. Khi quái thú Zombie của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Immortal Dragon" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters During your Main Phase: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, this card's Level becomes the difference in the original Levels of that monster and this card. When your Zombie monster is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Immortal Dragon" once per turn.


       SR Rarity
       Uni-Zombie
       SR Rarity
       Uni-Zombie
       Uni-Zombie
       DARK 3
       Uni-Zombie
       Đồng thay ma
       • ATK:

       • 1300

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp của mục tiêu đó lên 1. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie, cũng như gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của mục tiêu đó lên 1. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Uni-Zombie" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can target 1 face-up monster on the field; discard 1 card, and if you do, increase that target's Level by 1. You can target 1 face-up monster on the field; monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except Zombie monsters, also send 1 Zombie monster from your Deck to the GY, and if you do, increase that target's Level by 1. You can only use each effect of "Uni-Zombie" once per turn.


       R Rarity
       Samurai Skull
       R Rarity
       Samurai Skull
       Samurai Skull
       DARK 4
       Samurai Skull
       Samurai tử vong
       • ATK:

       • 1700

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


       SR Rarity
       Burial from a Different Dimension
       SR Rarity
       Burial from a Different Dimension
       Burial from a Different Dimension
       Spell Quick
       Burial from a Different Dimension
       Chôn vùi từ không gian khác

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú bị loại bỏ; trả lại chúng xuống Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target up to 3 banished monsters; return them to the GY.


        Nếu ta đọc hết và kĩ 2 combo trên thì ta sẽ nhận thấy việc có càng nhiều Mezuki dưới mộ càng mạnh, vậy nên nếu đã đủ các mảnh ghép combo thì các effect đưa bài xuống mộ cứ Mezuki mà xúc nhé. 
        Đơn vị đồng hành:

        - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


        Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

        Top