Ultimate Fusion!

skill
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1500 hoặc thấp hơn. thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy thêm 'Super Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Ultimate Fusion! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Ultimate Fusion! trong DUEL LINKS