Alexis Rhodes

Alexis Rhodes

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Alexis Rhodes là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 11 (GX). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh dương để có thể đấu với cô ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi đạt tới stage 10 (GX)

Thế giới: GX
  • Alexis Rhodes yêu cầu chìa khóa Xanh dương để đấu tại Gate
  • Alexis Rhodes xuất hiện ở Gate ở Stage 10 (GX)
  • Alexis Rhodes cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 11 trong (GX) Duel World Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của cô ấy
  • Thực hiện thành công 3 Triệu hồi Ritual.
  • Thắng 1 trận đấu với Alexis Rhodes ở cấp độ 20 trong Duel World.
  • Thu thập 5 Lá thuộc tính WATER.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Blessing of the Cyber Angel
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. thay vì tiến hành rút bài bình thường, một quái thú 'Cyber Angel' mà bạn chọn sẽ được thêm vào tay bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Blessing of the Cyber Angel
Master of Rites II
Bắt đầu Duel với Bài phép liên tục 'Ritual Cage' được kích hoạt.
Ritual Cage
Master of Rites II
Chung
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Master of Fusion
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Polymerization' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Fusion
Reinforcements
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và rút một quái thú Loại Chiến binh ngẫu nhiên.
Reinforcements
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Master of Rites: Level Duplication
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 1 Quái thú Tế lễ trên tay của bạn, sau đó chọn 1 quái thú trên sân của bạn có cùng Loại với Quái thú Tế lễ đó. Hiệu ứng của quái thú đã chọn sẽ bị vô hiệu trong Giai đoạn Chính và Giai đoạn Chiến đấu của lượt này, và Cấp sao của nó trở nên bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt này ngoại trừ các Quái thú Tế lễ.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
Master of Rites: Level Duplication

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Alexis Rhodes trong DUEL LINKS