Hướng dẫn cách build và chơi Labrynth

Hướng dẫn cách build và chơi Labrynth

Xin chào các bạn, cũng đã sắp tới Giáng Sinh rồi nhỉ, không khí Noel đang ngập tràn Việt Nam rồi và tại đây, YGO Việt Nam cũng thế! Chúc các bạn sẽ có một ngày lễ ấm áp cùng người thân và gia đình nhé!

Và sau đây, chúng ta sẽ lại tiếp tục với chuyên đề hỗ trợ các newbie có thể làm quen nhanh với các bộ bài trong YGO, cụ thể là tại nền tảng OCG, YGO Việt Nam xin được phép giới thiệu bài viết Hướng dẫn cách build và chơi Labrynth!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Tổng quan

Nhìn chung, đây vẫn là một bộ control như những bộ bài thuộc Tier 3 trong nền meta hiện tại, và đặc điểm chính để nhận dạng là sử dụng chuyên về các Normal Trap. Deck bao gồm các quái thú Fiend thuộc main deck và có thể phối hợp được với các lá bài normal trap khác có hiệu ứng làm cho quái thú rời sân để trigger được các hiệu ứng khác của tộc bài.

Nếu bạn là fan của Eldlich hay Altergeist thì tôi nghĩ bạn cũng sẽ thích Labrynth! Sau đây sẽ là phần chính của bài viết, hãy cùng theo dõi đến cuối nhé!Core Monster

 

Labrynth Chandraglier, Labrynth Stovie Torbie và Labrynth Cooclock (Các Minion Labrynth)

Labrynth Chandraglier
Labrynth Chandraglier
Labrynth Chandraglier
DARK3
Labrynth Chandraglier
Rồng đèn chùm mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Chandraglier" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Labrynth Chandraglier" once per turn.


Labrynth Stovie Torbie
Labrynth Stovie Torbie
Labrynth Stovie Torbie
DARK2
Labrynth Stovie Torbie
Bếp lò mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Stovie Torbie" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Labrynth Stovie Torbie" once per turn.


Labrynth Cooclock Labrynth Cooclock
Labrynth Cooclock
DARK1
Labrynth Cooclock
Đồng hồ cu mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; trong lượt này, bạn có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy Thường đã được Úp ở lượt này, nếu bạn điều khiển một quái thú "Labrynth" . Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay bạn đến Mộ để kích hoạt Lá bài Bẫy Thường hoặc lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" của bạn, ngoại trừ "Labrynth Cooclock", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Cooclock" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card; this turn, you can activate 1 Normal Trap Card that was Set this turn, if you control a "Labrynth" monster. If a card(s) is sent from your hand to the GY to activate your Normal Trap Card or your "Labrynth" card or effect, except "Labrynth Cooclock", while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand, or Special Summon it. You can only use each effect of "Labrynth Cooclock" once per turn.


Điểm theo số sao, Cooclock (lvl 1) -> Torbie (lvl 2) -> Chandraglier (lvl 3), đều có hiệu ứng để set up dàn sân
 • Bạn sẽ muốn dùng Torbie và Chandraglier nhiều hơn vì hiệu ứng setup dàn sân cực mạnh của chúng. Ngoài việc đưa các Spell/Trap lên sân nhanh chóng với chi phí là bỏ chúng xuống mộ, chúng sẽ còn được hồi lại mỗi khi có 1 quái thú/lá bài rời sân bởi hiệu ứng Normal Trap của bạn. Việc này sẽ tạo 1 vòng tuần hoàn liên hồi trong cả trận đấu của bạn, đối thủ sẽ rất khó ngăn bạn setup dàn sân của mình. Điểm hạn chế duy nhất nằm ở việc hiệu ứng chỉ một lần một lượt và số lượng bài (đôi khi tôi ước nó sẽ nhiều nhiều nhiều hơn nữa :v)
 • Cooclock mang 1 hiệu ứng khác với 2 minion còn lại, tương tự như 1 Temple of the Kings, khiến cho các bạn dùng được các Trap trong lượt chúng được Set (miễn là có quái Labrynth). Tuy nhiên, nó sẽ không setup được dàn sân và giúp tạo combo cho bạn, thường thì nên dùng từ 1-2 lá này là oke nhen.

Arianna the Labrynth Servant và Ariane the Labrynth Servant (Người hầu cấp cao)

Arianna the Labrynth Servant Arianna the Labrynth Servant
Arianna the Labrynth Servant
DARK4
Arianna the Labrynth Servant
Arianna, người hầu mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Labrynth" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Arianna the Labrynth Servant". Nếu (các) quái thú khác rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Từ tay của bạn, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú hoặc Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy.
Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Arianna the Labrynth Servant" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Labrynth" card from your Deck to your hand, except "Arianna the Labrynth Servant". If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then you can apply this effect. ● From your hand, either Special Summon 1 Fiend monster, or Set 1 Spell/Trap. You can only use 1 "Arianna the Labrynth Servant" effect per turn, and only once that turn.


Ariane the Labrynth Servant Ariane the Labrynth Servant
Ariane the Labrynth Servant
DARK4
Ariane the Labrynth Servant
Ariane, người hầu mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 Bẫy thường từ tay của mình hoặc Bẫy đã đặt trên sân của bạn tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fiend Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Ariane the Labrynth Servant". Nếu (các) quái thú khác rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
● Từ tay của bạn, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú hoặc Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy.
Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ariane the Labrynth Servant" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 Normal Trap from your hand or that's Set on your field to the GY; Special Summon 1 Level 4 or lower Fiend monster from your Deck in Defense Position, except "Ariane the Labrynth Servant". If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then you can apply this effect. ● From your hand, either Special Summon 1 Fiend monster, or Set 1 Spell/Trap. You can only use each effect of "Ariane the Labrynth Servant" once per turn.


Cả 2 đều có hiệu ứng setup dàn sân nhưng sẽ kèm theo đó những lợi ích nhất định
 • Ariane the Pink Labrynth Servant cho phép bạn ném một Normal Trap từ tay, sân của bạn, để triệu hồi một Quái vật cấp 4 trở xuống khác từ bộ bài của bạn. Hiệu ứng giống như Summoner Monk này không cụ thể là Normal Trap nào và bạn có thể chơi nó vì những lý do khác nhau trong tương lai. Nhưng mục đích chính của nó lúc này là triệu tập các tay sai cấp thấp hơn trước đó và đưa bạn đến Arianna.
 • Khi bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt Arianna the Labrynth Servant, nó sẽ kích hoạt giúp bạn nhận được một lá Labrynth khác từ bộ bài của bạn! Một lần nữa, điều đó giúp bạn xây dựng thiết lập cho phép bạn kiểm soát trận đấu. Bạn sẽ muốn chơi thật nhiều bản sao của Arianna và có thể chỉ cần một bản Ariane, vì Arianna hoạt động rất tốt khi chỉ có một mình. Tuy vậy, đừng đánh giá thấp Ariane; nó vẫn là một lựa chọn tốt để có, vì lá bài này đặt một body khác vào sân cho các lượt chơi Rank 4 hoặc Link-2.
Ngoài ra, cả hai cũng mang hiệu ứng phụ như việc các quái thú rời khỏi sân bởi Trap của bạn sẽ giúp bạn rút 1 lá bài, với cả 2 người hầu thì là bonus 2 lá. Chưa kể còn được thưởng thêm 2 quái Fiend!

Labrynth Archfiend (0-1x)

Labrynth Archfiend Labrynth Archfiend
Labrynth Archfiend
DARK7
Labrynth Archfiend
Quỉ mê cung Labrynth
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

Tăng 400 ATK cho mỗi Bẫy Thông thường có tên khác nhau trong Mộ của bạn. Quái thú của đối thủ không thể chọn mục tiêu là quái thú Quỷ để tấn công, ngoại trừ "Labrynth Archfiend". Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Labrynth Archfiend" một lần trong lượt. Nếu một Bài Bẫy được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường từ Deck của bạn mà chỉ có thể được kích hoạt khi một đòn tấn công được tuyên bố.


Hiệu ứng gốc (EN):

Gains 400 ATK for each Normal Trap with a different name in your GY. Your opponent's monsters cannot target Fiend monsters for attacks, except "Labrynth Archfiend". You can only use each of the following effects of "Labrynth Archfiend" once per turn. If a Trap Card is activated (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Special Summoned: You can Set 1 Normal Trap from your Deck that can only be activated when an attack is declared.


Có minion thì chắc chăn sẽ có boss. Chúng ta sẽ đi tới boss đầu của Deck. Labrynth Archfiend nhìn thoáng qua trông rất ngầu nhưng nó không thật sự ảnh hưởng tới bộ bài này. Thật tuyệt khi thấy các Archfiend ngẫu nhiên xuất hiện trong các chủ đề Fiend khác thường xuyên. Có rất nhiều Archfiends mạnh đến nỗi chúng từng là một bộ bài tuyệt vời của riêng chúng.

Với từ 2000 ATK, nó tăng 400 ATK cho mỗi Normal Trap có tên khác nhau trong GY của bạn. Nó sẽ là một boss đỉnh của chóp với chỉ số ATK rất cao, cộng thêm khả năng bảo hộ của mình (Labrynth Archfiend dùng như Marauding Captain, bảo vệ các Fiend khác của bạn)

Điều tuyệt vời nhất về Labrynth Archfiend là bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó sau khi bạn kích hoạt 1 Trap khác. Sau đó, nếu nó được Triệu hồi Đặc biệt, nó cho phép bạn set 1 Normal Trap bao gồm một điều kiện cụ thể khi một cuộc tấn công được tuyên bố! Set Mirror Force hoặc Magic Cylinder khá ổn nhưng về cơ bản, bạn sẽ mất đi yếu tố bất ngờ

Lovely Labrynth of the Silver Castle (1-2x)

Lovely Labrynth of the Silver Castle Lovely Labrynth of the Silver Castle
Lovely Labrynth of the Silver Castle
DARK8
Lovely Labrynth of the Silver Castle
Chủ tòa mê cung bạc Labrynth
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 1900


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú để đáp lại việc kích hoạt các Lá bài Bẫy Thường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lovely Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy bình thường trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn, nhưng nó không thể được kích hoạt trừ khi bạn điều khiển quái thú Fiend. Nếu (các) quái thú khác rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay đối thủ (ngẫu nhiên) hoặc sân của chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent cannot activate monster effects in response to the activation of your Normal Trap Cards. You can only use each of the following effects of "Lovely Labrynth of the Silver Castle" once per turn. You can target 1 Normal Trap in your GY; Set it to your field, but it cannot be activated unless you control a Fiend monster. If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can destroy 1 card in your opponent's hand (at random) or their field.


Boss thì sẽ có boss this boss that, ác quỷ thì cũng sẽ có thiên thần đi cùng. Với 2900 ATK, Lovely Labrynth of the Silver Castle có sức mạnh khá lớn, và nó rất dễ dàng để triệu hồi bằng Welcome Labrynth! Bạn cũng có thể hồi lá này trở lại với Labrynth Labyrinth, và nó cũng có một vài hiệu ứng mạnh mẽ.
 • Khi Lovely Labrynth ở trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng quái vật để đáp trả lại Normal Trap của bạn. Nó sẽ ngăn đối thủ của bạn sử dụng Ash Blossom & Joyous Spring và Toadally Awesome và vài mối nguy khác tới bộ bài của bạn.
 • Vào lượt của bạn, Lovely Labrynth có thể set 1 Normal Trap từ mộ của bạn lên sân của bạn, với điều kiện là nó không thể được kích hoạt trừ khi bạn điều khiển một Fiend.
 • Cuối cùng, nếu bạn kích hoạt thành công một Normal Trap có hiệu ứng loại bỏ một quái vật khỏi sân, Lovely Labrynth có thể tiêu diệt một lá bài đối phương mà không cần nhắm mục tiêu, hoặc thậm chí phá hủy một lá bài trên tay đối thủ của bạn! Nghe có vẻ bất cập nhưng nó hoàn toàn áp dụng được khi bạn loại bỏ quái của bạn.Core Spell&Trap

 

Labrynth Labyrinth và Welcome Labrynth (Cặp bài trùng)

Labrynth Labyrinth Labrynth Labyrinth
Labrynth Labyrinth
Spell Field
Labrynth Labyrinth
Thành mê cung bạc Labrynth

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn kích hoạt Bẫy Thông thường "Welcome Labrynth" , bạn có thể thêm hiệu ứng bổ sung này vào hiệu ứng của lá bài đó đang được thực thi.
  ● Cũng sau đó, phá hủy 1 lá bài trên sân.
  Nếu bạn kích hoạt một Bài Bẫy Thông thường non-"Labrynth" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Quỷ từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Labyrinth" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you activate a Set "Welcome Labrynth" Normal Trap, you can add this additional effect to that card's effect at resolution. ● Also after that, destroy 1 card on the field. If you activate a non-"Labrynth" Normal Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Fiend monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Labrynth Labyrinth" once per turn.


  Welcome Labrynth Welcome Labrynth
  Welcome Labrynth
  Trap Normal
  Welcome Labrynth
  Labrynth chào đón

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ Deck của bạn, đồng thời cho đến hết lượt tiếp theo sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Deck hoặc Extra Deck, ngoại trừ quái thú Ma quỷ. Nếu một quái thú rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Welcome Labrynth" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 "Labrynth" monster from your Deck, also until the end of the next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Deck or Extra Deck, except Fiend monsters. If a monster leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can Set this card. You can only use each effect of "Welcome Labrynth" once per turn.


   Đây là combo cốt lõi mà bộ bài này dựa vào, bắt đầu từ việc bạn kích hoạt Welcome Labrynth trong khi Labrynth Labyrinth ở trên sân. Điều này tương tự như Eldlich với Eldlixir of Scarlet SanguineConquistador of the Golden Land. Một hiệu ứng triệu hồi một quái vật, trong khi hiệu ứng còn lại phá hủy một lá bài.

   Labrynth Barrage và Farewelcome Labrynth (Cặp Trap cần dùng)

   Labrynth Barrage Labrynth Barrage
   Labrynth Barrage
   Trap Normal
   Labrynth Barrage
   Làn đạn mê cung Labrynth

    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn kích hoạt một Bài Bẫy Thường, ngoại trừ "Labrynth Barrage": Hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Bẫy Thông thường đó khi lá bài đó được kích hoạt, đồng thời cho đến hết lượt tiếp theo của đối thủ sau khi lá bài này được thực thi, đối thủ của bạn không nhận thiệt hại hiệu ứng từ lá bài Bẫy Thường của bạn. hiệu ứng của lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When you activate a Set Normal Trap Card, except "Labrynth Barrage": This effect becomes that Normal Trap's effect when that card is activated, also until the end of your opponent's next turn after this card resolves, your opponent takes no effect damage from your card effects.


    Farewelcome Labrynth Farewelcome Labrynth
    Farewelcome Labrynth
    Trap Normal
    Farewelcome Labrynth
    Labrynth chào tạm biệt

     Hiệu ứng (VN):

     Khi quái thú tuyên bố tấn công, trong khi bạn điều khiển quái thú Fiend: Chọn vào 1 lá bài trên sân; vô hiệu hoá lần tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài được chọn làm mục tiêu đó, sau đó, bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường non-"Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a monster declares an attack, while you control a Fiend monster: Target 1 card on the field; negate the attack, and if you do, destroy that targeted card, then, you can Set 1 non-"Labrynth" Normal Trap from your hand or Deck.


     Farewelcome và Barrage sẽ kết hợp làm tăng hiệu ứng của nhau khá tốt (thật ra là Barrage đi vói mọi Normal Trap cũng làm tăng hiệu ứng của chúng). Về cơ bản Farewelcome bộp 1 quái trên sân và Barrage sẽ kéo thêm 1 con nữa, một dãy pháo hoa nổ bòm bộp cả đường dây quái của opp :D

     Archfiend's Ghastly Glitch (3x)

     Archfiend's Ghastly Glitch Archfiend's Ghastly Glitch
     Archfiend's Ghastly Glitch
     Trap Normal
     Archfiend's Ghastly Glitch
     Lỗi quỉ trục trặc

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển quái thú Fiend: Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ nó, sau đó, bạn có thể gửi 1 quái thú Fiend từ Deck của bạn đến Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a Fiend monster: Target 1 card on the field; destroy it, then, you can send 1 Fiend monster from your Deck to the GY.


      Hiệu ứng cũng giống như Farewelcome thôi nhưng với chi phí là bỏ 1 Fiend từ Deck. Ở đây tôi không biết nó có thuộc Labrynth hay không nhưng artwork thì có đó, mà cái tên thì không :v

      Big Welcome Labrynth (0-1x)

      Big Welcome Labrynth
      Big Welcome Labrynth
      Big Welcome Labrynth
      Trap Normal
      Big Welcome Labrynth
      Labrynth chào đón nồng nhiệt

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đưa 1 quái thú bạn điều khiển trở lại tay. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Quỷ mà bạn điều khiển, hoặc, nếu bạn điều khiển quái thú Quỷ Cấp 8 hoặc lớn hơn, bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá đối thủ điều khiển thay thế; trả lại lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Big Welcome Labrynth" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Special Summon 1 "Labrynth" monster from your hand, Deck, or GY, then return 1 monster you control to the hand. You can banish this card from your GY, then target 1 Fiend monster you control, or, if you control a Level 8 or higher Fiend monster, you can target 1 card your opponent controls instead; return that card to the hand. You can only use 1 "Big Welcome Labrynth" effect per turn, and only once that turn.


       Big Welcome theo tôi nghĩ sẽ là nhân tố thứ yếu để kích hoạt hiệu ứng cho quái của bạn. Nếu trên sân bạn có boss, bạn sẽ được trả quái thú của opp trong 2 lần trả bài về tay theo hiệu ứng của lá này, còn không có boss thì bạn sẽ có 2 lần trả quái thú của bạn về tay. Ở đây chúng ta sẽ thấy khá rủi ro, mặc dù có thể dọn sạch sân nhưng bạn cũng sẽ không có gì để tiến công hay phòng thủ, nhưng trái lại, bạn sẽ có quái hồi lại từ dưới mộ để bắt đầu lại 1 lượt đi.       Tech + Engine + Support

       Hầu như các Labrynth chiếm 90% slot bài trong Deck, phần tech + sp + engine mà tôi giới thiệu cho các bạn sẽ hỗ trợ cho các hiệu ứng của quái Labrynth và giúp các bạn tránh vài tính huống nguy hiểm thường gặp.

       Handtrap

       PSY-Framegear Gamma
       PSY-Framegear Gamma
       PSY-Framegear Gamma
       LIGHT2
       PSY-Framegear Gamma
       Bộ khung-CỨ Gamma
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
       Phân loại:

       Infinite Impermanence Infinite Impermanence
       Infinite Impermanence
       Trap Normal
       Infinite Impermanence
       Vô thường vĩnh viễn

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
        Phân loại:

        Ghost Ogre & Snow Rabbit Ghost Ogre & Snow Rabbit
        Ghost Ogre & Snow Rabbit
        LIGHT3
        Ghost Ogre & Snow Rabbit
        Ma thỏ núi
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi quái thú trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hoặc khi Bẫy / Bẫy đã úp trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; phá hủy lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Ogre & Snow Rabbit" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a monster on the field activates its effect, or when a Spell/Trap that is already face-up on the field activates its effect (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; destroy that card on the field. You can only use this effect of "Ghost Ogre & Snow Rabbit" once per turn.
        Phân loại:

        Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
        Ash Blossom & Joyous Spring
        FIRE3
        Ash Blossom & Joyous Spring
        Tro hoa xuân hạnh phúc
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
        ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
        ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
        ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
        Phân loại:

        Ghost Belle & Haunted Mansion Ghost Belle & Haunted Mansion
        Ghost Belle & Haunted Mansion
        EARTH3
        Ghost Belle & Haunted Mansion
        Ma trẻ con ám biệt thự
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá kích hoạt đó.
        ● Thêm (các) lá bài từ Mộ lên tay bài, Deck và / hoặc Extra Deck.
        ● Triệu hồi Đặc biệt (các) Lá bài quái thú từ Mộ.
        ● Loại bỏ (các) lá bài khỏi Mộ.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Belle & Haunted Mansion" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that activation. ● Add a card(s) from the GY to the hand, Deck, and/or Extra Deck. ● Special Summon a Monster Card(s) from the GY. ● Banish a card(s) from the GY. You can only use this effect of "Ghost Belle & Haunted Mansion" once per turn.
        Phân loại:

        Maxx "C"
        Maxx "C"
        Maxx "C"
        EARTH2
        Maxx "C"
        “G” sinh sản
        • ATK:

        • 500

        • DEF:

        • 200


        Hiệu ứng (VN):

        Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
        Phân loại:

        D.D. Crow D.D. Crow
        D.D. Crow
        DARK1
        D.D. Crow
        Quạ KgK
        • ATK:

        • 100

        • DEF:

        • 100


        Hiệu ứng (VN):

        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.
        Phân loại:

        Ghost Mourner & Moonlit Chill Ghost Mourner & Moonlit Chill
        Ghost Mourner & Moonlit Chill
        WIND3
        Ghost Mourner & Moonlit Chill
        Ma đêm trăng mùa thu
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.


        Called by the Grave
        Called by the Grave
        Called by the Grave
        Spell Quick
        Called by the Grave
        Ngôi mộ gọi tên

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
         Phân loại:

         Ghost Sister & Spooky Dogwood Ghost Sister & Spooky Dogwood
         Ghost Sister & Spooky Dogwood
         WATER3
         Ghost Sister & Spooky Dogwood
         Ma mê muội và chó cây gỗ
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Trong một trong hai lượt, ngoại trừ End Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; lần lượt áp dụng hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Sister & Spooky Dogwood" một lần mỗi lượt.
         ● Mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Hiệu ứng trong Main Phase hoặc Battle Phase, bạn nhận được LP bằng với ATK của quái thú đó. Nếu bạn không nhận được LP bởi hiệu ứng này, LP của bạn sẽ giảm một nửa trong End Phase.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During either turn, except the End Phase (Quick Effect): You can discard this card; apply this effect this turn. You can only use this effect of "Ghost Sister & Spooky Dogwood" once per turn. ● Each time your opponent Special Summons an Effect Monster(s) during the Main Phase or Battle Phase, you gain LP equal to that monster's ATK. If you did not gain LP by this effect, your LP are halved during the End Phase.
         Phân loại:

         Evenly Matched Evenly Matched
         Evenly Matched
         Trap Normal
         Evenly Matched
         Kết quả thắng bại

          Hiệu ứng (VN):

          Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
          Phân loại:

          Droll & Lock Bird Droll & Lock Bird
          Droll & Lock Bird
          WIND1
          Droll & Lock Bird
          Chim chọc và khoá
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
          Phân loại:

          Các Handtrap là phần thiết yếu để các bạn sống sót qua các trận Duel tại TẤT CẢ mọi nền tảng. Với Labrynth, hầu như handtrap nào cũng được trọng dụng, tùy vào tình huống mà các bạn thường gặp phải mà lựa chọn phù hợp nhé!

          Pot of Extravagance và Pot of Prosperity (Pot)

          Pot of Extravagance
          Pot of Extravagance
          Pot of Extravagance
          Spell Normal
          Pot of Extravagance
          Hũ tham vàng

           Hiệu ứng (VN):

           Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
           Phân loại:

           Pot of Prosperity
           Pot of Prosperity
           Pot of Prosperity
           Spell Normal
           Pot of Prosperity
           Hũ nhường vàng

            Hiệu ứng (VN):

            Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
            Phân loại:

            Những pot trên sẽ phù hợp với 1 bộ control, do nó sẽ cho các bạn lượt rút cũng như lượt bốc, chọn bài tốt. Về phần chi phí, các bạn sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào Extra Deck nên yeah, cứ dùng đi, không sao.

            Metaverse và Terraforming (Field)

            Metaverse Metaverse
            Metaverse
            Trap Normal
            Metaverse
            Vũ trụ Meta

             Hiệu ứng (VN):

             Lấy 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn và kích hoạt nó hoặc thêm nó lên tay của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Take 1 Field Spell from your Deck, and either activate it or add it to your hand.
             Phân loại:

             Terraforming
             Terraforming
             Terraforming
             Spell Normal
             Terraforming
             Địa khai hóa

              Hiệu ứng (VN):

              Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
              Phân loại:

              Các yếu tố chính để mang Labrynth Labrinth ra sân, Terra thì hơi bị hạn chế nhưng Metaverse thì khá được trọng dụng do tính chất Normal Trap :v

              Normal Trap

              Dogmatika Punishment Dogmatika Punishment
              Dogmatika Punishment
              Trap Normal
              Dogmatika Punishment
              Giáo lý rồng trừng phạt

               Hiệu ứng (VN):

               Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú có ATK bằng hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Cho đến cuối lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dogmatika Punishment" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 monster with an equal or higher ATK from your Extra Deck to the GY, and if you do, destroy that monster. Until the end of your next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Dogmatika Punishment" per turn.


               Ice Dragon's Prison
               Ice Dragon's Prison
               Ice Dragon's Prison
               Trap Normal
               Ice Dragon's Prison
               Rồng băng giam cầm

                Hiệu ứng (VN):

                Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                Magic Cylinder
                Magic Cylinder
                Magic Cylinder
                Trap Normal
                Magic Cylinder
                Ống trụ ma thuật

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn vào quái thú đang tấn công; vô hiệu hóa đòn tấn công, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây sát thương cho đối thủ bằng ATK của nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When an opponent's monster declares an attack: Target the attacking monster; negate the attack, and if you do, inflict damage to your opponent equal to its ATK.


                 Treacherous Trap Hole
                 Treacherous Trap Hole
                 Treacherous Trap Hole
                 Trap Normal
                 Treacherous Trap Hole
                 Hang rơi lươn lẹo

                  Hiệu ứng (VN):

                  Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


                  Torrential Tribute
                  Torrential Tribute
                  Torrential Tribute
                  Trap Normal
                  Torrential Tribute
                  Thác ghềnh chôn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi một (các) quái thú được Triệu hồi: Phá huỷ tất cả quái thú trên sân.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When a monster(s) is Summoned: Destroy all monsters on the field.


                   Floodgate Trap Hole
                   Floodgate Trap Hole
                   Floodgate Trap Hole
                   Trap Normal
                   Floodgate Trap Hole
                   Hang rơi không đáy

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú: Thay đổi (các) quái thú đó sang Tư thế Phòng thủ úp. Quái thú được thay đổi thành Tư thế Phòng thủ úp bởi hiệu ứng này không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When your opponent Summons a monster(s): Change that monster(s) to face-down Defense Position. Monsters changed to face-down Defense Position by this effect cannot change their battle positions.
                    Phân loại:

                    Bottomless Trap Hole Bottomless Trap Hole
                    Bottomless Trap Hole
                    Trap Normal
                    Bottomless Trap Hole
                    Hang rơi không đáy

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


                     Compulsory Escape Device Compulsory Escape Device
                     Compulsory Escape Device
                     Trap Normal
                     Compulsory Escape Device
                     Thiết bị trốn thoát bắt buộc

                      Hiệu ứng (VN):

                      Mỗi người chơi chọn 1 quái thú mà họ điều khiển, sau đó xáo trộn nó vào Deck.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Each player chooses 1 monster they control, then shuffles it into the Deck.


                      Compulsory Evacuation Device
                      Compulsory Evacuation Device
                      Compulsory Evacuation Device
                      Trap Normal
                      Compulsory Evacuation Device
                      Thiết bị sơ tán bắt buộc

                       Hiệu ứng (VN):

                       Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                       Trap Hole Trap Hole
                       Trap Hole
                       Trap Normal
                       Trap Hole
                       Hang rơi

                        Hiệu ứng (VN):

                        Khi đối thủ của bạn Thường hoặc Lật Hiến tế 1 quái thú có 1000 ATK hoặc lớn hơn: Chọn vào quái thú đó; phá huỷ mục tiêu đó.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        When your opponent Normal or Flip Summons 1 monster with 1000 or more ATK: Target that monster; destroy that target.


                        Fiend Griefing Fiend Griefing
                        Fiend Griefing
                        Trap Normal
                        Fiend Griefing
                        Quỷ than vãn

                         Hiệu ứng (VN):

                         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Loại quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         Target 1 monster in your opponent's Graveyard; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Fiend-Type monster from your Deck to the Graveyard.


                         Gravedigger's Trap Hole Gravedigger's Trap Hole
                         Gravedigger's Trap Hole
                         Trap Normal
                         Gravedigger's Trap Hole
                         HỐ khu mộ

                          Hiệu ứng (VN):

                          Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong tay hoặc Mộ của họ, hoặc khi hiệu ứng quái thú bị loại bỏ của đối thủ được kích hoạt: Vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây 2000 sát thương cho đối thủ của bạn.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          When your opponent activates a monster effect in their hand or GY, or when your opponent's banished monster effect is activated: Negate its effect, and if you do, inflict 2000 damage to your opponent.


                          Network Trap Hole Network Trap Hole
                          Network Trap Hole
                          Trap Normal
                          Network Trap Hole
                          Hang rơi của lưới trên mạng

                           Hiệu ứng (VN):

                           Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ Deck Chính hoặc Mộ: loại bỏ nó nằm úp.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           When your opponent Special Summons a monster(s) from the Main Deck or GY: Banish it face-down.


                           Trap Hole of Spikes Trap Hole of Spikes
                           Trap Hole of Spikes
                           Trap Normal
                           Trap Hole of Spikes
                           Hang rơi xuyên thủng

                            Hiệu ứng (VN):

                            Khi quái thú của đối thủ được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt, lượt này tuyên bố tấn công: Phá huỷ quái thú đang tấn công đó và nếu bạn làm điều đó, gây sát thương cho đối thủ bằng một nửa ATK ban đầu của quái thú đó.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            When an opponent's monster that was Normal or Special Summoned this turn declares an attack: Destroy that attacking monster, and if you do, inflict damage to your opponent equal to half the original ATK of that monster.


                            Labrynth là dòng bài sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các Normal Trap, trong data thì có rất nhiều Normal Trap siêu mạnh mà bạn sẽ rất muốn bỏ vào Deck này. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên chú ý nhiều tới hiệu ứng của các quái Labrynth (chỉ kích hoạt nếu có 1 Normal Trap dời 1 quái khỏi sân), đây là điều thiết yếu để các bạn lựa chọn các Normal Trap phù hợp cho Deck cũng như cứu sống bạn qua vài tính huống éo le.

                            Absolute King Back Jack (3x)

                            Absolute King Back Jack Absolute King Back Jack
                            Absolute King Back Jack
                            DARK1
                            Absolute King Back Jack
                            Vua tuyệt đối Back Jack
                            • ATK:

                            • 0

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là Bẫy thường, hãy đặt nó lên sân của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Lá bài Set đó có thể được kích hoạt trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể nhìn vào 3 lá bài từ đầu Deck của bạn, sau đó đặt chúng lên đầu Deck theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Absolute King Back Jack" một lần cho mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            During your opponent's turn (Quick Effect): You can banish this card from the GY; excavate the top card of your Deck, and if it is a Normal Trap, Set it to your field. Otherwise, send it to the GY. That Set card can be activated during this turn. If this card is sent to the GY: You can look at 3 cards from the top of your Deck, then place them on the top of the Deck in any order. You can only use each effect of "Absolute King Back Jack" once per turn.


                            Searcher thứ cho Deck, bạn có thể link nó hoặc đâm nó để đẩy vào mộ, hoặc có thể dùng cả hiệu ứng của quái Labrynth để đưa nó xuống do thuộc tộc Fiend, mục đích là để có thể dò Normal Trap và dùng ngay trong lượt. Chưa kể, nó cũng có hiệu ứng như các Labrynth, ngay khi được gửi xuống mộ, Jack sẽ giúp các bạn dò tiếp 3 lá đầu và xếp lại chúng theo thứ tự bạn muốn. Sẽ rất tốt cho Deck nếu bạn bỏ hẳn cả 3 bản sao của Jack                            Extra Deck

                            Như đã nói, Extra Deck của bạn sẽ không dùng nhiều do Labrynth mang tính chất 1 bộ control, nên nếu thích, bạn có thể tự tạo cho mình 1 Extra Deck theo ý muốn, còn ở đây, tôi sẽ chỉ gợi ý 1 vài lá bài cần thiết để các bạn có thể dùng khi mới build bộ này.

                            Link

                            Apollousa, Bow of the Goddess Apollousa, Bow of the Goddess
                            Apollousa, Bow of the Goddess
                            WIND
                            Apollousa, Bow of the Goddess
                            Nỏ triệu tập của thần, Apollousa
                            • ATK:

                            • 0

                            • LINK-4

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới

                            Dưới-Phải

                            Trên


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú trở lên với các tên khác nhau, ngoại trừ Token
                            Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". ATK ban đầu của lá bài này sẽ trở thành 800 x số Nguyên liệu Link được sử dụng để Triệu hồi Link của nó. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể khiến lá bài này mất chính xác 800 ATK, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ monsters with different names, except Tokens You can only control 1 "Apollousa, Bow of the Goddess". The original ATK of this card becomes 800 x the number of Link Materials used for its Link Summon. Once per Chain, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can make this card lose exactly 800 ATK, and if you do, negate the activation.


                            Dharc the Dark Charmer, Gloomy Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                            Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                            DARK
                            Dharc the Dark Charmer, Gloomy
                            Người thuần hồn bóng tối mù mịt Dharc
                            • ATK:

                            • 1850

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú, bao gồm một quái thú DARK
                            (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú BÓNG TỐI trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài được Triệu hồi Link này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể thêm 1 quái thú BÓNG TỐI với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters, including a DARK monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 DARK monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 DARK monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Dharc the Dark Charmer, Gloomy" once per turn.


                            Relinquished Anima Relinquished Anima
                            Relinquished Anima
                            DARK
                            Relinquished Anima
                            Vật hy sinh Anima
                            • ATK:

                            • 0

                            • LINK-1

                            Mũi tên Link:

                            Trên


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
                            Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.


                            Knightmare Unicorn Knightmare Unicorn
                            Knightmare Unicorn
                            DARK
                            Knightmare Unicorn
                            Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                            • ATK:

                            • 2200

                            • LINK-3

                            Mũi tên Link:

                            Trái

                            Dưới

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú với các tên khác nhau
                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                            Underworld Goddess of the Closed World Underworld Goddess of the Closed World
                            Underworld Goddess of the Closed World
                            LIGHT
                            Underworld Goddess of the Closed World
                            Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
                            • ATK:

                            • 3000

                            • LINK-5

                            Mũi tên Link:

                            Dưới

                            Dưới-Phải

                            Phải

                            Trên-Phải

                            Trên


                            Hiệu ứng (VN):

                            4+ quái thú Hiệu ứng
                            Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


                            Unchained Abomination Unchained Abomination
                            Unchained Abomination
                            DARK
                            Unchained Abomination
                            Thần đôi phá giới Raigo
                            • ATK:

                            • 3000

                            • LINK-4

                            Mũi tên Link:

                            Trên

                            Dưới-Trái

                            Dưới

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú bao gồm cả quái thú Link
                            Nếu một (các) lá bài trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ bởi "Unchained Abomination" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi quái thú khác bị phá huỷ bởi chiến đấu: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Unchained Abomination" một lần cho mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ monsters including a Link Monster If a card(s) on the field is destroyed by card effect, except by "Unchained Abomination" (except during the Damage Step): You can target 1 card on the field; destroy it. When another monster is destroyed by battle: You can target 1 card on the field; destroy it. During the End Phase: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only use each effect of "Unchained Abomination" once per turn.


                            Linkuriboh Linkuriboh
                            Linkuriboh
                            DARK
                            Linkuriboh
                            Kuriboh liên kết
                            • ATK:

                            • 300

                            • LINK-1

                            Mũi tên Link:

                            Dưới


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú Cấp 1
                            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                            Knightmare Phoenix Knightmare Phoenix
                            Knightmare Phoenix
                            FIRE
                            Knightmare Phoenix
                            Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                            • ATK:

                            • 1900

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Trên

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú có tên khác nhau
                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                            Beat Cop from the Underworld Beat Cop from the Underworld
                            Beat Cop from the Underworld
                            DARK
                            Beat Cop from the Underworld
                            Cảnh sát tuần tra của thế giới ngầm
                            • ATK:

                            • 1000

                            • LINK-2

                            Mũi tên Link:

                            Dưới-Trái

                            Dưới-Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú
                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng 2 quái thú DARK có tên khác nhau làm nguyên liệu, nó sẽ nhận được hiệu ứng này.
                            ● Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; đặt 1 Quầy tuần tra trên đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beat Cop from the Underworld" một lần mỗi lượt. (Nếu lá bài có Counter tuần tra sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, hãy loại bỏ 1 Counter tuần tra khỏi nó.)


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters If this card is Link Summoned using 2 DARK monsters with different names as material, it gains this effect. ● You can Tribute 1 monster, then target 1 face-up card on the field; place 1 Patrol Counter on it. You can only use this effect of "Beat Cop from the Underworld" once per turn. (If a card with a Patrol Counter would be destroyed by battle or card effect, remove 1 Patrol Counter from it instead.)


                            Accesscode Talker Accesscode Talker
                            Accesscode Talker
                            DARK
                            Accesscode Talker
                            Người xử mã truy cập
                            • ATK:

                            • 2300

                            • LINK-4

                            Mũi tên Link:

                            Trên

                            Trái

                            Dưới

                            Phải


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú Hiệu ứng
                            Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                            Phân loại:

                             

                            Xyz

                            Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                            Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                            EARTH4
                            Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                            Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                            • ATK:

                            • 2100

                            • DEF:

                            • 2000


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 4
                            Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


                            D/D/D Deviser King Deus Machinex D/D/D Deviser King Deus Machinex
                            D/D/D Deviser King Deus Machinex
                            DARK1010
                            D/D/D Deviser King Deus Machinex
                            Quỷ D/D vua sáng chế Deus Machinex
                            • ATK:

                            • 3000

                            • DEF:

                            • 3000


                            Hiệu ứng (VN):

                            [ Hiệu ứng Pendulum ]
                            Khi bạn có một lá bài trong Vùng Pendulum khác của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài đó trong Vùng Pendulum khác của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt quái thú Pendulum đã chọn mục tiêu đó vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D/D Deviser King Deus Machinex" một lần trong lượt.
                            [ Hiệu ứng quái thú ]
                            2 quái thú quỷ Cấp 10
                            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú "D/D/D" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "D/D/D Deviser King Deus Machinex" trong Vùng quái thú của bạn. Một lần trong mỗi Chuỗi, khi một Bài quái thú mà đối thủ điều khiển kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, hoặc hủy 1 lá bài "Dark Contract" mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, hãy đưa lá bài của đối thủ đó lá bài này vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            [ Pendulum Effect ] While you have a card in your other Pendulum Zone: You can target 1 Pendulum Monster you control or in your GY; Special Summon the card in your other Pendulum Zone, and if you do, place that targeted Pendulum Monster in your Pendulum Zone. You can only use this effect of "D/D/D Deviser King Deus Machinex" once per turn. [ Monster Effect ] 2 Level 10 Fiend monsters You can also Xyz Summon this card by using a "D/D/D" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) You can only control 1 "D/D/D Deviser King Deus Machinex" in your Monster Zone. Once per Chain, when a Monster Card your opponent controls activates its effect (Quick Effect): You can either detach 2 materials from this card, or destroy 1 "Dark Contract" card you control, and if you do, attach that opponent's card to this card as material. Once per turn, during your Standby Phase: You can place this card in your Pendulum Zone.


                            Evilswarm Exciton Knight Evilswarm Exciton Knight
                            Evilswarm Exciton Knight
                            LIGHT4
                            Evilswarm Exciton Knight
                            Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                            • ATK:

                            • 1900

                            • DEF:

                            • 0


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 4
                            Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


                            Onibimaru Soul Sweeper Onibimaru Soul Sweeper
                            Onibimaru Soul Sweeper
                            DARK2
                            Onibimaru Soul Sweeper
                            Thần ẩn quỷ hỏa hoàn
                            • ATK:

                            • 1900

                            • DEF:

                            • 1600


                            Hiệu ứng (VN):

                            2+ quái thú Cấp 2
                            Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến End Phase của đối thủ. Nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu vào những quái thú bị loại bỏ, tối đa bằng số nguyên liệu mà lá bài này có; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Onibimaru Soul Sweeper" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2+ Level 2 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's End Phase. If this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can target banished monsters, up to the number of materials this card had; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Onibimaru Soul Sweeper" once per turn.


                            Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                            Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                            Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                            LIGHT12
                            Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                            Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                            • ATK:

                            • 3000

                            • DEF:

                            • 3000


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 12
                            Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                            Phân loại:

                            Number 77: The Seven Sins Number 77: The Seven Sins
                            Number 77: The Seven Sins
                            DARK12
                            Number 77: The Seven Sins
                            Con số 77: Bảy tội ác
                            • ATK:

                            • 4000

                            • DEF:

                            • 3000


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Cấp 12
                            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 10 hoặc 11 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; loại bỏ càng nhiều quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển nhất có thể, sau đó đưa 1 trong số những quái thú bị loại bỏ đó vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Nếu lá bài ngửa này trên sân sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này để thay thế.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 12 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 10 or 11 DARK Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card; banish as many Special Summoned monsters your opponent controls as possible, then attach 1 of those banished monsters to this card as Xyz Material. If this face-up card on the field would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead.


                            D/D/D Wave King Caesar D/D/D Wave King Caesar
                            D/D/D Wave King Caesar
                            WATER4
                            D/D/D Wave King Caesar
                            Quỷ D/D vua nộ sóng Caesar
                            • ATK:

                            • 2400

                            • DEF:

                            • 1200


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Loại quái thú Cấp 4
                            Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; vào cuối Battle Phase, Triệu hồi Đặc biệt từ Mộ của bạn càng nhiều quái thú bị phá huỷ trong lượt này nhất có thể, nhưng trong Standby Phase tiếp theo, chịu 1000 sát thương cho mỗi quái thú Được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "D/D/D Wave King Caesar" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 4 Fiend-Type monsters During either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; at the end of the Battle Phase, Special Summon from your Graveyard as many monsters destroyed this turn as possible, but during the next Standby Phase, take 1000 damage for each monster Special Summoned by this effect. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand. You can only use each effect of "D/D/D Wave King Caesar" once per turn.


                            D/D/D Wave High King Caesar D/D/D Wave High King Caesar
                            D/D/D Wave High King Caesar
                            WATER6
                            D/D/D Wave High King Caesar
                            Quỷ D/D vua nộ sóng tối cao Caesar
                            • ATK:

                            • 2800

                            • DEF:

                            • 1800


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú Fiend Cấp 6
                            Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt bao gồm hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt một quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó, sau đó bạn có thể tạo ra 1 "D/D" mà bạn điều khiển và lá bài này nhận được 1800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Dark Contract" từ Deck của mình lên tay của bạn.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 Level 6 Fiend monsters When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated that includes an effect that Special Summons a monster (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; negate the activation, and if you do, destroy that card, then you can make 1 other "D/D" monster you control and this card gain 1800 ATK until the end of this turn. If this card is sent from the field to the GY: You can add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


                             

                            Garura, Wings of Resonant Life và Elder Entity N'tss (Fusion)

                            Garura, Wings of Resonant Life Garura, Wings of Resonant Life
                            Garura, Wings of Resonant Life
                            DARK6
                            Garura, Wings of Resonant Life
                            Chim sự sống chung, Garura
                            • ATK:

                            • 1500

                            • DEF:

                            • 2400


                            Hiệu ứng (VN):

                            2 quái thú có cùng Loại và Thuộc tính, nhưng tên khác nhau
                            Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà đối thủ của bạn nhận được từ các chiến đấu liên quan đến lá bài này sẽ được nhân đôi. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Garura, Wings of Resonant Life" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            2 monsters with the same Type and Attribute, but different names Any battle damage your opponent takes from battles involving this card is doubled. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Garura, Wings of Resonant Life" once per turn.


                            Elder Entity N'tss Elder Entity N'tss
                            Elder Entity N'tss
                            LIGHT4
                            Elder Entity N'tss
                            Cựu thần N'tss
                            • ATK:

                            • 2500

                            • DEF:

                            • 1200


                            Hiệu ứng (VN):

                            1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
                            Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.


                                                         Deck mẫu

                            Và chúng ta cũng đi tới hồi kết sau khi tìm hiểu các lá bài cần có cho Deck và cách dùng chúng, combo ra sao và hiệu ứng cần chú ý. Song, bạn cũng khó có thể hình dung 1 bộ Labrynth nhìn như thế nào nếu không có Deck mẫu, vì vậy, các bạn có thể tham khảo những Deck dưới đây để có cho mình một bộ Labrynth siêu khủng nhé!

                            Deck mẫu 01

                            Main: 40 Extra: 15

                            3 cardArianna the Labrynth Servant 3 cardArianna the Labrynth Servant
                            Arianna the Labrynth Servant
                            DARK4
                            Arianna the Labrynth Servant
                            Arianna, người hầu mê cung Labrynth
                            • ATK:

                            • 1600

                            • DEF:

                            • 2100


                            Hiệu ứng (VN):

                            Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Labrynth" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Arianna the Labrynth Servant". Nếu (các) quái thú khác rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
                            ● Từ tay của bạn, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú hoặc Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy.
                            Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Arianna the Labrynth Servant" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Labrynth" card from your Deck to your hand, except "Arianna the Labrynth Servant". If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then you can apply this effect. ● From your hand, either Special Summon 1 Fiend monster, or Set 1 Spell/Trap. You can only use 1 "Arianna the Labrynth Servant" effect per turn, and only once that turn.


                            3 cardLady Labrynth of the Silver Castle 3 cardLady Labrynth of the Silver Castle
                            Lady Labrynth of the Silver Castle
                            DARK8
                            Lady Labrynth of the Silver Castle
                            Quý cô tòa mê cung bạc Labrynth
                            • ATK:

                            • 3000

                            • DEF:

                            • 2900


                            Hiệu ứng (VN):

                            Trong khi bạn điều khiển một lá bài Úp, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lady Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Nếu một lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" hoặc một Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trong lượt này, ngoại trừ "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Bẫy Thường được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường với tên khác trực tiếp từ Deck của bạn.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            While you control a Set card, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Lady Labrynth of the Silver Castle" once per turn. If a "Labrynth" card or effect or a Normal Trap Card was activated this turn, except "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. When a Normal Trap Card is activated (Quick Effect): You can Set 1 Normal Trap with a different name directly from your Deck.


                            2 cardLovely Labrynth of the Silver Castle 2 cardLovely Labrynth of the Silver Castle
                            Lovely Labrynth of the Silver Castle
                            DARK8
                            Lovely Labrynth of the Silver Castle
                            Chủ tòa mê cung bạc Labrynth
                            • ATK:

                            • 2900

                            • DEF:

                            • 1900


                            Hiệu ứng (VN):

                            Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú để đáp lại việc kích hoạt các Lá bài Bẫy Thường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lovely Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy bình thường trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn, nhưng nó không thể được kích hoạt trừ khi bạn điều khiển quái thú Fiend. Nếu (các) quái thú khác rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay đối thủ (ngẫu nhiên) hoặc sân của chúng.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Your opponent cannot activate monster effects in response to the activation of your Normal Trap Cards. You can only use each of the following effects of "Lovely Labrynth of the Silver Castle" once per turn. You can target 1 Normal Trap in your GY; Set it to your field, but it cannot be activated unless you control a Fiend monster. If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can destroy 1 card in your opponent's hand (at random) or their field.


                            1 cardLabrynth Labyrinth 1 cardLabrynth Labyrinth
                            Labrynth Labyrinth
                            Spell Field
                            Labrynth Labyrinth
                            Thành mê cung bạc Labrynth

                             Hiệu ứng (VN):

                             Nếu bạn kích hoạt Bẫy Thông thường "Welcome Labrynth" , bạn có thể thêm hiệu ứng bổ sung này vào hiệu ứng của lá bài đó đang được thực thi.
                             ● Cũng sau đó, phá hủy 1 lá bài trên sân.
                             Nếu bạn kích hoạt một Bài Bẫy Thông thường non-"Labrynth" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Quỷ từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Labyrinth" một lần trong lượt.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             If you activate a Set "Welcome Labrynth" Normal Trap, you can add this additional effect to that card's effect at resolution. ● Also after that, destroy 1 card on the field. If you activate a non-"Labrynth" Normal Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Fiend monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Labrynth Labyrinth" once per turn.


                             3 cardPot of Duality
                             3 cardPot of Duality
                             Pot of Duality
                             Spell Normal
                             Pot of Duality
                             Hũ nhường tham

                              Hiệu ứng (VN):

                              Lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn, thêm 1 trong số chúng lên tay của bạn, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Duality" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Excavate the top 3 cards of your Deck, add 1 of them to your hand, also, after that, shuffle the rest back into your Deck. You can only activate 1 "Pot of Duality" per turn. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.
                              Phân loại:

                              2 cardPot of Extravagance
                              2 cardPot of Extravagance
                              Pot of Extravagance
                              Spell Normal
                              Pot of Extravagance
                              Hũ tham vàng

                               Hiệu ứng (VN):

                               Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
                               Phân loại:

                               2 cardPot of Prosperity
                               2 cardPot of Prosperity
                               Pot of Prosperity
                               Spell Normal
                               Pot of Prosperity
                               Hũ nhường vàng

                                Hiệu ứng (VN):

                                Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                                Phân loại:

                                3 cardBig Welcome Labrynth
                                3 cardBig Welcome Labrynth
                                Big Welcome Labrynth
                                Trap Normal
                                Big Welcome Labrynth
                                Labrynth chào đón nồng nhiệt

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đưa 1 quái thú bạn điều khiển trở lại tay. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Quỷ mà bạn điều khiển, hoặc, nếu bạn điều khiển quái thú Quỷ Cấp 8 hoặc lớn hơn, bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá đối thủ điều khiển thay thế; trả lại lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Big Welcome Labrynth" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 Special Summon 1 "Labrynth" monster from your hand, Deck, or GY, then return 1 monster you control to the hand. You can banish this card from your GY, then target 1 Fiend monster you control, or, if you control a Level 8 or higher Fiend monster, you can target 1 card your opponent controls instead; return that card to the hand. You can only use 1 "Big Welcome Labrynth" effect per turn, and only once that turn.


                                 2 cardCompulsory Evacuation Device
                                 2 cardCompulsory Evacuation Device
                                 Compulsory Evacuation Device
                                 Trap Normal
                                 Compulsory Evacuation Device
                                 Thiết bị sơ tán bắt buộc

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


                                  3 cardDimensional Barrier 3 cardDimensional Barrier
                                  Dimensional Barrier
                                  Trap Normal
                                  Dimensional Barrier
                                  Rào chắn thứ nguyên

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   Tuyên bố 1 loại lá bài quái thú (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, hoặc Pendulum); trong phần còn lại của lượt này, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú thuộc loại đã tuyên bố, đồng thời vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú thuộc loại đó khi chúng ở trên sân. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dimensional Barrier" mỗi lượt.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   Declare 1 monster card type (Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Pendulum); for the rest of this turn, neither player can Special Summon monsters of the declared type, also negate the effects of all monsters of that type while they are on the field. You can only activate 1 "Dimensional Barrier" per turn.


                                   2 cardDogmatika Punishment 2 cardDogmatika Punishment
                                   Dogmatika Punishment
                                   Trap Normal
                                   Dogmatika Punishment
                                   Giáo lý rồng trừng phạt

                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú có ATK bằng hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Cho đến cuối lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dogmatika Punishment" mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    Target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 monster with an equal or higher ATK from your Extra Deck to the GY, and if you do, destroy that monster. Until the end of your next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Dogmatika Punishment" per turn.


                                    2 cardEvenly Matched 2 cardEvenly Matched
                                    Evenly Matched
                                    Trap Normal
                                    Evenly Matched
                                    Kết quả thắng bại

                                     Hiệu ứng (VN):

                                     Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                     Phân loại:

                                     2 cardGozen Match
                                     2 cardGozen Match
                                     Gozen Match
                                     Trap Continuous
                                     Gozen Match
                                     Đánh nhau trước mặt hoàng đế

                                      Hiệu ứng (VN):

                                      Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 Thuộc tính của quái thú. Gửi tất cả những quái thú mặt ngửa khác mà họ điều khiển đến Mộ.


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      Each player can only control 1 Attribute of monster. Send all other face-up monsters they control to the GY.
                                      Phân loại:

                                      3 cardSkill Drain
                                      3 cardSkill Drain
                                      Skill Drain
                                      Trap Continuous
                                      Skill Drain
                                      Hút cạn kĩ năng

                                       Hiệu ứng (VN):

                                       Kích hoạt bằng cách trả 1000 LP. Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú mặt ngửa khi chúng đang ngửa mặt trên sân (nhưng hiệu ứng của chúng vẫn có thể được kích hoạt).


                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                       Activate by paying 1000 LP. Negate the effects of all face-up monsters while they are face-up on the field (but their effects can still be activated).
                                       Phân loại:

                                       2 cardTrap Trick 2 cardTrap Trick
                                       Trap Trick
                                       Trap Normal
                                       Trap Trick
                                       Chiêu trò bẫy

                                        Hiệu ứng (VN):

                                        Loại bỏ 1 Bẫy thường khỏi Deck của bạn, ngoại trừ "Trap Trick", và Úp 1 lá bài trùng tên trực tiếp từ Deck của bạn, nó cũng có thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi xong. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trap Trick" mỗi lượt.


                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                        Banish 1 Normal Trap from your Deck, except "Trap Trick", and Set 1 card with the same name directly from your Deck, also it can be activated this turn. You can only activate 1 Trap Card for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Trap Trick" per turn.


                                        2 cardWeighbridge 2 cardWeighbridge
                                        Weighbridge
                                        Trap Normal
                                        Weighbridge
                                        Bốt kiểm cân

                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 hoặc nhiều quái thú hơn bạn: Đối thủ của bạn phải gửi các quái thú họ điều khiển vào Mộ để họ chỉ điều khiển 1 quái thú.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         If your opponent controls 2 or more monsters than you do: Your opponent must send monsters they control to the GY so they only control 1 monster.


                                         3 cardWelcome Labrynth 3 cardWelcome Labrynth
                                         Welcome Labrynth
                                         Trap Normal
                                         Welcome Labrynth
                                         Labrynth chào đón

                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ Deck của bạn, đồng thời cho đến hết lượt tiếp theo sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Deck hoặc Extra Deck, ngoại trừ quái thú Ma quỷ. Nếu một quái thú rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Welcome Labrynth" một lần trong lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          Special Summon 1 "Labrynth" monster from your Deck, also until the end of the next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Deck or Extra Deck, except Fiend monsters. If a monster leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can Set this card. You can only use each effect of "Welcome Labrynth" once per turn.


                                          3 cardElder Entity N'tss 3 cardElder Entity N'tss
                                          Elder Entity N'tss
                                          LIGHT4
                                          Elder Entity N'tss
                                          Cựu thần N'tss
                                          • ATK:

                                          • 2500

                                          • DEF:

                                          • 1200


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
                                          Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.


                                          1 cardKnightmare Phoenix 1 cardKnightmare Phoenix
                                          Knightmare Phoenix
                                          FIRE
                                          Knightmare Phoenix
                                          Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                          • ATK:

                                          • 1900

                                          • LINK-2

                                          Mũi tên Link:

                                          Trên

                                          Phải


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2 quái thú có tên khác nhau
                                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                          1 cardKnightmare Unicorn 1 cardKnightmare Unicorn
                                          Knightmare Unicorn
                                          DARK
                                          Knightmare Unicorn
                                          Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                          • ATK:

                                          • 2200

                                          • LINK-3

                                          Mũi tên Link:

                                          Trái

                                          Dưới

                                          Phải


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2+ quái thú với các tên khác nhau
                                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                          2 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II 2 cardTri-Brigade Arms Bucephalus II
                                          Tri-Brigade Arms Bucephalus II
                                          DARK
                                          Tri-Brigade Arms Bucephalus II
                                          Vũ khí tam tộc đoàn Bucephalus II
                                          • ATK:

                                          • 3500

                                          • LINK-5

                                          Mũi tên Link:

                                          Trái

                                          Dưới-Trái

                                          Dưới

                                          Dưới-Phải

                                          Phải


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          3+ quái thú Beast, Beast-Warrior và/hoặc Winged Beast
                                          Không thể được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck trừ khi bạn có 3 Lá bài Phép/Bẫy "Tri-Brigade" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt bài hoặc hiệu ứng khi bạn Triệu hồi Đặc biệt một (hoặc nhiều) quái thú. Khi một quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này, đồng thời loại bỏ tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Nếu lá bài này được gửi vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 quái thú Beast, Beast-Warrior hoặc Winged Beast từ Extra Deck của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          3+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters Cannot be Special Summoned from the Extra Deck unless you have 3 or more "Tri-Brigade" Spells/Traps in your GY. Your opponent cannot activate cards or effects when you Special Summon a monster(s). When a monster declares an attack: You can banish this card, also banish all cards your opponent controls. If this card is sent to the GY: You can send 1 Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your Extra Deck to the GY. You can only use this effect of "Tri-Brigade Arms Bucephalus II" once per turn.


                                          1 cardTri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom 1 cardTri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
                                          Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
                                          EARTH
                                          Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom
                                          Đóa hoa dại tam tộc đoàn Ferrijit
                                          • ATK:

                                          • 1600

                                          • LINK-2

                                          Mũi tên Link:

                                          Trái

                                          Dưới-Trái


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2 quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
                                          Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn, quái thú-Chiến binh hoặc quái thú có cánh từ tay của bạn, bạn cũng không thể sử dụng quái thú làm Nguyên liệu Link trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú, Chiến binh-Chiến binh, hoặc quái thú có Cánh. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2 Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters During your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your hand, also you cannot use monsters as Link Material for the rest of this turn, except Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters. If this card is sent to the GY: You can draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use each effect of "Tri-Brigade Ferrijit the Barren Blossom" once per turn.


                                          1 cardTri-Brigade Rugal the Silver Sheller 1 cardTri-Brigade Rugal the Silver Sheller
                                          Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
                                          EARTH
                                          Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller
                                          Viên đạn bạc tam tộc đoàn Rugal
                                          • ATK:

                                          • 2300

                                          • LINK-3

                                          Mũi tên Link:

                                          Dưới

                                          Dưới-Phải

                                          Phải


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2+ quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
                                          Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn, quái thú Chiến binh hoặc quái thú Có cánh từ tay hoặc Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hóa hiệu ứng của nó, đồng thời trả nó về tay trong End Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển mất 300 ATK cho mỗi Loại quái thú bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2+ Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Special Summon 1 Level 4 or lower Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monster from your hand or GY, but negate its effects, also, return it to the hand during the End Phase. If this card is sent to the GY: You can make all monsters your opponent currently controls lose 300 ATK for each Monster Type you control, until the end of this turn. You can only use each effect of "Tri-Brigade Rugal the Silver Sheller" once per turn.


                                          1 cardAbyss Dweller 1 cardAbyss Dweller
                                          Abyss Dweller
                                          WATER4
                                          Abyss Dweller
                                          Cư dân vực sâu
                                          • ATK:

                                          • 1700

                                          • DEF:

                                          • 1400


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2 quái thú Cấp 4
                                          Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                                          2 cardDingirsu, the Orcust of the Evening Star 2 cardDingirsu, the Orcust of the Evening Star
                                          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                                          DARK8
                                          Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
                                          Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
                                          • ATK:

                                          • 2600

                                          • DEF:

                                          • 2100


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2 quái thú Cấp 8
                                          Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                                          ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
                                          ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


                                          1 cardEvilswarm Exciton Knight 1 cardEvilswarm Exciton Knight
                                          Evilswarm Exciton Knight
                                          LIGHT4
                                          Evilswarm Exciton Knight
                                          Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                                          • ATK:

                                          • 1900

                                          • DEF:

                                          • 0


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2 quái thú Cấp 4
                                          Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


                                          2 cardNumber 22: Zombiestein 2 cardNumber 22: Zombiestein
                                          Number 22: Zombiestein
                                          DARK8
                                          Number 22: Zombiestein
                                          Con số 22: Franken
                                          • ATK:

                                          • 4500

                                          • DEF:

                                          • 1000


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          2 quái thú DARK Cấp 8
                                          Phải được Triệu hồi Xyz và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          2 Level 8 DARK monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 card from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; change this card to Defense Position, and if you do, that face-up card has its effects negated until the end of this turn.


                                           

                                          Deck mẫu 02

                                          Main: 40 Extra: 15

                                          1 cardAriane the Labrynth Servant 1 cardAriane the Labrynth Servant
                                          Ariane the Labrynth Servant
                                          DARK4
                                          Ariane the Labrynth Servant
                                          Ariane, người hầu mê cung Labrynth
                                          • ATK:

                                          • 1800

                                          • DEF:

                                          • 1100


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Bạn có thể gửi 1 Bẫy thường từ tay của mình hoặc Bẫy đã đặt trên sân của bạn tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fiend Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Ariane the Labrynth Servant". Nếu (các) quái thú khác rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
                                          ● Từ tay của bạn, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú hoặc Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy.
                                          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ariane the Labrynth Servant" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          You can send 1 Normal Trap from your hand or that's Set on your field to the GY; Special Summon 1 Level 4 or lower Fiend monster from your Deck in Defense Position, except "Ariane the Labrynth Servant". If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then you can apply this effect. ● From your hand, either Special Summon 1 Fiend monster, or Set 1 Spell/Trap. You can only use each effect of "Ariane the Labrynth Servant" once per turn.


                                          3 cardArianna the Labrynth Servant 3 cardArianna the Labrynth Servant
                                          Arianna the Labrynth Servant
                                          DARK4
                                          Arianna the Labrynth Servant
                                          Arianna, người hầu mê cung Labrynth
                                          • ATK:

                                          • 1600

                                          • DEF:

                                          • 2100


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Labrynth" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Arianna the Labrynth Servant". Nếu (các) quái thú khác rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể áp dụng hiệu ứng này.
                                          ● Từ tay của bạn, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú hoặc Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy.
                                          Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Arianna the Labrynth Servant" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Labrynth" card from your Deck to your hand, except "Arianna the Labrynth Servant". If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can draw 1 card, then you can apply this effect. ● From your hand, either Special Summon 1 Fiend monster, or Set 1 Spell/Trap. You can only use 1 "Arianna the Labrynth Servant" effect per turn, and only once that turn.


                                          1 cardLabrynth Chandraglier
                                          1 cardLabrynth Chandraglier
                                          Labrynth Chandraglier
                                          DARK3
                                          Labrynth Chandraglier
                                          Rồng đèn chùm mê cung Labrynth
                                          • ATK:

                                          • 1500

                                          • DEF:

                                          • 0


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Chandraglier" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand. You can only use each effect of "Labrynth Chandraglier" once per turn.


                                          1 cardLabrynth Cooclock 1 cardLabrynth Cooclock
                                          Labrynth Cooclock
                                          DARK1
                                          Labrynth Cooclock
                                          Đồng hồ cu mê cung Labrynth
                                          • ATK:

                                          • 0

                                          • DEF:

                                          • 0


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; trong lượt này, bạn có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy Thường đã được Úp ở lượt này, nếu bạn điều khiển một quái thú "Labrynth" . Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay bạn đến Mộ để kích hoạt Lá bài Bẫy Thường hoặc lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" của bạn, ngoại trừ "Labrynth Cooclock", khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm lá bài này lên tay của mình hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Cooclock" một lần cho mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          (Quick Effect): You can discard this card; this turn, you can activate 1 Normal Trap Card that was Set this turn, if you control a "Labrynth" monster. If a card(s) is sent from your hand to the GY to activate your Normal Trap Card or your "Labrynth" card or effect, except "Labrynth Cooclock", while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can add this card to your hand, or Special Summon it. You can only use each effect of "Labrynth Cooclock" once per turn.


                                          1 cardLabrynth Stovie Torbie
                                          1 cardLabrynth Stovie Torbie
                                          Labrynth Stovie Torbie
                                          DARK2
                                          Labrynth Stovie Torbie
                                          Bếp lò mê cung Labrynth
                                          • ATK:

                                          • 0

                                          • DEF:

                                          • 2000


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ và gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Labrynth" từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu (các) quái thú rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy thường của bạn, trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Stovie Torbie" một lần cho mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY and discard 1 card; Set 1 "Labrynth" Spell/Trap from your hand or Deck. If a monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Labrynth Stovie Torbie" once per turn.


                                          3 cardLady Labrynth of the Silver Castle 3 cardLady Labrynth of the Silver Castle
                                          Lady Labrynth of the Silver Castle
                                          DARK8
                                          Lady Labrynth of the Silver Castle
                                          Quý cô tòa mê cung bạc Labrynth
                                          • ATK:

                                          • 3000

                                          • DEF:

                                          • 2900


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Trong khi bạn điều khiển một lá bài Úp, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lady Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Nếu một lá bài hoặc hiệu ứng "Labrynth" hoặc một Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trong lượt này, ngoại trừ "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Khi một Bài Bẫy Thường được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Úp 1 Bẫy Thường với tên khác trực tiếp từ Deck của bạn.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          While you control a Set card, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You can only use each of the following effects of "Lady Labrynth of the Silver Castle" once per turn. If a "Labrynth" card or effect or a Normal Trap Card was activated this turn, except "Lady Labrynth of the Silver Castle" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. When a Normal Trap Card is activated (Quick Effect): You can Set 1 Normal Trap with a different name directly from your Deck.


                                          1 cardLovely Labrynth of the Silver Castle 1 cardLovely Labrynth of the Silver Castle
                                          Lovely Labrynth of the Silver Castle
                                          DARK8
                                          Lovely Labrynth of the Silver Castle
                                          Chủ tòa mê cung bạc Labrynth
                                          • ATK:

                                          • 2900

                                          • DEF:

                                          • 1900


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú để đáp lại việc kích hoạt các Lá bài Bẫy Thường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Lovely Labrynth of the Silver Castle" một lần mỗi lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy bình thường trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn, nhưng nó không thể được kích hoạt trừ khi bạn điều khiển quái thú Fiend. Nếu (các) quái thú khác rời khỏi sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên tay đối thủ (ngẫu nhiên) hoặc sân của chúng.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          Your opponent cannot activate monster effects in response to the activation of your Normal Trap Cards. You can only use each of the following effects of "Lovely Labrynth of the Silver Castle" once per turn. You can target 1 Normal Trap in your GY; Set it to your field, but it cannot be activated unless you control a Fiend monster. If another monster(s) leaves the field by your Normal Trap effect (except during the Damage Step): You can destroy 1 card in your opponent's hand (at random) or their field.


                                          2 cardMaxx "C"
                                          2 cardMaxx "C"
                                          Maxx "C"
                                          EARTH2
                                          Maxx "C"
                                          “G” sinh sản
                                          • ATK:

                                          • 500

                                          • DEF:

                                          • 200


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
                                          Phân loại:

                                          2 cardAsh Blossom & Joyous Spring 2 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                                          Ash Blossom & Joyous Spring
                                          FIRE3
                                          Ash Blossom & Joyous Spring
                                          Tro hoa xuân hạnh phúc
                                          • ATK:

                                          • 0

                                          • DEF:

                                          • 1800


                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                                          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                                          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                                          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                                          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                                          Phân loại:

                                          1 cardLabrynth Labyrinth 1 cardLabrynth Labyrinth
                                          Labrynth Labyrinth
                                          Spell Field
                                          Labrynth Labyrinth
                                          Thành mê cung bạc Labrynth

                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Nếu bạn kích hoạt Bẫy Thông thường "Welcome Labrynth" , bạn có thể thêm hiệu ứng bổ sung này vào hiệu ứng của lá bài đó đang được thực thi.
                                           ● Cũng sau đó, phá hủy 1 lá bài trên sân.
                                           Nếu bạn kích hoạt một Bài Bẫy Thông thường non-"Labrynth" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Quỷ từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Labrynth Labyrinth" một lần trong lượt.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           If you activate a Set "Welcome Labrynth" Normal Trap, you can add this additional effect to that card's effect at resolution. ● Also after that, destroy 1 card on the field. If you activate a non-"Labrynth" Normal Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 Fiend monster from your hand or GY. You can only use each effect of "Labrynth Labyrinth" once per turn.


                                           1 cardNecrovalley 1 cardNecrovalley
                                           Necrovalley
                                           Spell Field
                                           Necrovalley
                                           Thung lũng lăng mộ

                                            Hiệu ứng (VN):

                                            Tất cả "Gravekeeper's" nhận được 500 ATK và DEF. Bài trong Mộ không thể bị loại bỏ. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào có thể di chuyển một lá bài trong Mộ đến một nơi khác. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào làm thay đổi Loại hoặc Thuộc tính trong Mộ.


                                            Hiệu ứng gốc (EN):

                                            All "Gravekeeper's" monsters gain 500 ATK and DEF. Cards in the Graveyard cannot be banished. Negate any card effect that would move a card in the Graveyard to a different place. Negate any card effect that changes Types or Attributes in the Graveyard.


                                            3 cardPot of Extravagance
                                            3 cardPot of Extravagance
                                            Pot of Extravagance
                                            Spell Normal
                                            Pot of Extravagance
                                            Hũ tham vàng

                                             Hiệu ứng (VN):

                                             Khi bắt đầu Main Phase 1 của bạn: loại bỏ 3 hoặc 6 lá bài úp mặt ngẫu nhiên khỏi Extra Deck của bạn, úp mặt; rút 1 lá bài cứ 3 lá bài bị loại bỏ. Đối với phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể rút bất kỳ lá bài nào bởi hiệu ứng của lá bài.


                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                             At the start of your Main Phase 1: Banish 3 or 6 random face-down cards from your Extra Deck, face-down; draw 1 card for every 3 cards banished. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot draw any cards by card effects.
                                             Phân loại:

                                             1 cardPot of Prosperity
                                             1 cardPot of Prosperity
                                             Pot of Prosperity
                                             Spell Normal
                                             Pot of Prosperity
                                             Hũ nhường vàng

                                              Hiệu ứng (VN):

                                              Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                                              Hiệu ứng gốc (EN):

                                              Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                                              Phân loại:

                                              2 cardTemple of the Kings 2 cardTemple of the Kings
                                              Temple of the Kings
                                              Spell Continuous
                                              Temple of the Kings
                                              Điện thờ của gia tộc

                                               Hiệu ứng (VN):

                                               Bạn có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy khi nó được Úp. Bạn có thể gửi 1 "Mystical Beast of Serket" trong Vùng quái thú của bạn và lá bài này bạn điều khiển đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ tay hoặc Deck của bạn, hoặc 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Temple of the Kings" một lần trong mỗi lượt.


                                               Hiệu ứng gốc (EN):

                                               You can activate 1 Trap Card the turn it was Set. You can send 1 "Mystical Beast of Serket" in your Monster Zone and this card you control to the Graveyard; Special Summon 1 monster from your hand or Deck, or 1 Fusion Monster from your Extra Deck. You can only use each effect of "Temple of the Kings" once per turn.


                                               2 cardArchfiend's Ghastly Glitch 2 cardArchfiend's Ghastly Glitch
                                               Archfiend's Ghastly Glitch
                                               Trap Normal
                                               Archfiend's Ghastly Glitch
                                               Lỗi quỉ trục trặc

                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Nếu bạn điều khiển quái thú Fiend: Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá huỷ nó, sau đó, bạn có thể gửi 1 quái thú Fiend từ Deck của bạn đến Mộ.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                If you control a Fiend monster: Target 1 card on the field; destroy it, then, you can send 1 Fiend monster from your Deck to the GY.


                                                3 cardBig Welcome Labrynth
                                                3 cardBig Welcome Labrynth
                                                Big Welcome Labrynth
                                                Trap Normal
                                                Big Welcome Labrynth
                                                Labrynth chào đón nồng nhiệt

                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, sau đó đưa 1 quái thú bạn điều khiển trở lại tay. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Quỷ mà bạn điều khiển, hoặc, nếu bạn điều khiển quái thú Quỷ Cấp 8 hoặc lớn hơn, bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá đối thủ điều khiển thay thế; trả lại lá bài đó lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Big Welcome Labrynth" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 Special Summon 1 "Labrynth" monster from your hand, Deck, or GY, then return 1 monster you control to the hand. You can banish this card from your GY, then target 1 Fiend monster you control, or, if you control a Level 8 or higher Fiend monster, you can target 1 card your opponent controls instead; return that card to the hand. You can only use 1 "Big Welcome Labrynth" effect per turn, and only once that turn.


                                                 3 cardDogmatika Punishment 3 cardDogmatika Punishment
                                                 Dogmatika Punishment
                                                 Trap Normal
                                                 Dogmatika Punishment
                                                 Giáo lý rồng trừng phạt

                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi 1 quái thú có ATK bằng hoặc lớn hơn từ Extra Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Cho đến cuối lượt tiếp theo của bạn sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Dogmatika Punishment" mỗi lượt.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  Target 1 face-up monster your opponent controls; send 1 monster with an equal or higher ATK from your Extra Deck to the GY, and if you do, destroy that monster. Until the end of your next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck. You can only activate 1 "Dogmatika Punishment" per turn.


                                                  2 cardEvenly Matched 2 cardEvenly Matched
                                                  Evenly Matched
                                                  Trap Normal
                                                  Evenly Matched
                                                  Kết quả thắng bại

                                                   Hiệu ứng (VN):

                                                   Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều lá bài hơn bạn: Bạn có thể khiến đối thủ loại bỏ các lá bài khỏi sân của họ theo hướng úp xuống để họ điều khiển số lá bài giống như bạn. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                                   At the end of the Battle Phase, if your opponent controls more cards than you do: You can make your opponent banish cards from their field face-down so they control the same number of cards as you do. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                                   Phân loại:

                                                   3 cardIce Dragon's Prison
                                                   3 cardIce Dragon's Prison
                                                   Ice Dragon's Prison
                                                   Trap Normal
                                                   Ice Dragon's Prison
                                                   Rồng băng giam cầm

                                                    Hiệu ứng (VN):

                                                    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                                    Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                                                    1 cardTrap Trick 1 cardTrap Trick
                                                    Trap Trick
                                                    Trap Normal
                                                    Trap Trick
                                                    Chiêu trò bẫy

                                                     Hiệu ứng (VN):

                                                     Loại bỏ 1 Bẫy thường khỏi Deck của bạn, ngoại trừ "Trap Trick", và Úp 1 lá bài trùng tên trực tiếp từ Deck của bạn, nó cũng có thể được kích hoạt trong lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 Lá bài Bẫy trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi xong. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Trap Trick" mỗi lượt.


                                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                                     Banish 1 Normal Trap from your Deck, except "Trap Trick", and Set 1 card with the same name directly from your Deck, also it can be activated this turn. You can only activate 1 Trap Card for the rest of this turn after this card resolves. You can only activate 1 "Trap Trick" per turn.


                                                     3 cardWelcome Labrynth 3 cardWelcome Labrynth
                                                     Welcome Labrynth
                                                     Trap Normal
                                                     Welcome Labrynth
                                                     Labrynth chào đón

                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Labrynth" từ Deck của bạn, đồng thời cho đến hết lượt tiếp theo sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Deck hoặc Extra Deck, ngoại trừ quái thú Ma quỷ. Nếu một quái thú rời sân bởi hiệu ứng Bẫy Thường của bạn, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, ngoại trừ lượt nó được gửi đến đó: Bạn có thể Úp lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Welcome Labrynth" một lần trong lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      Special Summon 1 "Labrynth" monster from your Deck, also until the end of the next turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Deck or Extra Deck, except Fiend monsters. If a monster leaves the field by your Normal Trap effect, while this card is in your GY, except the turn it was sent there: You can Set this card. You can only use each effect of "Welcome Labrynth" once per turn.


                                                      3 cardElder Entity N'tss 3 cardElder Entity N'tss
                                                      Elder Entity N'tss
                                                      LIGHT4
                                                      Elder Entity N'tss
                                                      Cựu thần N'tss
                                                      • ATK:

                                                      • 2500

                                                      • DEF:

                                                      • 1200


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      1 quái thú Synchro + 1 quái thú Xyz
                                                      Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách gửi các lá bài trên mà bạn điều khiển đến Mộ. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Elder Entity N'tss(s)" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      1 Synchro Monster + 1 Xyz Monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by sending the above cards you control to the GY. (You do not use "Polymerization".) Once per turn: You can Special Summon 1 Level 4 monster from your hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only Special Summon "Elder Entity N'tss(s)" once per turn.


                                                      1 cardFossil Machine Skull Wagon 1 cardFossil Machine Skull Wagon
                                                      Fossil Machine Skull Wagon
                                                      EARTH6
                                                      Fossil Machine Skull Wagon
                                                      Xe xương hóa thạch trung sinh Wagon
                                                      • ATK:

                                                      • 1700

                                                      • DEF:

                                                      • 1500


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      1 quái thú đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
                                                      Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể gây 800 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Machine Skull Wagon" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      1 Rock monster in your GY + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 800 damage to your opponent. You can banish this card from your GY, then target 1 Spell/Trap on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Machine Skull Wagon" once per turn.


                                                      1 cardFossil Warrior Skull Knight 1 cardFossil Warrior Skull Knight
                                                      Fossil Warrior Skull Knight
                                                      EARTH6
                                                      Fossil Warrior Skull Knight
                                                      Hiệp sĩ xương hóa thạch trung sinh
                                                      • ATK:

                                                      • 2400

                                                      • DEF:

                                                      • 1100


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
                                                      Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull Knight" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      1 Rock monster + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. You can banish this card from your GY, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull Knight" once per turn.


                                                      1 cardCherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss 1 cardCherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss
                                                      Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss
                                                      DARK
                                                      Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss
                                                      Thiên thần đen địa ngục cháy, Cherubini
                                                      • ATK:

                                                      • 500

                                                      • LINK-2

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Dưới-Trái

                                                      Dưới-Phải


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2 quái thú Cấp 3
                                                      quái thú mà lá bài này chỉ đến không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu lá bài này sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, bạn có thể gửi 1 lá bài khác mà bạn điều khiển đến Mộ để thay thế. Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 3 từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 "Burning Abyss" trên sân; nó nhận được ATK / DEF bằng với ATK / DEF của quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2 Level 3 monsters Monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If this card would be destroyed by battle or an opponent's card effect, you can send 1 other card you control to the GY instead. You can send 1 Level 3 monster from your Deck to the GY, then target 1 "Burning Abyss" monster on the field; it gains ATK/DEF equal to the ATK/DEF of the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use this effect of "Cherubini, Ebon Angel of the Burning Abyss" once per turn.


                                                      1 cardKnightmare Phoenix 1 cardKnightmare Phoenix
                                                      Knightmare Phoenix
                                                      FIRE
                                                      Knightmare Phoenix
                                                      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                                      • ATK:

                                                      • 1900

                                                      • LINK-2

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Trên

                                                      Phải


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2 quái thú có tên khác nhau
                                                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                                      1 cardKnightmare Unicorn 1 cardKnightmare Unicorn
                                                      Knightmare Unicorn
                                                      DARK
                                                      Knightmare Unicorn
                                                      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                                      • ATK:

                                                      • 2200

                                                      • LINK-3

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Trái

                                                      Dưới

                                                      Phải


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2+ quái thú với các tên khác nhau
                                                      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                                      1 cardLinkuriboh 1 cardLinkuriboh
                                                      Linkuriboh
                                                      DARK
                                                      Linkuriboh
                                                      Kuriboh liên kết
                                                      • ATK:

                                                      • 300

                                                      • LINK-1

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Dưới


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      1 quái thú Cấp 1
                                                      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                                                      1 cardMuckraker From the Underworld 1 cardMuckraker From the Underworld
                                                      Muckraker From the Underworld
                                                      DARK
                                                      Muckraker From the Underworld
                                                      Phóng viên của thế giới ngầm
                                                      • ATK:

                                                      • 1000

                                                      • LINK-2

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Trái

                                                      Dưới


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2 quái thú Hiệu ứng
                                                      Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Nếu (các) quái thú mà bạn điều khiển sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Fiend để thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Fiend trong Mộ của mình, ngoại trừ "Muckraker From the Underworld"; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muckraker From the Underworld" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2 Effect Monsters Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. If a monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can Tribute 1 Fiend monster instead. You can target 1 Fiend monster in your GY, except "Muckraker From the Underworld"; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use this effect of "Muckraker From the Underworld" once per turn.


                                                      1 cardProxy F Magician 1 cardProxy F Magician
                                                      Proxy F Magician
                                                      FIRE
                                                      Proxy F Magician
                                                      Pháp sư Proxy F
                                                      • ATK:

                                                      • 1400

                                                      • LINK-2

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Dưới-Trái

                                                      Dưới-Phải


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2 quái thú Hiệu ứng
                                                      Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng các quái thú từ sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu (các) quái thú Fusion được Triệu hồi Fusion đến (các) vùng thì lá bài này chỉ đến: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú có 1000 ATK hoặc thấp hơn từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Proxy F Magician" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2 Effect Monsters During your Main Phase: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your field as Fusion Material. If a Fusion Monster(s) is Fusion Summoned to a zone(s) this card points to: You can Special Summon 1 monster with 1000 or less ATK from your hand. You can only use each effect of "Proxy F Magician" once per turn.


                                                      1 cardRelinquished Anima 1 cardRelinquished Anima
                                                      Relinquished Anima
                                                      DARK
                                                      Relinquished Anima
                                                      Vật hy sinh Anima
                                                      • ATK:

                                                      • 0

                                                      • LINK-1

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Trên


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
                                                      Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.


                                                      1 cardSalamangreat Almiraj 1 cardSalamangreat Almiraj
                                                      Salamangreat Almiraj
                                                      FIRE
                                                      Salamangreat Almiraj
                                                      Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                                                      • ATK:

                                                      • 0

                                                      • LINK-1

                                                      Mũi tên Link:

                                                      Dưới-Phải


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                                                      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                                                      1 cardAbyss Dweller 1 cardAbyss Dweller
                                                      Abyss Dweller
                                                      WATER4
                                                      Abyss Dweller
                                                      Cư dân vực sâu
                                                      • ATK:

                                                      • 1700

                                                      • DEF:

                                                      • 1400


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2 quái thú Cấp 4
                                                      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                                                      1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir 1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                                                      Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                                                      EARTH4
                                                      Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
                                                      Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
                                                      • ATK:

                                                      • 2100

                                                      • DEF:

                                                      • 2000


                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      2 quái thú Cấp 4
                                                      Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


                                                       
                                                      Đơn vị đồng hành:

                                                      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


                                                      Deck được sử dụng gần đây trong OCG