Overlay Gain

skill
Tăng ATK của 1 Quái thú Xyz mà bạn điều khiển cho đến cuối lượt bằng số Nguyên liệu Xyz của nó x 200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận.

Bạn có thể tìm Overlay Gain thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Overlay Gain trong DUEL LINKS