Hướng dẫn chơi Gate Guardian

Hướng dẫn chơi Gate Guardian

Gate Guardian đã được Konami hỗ trợ thêm rất nhiều để cải thiện về lối chơi của deck trong Maze of Memories (MAZE) ở TCG. Konami vẫn nhớ đến các archetype đã được ra mắt từ thời Duel Monsters…
Một deck từ thời Duel Monster được support?

 

Gate Guardian là gì vậy??

Sanga of the Thunder Sanga of the Thunder
Sanga of the Thunder
LIGHT 7
Sanga of the Thunder
Thần phép sấm Sanga
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


Gate Guardian Gate Guardian
Gate Guardian
DARK 11
Gate Guardian
Vệ binh cổng
 • ATK:

 • 3750

 • DEF:

 • 3400


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Sanga of the Thunder", "Kazejin","Suijin".


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Sanga of the Thunder", "Kazejin", and "Suijin".


Suijin Suijin
Suijin
WATER 7
Suijin
Thần phép nước - Suga
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


Kazejin Kazejin
Kazejin
WIND 7
Kazejin
Thần phép gió Kazejin
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


Gate Guardian là quái thú chủ lực của bộ đôi nhân vật anh em Paradox trong anime. Quái thú này trong ocg/tcg chỉ có cách triệu hồi duy nhất từ tay bằng cách hiến tế 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, và Suijin. Quái thú này không thể được triệu hồi thường. Và đó là tất cả những gì mà Gate Guardian có thể làm.

Đúng thế! Đó là tất cả những gì mà Gate Guardian, một quái thú effect DARK Warrior 3750ATK 3400DEF với không có bất kỳ 1 effect nào (các dòng card text là điều kiện triệu hồi của quái thú này).

Còn về 3 quái thú nguyên liệu của Gate Guardian thì … cũng không khá gì mấy. Cả 3 quái thú này đều có chung 1 hiệu ứng trên sân. Trong lượt của đối phương, khi chúng bị tấn công, quick effect này có thể kích hoạt tại damage calculation và làm ATK của quái thú đó (có target) thành 0 chỉ trong damage calculation đó. Và hiệu ứng này chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất khi chúng face-up ở trên sân.

Với level là 7 (cần 2 hiến tế để triệu hồi thường), cả 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, Suijin cũng không khá hơn gì mấy so với quái thú dạng hợp thể của chúng.

Một archetype được tạo ra với quái nhiều khuyết điểm từ việc khó normal summon, khó search, khó gọi boss, boss vô dụng. Điều này khiến cho Gate Guardian cùng 3 con đệ dần trở nên bị lãng quên khi không được sử dụng trong bất kỳ chiến thuật nào, kể cả rouge deck, meme deck.Các quái thú chủ lực mới của deck

Các quái thú chủ lực mới của deck

Trước đó, archetype chỉ có đúng 4 quái thú. Việc triệu hồi ra Gate Guardian gần như là bất khả thi, bạn cũng không thể sử dụng được các quái thú còn lại vì hiệu ứng của chúng quá chậm so với nhịp độ game hiện tại.

Hỗ trợ cho deck thêm các quái thú từ extra deck là phương án tốt nhất bởi vì mục tiêu của bạn chỉ cần chơi xoay quanh 3 quái thú còn lại là Sanga of the Thunder, Kazejin, Suijin mà không cần phải tìm cách để search boss từ deck.

Có tất cả 4 quái thú Gate Guardian là quái thú fusion được in trong MAZE bao gồm 3 Gate Guardian là dạng hợp thể của 2 quái thú và 1 Gate Guardian là dạng hợp thể của cả 3 quái thú nguyên liệu. Các quái thú này không yêu cầu bạn phải sử dụng các hiệu ứng khác để dung hợp ra chúng mà thay vào đó bạn có thể triệu hồi đặc biệt chúng lên sân bằng cách loại bỏ nguyên liệu từ các vị trí yêu cầu.

Để triệu hồi Thunder and Wind, Wind and Water, hay Water and Thunder từ extra deck, bạn cần phải loại bỏ các lá bài cùng tên ở trên sân và bạn không cần phải sử dụng bất kỳ các lá bài mang hiệu ứng dung hợp nào khác. Các quái thú này còn có thể sử dụng các lá bài đang úp trên sân bạn và thậm chí là các lá bài ở vùng phép/bẫy.

Thêm vào đó thì cả 3 quái thú này khi face-up trên vùng quái thú của chính bạn còn có chung 1 hiệu ứng có thể được kích hoạt nếu chúng bị đối phương sử dụng các lá bài làm cho chúng rời khỏi sân, bạn có thể triệu hồi lại 1 quái thú đang bị loại bỏ có cùng tên với nguyên liệu triệu hồi ra các quái thú này. Hơn nữa, hiệu ứng này cũng không có giới hạn số lần sử dụng trong lượt.

Gate Guardian of Thunder and Wind (Hợp thể của lôi và phong)

Gate Guardian of Thunder and Wind Gate Guardian of Thunder and Wind
Gate Guardian of Thunder and Wind
LIGHT 9
Gate Guardian of Thunder and Wind
Vệ binh cổng gió và sấm
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

"Sanga of the Thunder" + "Kazejin"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy từ Deck của bạn lên tay đề cập đến "Sanga of the Thunder", "Kazejin","Suijin". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Thunder and Wind" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Sanga of the Thunder" hoặc "Kazejin".


Hiệu ứng gốc (EN):

"Sanga of the Thunder" + "Kazejin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. During your Main Phase: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that mentions "Sanga of the Thunder", "Kazejin", AND "Suijin". You can only use this effect of "Gate Guardian of Thunder and Wind" once per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Sanga of the Thunder" or "Kazejin".


Mỗi lần 1 lượt (hard once per turn) Thunder and Wind có thể lấy cho bạn 1 phép/bẫy từ deck mà trong card text của lá bài đó có nhắc đến tên của cả 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, và Suijin.

Gate Guardian of Wind and Water (Hợp thể của phong và thủy)

Gate Guardian of Wind and Water Gate Guardian of Wind and Water
Gate Guardian of Wind and Water
WIND 9
Gate Guardian of Wind and Water
Vệ binh cổng gió và nước
 • ATK:

 • 2450

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

"Kazejin" + "Suijin"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hiệu ứng đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Wind and Water" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Kazejin" hoặc "Suijin".


Hiệu ứng gốc (EN):

"Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain, when your opponent activates a Spell/Trap Card or effect on the field (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use this effect of "Gate Guardian of Wind and Water" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Kazejin" or "Suijin".


Wind and Water có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của các lá bài phép/bẫy hoặc hiệu ứng phép/bẫy của đối phương. Hiệu ứng này của các quái thú cùng tên có thể được sử dụng đến 2 lần/lượt nhưng chỉ có thể dùng 1 lần/chuỗi chain.

Gate Guardian of Water and Thunder (Hợp thể của thủy và lôi)

Gate Guardian of Water and Thunder Gate Guardian of Water and Thunder
Gate Guardian of Water and Thunder
WATER 9
Gate Guardian of Water and Thunder
Vệ binh cổng nước và sấm
 • ATK:

 • 2550

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

"Suijin" + "Sanga of the Thunder"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Water and Thunder" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Suijin" hoặc "Sanga of the Thunder".


Hiệu ứng gốc (EN):

"Suijin" + "Sanga of the Thunder" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. You can only use this effect of "Gate Guardian of Water and Thunder" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Suijin" or "Sanga of the Thunder".


Water and Thunder là một phiên bản nâng cấp của 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, Suijin. Quái thú này có thể biến ATK của 1 quái thú trên sân đối phương thành 0 cho đến hết lượt này (target). Khả năng chuyển ATK của Water and Thunder linh hoạt hơn so với các quái thú nguyên liệu khi có thể kích hoạt bất kỳ lúc nào thay vì chỉ trong damage calculation. Hiệu ứng này cũng có giới hạn 2 lần/lượt các quái thú cùng tên và chỉ có thể được kích hoạt 1 lần/chuỗi chain.

Gate Guardians Combined (Tất cả cùng hợp nhất thành Gate Guardian)

Gate Guardians Combined Gate Guardians Combined
Gate Guardians Combined
DARK 12
Gate Guardians Combined
Hợp thể vệ binh cổng
 • ATK:

 • 3750

 • DEF:

 • 3400


Hiệu ứng (VN):

"Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin"
Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên khỏi tay, sân, và/hoặc Mộ của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardians Combined" ba lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gate Guardian" Cấp 11 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards from your hand, field, and/or GY. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only use this effect of "Gate Guardians Combined" thrice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 Level 11 or lower "Gate Guardian" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


Quái thú dung hợp cuối cùng của archetype Gate Guardian được giới thiệu trong set lần này chính là Gate Guardians Combined. Quái thú này là một phiên bản làm lại của Gate Guardian nhưng chênh lệch nhau 1 level.

Đầu tiên, Gate Guardians Combined là 1 quái thú dung hợp nằm trong extra deck, điều này có nghĩa là bạn có thể triệu hồi ra boss nhanh hơn mà không cần phải search chúng ra từ main deck như quái thú gốc là Gate Guardian.

Tiếp theo, đây là một quái thú được triệu hồi đặc biệt bởi điều kiện triệu hồi của riêng chúng mà không thông qua bất kỳ hiệu ứng dung hợp hay triệu hồi đặc biệt từ các lá bài khác. Việc triệu hồi ra quái thú chủ lực lại trở nên dễ dàng hơn khi giờ đây bạn chỉ cần tìm cách có được 3 quái thú nguyên liệu là Sanga of the Thunder, Kazejin, và Suijin.

Khác với 3 quái thú dung hợp trên, Gate Guardians Combined là 1 quái thú cần đến 3 nguyên liệu dung hợp và nguyên liệu có thể được loại bỏ từ tay, sân, mộ thay vì chỉ ở trên sân.   

Về hiệu ứng của Gate Guardians Combined, khi đối phương của bạn thực hiện hành động target bài trên sân bạn khi kích hoạt một lá bài hay một hiệu ứng, bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó và tiêu diệt chúng. Hiệu ứng này của Gate Guardians Combined cũng như các quái thú cùng tên có thể kích hoạt được đến 3 lần/lượt.

Khi lá bài này được triệu hồi đặc biệt và face-up trên sân bị các lá bài của đối phương làm rời khỏi sân, bạn có thể triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Gate Guardian có level 11 trở xuống từ deck hoặc extra deck và bỏ qua điều kiện triệu hồi của các quái thú này. Tính đến hiện tại thì Gate Guardians Combined có thể triệu hồi được 4 quái thú bao gồm quái thú Gate Guardian gốc, Thunder and Wind, Wind and Water, Water and Thunder.Hỗ trợ cho deck có thể combo dễ dàng hơn

Hỗ trợ cho deck có thể combo dễ dàng hơn

Các hiệu ứng đưa bài từ deck ra các khu vực khác để dễ tương tác hơn như tay, sân, mộ luôn là cách tốt nhất để giúp cho lối chơi của deck trở nên ổn định. Gate Guardian không có bất kỳ lá bài nào có khả năng này.

Trong đợt sp mới nhất đến từ MAZE tại TCG, deck được hỗ trợ đến 3 card giúp cho bạn lôi được 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, và Suijin ra khỏi deck.

Prey of the Jirai Gumo (Bắn phá, searcher)

Prey of the Jirai Gumo Prey of the Jirai Gumo
Prey of the Jirai Gumo
Trap Continuous
Prey of the Jirai Gumo
Mồi của nhện mìn đất

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Côn trùng/THỔ/Cấp 5/CÔNG 2100/THỦ 100) vào Vùng quái thú Chính của bạn trong cùng cột của nó (lá bài này cũng vẫn là Bẫy), sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển trong cột của lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prey of the Jirai Gumo" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Special Summon this card as a Normal Monster (Insect/EARTH/Level 5/ATK 2100/DEF 100) to your Main Monster Zone in its same column (this card is also still a Trap), then you can destroy 1 monster your opponent controls in this card's column. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Prey of the Jirai Gumo" once per turn.


  Prey of the Jirai Gumo có 2 hiệu ứng và bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của các lá bài cùng tên với lá bài này 1 lần/lượt.

  Bạn có thể loại bỏ lá bài này từ mộ (cost) để lấy 1 trong 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, Suijin từ deck hoặc đang bị loại bỏ lên tay.

  Đây là một lá bài bẫy vĩnh cửu, khi được úp trên sân, bạn có thể kích hoạt để triệu hồi đặc biệt lá bài này lên ô Main Monster Zone cùng cột với lá bài này, sau đó bạn có thể tiêu diệt thêm 1 quai thú cảu đối phương đang ở cùng cột với Prey of the Jirai Gumo.

  Vậy là deck đã có hỗ trợ search giúp lấy các mảnh ghép từ deck lên tay, và còn có thể phục hồi lại được các nguyên liệu dung hợp đã bị loại bỏ, tuy nhiên thì đây là lá bài bẫy vĩnh cửu, việc sử dụng hiệu ứng search của Prey of the Jirai Gumo sẽ tương đối khó sau khi kích hoạt lá bài này vì lá bài này sẽ vẫn còn trên sân sau khi resolve. 

  Double Attack! Wind and Thunder!! (Bắn phá, searcher)

  Double Attack! Wind and Thunder!! Double Attack! Wind and Thunder!!
  Double Attack! Wind and Thunder!!
  Spell Quick
  Double Attack! Wind and Thunder!!
  Quỷ gió tung sóng xung kích

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gate Guardian" : Chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Double Attack! Wind and Thunder!!" mỗi một lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Gate Guardian" monster: Target 1 card on the field; destroy it. During your Main Phase: You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use this effect of "Double Attack! Wind and Thunder!!" once per turn.


   Double Attack! Wind and Thunder!! cũng là một bắn phá của deck và cơ động hơn Prey of the Jirai Gumo rất nhiều. Đây là một lá bài quick-play spell chỉ có thể kích hoạt khi bạn có quái thú Gate Guardian ở trên sân, bạn có thể target và tiêu diệt 1 lá bài ở trên sân.

   Riryoku Guardian (Giảm LP, searcher)

   Riryoku Guardian Riryoku Guardian
   Riryoku Guardian
   Spell Normal
   Riryoku Guardian
   Vệ binh của vũ lực

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu Điểm Gốc của bạn thấp hơn của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển có "Gate Guardian" trong tên gốc của nó; giảm một nửa Gốc của đối thủ, sau đó quái thú đó tăng CÔNG bằng với Gốc của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Riryoku Guardian" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your LP are lower than your opponent's: Target 1 monster you control with "Gate Guardian" in its original name; halve your opponent's LP, then that monster gains ATK equal to your opponent's LP. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Riryoku Guardian" once per turn.


    Riryoko Guardian có thể được kích hoạt khi LP của bạn thấp hơn đối phương, target 1 quái thú của bạn với “Gate Guardian” trong tên gốc của chúng, chia đôi LP của đối phương, sau đó quái thú target sẽ được tăng lượng ATK tương ứng. Theo đánh giá của mình thì lá bài này sẽ khó sự dụng và bị động vì yêu cầu về sự chênh lệch LP của lá bài này. Việc yêu cầu bạn phải target quái thú có “Gate Guardian” trong tên gốc thay vì là 1 quái thú Gate Guardian cũng dễ hiểu bởi vì các hỗ trợ cho các quái thú dung hợp có kha khá các lá bài với khả năng sao chép tên và Riryoko Guardian sẽ dễ dàng bị lạm dụng trong các trường hợp này.

    Cũng có hiệu ứng search như Prey of the Jirai Gumo, 2 lá bài phép Double Attack! Wind and Thunder!!Riryoko Guardian có thể được loại bỏ từ mộ (cost) trong main phase của bạn để lấy Sanga of the Thunder, Kazejin, hoặc Suijin từ deck hoặc đang bị loại bỏ lên tay.

    Riryoko Guardian Prey of the Jirai Gumo có 2 hiệu ứng và mỗi hiệu ứng đều bị giới hạn hard once per turn (kích hoạt 1 lần/lượt áp dụng lên các lá bài cùng tên). Còn đối với Double Attack! Wind and Thunder!!, chỉ có hiệu ứng search là hard once per turn, bạn có thể kích hoạt và sử dụng hiệu ứng bắn card của lá bài này không giới hạn trong lượt.

    Labyrinth Wall Shadow (Phép môi trường)

    Labyrinth Wall Shadow Labyrinth Wall Shadow
    Labyrinth Wall Shadow
    Spell Field
    Labyrinth Wall Shadow
    Bóng hình tường mê cung

     Hiệu ứng (VN):

     Quái thú không thể tấn công ở lượt chúng được Triệu hồi, ngoại trừ quái thú có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc cao hơn. Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc lên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một câu thần chú liên tục. Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển có CÔNG dưới 1600; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Monsters cannot attack the turn they are Summoned, except monsters whose original Level is 5 or higher. Once per turn, during your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. At the start of your opponent's Battle Phase: You can target 1 monster your opponent controls with less than 1600 ATK; destroy it.


     Dù đã được hỗ trợ hiệu ứng lấy các quái thú nguyên liệu từ deck lên tay bằng Prey of the Jirai Gumo, Attack! Wind and Thunder!!Riryoko Guardian, tuy nhiên thì đây không hẵn là hiệu ứng hỗ trợ mà Gate Guardian. Lý do là vì các quái thú chủ lực của deck ngoài Gate Guardians Combined ra thì cả 3 quái thú Thunder and Wind, Wind and Water, Water and Thunder đều bắt buộc người chơi sử dụng nguyên liệu dung hợp từ trên sân.

     Thật đáng tiếc khi trong set MAZE, Gate Guardian không có bất kỳ hỗ trợ nào giúp bạn triệu hồi được 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, và Suijin từ deck. Bù lại thì deck lại có 1 khả năng khác, đó chính là đặt trực tiếp chúng từ deck vào vùng phép/bẫy bên dưới! Đây có thể trở thành 1 lợi thế cho deck khi hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hóa bởi Ash Blossom, một hand trap vô cùng nổi tiếng trong game.

     Labyrinth Wall Shadow là bài phép môi trường, mỗi lần một lượt, bạn có thể đặt 1 trong 3 quái thú Sanga of the Thunder, Kazejin, và Suijin đang bị loại bỏ, từ tay hoặc trong deck vào vùng phép/bẫy (face-up) của mình và biến chúng thành các lá bài phép vĩnh cửu.

     Đây là 1 loại hiệu ứng soft once per turn, có nghĩa là với mỗi 1 copy khác nhau của Labyrinth Wall Shadow, bạn có thể lấy thêm 1 nguyên liệu dung hợp. Hay đơn giản hơn, trên sân bạn đang có 1 Labyrinth Wall Shadow đã sử dụng hiệu ứng và đặt Sanga of the Thunder lên sân, bạn có thể kích hoạt 1 Labyrinth Wall Shadow khác từ trên tay và đặt thêm Kazejin hoặc Suijin nữa.

     Lúc đối phương của bạn bắt đầu battle phase, Labyrinth Wall Shadow có thể kích hoạt hiệu ứng để tiêu diệt 1 quái thú trên sân đối phương có ATK thấp hơn 1600ATK (target). Hiệu ứng này có thể phối hợp cùng với Water and Thunder giúp bạn có thể tiêu diệt được gần như bất kỳ quái thú nào bạn muốn vì lúc này ATK của chúng đã bị biến thành 0 bởi hiệu ứng của Water and Thunder.

     Thêm vào đó thì Labyrinth Wall Shadow còn là 1 floodgate làm cho quái thú không thể tấn công trong lượt chúng được triệu hồi nếu đó không phải là các quái thú có level gốc là 5 hay cao hơn.

     Shadow Ghoul of the Labyrinth (Searcher)

     Shadow Ghoul of the Labyrinth Shadow Ghoul of the Labyrinth
     Shadow Ghoul of the Labyrinth
     DARK 5
     Shadow Ghoul of the Labyrinth
     Bóng ngạ quỷ lẩn trong mê cung
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1300


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 lá bài "Labyrinth Wall" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Bước thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu, trong khi bạn điều khiển lá bài "Labyrinth Wall" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shadow Ghoul of the Labyrinth" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard this card; add 1 "Labyrinth Wall" card from your Deck to your hand. At the start of the Damage Step, if your opponent's monster battles, while you control a "Labyrinth Wall" card: You can banish this card from your GY; destroy that opponent's monster. You can only use each effect of "Shadow Ghoul of the Labyrinth" once per turn.


     Labyrinth Wall Shadow có thể được lấy từ deck lên tay bằng Shadow Ghoul of the Labyrinth. Bằng cách discard quái thú này từ tay (cost), bạn có thể lấy 1 lá bài Labyrinth Wall từ deck lên tay. Hiện tại trong game chỉ có 2 lá bài Labyrinth Wall bao gồm Labyrinth Wall là 1 quái thú normal level 5 với 3000DEF và lá bài phép môi trường Labyrinth Wall Shadow.

     Nếu quái thú của đối phương battle và bạn có các lá bài Labyrinth ở trên sân, vào giai đoạn bắt đầu của Damage Step (At the start of the Damage Step), bạn có thể loại bỏ Shadow Ghoul of the Labyrinth từ mộ (cost) và tiêu diệt quái thú đang tấn công hay bị tấn công đó của đối phương.

     Shadow Ghoul of the Labyrinth có 2 hiệu ứng, cùng với các quái thú cùng tên, mỗi hiệu ứng của Shadow Ghoul of the Labyrinth chỉ được sử dụng duy nhất 1 lần/lượt.

     Labyrinth Heavy Tank (Bắn phá, searcher)

     Labyrinth Heavy Tank Labyrinth Heavy Tank
     Labyrinth Heavy Tank
     DARK 7
     Labyrinth Heavy Tank
     Xe tăng nặng của mê cung
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Thường. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn như một bài Phép Liên tục , sau đó, nếu bạn điều khiển một lá bài "Labyrinth Wall" , bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Labyrinth Heavy Tank" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Normal Summon this card without Tributing. Cannot attack the turn it is Normal Summoned. During your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, then, if you control a "Labyrinth Wall" card, you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use this effect of "Labyrinth Heavy Tank" once per turn.


     Labyrinth Heavy Tank là 1 quái thú level 7 có thể được triệu hồi thường mà không cần hiến tế, nhưng quái thú này sẽ không thể tấn công trong cùng lượt mà nó được triệu hồi thường.

     Quái thú này cũng có hiệu ứng tương tự như Labyrinth Wall Shadow, mỗi lần 1 lượt, bạn có thể đặt 1 quái thú nguyên liệu của Gate Guardian đang bị loại bỏ hoặc từ tay hoặc từ deck lên vùng phép/bẫy trạng thái face-up và xem chúng như bài phép vĩnh cửu, sau đó nếu bạn có các lá bài Labyrinth Wall ở trên sân, bạn có thể tiêu diệt 1 quái thú của đối phương (không target).

     Hiệu ứng kéo nguyên liệu của Labyrinth Heavy Tank là hiệu ứng hard once per turn khác với Labyrinth Wall Shadow, hiệu ứng này chỉ được sử dụng 1 lần/lượt áp dụng lên cả các quái thú cùng tên khác.

     Quái thú dung hợp có thể triệu hồi bằng cách sử dụng các quái thú nguyên liệu khác so với các cơ chế triệu hồi từ extra deck khác (synchro, xyz, link). Các quái thú này có thể được triệu hồi dung hợp bằng nguyên liệu dung hợp là các quái thú đang úp (face-down) trên sân bạn.

     Điều này cũng đúng với cả các quái thú dung hợp nhưng có cách triệu hồi đặc biệt khác từ extra deck mà không thông qua triệu hồi dung hợp (thường được gọi là contact fusion). Cơ chế triệu hồi của các quái thú này được ghi trên phần text của chúng.

     Đây thậm chí là một điểm lợi khi so với triệu hồi dung hợp thông thường vì nguyên liệu dung hợp mà chúng yêu cầu “ở trên sân”, có nghĩa là bạn có thể tận dụng được các lá bài phép/bẫy có cùng tên với nguyên liệu dung hợp mà quái thú đó yêu cầu kể cả face-up lẫn face-down!

     Đây cũng là lý do mà Gate Guardian được hỗ trợ các hiệu ứng đặt quái thú nguyên liệu lên vùng phép/bẫy. Các quái thú dung hợp Gate Guardian có thể triệu hồi đặc biệt từ extra deck bằng cách sử dụng Sanga of the Thunder, Kazejin, và Suijin ở vùng phép/bẫy.     Các lá bài ngoài tộc bài

      

     Foolish Burial Goods (Staple)

     Foolish Burial Goods
     Foolish Burial Goods
     Foolish Burial Goods
     Spell Normal
     Foolish Burial Goods
     Mai táng đồ dùng rất ngu

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.


      Foolish Burial Goods có thể là một lá bài sử dụng được trong chiến thuật Gate Guardian dùng để gửi Attack! Wind and Thunder!!,Riryoko Guardian, Prey of the Jirai Gumo từ deck xuống mộ để cho các lá bài này có thể sử dụng hiệu ứng từ mộ.

      Terraforming (Staple)

      Terraforming
      Terraforming
      Terraforming
      Spell Normal
      Terraforming
      Địa khai hóa

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
       Phân loại:

       Với một deck chơi xoay quanh phép môi trường, Terraforming là một lựa chọn luôn luôn được người chơi ưu tiên sử dụng.

       Pot of Prosperity và Sacred Sword of Seven Stars (Staple)

       Pot of Prosperity
       Pot of Prosperity
       Pot of Prosperity
       Spell Normal
       Pot of Prosperity
       Hũ nhường vàng

        Hiệu ứng (VN):

        Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
        Phân loại:

        Sacred Sword of Seven Stars Sacred Sword of Seven Stars
        Sacred Sword of Seven Stars
        Spell Normal
        Sacred Sword of Seven Stars
        Kiếm quý của bảy vì sao

         Hiệu ứng (VN):

         Loại bỏ 1 quái thú Cấp 7 khỏi tay bạn hoặc mặt ngửa của bạn từ phía sân của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sacred Sword of Seven Stars" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Banish 1 Level 7 monster from your hand or face-up from your side of the field; draw 2 cards. You can only activate 1 "Sacred Sword of Seven Stars" per turn.


         Chiếm phần lớn là các quái thú level 7, Sacred Sword of Seven Stars là một hỗ trợ rút bài cho riêng các quái thú level 7. Bằng cách loại bỏ 1 quái thú level 7 từ tay hoặc trên sân (cost), bạn sẽ rút được 2 lá bài từ bộ bài. Chỉ có 1 Sacred Sword of Seven Stars có thể kích hoạt trong lượt.

         Sacred Sword of Seven Stars có thể loại bỏ Labyrinth Heavy Tank ở trên sân sau khi quái thú này hoàn thành nhiệm vụ của nó.

         Chưa hết, nếu các quái thú bị loại bỏ là Sanga of the Thunder, Kazejin, hoặc Suijin, bạn có thể lấy lại chúng bằng phép/bẫy của hỗ trợ của deck này.

         Vì bạn không cần phải sử dụng đến extra deck quá nhiều, Pot of Prosperity có thể là một lựa chọn đào card thích hợp cho deck này. Lưu ý rằng bạn không thể rút bài bằng hiệu ứng trong cùng lượt mà bạn đã sử dụng lá bài này (Sacred Sword of Seven Stars).

         Keeper of Dragon Magic và Fusion Deployment (Staple)

         Keeper of Dragon Magic Keeper of Dragon Magic
         Keeper of Dragon Magic
         DARK 4
         Keeper of Dragon Magic
         Người trấn giữ ma thuật rồng
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1300


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


         Fusion Deployment Fusion Deployment
         Fusion Deployment
         Spell Normal
         Fusion Deployment
         Triển khai dung hợp

          Hiệu ứng (VN):

          Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


          Fusion Deployment sẽ giúp cho bạn triệu hồi đặc biệt được 1 quái thú nguyên liệu từ deck. Bạn sẽ chỉ có thể triệu hồi đặc biệt quái thú fusion từ extra deck trong cả lượt bạn kích hoạt lá bài này, điều này hoàn toàn không là vấn đề gì với Gate Guardian.

          Keeper of Dragon Magic có thể triệu hồi lại các quái thú có tên trong phần nguyên liệu của 1 quái thú dung hợp. Ngoài ra quái thú này còn giúp cho bạn lấy được Fusion Deployment từ deck lên tay.

          A Hero Lives, Reinforcement of the Army và Elemental HERO Prisma (Staple)

          A Hero Lives A Hero Lives
          A Hero Lives
          Spell Normal
          A Hero Lives
          Người hùng có mặt

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Elemental HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control no face-up monsters: Pay half your LP; Special Summon 1 Level 4 or lower "Elemental HERO" monster from your Deck.


           Reinforcement of the Army
           Reinforcement of the Army
           Reinforcement of the Army
           Spell Normal
           Reinforcement of the Army
           Quân tiếp viện

            Hiệu ứng (VN):

            Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


            Elemental HERO Prisma Elemental HERO Prisma
            Elemental HERO Prisma
            LIGHT 4
            Elemental HERO Prisma
            Anh hùng nguyên tố lăng kính
            • ATK:

            • 1700

            • DEF:

            • 1100


            Hiệu ứng (VN):

            Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sau đó gửi 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Once per turn: You can reveal 1 Fusion Monster from your Extra Deck, then send 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card from your Deck to the Graveyard; this card's name becomes the sent monster's until the End Phase.


            Elemental HERO Prisma có thể cung cấp cho bạn nguyên liệu dung hợp ở sân và mộ, đây là một ưu tiên triệu hồi thường của deck bên cạnh Labyrinth Heavy Tank. Sau khi kích hoạt hiệu ứng, bạn có thể loại bỏ quái thú này để làm nguyên liệu dung hợp cho các quái thú Gate Guardian. Một tip khi chơi Prisma trong deck này là bạn nên ưu tiên sử dụng quái thú này ở trên sân cho các quái thú cần 2 nguyên liệu dung hợp vì chúng yêu cầu bạn trục xuất nguyên liệu từ trên sân.

            Reinforcement of the ArmyA Hero Lives là 2 lá bài có thể giúp bạn lấy được Prisma ra khỏi deck. Với cost của lá bài A Hero Lives, bạn cũng sẽ có thể đáp ứng được điều kiện kích hoạt của lá bài Riryoku Guardian.

            Staple

            Maxx "C"
            Maxx "C"
            Maxx "C"
            EARTH 2
            Maxx "C"
            “G” sinh sản
            • ATK:

            • 500

            • DEF:

            • 200


            Hiệu ứng (VN):

            Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
            Phân loại:

            Ash Blossom & Joyous Spring Ash Blossom & Joyous Spring
            Ash Blossom & Joyous Spring
            FIRE 3
            Ash Blossom & Joyous Spring
            Tro hoa xuân hạnh phúc
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 1800


            Hiệu ứng (VN):

            Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
            ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
            ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
            ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
            Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
            Phân loại:

            Infinite Impermanence Infinite Impermanence
            Infinite Impermanence
            Trap Normal
            Infinite Impermanence
            Vô thường vĩnh viễn

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
             Phân loại:

             Effect Veiler Effect Veiler
             Effect Veiler
             LIGHT 1
             Effect Veiler
             Người che đậy hiệu ứng
             • ATK:

             • 0

             • DEF:

             • 0


             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
             Phân loại:

             Hand trap như một phần không thể thiếu trong các deck hiện nay.

             There Can Be Only One (Staple)

             There Can Be Only One
             There Can Be Only One
             There Can Be Only One
             Trap Continuous
             There Can Be Only One
             Muôn cảm muôn biến

              Hiệu ứng (VN):

              Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 quái thú của mỗi Loại. Nếu người chơi điều khiển 2 hoặc nhiều quái thú cùng Loại, họ phải gửi một số đến Mộ để họ điều khiển không quá 1 quái thú cùng Loại đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Each player can only control 1 monster of each Type. If a player controls 2 or more monsters of the same Type, they must send some to the GY so they control no more than 1 monster of that Type.
              Phân loại:

              There Can Be Only One (TCBOO), một floodgate vô cùng khó chịu với một số deck combo, có thể được sử dụng trong chiến thuật Gate Guardian. Cả 4 quái thú dung hợp Gate Guardian đều có type khác nhau là một lợi thế của bạn khi có TCBOO trên sân. Khi triệu hồi các quái thú như Thunder and Wind, Wind and Water, hay Water and Thunder, bạn chỉ cần đặt quái thú có cùng type với quái thú dung hợp mà bạn muốn triệu hồi vào vùng phép bẫy sẽ không bị chính TCBOO của mình bóp. Còn với Gate Guardians Combined, bạn sẽ thoải mái hơn vì quái thú này không yêu cầu bạn chỉ sử dụng nguyên liệu trên sân mà còn ở trên tay và mộ. Thêm vào đó Gate Guardians Combined là một quái thú Warrior, không trùng type với các quái thú thuộc archetype Gate Guardian được sử dụng trong chiến thuật này.

              Đối với một số hỗ trợ như Labyrinth Heavy Tank, Elemental HERO Prisma, Keeper of Dragon Magic cũng hiếm khi bị chính TCBOO của bạn bóp. Labyrinth Heavy Tank là một quái thú Machine, Keeper of Dragon Magic là quái thú Dragon, cả 2 quái thú này đều không trùng type với bất kỳ quái thú nào cùng archetype. E HERO Prisma tuy trùng type với Gate Guardians Combined nhưng hầu hết số lần bạn sử dụng quái thú này chủ yếu làm nguyên liệu cho 3 quái thú Thunder and Wind, Wind and Water, và Water and Thunder.

              Skill Drain (Staple)

              Skill Drain
              Skill Drain
              Skill Drain
              Trap Continuous
              Skill Drain
              Hút cạn kĩ năng

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt bằng cách trả 1000 LP. Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú mặt ngửa khi chúng đang ngửa mặt trên sân (nhưng hiệu ứng của chúng vẫn có thể được kích hoạt).


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate by paying 1000 LP. Negate the effects of all face-up monsters while they are face-up on the field (but their effects can still be activated).
               Phân loại:

               Skill Drain cũng có thể là một lựa chọn cho Gate Guardian. Dù các hiệu ứng đến từ các quái thú Gate Guardian tốt và có thể sử dụng lên đến 2, 3 lần trong 1 lượt, chúng thực sự không quá hữu dụng và quá tình huống.

               Thunder and Wind chắc chắn sẽ có thể kích hoạt thành công hiệu ứng trong lượt của bạn trước khi Skill Drain được lật lên.

               Wind and Water thực sự ổn trong các kèo back row vì có thể vô hiệu hóa sự kích hoạt của bài hoặc hiệu ứng của phép/bẫy lên đến 2 lần (nhưng chỉ 1 lần trong chuỗi chain), nhưng so với game hiện nay, hiệu ứng quái thú chiếm phần lớn cũng như các break board như Dark Ruler No More hay Forbidden Droplet thì dù cho Wind and Water có thể vô hiệu hóa phép/bẫy được bao nhiêu lần trong lượt đi nữa cũng không thể nào chống nổi các board breaker này.

               Còn với Water and Thunder thì mình không nghĩ là bạn thực sự cần đến hiệu ứng chuyển ATK thành 0 của quái thú này.

               Gate Guardians Combined là 3 omni-negate nhưng mà là lại là “targets a card(s) you control”, cùng lắm thì lá bại này có thể chống lại các staple như Infinite Impermanence, Mind Control, Twin Twister, Cosmic Cyclone nhưng cũng vô phương trước các lá bài như Lightning Storm, Forbidden Droplet, Nibiru, Triple Tactics Talent, …

               Bạn cũng có thể “mở khóa” Skill Drain của chính mình bằng Magicians’ Souls và đổi lấy 1 lá bài khác.

               Gate Guardian cũng có kha khá các lá bài phép/bẫy làm gián đoạn đối phương, cùng với ATK/DEF khổng lồ, các lá bài kiến tạo combo đa số là phép/bẫy và khả năng “khắc xuất” (không thể bị vô hiệu hóa bởi Skill Drain) nếu đối phương của bạn chạm vào chúng, Skill Drain thực sự là một lựa chọn không tồi cho deck phải không nhỉ.

               Magicians' Souls và Illusion of Chaos (Mini engine)

               Magicians' Souls Magicians' Souls
               Magicians' Souls
               DARK 1
               Magicians' Souls
               Các linh hồn của pháp sư
               • ATK:

               • 0

               • DEF:

               • 0


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể gửi tối đa 2 Phép / Bẫy từ tay và / hoặc sân tới Mộ; rút ra nhiều lá bài. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Spellcaster Cấp 6 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
               ● Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
               ● Gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" hoặc 1 "Dark Magician Girl" từ Mộ của bạn.
               Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magicians' Souls" một lần trong mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can send up to 2 Spells/Traps from your hand and/or field to the GY; draw that many cards. If this card is in your hand: You can send 1 Level 6 or higher Spellcaster monster from your Deck to the GY, then activate 1 of these effects; ● Special Summon this card. ● Send this card to the GY, then, you can Special Summon 1 "Dark Magician" or 1 "Dark Magician Girl" from your GY. You can only use each effect of "Magicians' Souls" once per turn.


               Illusion of Chaos Illusion of Chaos
               Illusion of Chaos
               DARK 7
               Illusion of Chaos
               Ảo giác của hỗn mang
               • ATK:

               • 2100

               • DEF:

               • 2500


               Hiệu ứng (VN):

               Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form". Bạn có thể tiết lộ lá bài này trên tay mình; thêm 1 "Dark Magician", hoặc 1 quái thú không theo Ritual đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn lên trên Deck. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài này về tay, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Illusion of Chaos" một lần trong lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               You can Ritual Summon this card with "Chaos Form". You can reveal this card in your hand; add 1 "Dark Magician", or 1 non-Ritual Monster that mentions it, from your Deck to your hand, then place 1 card from your hand on top of the Deck. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 "Dark Magician" from your GY, and if you do that, negate that activated effect. You can only use each effect of "Illusion of Chaos" once per turn.


               Với engine của Magicians’ Souls, bạn có thể sử dụng các lá bài phép bẫy thừa để rút thêm các lá bài khác từ deck.

               Bạn có thể lấy Labyrinth Wall Shadow trên sân làm cost sau khi lá bài này thực hiện xong hiệu ứng lấy nguyên liệu, việc bạn phải đợi vào battle phase thực sự không khả thi đối với game hiện tại.

               Các lá bài như Double Attack! Wind and Thunder!, Riryoku Guardian, hay Prey of the Jirai Gumo nếu không thừa cũng có thể dùng làm cost cho Magicians’ Souls, hơn nữa các lá bài này ở dưới mộ có thể giúp bạn search thêm được các quái thú từ deck lên tay.

               Hơn nữa bộ 3 quái thú được đặt vào vùng phép/bẫy trên sân nhờ vào Labyrinth Wall Shadow, Labyrinth Heavy Tank cũng có thể dùng cho sự trao đổi này.

               Illusion of Chaos vừa là một searcher vừa là một lá bài có thể sử dụng làm cost từ deck để lấy từ deck lên tay và triệu hồi được quái thú Magicians’ Souls. Một trong ba quái thú Gate Guardian là Kazejin cũng vô tình là một quái thú WIND Spellcaster level 7 thỏa mãn cho cost của Magicians’ Souls để triệu hồi quái thú này từ tay.

               Extra deck

               Với phần còn lại của extra deck, bạn có thể sử dụng các quái thú link thông dụng hoặc các quái thú xyz rank 7 có thể triệu hồi tùy tình huống hoặc dùng làm cost cho Pot of Prosperity.

               Một số quái thú link mà bạn có thể sử dụng:

               Knightmare Unicorn Knightmare Unicorn
               Knightmare Unicorn
               DARK
               Knightmare Unicorn
               Kỳ lân khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 2200

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú với các tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


               I:P Masquerena I:P Masquerena
               I:P Masquerena
               DARK
               I:P Masquerena
               I:P Masquerena
               • ATK:

               • 800

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú không Link
               Trong Main Phase của đối thủ, bạn có thể (Hiệu ứng Nhanh): Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link bằng nguyên liệu bạn điều khiển, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "I:P Masquerena" một lần mỗi lượt. Một quái thú Link đã sử dụng lá bài này làm nguyên liệu sẽ không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 non-Link Monsters During your opponent's Main Phase, you can (Quick Effect): Immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link Monster using materials you control, including this card. You can only use this effect of "I:P Masquerena" once per turn. A Link Monster that used this card as material cannot be destroyed by your opponent's card effects.


               Accesscode Talker Accesscode Talker
               Accesscode Talker
               DARK
               Accesscode Talker
               Người xử mã truy cập
               • ATK:

               • 2300

               • LINK-4

               Mũi tên Link:

               Trên

               Trái

               Dưới

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Hiệu ứng
               Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
               Phân loại:

               Knightmare Phoenix Knightmare Phoenix
               Knightmare Phoenix
               FIRE
               Knightmare Phoenix
               Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


               Cross-Sheep Cross-Sheep
               Cross-Sheep
               EARTH
               Cross-Sheep
               Cừu móc vải
               • ATK:

               • 700

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
               ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
               Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


               Knightmare Cerberus Knightmare Cerberus
               Knightmare Cerberus
               EARTH
               Knightmare Cerberus
               Cerberus khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 1600

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Trên


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                

               Một số lựa chọn rank 7:

               Number 28: Titanic Moth Number 28: Titanic Moth
               Number 28: Titanic Moth
               FIRE
               Number 28: Titanic Moth
               Con số 28: BƯớm Titanic
               • ATK:

               • 2400

               • DEF:

               • 2200


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 7
               Nếu bạn không điều khiển quái thú nào khác, lá bài này có thể tấn công trực tiếp, nhưng khi nó sử dụng hiệu ứng này, sát thương gây ra cho đối thủ của bạn sẽ giảm đi một nửa. Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài trên tay của họ.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 7 monsters If you control no other monsters, this card can attack directly, but when it does so using this effect, the battle damage inflicted to your opponent is halved. When this card inflicts battle damage to your opponent: You can detach 1 Xyz Material from this card; inflict 500 damage to your opponent for each card in their hand.


               Red-Eyes Flare Metal Dragon Red-Eyes Flare Metal Dragon
               Red-Eyes Flare Metal Dragon
               DARK
               Red-Eyes Flare Metal Dragon
               Rồng kim loại cháy mắt đỏ
               • ATK:

               • 2800

               • DEF:

               • 2400


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 7
               Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.


               Kashtira Arise-Heart
               Kashtira Arise-Heart
               Kashtira Arise-Heart
               DARK
               Kashtira Arise-Heart
               Sát-đế thịnh nộ Arise-Heart
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 3000


               Hiệu ứng (VN):

               3 quái thú Cấp 7
               Một lần trong lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Kashtira Arise-Heart" bằng cách sử dụng 1 quái thú "Kashtira" mà bạn điều khiển, nếu hiệu ứng của "Kashtira Shangri-Ira" được kích hoạt thành công ở lượt này. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Thay vào đó, bất kỳ lá bài nào được gửi đến Mộ đều bị loại bỏ. Một lần trong Chuỗi, mỗi khi (các) lá bài bị loại bỏ: Đem 1 lá bài bị loại bỏ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 3 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó úp mặt xuống.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               3 Level 7 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Kashtira Arise-Heart" by using 1 "Kashtira" monster you control, if an effect of "Kashtira Shangri-Ira" was successfully activated this turn. (Transfer its materials to this card.) Any card sent to the GY is banished instead. Once per Chain, each time a card(s) is banished: Attach 1 banished card to this card as material. Once per turn (Quick Effect): You can detach 3 materials from this card, then target 1 card on the field; banish it face-down.


               Number 11: Big Eye Number 11: Big Eye
               Number 11: Big Eye
               DARK
               Number 11: Big Eye
               COn số 11: Mắt bự
               • ATK:

               • 2600

               • DEF:

               • 2000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 7
               Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


               Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               LIGHT
               Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
               Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
               • ATK:

               • 3000

               • DEF:

               • 3000


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Cấp 12
               Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
               Phân loại:

                               Hướng dẫn combo

               Hướng dẫn combo

               Một combo đơn giản có thể được thực hiện bởi 2 lá bài của tộc bài này.

               Labyrinth Wall Shadow và Labyrinth Heavy Tank (Combo cơ bản)

               Labyrinth Wall Shadow Labyrinth Wall Shadow
               Labyrinth Wall Shadow
               Spell Field
               Labyrinth Wall Shadow
               Bóng hình tường mê cung

                Hiệu ứng (VN):

                Quái thú không thể tấn công ở lượt chúng được Triệu hồi, ngoại trừ quái thú có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc cao hơn. Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc lên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một câu thần chú liên tục. Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển có CÔNG dưới 1600; phá hủy nó.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                Monsters cannot attack the turn they are Summoned, except monsters whose original Level is 5 or higher. Once per turn, during your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. At the start of your opponent's Battle Phase: You can target 1 monster your opponent controls with less than 1600 ATK; destroy it.


                Labyrinth Heavy Tank Labyrinth Heavy Tank
                Labyrinth Heavy Tank
                DARK 7
                Labyrinth Heavy Tank
                Xe tăng nặng của mê cung
                • ATK:

                • 2400

                • DEF:

                • 2400


                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Thường. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn như một bài Phép Liên tục , sau đó, nếu bạn điều khiển một lá bài "Labyrinth Wall" , bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Labyrinth Heavy Tank" một lần mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can Normal Summon this card without Tributing. Cannot attack the turn it is Normal Summoned. During your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, then, if you control a "Labyrinth Wall" card, you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use this effect of "Labyrinth Heavy Tank" once per turn.


                B1: Kích hoạt phép môi trường Labyrinth Wall Shadow từ tay và sử dụng hiệu ứng của lá bài này, đặt Sanga of the Thunder từ deck vào vùng phép/bẫy trên sân bạn.

                B2: Triệu hồi thường Labyrinth Heavy Tank (quái thú này có thể được triệu hồi bình thường mà không cần hiến tế). Kích hoạt hiệu ứng của Labyrinth Heavy Tank, đặt Kazejin từ deck lên vùng phép/bẫy.

                B3: Loại bỏ Sanga of the ThunderKazejin ở trên sân, triệu hồi đặc biệt Gate Guardian of Thunder and Wind từ extra deck. Tiếp tục kích hoạt hiệu ứng của Thunder and Wind, lấy 1 Double Attack! Wind and Thunder!! từ deck lên tay.

                 

                Đây là một combo cơ bản của Gate Guardian, combo này sẽ giúp bạn triệu hồi được 1 quái thú Gate Guardian với 2 nguyên liệu dung hợp là Thunder and Wind, Wind and Water, hoặc Water and Thunder.

                 

                Trong combo của Labyrinth Wall ShadowLabyrinth Heavy Tank ở trên, bạn có thể thay lá bài Labyrinth Heavy Tank thành các lựa chọn khác như Terraforming, Shadow Ghoul of the Labyrinth, hay có thể là Labyrinth Wall Shadow thứ 2 (hiệu ứng kéo nguyên liệu lên sân của lá bài này là soft once per turn). Điều này ngoài việc tạo cho deck có thêm nhiều khả năng để combo hơn còn giúp cho deck của bạn tiết kiệm được lần triệu hồi thường trong lượt đó.

                Labyrinth Wall Shadow, Shadow Ghoul of the Labyrinth và Terraforming (Combo 2 Labyrinth Wall Shadow)

                Labyrinth Wall Shadow Labyrinth Wall Shadow
                Labyrinth Wall Shadow
                Spell Field
                Labyrinth Wall Shadow
                Bóng hình tường mê cung

                 Hiệu ứng (VN):

                 Quái thú không thể tấn công ở lượt chúng được Triệu hồi, ngoại trừ quái thú có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc cao hơn. Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc lên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một câu thần chú liên tục. Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển có CÔNG dưới 1600; phá hủy nó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Monsters cannot attack the turn they are Summoned, except monsters whose original Level is 5 or higher. Once per turn, during your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. At the start of your opponent's Battle Phase: You can target 1 monster your opponent controls with less than 1600 ATK; destroy it.


                 Shadow Ghoul of the Labyrinth Shadow Ghoul of the Labyrinth
                 Shadow Ghoul of the Labyrinth
                 DARK 5
                 Shadow Ghoul of the Labyrinth
                 Bóng ngạ quỷ lẩn trong mê cung
                 • ATK:

                 • 1600

                 • DEF:

                 • 1300


                 Hiệu ứng (VN):

                 Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 lá bài "Labyrinth Wall" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Bước thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu, trong khi bạn điều khiển lá bài "Labyrinth Wall" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shadow Ghoul of the Labyrinth" một lần trong lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 You can discard this card; add 1 "Labyrinth Wall" card from your Deck to your hand. At the start of the Damage Step, if your opponent's monster battles, while you control a "Labyrinth Wall" card: You can banish this card from your GY; destroy that opponent's monster. You can only use each effect of "Shadow Ghoul of the Labyrinth" once per turn.


                 Terraforming
                 Terraforming
                 Terraforming
                 Spell Normal
                 Terraforming
                 Địa khai hóa

                  Hiệu ứng (VN):

                  Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                  Phân loại:

                  Một combo khác có thể được thực hiện bằng tổ hợp 2 lá bài sau:

                  Labyrinth Wall Shadow + Terraforming

                  Labyrinth Wall Shadow + Shadow Ghoul of the Labyrinth

                  Labyrinth Wall Shadow + Labyrinth Wall Shadow

                  Trong combo này, mục đích chính là để tận dụng triệt để khả năng soft once per turn của lá bài Labyrinth Wall Shadow. Lá bài còn lại sẽ giúp cho bạn search lên được Labyrinth Wall Shadow thứ 2.

                  Mỗi Labyrinth Wall Shadow sẽ đặt cho bạn 1 nguyên liệu dung hợp từ deck lên sân, kết quả bạn sẽ có được 2 nguyên liệu để triệu hồi ra 1 trong 3 quái thú Thunder and Wind, Wind and Water, Water and Thunder mà bạn muốn.

                  Ngoài Labyrinth Wall Shadow, Fusion Deployment cũng là một lựa chọn để giúp bạn triệu hồi đặc biệt quái thú nguyên liệu lên sân.

                   

                  Labyrinth Wall Shadow và Elemental HERO Prisma (Combo với Elemental HERO Prisma)

                  Labyrinth Wall Shadow Labyrinth Wall Shadow
                  Labyrinth Wall Shadow
                  Spell Field
                  Labyrinth Wall Shadow
                  Bóng hình tường mê cung

                   Hiệu ứng (VN):

                   Quái thú không thể tấn công ở lượt chúng được Triệu hồi, ngoại trừ quái thú có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc cao hơn. Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc lên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một câu thần chú liên tục. Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển có CÔNG dưới 1600; phá hủy nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Monsters cannot attack the turn they are Summoned, except monsters whose original Level is 5 or higher. Once per turn, during your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. At the start of your opponent's Battle Phase: You can target 1 monster your opponent controls with less than 1600 ATK; destroy it.


                   Elemental HERO Prisma Elemental HERO Prisma
                   Elemental HERO Prisma
                   LIGHT 4
                   Elemental HERO Prisma
                   Anh hùng nguyên tố lăng kính
                   • ATK:

                   • 1700

                   • DEF:

                   • 1100


                   Hiệu ứng (VN):

                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sau đó gửi 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   Once per turn: You can reveal 1 Fusion Monster from your Extra Deck, then send 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card from your Deck to the Graveyard; this card's name becomes the sent monster's until the End Phase.


                   B1: Triệu hồi thường E HERO Prisma.

                   B2: Kích hoạt hiệu ứng của E HERO Prisma, cho người chơi xem Gate Guardians Combined từ extra deck và gửi 1 nguyên liệu mà bạn muốn từ deck xuống mộ, E HERO Prisma sẽ biến thành tên của quái thú được gửi xuống mộ.

                   B3: Kích hoạt Labyrinth Wall Shadow từ tay, đặt mảnh nguyên liệu còn thiếu từ deck lên sân.

                   B4: Triệu hồi đặc biệt 1 quái thú Gate Guardian thích hợp từ extra deck lên sân.

                   Các lá bài giúp tăng tỷ lệ thực hiện được combo trên

                   A Hero Lives A Hero Lives
                   A Hero Lives
                   Spell Normal
                   A Hero Lives
                   Người hùng có mặt

                    Hiệu ứng (VN):

                    Nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Elemental HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    If you control no face-up monsters: Pay half your LP; Special Summon 1 Level 4 or lower "Elemental HERO" monster from your Deck.


                    Shadow Ghoul of the Labyrinth Shadow Ghoul of the Labyrinth
                    Shadow Ghoul of the Labyrinth
                    DARK 5
                    Shadow Ghoul of the Labyrinth
                    Bóng ngạ quỷ lẩn trong mê cung
                    • ATK:

                    • 1600

                    • DEF:

                    • 1300


                    Hiệu ứng (VN):

                    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 lá bài "Labyrinth Wall" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Bước thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu, trong khi bạn điều khiển lá bài "Labyrinth Wall" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shadow Ghoul of the Labyrinth" một lần trong lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    You can discard this card; add 1 "Labyrinth Wall" card from your Deck to your hand. At the start of the Damage Step, if your opponent's monster battles, while you control a "Labyrinth Wall" card: You can banish this card from your GY; destroy that opponent's monster. You can only use each effect of "Shadow Ghoul of the Labyrinth" once per turn.


                    Terraforming
                    Terraforming
                    Terraforming
                    Spell Normal
                    Terraforming
                    Địa khai hóa

                     Hiệu ứng (VN):

                     Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                     Phân loại:

                     Reinforcement of the Army
                     Reinforcement of the Army
                     Reinforcement of the Army
                     Spell Normal
                     Reinforcement of the Army
                     Quân tiếp viện

                      Hiệu ứng (VN):

                      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                      E - Emergency Call E - Emergency Call
                      E - Emergency Call
                      Spell Normal
                      E - Emergency Call
                      Tiếng gọi khẩn cấp - E

                       Hiệu ứng (VN):

                       Thêm 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       Add 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to your hand.


                       Đây là 1 combo khác giúp cho bạn triệu hồi ra được 1 quái thú Gate Guardian với 2 nguyên liệu. Combo này cũng cho ra kết quả tương tự như combo của Labyrinth Wall ShadowLabyrinth Heavy Tank. Vì hành động gửi quái thú từ deck xuống mộ của E HERO Prisma là cost, bạn sẽ có thêm được 1 nguyên liệu dưới mộ cho Gate Guardians Combined cũng như đối phương của bạn không thể vô hiệu hóa được việc bạn sẽ gửi 1 quái thú từ deck xuống mộ.

                       Labyrinth Wall Shadow có thể được search bằng Terraforming, Shadow Ghoul of the Labyrinth.

                       E HERO Prisma có thể được search lên tay nhờ vào Reinforcement of the Army, E – Emergency Call. Gate Guardians Combined là 1 quái thú có thể thích hợp để reveal khi trả cost cho E HERO Prisma hay Keeper of Dragon Magic.

                       Vì đây là một combo có Elemental HERO, cho nên không thể không nhắc đế 1 lá bài vô cùng quan trọng trong các combo của deck HERO chính là A Hero Lives. Trong combo này của Gate Guardian, bạn có thể dùng A Hero Lives để triệu hồi đặc biệt E HERO Prisma trực tiếp từ deck. Chưa hết, nếu sử dụng lá bài này, bạn còn tiết kiệm được lần triệu hồi thường của mình, cũng như bạn có thể search Riryoku Guardian bằng Thunder and Wind và chia đôi LP của đối phương (A Hero Lives yêu cầu bạn trả phân nửa LP của bạn làm cost).

                       Combo với Keeper of Dragon Magic

                       Sanga of the Thunder Sanga of the Thunder
                       Sanga of the Thunder
                       LIGHT 7
                       Sanga of the Thunder
                       Thần phép sấm Sanga
                       • ATK:

                       • 2600

                       • DEF:

                       • 2200


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                       Suijin Suijin
                       Suijin
                       WATER 7
                       Suijin
                       Thần phép nước - Suga
                       • ATK:

                       • 2500

                       • DEF:

                       • 2400


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                       Keeper of Dragon Magic Keeper of Dragon Magic
                       Keeper of Dragon Magic
                       DARK 4
                       Keeper of Dragon Magic
                       Người trấn giữ ma thuật rồng
                       • ATK:

                       • 1800

                       • DEF:

                       • 1300


                       Hiệu ứng (VN):

                       Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


                       Kazejin Kazejin
                       Kazejin
                       WIND 7
                       Kazejin
                       Thần phép gió Kazejin
                       • ATK:

                       • 2400

                       • DEF:

                       • 2200


                       Hiệu ứng (VN):

                       Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                       Hiệu ứng gốc (EN):

                       During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                       Fusion Deployment Fusion Deployment
                       Fusion Deployment
                       Spell Normal
                       Fusion Deployment
                       Triển khai dung hợp

                        Hiệu ứng (VN):

                        Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


                        Keeper of Dragon Magic + 1 mảnh ghép bất kỳ (Sanga of the Thunder, Kazejin, hoặc Suijin)

                        B1: Triệu hồi thường Keeper of Dragon Magic. kích hoạt hiệu ứng của quái thú này, discard lá bài còn lại (cost) để lấy Fusion Deployment từ deck lên tay.

                        B2: Kích hoạt hiệu ứng còn lại của Keeper of Dragon Magic, triệu hồi quái thú vừa bị discard lại lên sân (thế thủ úp) bằng cách reveal Gate Guardians Combined (cost).

                        B3: Kích hoạt Fusion Deployment, reveal quái thú Gate Guardians Combined (hiệu ứng) và triệu hồi đặc biệt 1 quái thú nguyên liệu mà bạn muốn từ deck.

                        B4: Bạn đã có 2 nguyên liệu ở trên sân và có thể triệu hồi đặc biệt được 1 quái thú Gate Guardian với 2 nguyên liệu mà bạn muốn từ extra deck.

                        Một điều bạn cần để ý trong combo này đó chính là cả Keeper of Dragon MagicFusion Deployment đều có restriction không cho bạn triệu hồi từ extra deck trừ quái thú fusion trong toàn lượt mà bạn sử dụng hiệu ứng của chúng.                        Combo triệu hồi Gate Guardians Combined

                        Vì không bắt buộc bạn sử dụng nguyên liệu từ trên sân như Thunder and Wind, Wind and Water, Water and Thunder, việc triệu hồi Gate Guardians Combine dễ hơn khi nguyên liệu có thể được sử dụng từ tay, sân và mộ. Mục tiêu của bạn bây giờ là tìm cách lấy được 3 mảnh ghép từ deck và đưa chúng lên tay, lên sân, hoặc xuống mộ.                        Deck mẫu

                         

                        Deck 1

                        Main: 40 Extra: 15

                        2 cardElemental HERO Prisma 2 cardElemental HERO Prisma
                        Elemental HERO Prisma
                        LIGHT 4
                        Elemental HERO Prisma
                        Anh hùng nguyên tố lăng kính
                        • ATK:

                        • 1700

                        • DEF:

                        • 1100


                        Hiệu ứng (VN):

                        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sau đó gửi 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Once per turn: You can reveal 1 Fusion Monster from your Extra Deck, then send 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card from your Deck to the Graveyard; this card's name becomes the sent monster's until the End Phase.


                        1 cardGate Guardian 1 cardGate Guardian
                        Gate Guardian
                        DARK 11
                        Gate Guardian
                        Vệ binh cổng
                        • ATK:

                        • 3750

                        • DEF:

                        • 3400


                        Hiệu ứng (VN):

                        Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Sanga of the Thunder", "Kazejin","Suijin".


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Sanga of the Thunder", "Kazejin", and "Suijin".


                        2 cardKazejin 2 cardKazejin
                        Kazejin
                        WIND 7
                        Kazejin
                        Thần phép gió Kazejin
                        • ATK:

                        • 2400

                        • DEF:

                        • 2200


                        Hiệu ứng (VN):

                        Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                        3 cardLabyrinth Heavy Tank 3 cardLabyrinth Heavy Tank
                        Labyrinth Heavy Tank
                        DARK 7
                        Labyrinth Heavy Tank
                        Xe tăng nặng của mê cung
                        • ATK:

                        • 2400

                        • DEF:

                        • 2400


                        Hiệu ứng (VN):

                        Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Thường. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn như một bài Phép Liên tục , sau đó, nếu bạn điều khiển một lá bài "Labyrinth Wall" , bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Labyrinth Heavy Tank" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        You can Normal Summon this card without Tributing. Cannot attack the turn it is Normal Summoned. During your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, then, if you control a "Labyrinth Wall" card, you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use this effect of "Labyrinth Heavy Tank" once per turn.


                        2 cardSanga of the Thunder 2 cardSanga of the Thunder
                        Sanga of the Thunder
                        LIGHT 7
                        Sanga of the Thunder
                        Thần phép sấm Sanga
                        • ATK:

                        • 2600

                        • DEF:

                        • 2200


                        Hiệu ứng (VN):

                        Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                        3 cardShadow Ghoul of the Labyrinth 3 cardShadow Ghoul of the Labyrinth
                        Shadow Ghoul of the Labyrinth
                        DARK 5
                        Shadow Ghoul of the Labyrinth
                        Bóng ngạ quỷ lẩn trong mê cung
                        • ATK:

                        • 1600

                        • DEF:

                        • 1300


                        Hiệu ứng (VN):

                        Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 lá bài "Labyrinth Wall" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Bước thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu, trong khi bạn điều khiển lá bài "Labyrinth Wall" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shadow Ghoul of the Labyrinth" một lần trong lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        You can discard this card; add 1 "Labyrinth Wall" card from your Deck to your hand. At the start of the Damage Step, if your opponent's monster battles, while you control a "Labyrinth Wall" card: You can banish this card from your GY; destroy that opponent's monster. You can only use each effect of "Shadow Ghoul of the Labyrinth" once per turn.


                        2 cardSuijin 2 cardSuijin
                        Suijin
                        WATER 7
                        Suijin
                        Thần phép nước - Suga
                        • ATK:

                        • 2500

                        • DEF:

                        • 2400


                        Hiệu ứng (VN):

                        Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                        2 cardAsh Blossom & Joyous Spring 2 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                        Ash Blossom & Joyous Spring
                        FIRE 3
                        Ash Blossom & Joyous Spring
                        Tro hoa xuân hạnh phúc
                        • ATK:

                        • 0

                        • DEF:

                        • 1800


                        Hiệu ứng (VN):

                        Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                        ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                        ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                        ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                        Hiệu ứng gốc (EN):

                        When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                        Phân loại:

                        3 cardA Hero Lives 3 cardA Hero Lives
                        A Hero Lives
                        Spell Normal
                        A Hero Lives
                        Người hùng có mặt

                         Hiệu ứng (VN):

                         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Elemental HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                         Hiệu ứng gốc (EN):

                         If you control no face-up monsters: Pay half your LP; Special Summon 1 Level 4 or lower "Elemental HERO" monster from your Deck.


                         2 cardCrossout Designator
                         2 cardCrossout Designator
                         Crossout Designator
                         Spell Quick
                         Crossout Designator
                         Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

                          Hiệu ứng (VN):

                          Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


                          Hiệu ứng gốc (EN):

                          Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
                          Phân loại:

                          3 cardDouble Attack! Wind and Thunder!! 3 cardDouble Attack! Wind and Thunder!!
                          Double Attack! Wind and Thunder!!
                          Spell Quick
                          Double Attack! Wind and Thunder!!
                          Quỷ gió tung sóng xung kích

                           Hiệu ứng (VN):

                           Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gate Guardian" : Chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Double Attack! Wind and Thunder!!" mỗi một lượt.


                           Hiệu ứng gốc (EN):

                           If you control a "Gate Guardian" monster: Target 1 card on the field; destroy it. During your Main Phase: You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use this effect of "Double Attack! Wind and Thunder!!" once per turn.


                           3 cardFusion Deployment 3 cardFusion Deployment
                           Fusion Deployment
                           Spell Normal
                           Fusion Deployment
                           Triển khai dung hợp

                            Hiệu ứng (VN):

                            Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


                            Hiệu ứng gốc (EN):

                            Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


                            3 cardLabyrinth Wall Shadow 3 cardLabyrinth Wall Shadow
                            Labyrinth Wall Shadow
                            Spell Field
                            Labyrinth Wall Shadow
                            Bóng hình tường mê cung

                             Hiệu ứng (VN):

                             Quái thú không thể tấn công ở lượt chúng được Triệu hồi, ngoại trừ quái thú có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc cao hơn. Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc lên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một câu thần chú liên tục. Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển có CÔNG dưới 1600; phá hủy nó.


                             Hiệu ứng gốc (EN):

                             Monsters cannot attack the turn they are Summoned, except monsters whose original Level is 5 or higher. Once per turn, during your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. At the start of your opponent's Battle Phase: You can target 1 monster your opponent controls with less than 1600 ATK; destroy it.


                             1 cardReinforcement of the Army
                             1 cardReinforcement of the Army
                             Reinforcement of the Army
                             Spell Normal
                             Reinforcement of the Army
                             Quân tiếp viện

                              Hiệu ứng (VN):

                              Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                              Hiệu ứng gốc (EN):

                              Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                              1 cardRiryoku Guardian 1 cardRiryoku Guardian
                              Riryoku Guardian
                              Spell Normal
                              Riryoku Guardian
                              Vệ binh của vũ lực

                               Hiệu ứng (VN):

                               Nếu Điểm Gốc của bạn thấp hơn của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển có "Gate Guardian" trong tên gốc của nó; giảm một nửa Gốc của đối thủ, sau đó quái thú đó tăng CÔNG bằng với Gốc của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Riryoku Guardian" một lần trong lượt.


                               Hiệu ứng gốc (EN):

                               If your LP are lower than your opponent's: Target 1 monster you control with "Gate Guardian" in its original name; halve your opponent's LP, then that monster gains ATK equal to your opponent's LP. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Riryoku Guardian" once per turn.


                               2 cardSacred Sword of Seven Stars 2 cardSacred Sword of Seven Stars
                               Sacred Sword of Seven Stars
                               Spell Normal
                               Sacred Sword of Seven Stars
                               Kiếm quý của bảy vì sao

                                Hiệu ứng (VN):

                                Loại bỏ 1 quái thú Cấp 7 khỏi tay bạn hoặc mặt ngửa của bạn từ phía sân của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sacred Sword of Seven Stars" mỗi lượt.


                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                Banish 1 Level 7 monster from your hand or face-up from your side of the field; draw 2 cards. You can only activate 1 "Sacred Sword of Seven Stars" per turn.


                                1 cardTerraforming
                                1 cardTerraforming
                                Terraforming
                                Spell Normal
                                Terraforming
                                Địa khai hóa

                                 Hiệu ứng (VN):

                                 Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                 Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                                 Phân loại:

                                 1 cardUpstart Goblin
                                 1 cardUpstart Goblin
                                 Upstart Goblin
                                 Spell Normal
                                 Upstart Goblin
                                 Goblin mới giàu

                                  Hiệu ứng (VN):

                                  Rút 1 lá bài, sau đó đối thủ của bạn nhận được 1000 LP.


                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                  Draw 1 card, then your opponent gains 1000 LP.


                                  2 cardInfinite Impermanence 2 cardInfinite Impermanence
                                  Infinite Impermanence
                                  Trap Normal
                                  Infinite Impermanence
                                  Vô thường vĩnh viễn

                                   Hiệu ứng (VN):

                                   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                   Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                   Phân loại:

                                   1 cardPrey of the Jirai Gumo 1 cardPrey of the Jirai Gumo
                                   Prey of the Jirai Gumo
                                   Trap Continuous
                                   Prey of the Jirai Gumo
                                   Mồi của nhện mìn đất

                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Côn trùng/THỔ/Cấp 5/CÔNG 2100/THỦ 100) vào Vùng quái thú Chính của bạn trong cùng cột của nó (lá bài này cũng vẫn là Bẫy), sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển trong cột của lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prey of the Jirai Gumo" một lần trong lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    Special Summon this card as a Normal Monster (Insect/EARTH/Level 5/ATK 2100/DEF 100) to your Main Monster Zone in its same column (this card is also still a Trap), then you can destroy 1 monster your opponent controls in this card's column. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Prey of the Jirai Gumo" once per turn.


                                    2 cardGate Guardian of Thunder and Wind 2 cardGate Guardian of Thunder and Wind
                                    Gate Guardian of Thunder and Wind
                                    LIGHT 9
                                    Gate Guardian of Thunder and Wind
                                    Vệ binh cổng gió và sấm
                                    • ATK:

                                    • 2500

                                    • DEF:

                                    • 2200


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Sanga of the Thunder" + "Kazejin"
                                    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy từ Deck của bạn lên tay đề cập đến "Sanga of the Thunder", "Kazejin","Suijin". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Thunder and Wind" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Sanga of the Thunder" hoặc "Kazejin".


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. During your Main Phase: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that mentions "Sanga of the Thunder", "Kazejin", AND "Suijin". You can only use this effect of "Gate Guardian of Thunder and Wind" once per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Sanga of the Thunder" or "Kazejin".


                                    1 cardGate Guardian of Water and Thunder 1 cardGate Guardian of Water and Thunder
                                    Gate Guardian of Water and Thunder
                                    WATER 9
                                    Gate Guardian of Water and Thunder
                                    Vệ binh cổng nước và sấm
                                    • ATK:

                                    • 2550

                                    • DEF:

                                    • 2300


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Suijin" + "Sanga of the Thunder"
                                    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Water and Thunder" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Suijin" hoặc "Sanga of the Thunder".


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Suijin" + "Sanga of the Thunder" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. You can only use this effect of "Gate Guardian of Water and Thunder" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Suijin" or "Sanga of the Thunder".


                                    2 cardGate Guardian of Wind and Water 2 cardGate Guardian of Wind and Water
                                    Gate Guardian of Wind and Water
                                    WIND 9
                                    Gate Guardian of Wind and Water
                                    Vệ binh cổng gió và nước
                                    • ATK:

                                    • 2450

                                    • DEF:

                                    • 2300


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Kazejin" + "Suijin"
                                    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hiệu ứng đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Wind and Water" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Kazejin" hoặc "Suijin".


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain, when your opponent activates a Spell/Trap Card or effect on the field (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use this effect of "Gate Guardian of Wind and Water" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Kazejin" or "Suijin".


                                    3 cardGate Guardians Combined 3 cardGate Guardians Combined
                                    Gate Guardians Combined
                                    DARK 12
                                    Gate Guardians Combined
                                    Hợp thể vệ binh cổng
                                    • ATK:

                                    • 3750

                                    • DEF:

                                    • 3400


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin"
                                    Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên khỏi tay, sân, và/hoặc Mộ của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardians Combined" ba lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gate Guardian" Cấp 11 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards from your hand, field, and/or GY. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only use this effect of "Gate Guardians Combined" thrice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 Level 11 or lower "Gate Guardian" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


                                    1 cardAccesscode Talker 1 cardAccesscode Talker
                                    Accesscode Talker
                                    DARK
                                    Accesscode Talker
                                    Người xử mã truy cập
                                    • ATK:

                                    • 2300

                                    • LINK-4

                                    Mũi tên Link:

                                    Trên

                                    Trái

                                    Dưới

                                    Phải


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2+ quái thú Hiệu ứng
                                    Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                                    Phân loại:

                                    1 cardCross-Sheep 1 cardCross-Sheep
                                    Cross-Sheep
                                    EARTH
                                    Cross-Sheep
                                    Cừu móc vải
                                    • ATK:

                                    • 700

                                    • LINK-2

                                    Mũi tên Link:

                                    Dưới-Trái

                                    Dưới-Phải


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú có tên khác nhau
                                    Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
                                    ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
                                    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


                                    1 cardKnightmare Cerberus 1 cardKnightmare Cerberus
                                    Knightmare Cerberus
                                    EARTH
                                    Knightmare Cerberus
                                    Cerberus khúc ác mộng mơ
                                    • ATK:

                                    • 1600

                                    • LINK-2

                                    Mũi tên Link:

                                    Trái

                                    Trên


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú có tên khác nhau
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


                                    1 cardKnightmare Phoenix 1 cardKnightmare Phoenix
                                    Knightmare Phoenix
                                    FIRE
                                    Knightmare Phoenix
                                    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                    • ATK:

                                    • 1900

                                    • LINK-2

                                    Mũi tên Link:

                                    Trên

                                    Phải


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú có tên khác nhau
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                    1 cardKnightmare Unicorn 1 cardKnightmare Unicorn
                                    Knightmare Unicorn
                                    DARK
                                    Knightmare Unicorn
                                    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                    • ATK:

                                    • 2200

                                    • LINK-3

                                    Mũi tên Link:

                                    Trái

                                    Dưới

                                    Phải


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2+ quái thú với các tên khác nhau
                                    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                    1 cardNumber 11: Big Eye 1 cardNumber 11: Big Eye
                                    Number 11: Big Eye
                                    DARK
                                    Number 11: Big Eye
                                    COn số 11: Mắt bự
                                    • ATK:

                                    • 2600

                                    • DEF:

                                    • 2000


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Cấp 7
                                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


                                    1 cardRed-Eyes Flare Metal Dragon 1 cardRed-Eyes Flare Metal Dragon
                                    Red-Eyes Flare Metal Dragon
                                    DARK
                                    Red-Eyes Flare Metal Dragon
                                    Rồng kim loại cháy mắt đỏ
                                    • ATK:

                                    • 2800

                                    • DEF:

                                    • 2400


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    2 quái thú Cấp 7
                                    Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.


                                      

                                    Deck 2

                                    Main: 40 Extra: 15

                                    2 cardElemental HERO Prisma 2 cardElemental HERO Prisma
                                    Elemental HERO Prisma
                                    LIGHT 4
                                    Elemental HERO Prisma
                                    Anh hùng nguyên tố lăng kính
                                    • ATK:

                                    • 1700

                                    • DEF:

                                    • 1100


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sau đó gửi 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    Once per turn: You can reveal 1 Fusion Monster from your Extra Deck, then send 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card from your Deck to the Graveyard; this card's name becomes the sent monster's until the End Phase.


                                    2 cardKazejin 2 cardKazejin
                                    Kazejin
                                    WIND 7
                                    Kazejin
                                    Thần phép gió Kazejin
                                    • ATK:

                                    • 2400

                                    • DEF:

                                    • 2200


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                                    3 cardLabyrinth Heavy Tank 3 cardLabyrinth Heavy Tank
                                    Labyrinth Heavy Tank
                                    DARK 7
                                    Labyrinth Heavy Tank
                                    Xe tăng nặng của mê cung
                                    • ATK:

                                    • 2400

                                    • DEF:

                                    • 2400


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Thường. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn như một bài Phép Liên tục , sau đó, nếu bạn điều khiển một lá bài "Labyrinth Wall" , bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Labyrinth Heavy Tank" một lần mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    You can Normal Summon this card without Tributing. Cannot attack the turn it is Normal Summoned. During your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, then, if you control a "Labyrinth Wall" card, you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use this effect of "Labyrinth Heavy Tank" once per turn.


                                    2 cardSanga of the Thunder 2 cardSanga of the Thunder
                                    Sanga of the Thunder
                                    LIGHT 7
                                    Sanga of the Thunder
                                    Thần phép sấm Sanga
                                    • ATK:

                                    • 2600

                                    • DEF:

                                    • 2200


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                                    3 cardShadow Ghoul of the Labyrinth 3 cardShadow Ghoul of the Labyrinth
                                    Shadow Ghoul of the Labyrinth
                                    DARK 5
                                    Shadow Ghoul of the Labyrinth
                                    Bóng ngạ quỷ lẩn trong mê cung
                                    • ATK:

                                    • 1600

                                    • DEF:

                                    • 1300


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 lá bài "Labyrinth Wall" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Bước thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu, trong khi bạn điều khiển lá bài "Labyrinth Wall" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shadow Ghoul of the Labyrinth" một lần trong lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    You can discard this card; add 1 "Labyrinth Wall" card from your Deck to your hand. At the start of the Damage Step, if your opponent's monster battles, while you control a "Labyrinth Wall" card: You can banish this card from your GY; destroy that opponent's monster. You can only use each effect of "Shadow Ghoul of the Labyrinth" once per turn.


                                    2 cardSuijin 2 cardSuijin
                                    Suijin
                                    WATER 7
                                    Suijin
                                    Thần phép nước - Suga
                                    • ATK:

                                    • 2500

                                    • DEF:

                                    • 2400


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                                    2 cardAsh Blossom & Joyous Spring 2 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                                    Ash Blossom & Joyous Spring
                                    FIRE 3
                                    Ash Blossom & Joyous Spring
                                    Tro hoa xuân hạnh phúc
                                    • ATK:

                                    • 0

                                    • DEF:

                                    • 1800


                                    Hiệu ứng (VN):

                                    Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                                    ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                                    ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                                    ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                                    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                    When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                                    Phân loại:

                                    3 cardA Hero Lives 3 cardA Hero Lives
                                    A Hero Lives
                                    Spell Normal
                                    A Hero Lives
                                    Người hùng có mặt

                                     Hiệu ứng (VN):

                                     Nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Elemental HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                     If you control no face-up monsters: Pay half your LP; Special Summon 1 Level 4 or lower "Elemental HERO" monster from your Deck.


                                     1 cardCalled by the Grave
                                     1 cardCalled by the Grave
                                     Called by the Grave
                                     Spell Quick
                                     Called by the Grave
                                     Ngôi mộ gọi tên

                                      Hiệu ứng (VN):

                                      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                      Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                                      Phân loại:

                                      3 cardDouble Attack! Wind and Thunder!! 3 cardDouble Attack! Wind and Thunder!!
                                      Double Attack! Wind and Thunder!!
                                      Spell Quick
                                      Double Attack! Wind and Thunder!!
                                      Quỷ gió tung sóng xung kích

                                       Hiệu ứng (VN):

                                       Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gate Guardian" : Chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Double Attack! Wind and Thunder!!" mỗi một lượt.


                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                       If you control a "Gate Guardian" monster: Target 1 card on the field; destroy it. During your Main Phase: You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use this effect of "Double Attack! Wind and Thunder!!" once per turn.


                                       2 cardFusion Deployment 2 cardFusion Deployment
                                       Fusion Deployment
                                       Spell Normal
                                       Fusion Deployment
                                       Triển khai dung hợp

                                        Hiệu ứng (VN):

                                        Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                        Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


                                        3 cardLabyrinth Wall Shadow 3 cardLabyrinth Wall Shadow
                                        Labyrinth Wall Shadow
                                        Spell Field
                                        Labyrinth Wall Shadow
                                        Bóng hình tường mê cung

                                         Hiệu ứng (VN):

                                         Quái thú không thể tấn công ở lượt chúng được Triệu hồi, ngoại trừ quái thú có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc cao hơn. Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc lên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một câu thần chú liên tục. Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển có CÔNG dưới 1600; phá hủy nó.


                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                         Monsters cannot attack the turn they are Summoned, except monsters whose original Level is 5 or higher. Once per turn, during your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. At the start of your opponent's Battle Phase: You can target 1 monster your opponent controls with less than 1600 ATK; destroy it.


                                         2 cardPot of Prosperity
                                         2 cardPot of Prosperity
                                         Pot of Prosperity
                                         Spell Normal
                                         Pot of Prosperity
                                         Hũ nhường vàng

                                          Hiệu ứng (VN):

                                          Loại bỏ 3 hoặc 6 lá bạn chọn khỏi Extra Deck của bạn, úp xuống; trong phần còn lại của lượt này sau khi bài này thực thi, bất kỳ thiệt hại nào mà đối thủ của bạn nhận được sẽ giảm đi một nửa, đồng thời lật và xem các lá bài từ trên cùng của Deck của bạn bằng với số lá bài bị loại bỏ, thêm 1 lá bài đã lật và xem lên tay của bạn, đặt phần còn lại xuống dưới cùng của Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Pot of Prosperity" mỗi lượt. Bạn không thể rút lá bài bởi hiệu ứng của lá bài trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                          Banish 3 or 6 cards of your choice from your Extra Deck, face-down; for the rest of this turn after this card resolves, any damage your opponent takes is halved, also excavate cards from the top of your Deck equal to the number of cards banished, add 1 excavated card to your hand, place the rest on the bottom of your Deck in any order. You can only activate 1 "Pot of Prosperity" per turn. You cannot draw cards by card effects the turn you activate this card.
                                          Phân loại:

                                          1 cardRiryoku Guardian 1 cardRiryoku Guardian
                                          Riryoku Guardian
                                          Spell Normal
                                          Riryoku Guardian
                                          Vệ binh của vũ lực

                                           Hiệu ứng (VN):

                                           Nếu Điểm Gốc của bạn thấp hơn của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển có "Gate Guardian" trong tên gốc của nó; giảm một nửa Gốc của đối thủ, sau đó quái thú đó tăng CÔNG bằng với Gốc của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Riryoku Guardian" một lần trong lượt.


                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                           If your LP are lower than your opponent's: Target 1 monster you control with "Gate Guardian" in its original name; halve your opponent's LP, then that monster gains ATK equal to your opponent's LP. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Riryoku Guardian" once per turn.


                                           1 cardTerraforming
                                           1 cardTerraforming
                                           Terraforming
                                           Spell Normal
                                           Terraforming
                                           Địa khai hóa

                                            Hiệu ứng (VN):

                                            Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                                            Hiệu ứng gốc (EN):

                                            Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                                            Phân loại:

                                            2 cardInfinite Impermanence 2 cardInfinite Impermanence
                                            Infinite Impermanence
                                            Trap Normal
                                            Infinite Impermanence
                                            Vô thường vĩnh viễn

                                             Hiệu ứng (VN):

                                             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                             Hiệu ứng gốc (EN):

                                             Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                             Phân loại:

                                             1 cardPrey of the Jirai Gumo 1 cardPrey of the Jirai Gumo
                                             Prey of the Jirai Gumo
                                             Trap Continuous
                                             Prey of the Jirai Gumo
                                             Mồi của nhện mìn đất

                                              Hiệu ứng (VN):

                                              Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Côn trùng/THỔ/Cấp 5/CÔNG 2100/THỦ 100) vào Vùng quái thú Chính của bạn trong cùng cột của nó (lá bài này cũng vẫn là Bẫy), sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển trong cột của lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prey of the Jirai Gumo" một lần trong lượt.


                                              Hiệu ứng gốc (EN):

                                              Special Summon this card as a Normal Monster (Insect/EARTH/Level 5/ATK 2100/DEF 100) to your Main Monster Zone in its same column (this card is also still a Trap), then you can destroy 1 monster your opponent controls in this card's column. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Prey of the Jirai Gumo" once per turn.


                                              2 cardSkill Drain
                                              2 cardSkill Drain
                                              Skill Drain
                                              Trap Continuous
                                              Skill Drain
                                              Hút cạn kĩ năng

                                               Hiệu ứng (VN):

                                               Kích hoạt bằng cách trả 1000 LP. Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú mặt ngửa khi chúng đang ngửa mặt trên sân (nhưng hiệu ứng của chúng vẫn có thể được kích hoạt).


                                               Hiệu ứng gốc (EN):

                                               Activate by paying 1000 LP. Negate the effects of all face-up monsters while they are face-up on the field (but their effects can still be activated).
                                               Phân loại:

                                               3 cardThere Can Be Only One
                                               3 cardThere Can Be Only One
                                               There Can Be Only One
                                               Trap Continuous
                                               There Can Be Only One
                                               Muôn cảm muôn biến

                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 quái thú của mỗi Loại. Nếu người chơi điều khiển 2 hoặc nhiều quái thú cùng Loại, họ phải gửi một số đến Mộ để họ điều khiển không quá 1 quái thú cùng Loại đó.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                Each player can only control 1 monster of each Type. If a player controls 2 or more monsters of the same Type, they must send some to the GY so they control no more than 1 monster of that Type.
                                                Phân loại:

                                                3 cardGate Guardian of Thunder and Wind 3 cardGate Guardian of Thunder and Wind
                                                Gate Guardian of Thunder and Wind
                                                LIGHT 9
                                                Gate Guardian of Thunder and Wind
                                                Vệ binh cổng gió và sấm
                                                • ATK:

                                                • 2500

                                                • DEF:

                                                • 2200


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                "Sanga of the Thunder" + "Kazejin"
                                                Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy từ Deck của bạn lên tay đề cập đến "Sanga of the Thunder", "Kazejin","Suijin". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Thunder and Wind" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Sanga of the Thunder" hoặc "Kazejin".


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. During your Main Phase: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that mentions "Sanga of the Thunder", "Kazejin", AND "Suijin". You can only use this effect of "Gate Guardian of Thunder and Wind" once per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Sanga of the Thunder" or "Kazejin".


                                                1 cardGate Guardian of Water and Thunder 1 cardGate Guardian of Water and Thunder
                                                Gate Guardian of Water and Thunder
                                                WATER 9
                                                Gate Guardian of Water and Thunder
                                                Vệ binh cổng nước và sấm
                                                • ATK:

                                                • 2550

                                                • DEF:

                                                • 2300


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                "Suijin" + "Sanga of the Thunder"
                                                Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Water and Thunder" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Suijin" hoặc "Sanga of the Thunder".


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                "Suijin" + "Sanga of the Thunder" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. You can only use this effect of "Gate Guardian of Water and Thunder" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Suijin" or "Sanga of the Thunder".


                                                3 cardGate Guardian of Wind and Water 3 cardGate Guardian of Wind and Water
                                                Gate Guardian of Wind and Water
                                                WIND 9
                                                Gate Guardian of Wind and Water
                                                Vệ binh cổng gió và nước
                                                • ATK:

                                                • 2450

                                                • DEF:

                                                • 2300


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                "Kazejin" + "Suijin"
                                                Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hiệu ứng đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Wind and Water" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Kazejin" hoặc "Suijin".


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                "Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain, when your opponent activates a Spell/Trap Card or effect on the field (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use this effect of "Gate Guardian of Wind and Water" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Kazejin" or "Suijin".


                                                3 cardGate Guardians Combined 3 cardGate Guardians Combined
                                                Gate Guardians Combined
                                                DARK 12
                                                Gate Guardians Combined
                                                Hợp thể vệ binh cổng
                                                • ATK:

                                                • 3750

                                                • DEF:

                                                • 3400


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin"
                                                Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên khỏi tay, sân, và/hoặc Mộ của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardians Combined" ba lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gate Guardian" Cấp 11 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards from your hand, field, and/or GY. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only use this effect of "Gate Guardians Combined" thrice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 Level 11 or lower "Gate Guardian" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


                                                1 cardCross-Sheep 1 cardCross-Sheep
                                                Cross-Sheep
                                                EARTH
                                                Cross-Sheep
                                                Cừu móc vải
                                                • ATK:

                                                • 700

                                                • LINK-2

                                                Mũi tên Link:

                                                Dưới-Trái

                                                Dưới-Phải


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                2 quái thú có tên khác nhau
                                                Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
                                                ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
                                                Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


                                                1 cardKnightmare Phoenix 1 cardKnightmare Phoenix
                                                Knightmare Phoenix
                                                FIRE
                                                Knightmare Phoenix
                                                Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
                                                • ATK:

                                                • 1900

                                                • LINK-2

                                                Mũi tên Link:

                                                Trên

                                                Phải


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                2 quái thú có tên khác nhau
                                                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


                                                1 cardKnightmare Unicorn 1 cardKnightmare Unicorn
                                                Knightmare Unicorn
                                                DARK
                                                Knightmare Unicorn
                                                Kỳ lân khúc ác mộng mơ
                                                • ATK:

                                                • 2200

                                                • LINK-3

                                                Mũi tên Link:

                                                Trái

                                                Dưới

                                                Phải


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                2+ quái thú với các tên khác nhau
                                                Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


                                                1 cardNumber 11: Big Eye 1 cardNumber 11: Big Eye
                                                Number 11: Big Eye
                                                DARK
                                                Number 11: Big Eye
                                                COn số 11: Mắt bự
                                                • ATK:

                                                • 2600

                                                • DEF:

                                                • 2000


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                2 quái thú Cấp 7
                                                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


                                                1 cardRed-Eyes Flare Metal Dragon 1 cardRed-Eyes Flare Metal Dragon
                                                Red-Eyes Flare Metal Dragon
                                                DARK
                                                Red-Eyes Flare Metal Dragon
                                                Rồng kim loại cháy mắt đỏ
                                                • ATK:

                                                • 2800

                                                • DEF:

                                                • 2400


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                2 quái thú Cấp 7
                                                Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài khi nó có Nguyên liệu Xyz. Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, mỗi khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn ngay sau khi nó được thực thi. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Red-Eyes" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                2 Level 7 monsters Cannot be destroyed by card effects while it has Xyz Material. While this card has Xyz Material, each time your opponent activates a card or effect, inflict 500 damage to your opponent immediately after it resolves. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 "Red-Eyes" Normal Monster in your Graveyard; Special Summon it.


                                                  

                                                Deck 3

                                                Main: 40 Extra: 15

                                                2 cardElemental HERO Prisma 2 cardElemental HERO Prisma
                                                Elemental HERO Prisma
                                                LIGHT 4
                                                Elemental HERO Prisma
                                                Anh hùng nguyên tố lăng kính
                                                • ATK:

                                                • 1700

                                                • DEF:

                                                • 1100


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sau đó gửi 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó từ Deck của bạn đến Mộ; tên của lá bài này trở thành tên của quái thú được gửi cho đến End Phase.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                Once per turn: You can reveal 1 Fusion Monster from your Extra Deck, then send 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card from your Deck to the Graveyard; this card's name becomes the sent monster's until the End Phase.


                                                2 cardKazejin 2 cardKazejin
                                                Kazejin
                                                WIND 7
                                                Kazejin
                                                Thần phép gió Kazejin
                                                • ATK:

                                                • 2400

                                                • DEF:

                                                • 2200


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                                                3 cardLabyrinth Heavy Tank 3 cardLabyrinth Heavy Tank
                                                Labyrinth Heavy Tank
                                                DARK 7
                                                Labyrinth Heavy Tank
                                                Xe tăng nặng của mê cung
                                                • ATK:

                                                • 2400

                                                • DEF:

                                                • 2400


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Không thể tấn công ở lượt nó được Triệu hồi Thường. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng bài Phép & Bẫy của bạn như một bài Phép Liên tục , sau đó, nếu bạn điều khiển một lá bài "Labyrinth Wall" , bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Labyrinth Heavy Tank" một lần mỗi lượt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                You can Normal Summon this card without Tributing. Cannot attack the turn it is Normal Summoned. During your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell, then, if you control a "Labyrinth Wall" card, you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use this effect of "Labyrinth Heavy Tank" once per turn.


                                                2 cardMagicians' Souls 2 cardMagicians' Souls
                                                Magicians' Souls
                                                DARK 1
                                                Magicians' Souls
                                                Các linh hồn của pháp sư
                                                • ATK:

                                                • 0

                                                • DEF:

                                                • 0


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Bạn có thể gửi tối đa 2 Phép / Bẫy từ tay và / hoặc sân tới Mộ; rút ra nhiều lá bài. Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Spellcaster Cấp 6 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
                                                ● Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.
                                                ● Gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" hoặc 1 "Dark Magician Girl" từ Mộ của bạn.
                                                Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magicians' Souls" một lần trong mỗi lượt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                You can send up to 2 Spells/Traps from your hand and/or field to the GY; draw that many cards. If this card is in your hand: You can send 1 Level 6 or higher Spellcaster monster from your Deck to the GY, then activate 1 of these effects; ● Special Summon this card. ● Send this card to the GY, then, you can Special Summon 1 "Dark Magician" or 1 "Dark Magician Girl" from your GY. You can only use each effect of "Magicians' Souls" once per turn.


                                                2 cardSanga of the Thunder 2 cardSanga of the Thunder
                                                Sanga of the Thunder
                                                LIGHT 7
                                                Sanga of the Thunder
                                                Thần phép sấm Sanga
                                                • ATK:

                                                • 2600

                                                • DEF:

                                                • 2200


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                                                3 cardShadow Ghoul of the Labyrinth 3 cardShadow Ghoul of the Labyrinth
                                                Shadow Ghoul of the Labyrinth
                                                DARK 5
                                                Shadow Ghoul of the Labyrinth
                                                Bóng ngạ quỷ lẩn trong mê cung
                                                • ATK:

                                                • 1600

                                                • DEF:

                                                • 1300


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 lá bài "Labyrinth Wall" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi bắt đầu Bước thiệt hại, nếu quái thú của đối thủ chiến đấu, trong khi bạn điều khiển lá bài "Labyrinth Wall" : Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú đó của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shadow Ghoul of the Labyrinth" một lần trong lượt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                You can discard this card; add 1 "Labyrinth Wall" card from your Deck to your hand. At the start of the Damage Step, if your opponent's monster battles, while you control a "Labyrinth Wall" card: You can banish this card from your GY; destroy that opponent's monster. You can only use each effect of "Shadow Ghoul of the Labyrinth" once per turn.


                                                2 cardSuijin 2 cardSuijin
                                                Suijin
                                                WATER 7
                                                Suijin
                                                Thần phép nước - Suga
                                                • ATK:

                                                • 2500

                                                • DEF:

                                                • 2400


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Trong khi Damage Calculation trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này đang bị tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú đang tấn công; chỉ khiến ATK của mục tiêu đó bằng 0 trong khi Damage Calculation (đây là Hiệu ứng Nhanh). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                During damage calculation in your opponent's turn, if this card is being attacked: You can target the attacking monster; make that target's ATK 0 during damage calculation only (this is a Quick Effect). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


                                                2 cardIllusion of Chaos 2 cardIllusion of Chaos
                                                Illusion of Chaos
                                                DARK 7
                                                Illusion of Chaos
                                                Ảo giác của hỗn mang
                                                • ATK:

                                                • 2100

                                                • DEF:

                                                • 2500


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form". Bạn có thể tiết lộ lá bài này trên tay mình; thêm 1 "Dark Magician", hoặc 1 quái thú không theo Ritual đề cập đến nó, từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó đặt 1 lá bài từ tay bạn lên trên Deck. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể đưa lá bài này về tay, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Illusion of Chaos" một lần trong lượt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                You can Ritual Summon this card with "Chaos Form". You can reveal this card in your hand; add 1 "Dark Magician", or 1 non-Ritual Monster that mentions it, from your Deck to your hand, then place 1 card from your hand on top of the Deck. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 "Dark Magician" from your GY, and if you do that, negate that activated effect. You can only use each effect of "Illusion of Chaos" once per turn.


                                                2 cardAsh Blossom & Joyous Spring 2 cardAsh Blossom & Joyous Spring
                                                Ash Blossom & Joyous Spring
                                                FIRE 3
                                                Ash Blossom & Joyous Spring
                                                Tro hoa xuân hạnh phúc
                                                • ATK:

                                                • 0

                                                • DEF:

                                                • 1800


                                                Hiệu ứng (VN):

                                                Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
                                                ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
                                                ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
                                                ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
                                                Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


                                                Hiệu ứng gốc (EN):

                                                When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
                                                Phân loại:

                                                3 cardA Hero Lives 3 cardA Hero Lives
                                                A Hero Lives
                                                Spell Normal
                                                A Hero Lives
                                                Người hùng có mặt

                                                 Hiệu ứng (VN):

                                                 Nếu bạn không điều khiển quái thú nào ngửa: Trả một nửa LP của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Elemental HERO" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


                                                 Hiệu ứng gốc (EN):

                                                 If you control no face-up monsters: Pay half your LP; Special Summon 1 Level 4 or lower "Elemental HERO" monster from your Deck.


                                                 1 cardCalled by the Grave
                                                 1 cardCalled by the Grave
                                                 Called by the Grave
                                                 Spell Quick
                                                 Called by the Grave
                                                 Ngôi mộ gọi tên

                                                  Hiệu ứng (VN):

                                                  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


                                                  Hiệu ứng gốc (EN):

                                                  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
                                                  Phân loại:

                                                  2 cardDouble Attack! Wind and Thunder!! 2 cardDouble Attack! Wind and Thunder!!
                                                  Double Attack! Wind and Thunder!!
                                                  Spell Quick
                                                  Double Attack! Wind and Thunder!!
                                                  Quỷ gió tung sóng xung kích

                                                   Hiệu ứng (VN):

                                                   Nếu bạn điều khiển một quái thú "Gate Guardian" : Chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Double Attack! Wind and Thunder!!" mỗi một lượt.


                                                   Hiệu ứng gốc (EN):

                                                   If you control a "Gate Guardian" monster: Target 1 card on the field; destroy it. During your Main Phase: You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use this effect of "Double Attack! Wind and Thunder!!" once per turn.


                                                   3 cardFusion Deployment 3 cardFusion Deployment
                                                   Fusion Deployment
                                                   Spell Normal
                                                   Fusion Deployment
                                                   Triển khai dung hợp

                                                    Hiệu ứng (VN):

                                                    Tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck và Triệu hồi Đặc biệt, từ tay hoặc Deck của bạn, 1 trong các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài đó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, ở lượt bạn kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Fusion Deployment" mỗi lượt.


                                                    Hiệu ứng gốc (EN):

                                                    Reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck and Special Summon, from your hand or Deck, 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that card, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate this card. You can only activate 1 "Fusion Deployment" per turn.


                                                    3 cardLabyrinth Wall Shadow 3 cardLabyrinth Wall Shadow
                                                    Labyrinth Wall Shadow
                                                    Spell Field
                                                    Labyrinth Wall Shadow
                                                    Bóng hình tường mê cung

                                                     Hiệu ứng (VN):

                                                     Quái thú không thể tấn công ở lượt chúng được Triệu hồi, ngoại trừ quái thú có Cấp độ ban đầu là 5 hoặc cao hơn. Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể đặt 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc lên tay hoặc Deck của bạn, ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn như một câu thần chú liên tục. Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển có CÔNG dưới 1600; phá hủy nó.


                                                     Hiệu ứng gốc (EN):

                                                     Monsters cannot attack the turn they are Summoned, except monsters whose original Level is 5 or higher. Once per turn, during your Main Phase: You can place 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished, or in your hand or Deck, face-up in your Spell & Trap Zone as a Continuous Spell. At the start of your opponent's Battle Phase: You can target 1 monster your opponent controls with less than 1600 ATK; destroy it.


                                                     1 cardReinforcement of the Army
                                                     1 cardReinforcement of the Army
                                                     Reinforcement of the Army
                                                     Spell Normal
                                                     Reinforcement of the Army
                                                     Quân tiếp viện

                                                      Hiệu ứng (VN):

                                                      Thêm 1 quái thú Chiến binh Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


                                                      Hiệu ứng gốc (EN):

                                                      Add 1 Level 4 or lower Warrior monster from your Deck to your hand.


                                                      1 cardRiryoku Guardian 1 cardRiryoku Guardian
                                                      Riryoku Guardian
                                                      Spell Normal
                                                      Riryoku Guardian
                                                      Vệ binh của vũ lực

                                                       Hiệu ứng (VN):

                                                       Nếu Điểm Gốc của bạn thấp hơn của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển có "Gate Guardian" trong tên gốc của nó; giảm một nửa Gốc của đối thủ, sau đó quái thú đó tăng CÔNG bằng với Gốc của đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Riryoku Guardian" một lần trong lượt.


                                                       Hiệu ứng gốc (EN):

                                                       If your LP are lower than your opponent's: Target 1 monster you control with "Gate Guardian" in its original name; halve your opponent's LP, then that monster gains ATK equal to your opponent's LP. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Riryoku Guardian" once per turn.


                                                       2 cardSacred Sword of Seven Stars 2 cardSacred Sword of Seven Stars
                                                       Sacred Sword of Seven Stars
                                                       Spell Normal
                                                       Sacred Sword of Seven Stars
                                                       Kiếm quý của bảy vì sao

                                                        Hiệu ứng (VN):

                                                        Loại bỏ 1 quái thú Cấp 7 khỏi tay bạn hoặc mặt ngửa của bạn từ phía sân của bạn; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sacred Sword of Seven Stars" mỗi lượt.


                                                        Hiệu ứng gốc (EN):

                                                        Banish 1 Level 7 monster from your hand or face-up from your side of the field; draw 2 cards. You can only activate 1 "Sacred Sword of Seven Stars" per turn.


                                                        1 cardTerraforming
                                                        1 cardTerraforming
                                                        Terraforming
                                                        Spell Normal
                                                        Terraforming
                                                        Địa khai hóa

                                                         Hiệu ứng (VN):

                                                         Thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường từ Deck của bạn lên tay bạn.


                                                         Hiệu ứng gốc (EN):

                                                         Add 1 Field Spell from your Deck to your hand.
                                                         Phân loại:

                                                         2 cardInfinite Impermanence 2 cardInfinite Impermanence
                                                         Infinite Impermanence
                                                         Trap Normal
                                                         Infinite Impermanence
                                                         Vô thường vĩnh viễn

                                                          Hiệu ứng (VN):

                                                          Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                                                          Hiệu ứng gốc (EN):

                                                          Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                                                          Phân loại:

                                                          1 cardPrey of the Jirai Gumo 1 cardPrey of the Jirai Gumo
                                                          Prey of the Jirai Gumo
                                                          Trap Continuous
                                                          Prey of the Jirai Gumo
                                                          Mồi của nhện mìn đất

                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Thường (Côn trùng/THỔ/Cấp 5/CÔNG 2100/THỦ 100) vào Vùng quái thú Chính của bạn trong cùng cột của nó (lá bài này cũng vẫn là Bẫy), sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ điều khiển trong cột của lá bài này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; thêm 1 trong số "Sanga of the Thunder", "Kazejin", hoặc "Suijin" đã bị loại bỏ hoặc trong Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Prey of the Jirai Gumo" một lần trong lượt.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           Special Summon this card as a Normal Monster (Insect/EARTH/Level 5/ATK 2100/DEF 100) to your Main Monster Zone in its same column (this card is also still a Trap), then you can destroy 1 monster your opponent controls in this card's column. You can banish this card from your GY; add 1 of your "Sanga of the Thunder", "Kazejin", or "Suijin" that is banished or in your Deck to your hand. You can only use each effect of "Prey of the Jirai Gumo" once per turn.


                                                           2 cardGate Guardian of Thunder and Wind 2 cardGate Guardian of Thunder and Wind
                                                           Gate Guardian of Thunder and Wind
                                                           LIGHT 9
                                                           Gate Guardian of Thunder and Wind
                                                           Vệ binh cổng gió và sấm
                                                           • ATK:

                                                           • 2500

                                                           • DEF:

                                                           • 2200


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           "Sanga of the Thunder" + "Kazejin"
                                                           Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy từ Deck của bạn lên tay đề cập đến "Sanga of the Thunder", "Kazejin","Suijin". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Thunder and Wind" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Sanga of the Thunder" hoặc "Kazejin".


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. During your Main Phase: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that mentions "Sanga of the Thunder", "Kazejin", AND "Suijin". You can only use this effect of "Gate Guardian of Thunder and Wind" once per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Sanga of the Thunder" or "Kazejin".


                                                           1 cardGate Guardian of Water and Thunder 1 cardGate Guardian of Water and Thunder
                                                           Gate Guardian of Water and Thunder
                                                           WATER 9
                                                           Gate Guardian of Water and Thunder
                                                           Vệ binh cổng nước và sấm
                                                           • ATK:

                                                           • 2550

                                                           • DEF:

                                                           • 2300


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           "Suijin" + "Sanga of the Thunder"
                                                           Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt do đối thủ điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0 cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Water and Thunder" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Suijin" hoặc "Sanga of the Thunder".


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           "Suijin" + "Sanga of the Thunder" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain (Quick Effect): You can target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0 until the end of this turn. You can only use this effect of "Gate Guardian of Water and Thunder" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Suijin" or "Sanga of the Thunder".


                                                           2 cardGate Guardian of Wind and Water 2 cardGate Guardian of Wind and Water
                                                           Gate Guardian of Wind and Water
                                                           WIND 9
                                                           Gate Guardian of Wind and Water
                                                           Vệ binh cổng gió và nước
                                                           • ATK:

                                                           • 2450

                                                           • DEF:

                                                           • 2300


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           "Kazejin" + "Suijin"
                                                           Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên do bạn điều khiển. Một lần mỗi Chuỗi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hiệu ứng đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardian of Wind and Water" hai lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó rời sân đấu vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số "Kazejin" hoặc "Suijin".


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           "Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control. Once per Chain, when your opponent activates a Spell/Trap Card or effect on the field (Quick Effect): You can negate that effect. You can only use this effect of "Gate Guardian of Wind and Water" twice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 of your banished "Kazejin" or "Suijin".


                                                           3 cardGate Guardians Combined 3 cardGate Guardians Combined
                                                           Gate Guardians Combined
                                                           DARK 12
                                                           Gate Guardians Combined
                                                           Hợp thể vệ binh cổng
                                                           • ATK:

                                                           • 3750

                                                           • DEF:

                                                           • 3400


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin"
                                                           Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên khỏi tay, sân, và/hoặc Mộ của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn mục tiêu (các) lá bài bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó và nếu bạn làm điều đó, hãy hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gate Guardians Combined" ba lần mỗi lượt. Nếu lá bài được Triệu hồi Đặc biệt mặt-ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời sân vì một lá bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Gate Guardian" Cấp 11 hoặc thấp hơn từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           "Sanga of the Thunder" + "Kazejin" + "Suijin" Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards from your hand, field, and/or GY. When your opponent activates a card or effect that targets a card(s) you control (Quick Effect): You can negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only use this effect of "Gate Guardians Combined" thrice per turn. If this face-up Special Summoned card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card: You can Special Summon 1 Level 11 or lower "Gate Guardian" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


                                                           1 cardAccesscode Talker 1 cardAccesscode Talker
                                                           Accesscode Talker
                                                           DARK
                                                           Accesscode Talker
                                                           Người xử mã truy cập
                                                           • ATK:

                                                           • 2300

                                                           • LINK-4

                                                           Mũi tên Link:

                                                           Trên

                                                           Trái

                                                           Dưới

                                                           Phải


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           2+ quái thú Hiệu ứng
                                                           Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link đã được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Link của nó; lá bài này nhận được ATK bằng với Link Rating của quái thú đó x 1000. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Link khỏi sân của bạn hoặc Mộ; phá huỷ 1 lá bài mà đối thủ điều khiển, trong thời gian còn lại của lượt này, bạn không thể loại bỏ quái thú có cùng Thuộc tính đó để kích hoạt hiệu ứng này của "Accesscode Talker".


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           2+ Effect Monsters Your opponent cannot activate cards or effects in response to this card's effect activations. If this card is Link Summoned: You can target 1 Link Monster that was used as material for its Link Summon; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 1000. You can banish 1 Link Monster from your field or GY; destroy 1 card your opponent controls, also for the rest of this turn, you cannot banish monsters with that same Attribute to activate this effect of "Accesscode Talker".
                                                           Phân loại:

                                                           1 cardCross-Sheep 1 cardCross-Sheep
                                                           Cross-Sheep
                                                           EARTH
                                                           Cross-Sheep
                                                           Cừu móc vải
                                                           • ATK:

                                                           • 700

                                                           • LINK-2

                                                           Mũi tên Link:

                                                           Dưới-Trái

                                                           Dưới-Phải


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           2 quái thú có tên khác nhau
                                                           Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
                                                           ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
                                                           Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


                                                           1 cardLinkuriboh
                                                           1 cardLinkuriboh
                                                           Linkuriboh
                                                           DARK
                                                           Linkuriboh
                                                           Kuriboh liên kết
                                                           • ATK:

                                                           • 300

                                                           • LINK-1

                                                           Mũi tên Link:

                                                           Dưới


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           1 quái thú Cấp 1
                                                           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.


                                                           1 cardRelinquished Anima 1 cardRelinquished Anima
                                                           Relinquished Anima
                                                           DARK
                                                           Relinquished Anima
                                                           Vật hy sinh Anima
                                                           • ATK:

                                                           • 0

                                                           • LINK-1

                                                           Mũi tên Link:

                                                           Trên


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           1 quái thú Cấp 1, ngoại trừ Token
                                                           Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà lá bài này chỉ đến; trang bị cho quái thú mặt ngửa đó vào lá bài này (tối đa 1). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Relinquished Anima" một lần mỗi lượt. Lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú được trang bị đó.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           1 Level 1 monster, except a Token You can target 1 face-up monster this card points to; equip that face-up monster to this card (max. 1). You can only use this effect of "Relinquished Anima" once per turn. This card gains ATK equal to that equipped monster's.


                                                           1 cardSalamangreat Almiraj 1 cardSalamangreat Almiraj
                                                           Salamangreat Almiraj
                                                           FIRE
                                                           Salamangreat Almiraj
                                                           Thú lửa chuyển sinh Almiraj
                                                           • ATK:

                                                           • 0

                                                           • LINK-1

                                                           Mũi tên Link:

                                                           Dưới-Phải


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           1 quái thú được Triệu hồi bình thường với 1000 ATK hoặc thấp hơn
                                                           (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng bài của đối thủ trong lượt này. Khi một quái thú được Triệu hồi Thường mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Almiraj" một lần mỗi lượt.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           1 Normal Summoned monster with 1000 or less ATK (Quick Effect): You can Tribute this card, then target 1 monster you control; it cannot be destroyed by your opponent's card effects this turn. When a Normal Summoned monster you control is destroyed by battle, while this card is in your GY: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Salamangreat Almiraj" once per turn.


                                                           1 cardSelene, Queen of the Master Magicians 1 cardSelene, Queen of the Master Magicians
                                                           Selene, Queen of the Master Magicians
                                                           LIGHT
                                                           Selene, Queen of the Master Magicians
                                                           Hoàng hậu phép thiêng, Selene
                                                           • ATK:

                                                           • 1850

                                                           • LINK-3

                                                           Mũi tên Link:

                                                           Dưới-Trái

                                                           Dưới

                                                           Dưới-Phải


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Spellcaster
                                                           Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Úp Counter Phép trên lá bài này, bằng với số bài Phép trên sân và trong Mộ. Trong khi "Endymion" ở trên sân, quái thú của đối thủ không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 3 Counter Phép khỏi sân của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Spellcaster từ tay của bạn hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           2+ monsters, including a Spellcaster monster If this card is Link Summoned: Place Spell Counters on this card, equal to the number of Spells on the field and in the GYs. While an "Endymion" card(s) is on the field, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can remove 3 Spell Counters from your field; Special Summon 1 Spellcaster monster from your hand or GY in Defense Position, to your zone this card points to.


                                                           1 cardNumber 11: Big Eye 1 cardNumber 11: Big Eye
                                                           Number 11: Big Eye
                                                           DARK
                                                           Number 11: Big Eye
                                                           COn số 11: Mắt bự
                                                           • ATK:

                                                           • 2600

                                                           • DEF:

                                                           • 2000


                                                           Hiệu ứng (VN):

                                                           2 quái thú Cấp 7
                                                           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


                                                           Hiệu ứng gốc (EN):

                                                           2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.