Eternal Bond

skill
Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Neos", "Yubel" và "Elemental HERO", và bạn có thể Triệu hồi Thông thường/Úp "Elemental HERO Neos" và "Yubel" mà không cần Hi sinh.
Mỗi lần bạn Triệu hồi Thường hoặc Lật mặt một quái thú "Elemental HERO Neos" hoặc "Yubel", bạn có thể sử dụng một trong các hiệu ứng sau.
・Gửi 1 quái thú "Yubel" trên sân của bạn mà đã được Normal or Flip Summon ở lượt này vào Mộ, và Úp dạng tiến hóa của quái thú đó từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào sân của bạn. (Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu.)
・Thêm 1 "Elemental HERO Neos" hoặc 1 "Super Polymerization" trong Bộ bài của bạn hoặc 1 "Miracle Contact" từ bên ngoài Bộ bài vào tay bạn.

Bạn có thể tìm Eternal Bond thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Eternal Bond trong DUEL LINKS