Code Talker Alive

Playmaker and AI
Có thể được sử dụng nếu bạn có "Decode Talker" trong Vùng Quái thú Phụ của bạn. Đặt 1 "Recoded Alive" lên sân của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài tuân theo các điều kiện dưới đây:
● Bộ bài của bạn chứa ít nhất 12 quái thú Cyberse hoặc Bài Phép / Bẫy "Cynet".
● Tất cả quái thú trong Bộ bài phụ của bạn có tên khác nhau.

Bạn có thể tìm Code Talker Alive thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Code Talker Alive trong DUEL LINKS

Top