Overlay Removal

skill
Gửi tất cả Nguyên liệu Xyz cho 1 Quái thú Xyz Hạng 4 hoặc thấp hơn mà bạn điều khiển đến Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Overlay Removal thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Overlay Removal trong DUEL LINKS