Chazz Princeton

Chazz Princeton

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Chazz Princeton là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 6 (GX). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu đen để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau đạt tới stage 5 (GX)

Thế giới: GX
 • Chazz Princeton yêu cầu chìa khóa Đen để đấu tại Gate
 • Chazz Princeton xuất hiện ở Gate ở Stage 5 (GX)
 • Chazz Princeton cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
 • Ojama Blue, Ojama Knight và Ojama King được sử dụng trong một số bộ bài farm
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong (GX) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Đạt được 1 Chiến thắng Trở lại (các) trong Trận đấu với Chazz Princeton bằng cách sử dụng Jaden Yuki
 • Triệu hồi (các) Quái thú Loại Thunder tổng cộng 3 lần.
 • Sử dụng Bài Bẫy 5 lần.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Land of the Ojamas
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Ojama Country' được kích hoạt.
Ojama Country
Land of the Ojamas
Ojama Go!
Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800. Triệu hồi Đặc biệt 'Ojama Token' trên sân của đối thủ ở Vị trí Phòng thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ojama Go!
Ojama Overflow
Kỹ năng này có thể được sử dụng từ lượt thứ 5 trở đi, khi bạn có 500 Điểm Sinh mệnh trở xuống. Chơi nhiều bản sao của "OJama Token" nhất có thể ở phía đối thủ của bạn trên sân ở Vị trí Phòng thủ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Ojama Overflow
Dragonic Fusion
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 'Dragon's Mirror' vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó. Sau đó, thêm 'Five-Headed Dragon' vào Extra Deck của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 'Dragon's Mirror' vào tay bạn từ Bộ bài của bạn.
Five-Headed Dragon
Dragon's Mirror
Dragonic Fusion
Armed Crossover
Gửi 1 quái thú từ tay bạn vào Mộ, sau đó thêm 1 quái thú "LV" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn, và 4 quái thú "Armed Dragon" khác nhau & 1 "White Veil" vào Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau khi làm như vậy, hãy gửi tối đa 2 quái thú từ tay/Bộ bài của bạn vào Mộ bài với Cấp sao tổng hợp là 10 và chọn tối đa 3 quái thú từ Mộ bài của bạn. Chừng nào các quái thú được chọn còn ở trong Mộ, chúng sẽ ở dạng ÁM và không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa 10 quái thú WIND "Armed Dragon" trở lên, và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Armed Dragon" hoặc Quái vật Thường.
Armed Crossover
Chung
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.

Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.

Draw Sense: Spell/Trap
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Draw Sense: WATER
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính NƯỚC ngẫu nhiên.
Draw Sense: WATER
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass

Drop Reward

UR Rarity
Ojama King
UR Rarity
Ojama King
Ojama King
LIGHT6
Ojama King
Vua Ojama
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

"Ojama Green" + "Ojama Yellow" + "Ojama Black"
Chọn tối đa 3 Vùng Bài quái thú của đối thủ. Không thể sử dụng các khu vực đã chọn.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Ojama Green" + "Ojama Yellow" + "Ojama Black" Select up to 3 of your opponent's Monster Card Zones. The selected zones cannot be used.


R Rarity
Ojama Knight
R Rarity
Ojama Knight
Ojama Knight
LIGHT5
Ojama Knight
Hiệp sĩ Ojama
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

1 "Ojama" + 1 quái thú "Ojama"
Chọn tối đa 2 trong số các Vùng bài quái thú của đối thủ. Không thể sử dụng các khu vực đã chọn.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 "Ojama" monster + 1 "Ojama" monster Select up to 2 of your opponent's Monster Card Zones. The selected zones cannot be used.


SR Rarity
Despair from the Dark
SR Rarity
Despair from the Dark
Despair from the Dark
DARK8
Despair from the Dark
Sự tuyệt vọng từ bóng tối
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi từ tay bạn hoặc Deck đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent from your hand or Deck to your GY by an opponent's card effect: Special Summon this card.


R Rarity
Armed Dragon LV5
R Rarity
Armed Dragon LV5
Armed Dragon LV5
WIND5
Armed Dragon LV5
Rồng vũ trang LV5
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của quái thú đã gửi; phá huỷ mục tiêu đó. Trong End Phase, nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu ở lượt này: Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon LV7" từ tay hoặc Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 monster from your hand to the GY, then target 1 monster your opponent controls with ATK less than or equal to the sent monster's ATK; destroy that target. During the End Phase, if this card destroyed a monster by battle this turn: You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Armed Dragon LV7" from your hand or Deck.


SR Rarity
Ojama Blue
SR Rarity
Ojama Blue
Ojama Blue
LIGHT2
Ojama Blue
Ojama xanh biếc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 2 "Ojama" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can add 2 "Ojama" cards from your Deck to your hand.


R Rarity
Gemini Imps
R Rarity
Gemini Imps
Gemini Imps
DARK4
Gemini Imps
Quỷ song tử
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép, Bài Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú có thể khiến bạn gửi xuống Mộ khi nó thực thi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Sau đó rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, when your opponent activates a Spell Card, Trap Card, or monster effect that could make you discard when it resolves: You can send this card from your hand to the Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it. Then draw 1 card.


R Rarity
Reborn Zombie
R Rarity
Reborn Zombie
Reborn Zombie
DARK4
Reborn Zombie
Thây ma tái sinh
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn không có lá bài nào trong tay và lá bài này đang ở Thế tấn công, nó không thể bị phá hủy trong chiến đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you have no cards in your hand and this card is in Attack Position, it cannot be destroyed by battle.


UR Rarity
Armed Dragon LV3
UR Rarity
Armed Dragon LV3
Armed Dragon LV3
WIND3
Armed Dragon LV3
Rồng vũ trang LV3
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon LV5" từ tay hoặc Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Standby Phase: You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Armed Dragon LV5" from your hand or Deck.


SR Rarity
Ojama Delta Hurricane!!
SR Rarity
Ojama Delta Hurricane!!
Ojama Delta Hurricane!!
Spell Normal
Ojama Delta Hurricane!!
Bão Ojama Delta!!

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này khi "Ojama Green", "Ojama Yellow""Ojama Black" đang ngửa mặt trên sân của bạn. Phá hủy tất cả các lá bài trên sân của đối thủ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can only activate this card while "Ojama Green", "Ojama Yellow" and "Ojama Black" are face-up on your side of the field. Destroy all cards on your opponent's side of the field.


  R Rarity
  Chthonian Polymer
  R Rarity
  Chthonian Polymer
  Chthonian Polymer
  Trap Normal
  Chthonian Polymer
  Polymer ma giới

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ kích hoạt khi đối thủ của bạn Triệu hồi một quái thú Fusion. Hiến tế 1 quái thú để điều khiển quái thú Fusion đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate only when your opponent Fusion Summons a Fusion Monster. Tribute 1 monster to take control of that Fusion Monster.


   R Rarity
   Over Capacity
   R Rarity
   Over Capacity
   Over Capacity
   Trap Normal
   Over Capacity
   Đè nặng lên

    Hiệu ứng (VN):

    Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một quái thú: Loại bỏ tất cả quái thú Mặt ngửa Cấp 2 hoặc thấp hơn trên sân.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When your opponent Special Summons a monster: Banish all face-up Level 2 or lower monsters on the field.


    Level-up Reward

    UR Rarity
    Armed Dragon LV3
    UR Rarity
    Armed Dragon LV3
    Armed Dragon LV3
    WIND3
    Armed Dragon LV3
    Rồng vũ trang LV3
    • ATK:

    • 1200

    • DEF:

    • 900


    Hiệu ứng (VN):

    Trong Standby Phase của bạn: Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon LV5" từ tay hoặc Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Standby Phase: You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Armed Dragon LV5" from your hand or Deck.


    SR Rarity
    Despair from the Dark
    SR Rarity
    Despair from the Dark
    Despair from the Dark
    DARK8
    Despair from the Dark
    Sự tuyệt vọng từ bóng tối
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 3000


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được gửi từ tay bạn hoặc Deck đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is sent from your hand or Deck to your GY by an opponent's card effect: Special Summon this card.


    R Rarity
    Ojama Country
    R Rarity
    Ojama Country
    Ojama Country
    Spell Field
    Ojama Country
    Quê nhà Ojama

     Hiệu ứng (VN):

     Một lần mỗi lượt, bạn có thể gửi 1 "Ojama" từ tay của bạn đến Mộ để Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ojama" từ Mộ của bạn. Trong khi bạn điều khiển "Ojama" ngửa, hãy chuyển ATK và DEF ban đầu của tất cả quái thú trên sân. ("Ojama" có thể bao gồm "Ojamuscle".)


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Once per turn, you can send 1 "Ojama" card from your hand to the Graveyard to Special Summon 1 "Ojama" monster from your Graveyard. While you control a face-up "Ojama" monster, switch the original ATK and DEF of all monsters on the field. ("Ojama" can include "Ojamuscle".)


     SR Rarity
     Enchanting Fitting Room
     SR Rarity
     Enchanting Fitting Room
     Enchanting Fitting Room
     Spell Normal
     Enchanting Fitting Room
     Phòng chứa quyến ru

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 800 LP; gửi xuống mộ 4 lá bài trên cùng trong Deck của bạn và Triệu hồi Đặc biệt tất cả các quái thú Thường Cấp 3 hoặc thấp hơn đã được lật và xem, sau đó, xáo trộn phần còn lại trở lại Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 800 LP; excavate the top 4 cards of your Deck and Special Summon all excavated Level 3 or lower Normal Monsters, also, after that, shuffle the rest back into your Deck.


      SR Rarity
      Ojama Blue
      SR Rarity
      Ojama Blue
      Ojama Blue
      LIGHT2
      Ojama Blue
      Ojama xanh biếc
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 2 "Ojama" từ Deck của mình lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is destroyed by battle and sent to the GY: You can add 2 "Ojama" cards from your Deck to your hand.


      R Rarity
      Ojamuscle
      R Rarity
      Ojamuscle
      Ojamuscle
      Spell Normal
      Ojamuscle
      Cơ bắp Ojama

       Hiệu ứng (VN):

       (Lá bài này luôn được coi là "Ojama" .)
       Chọn 1 "Ojama King". Phá huỷ tất cả "Ojama" trên sân, ngoại trừ "Ojama King". Nó nhận được 1000 ATK cho mỗi quái thú bị phá huỷ theo cách này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       (This card is always treated as a "Ojama" card.) Select 1 face-up "Ojama King". Destroy all "Ojama" monsters on the field, except the selected "Ojama King". It gains 1000 ATK for each monster destroyed this way.


       R Rarity
       Armed Dragon LV5
       R Rarity
       Armed Dragon LV5
       Armed Dragon LV5
       WIND5
       Armed Dragon LV5
       Rồng vũ trang LV5
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 1700


       Hiệu ứng (VN):

       Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển có ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của quái thú đã gửi; phá huỷ mục tiêu đó. Trong End Phase, nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu ở lượt này: Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon LV7" từ tay hoặc Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       You can send 1 monster from your hand to the GY, then target 1 monster your opponent controls with ATK less than or equal to the sent monster's ATK; destroy that target. During the End Phase, if this card destroyed a monster by battle this turn: You can send this card to the GY; Special Summon 1 "Armed Dragon LV7" from your hand or Deck.


       R Rarity
       The Grave of Enkindling
       R Rarity
       The Grave of Enkindling
       The Grave of Enkindling
       Trap Normal
       The Grave of Enkindling
       Mộ làm sống lại

        Hiệu ứng (VN):

        Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này khi một quái thú trên sân của bạn bị phá huỷ do kết quả của chiến đấu và bị đưa đến Mộ. Bạn và đối thủ của bạn, mỗi người chọn 1 quái thú từ Mộ tương ứng của bạn và Triệu hồi Đặc biệt chúng ở Tư thế Phòng thủ. Không quái thú nào được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của lá bài này có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó khi nó đang ngửa mặt trên sân, ngoại trừ với một hiệu ứng của lá bài.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        You can only activate this card when a monster on your side of the field is destroyed as a result of battle and sent to the Graveyard. You and your opponent each select 1 monster from your respective Graveyards and Special Summon them in Defense Position. Neither monster Special Summoned by this card's effect can change its battle position while it is face-up on the field, except with a card effect.


        SR Rarity
        Ojama Delta Hurricane!!
        SR Rarity
        Ojama Delta Hurricane!!
        Ojama Delta Hurricane!!
        Spell Normal
        Ojama Delta Hurricane!!
        Bão Ojama Delta!!

         Hiệu ứng (VN):

         Bạn chỉ có thể kích hoạt lá bài này khi "Ojama Green", "Ojama Yellow""Ojama Black" đang ngửa mặt trên sân của bạn. Phá hủy tất cả các lá bài trên sân của đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can only activate this card while "Ojama Green", "Ojama Yellow" and "Ojama Black" are face-up on your side of the field. Destroy all cards on your opponent's side of the field.


         R Rarity
         Spirit of the Breeze
         R Rarity
         Spirit of the Breeze
         Spirit of the Breeze
         WIND3
         Spirit of the Breeze
         Tinh linh làn gió
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Miễn là lá bài này vẫn ở Tư thế tấn công ngửa trên sân của bạn, hãy tăng Điểm sinh mệnh của bạn lên 1000 điểm trong mỗi Standby Phase của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         As long as this card remains in face-up Attack Position on your side of the field, increase your Life Points by 1000 points during each of your Standby Phases.


         R Rarity
         Ojama Knight
         R Rarity
         Ojama Knight
         Ojama Knight
         LIGHT5
         Ojama Knight
         Hiệp sĩ Ojama
         • ATK:

         • 0

         • DEF:

         • 2500


         Hiệu ứng (VN):

         1 "Ojama" + 1 quái thú "Ojama"
         Chọn tối đa 2 trong số các Vùng bài quái thú của đối thủ. Không thể sử dụng các khu vực đã chọn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 "Ojama" monster + 1 "Ojama" monster Select up to 2 of your opponent's Monster Card Zones. The selected zones cannot be used.


         R Rarity
         Armed Dragon LV7
         R Rarity
         Armed Dragon LV7
         Armed Dragon LV7
         WIND7
         Armed Dragon LV7
         Rồng vũ trang LV7
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi "Armed Dragon LV5". Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; phá huỷ tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển với ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của quái thú đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by "Armed Dragon LV5". You can send 1 monster from your hand to the GY; destroy all monsters your opponent controls with ATK less than or equal to that sent monster's ATK.


         SR Rarity
         Ojamassimilation
         SR Rarity
         Ojamassimilation
         Ojamassimilation
         Spell Normal
         Ojamassimilation
         Cải tạo Ojama

          Hiệu ứng (VN):

          Tiết lộ 1 quái thú Fusion Máy ÁNH SÁNG từ Extra Deck của bạn và loại bỏ bất kỳ số lượng "Ojama" khỏi tay, ngửa trên sân và / hoặc Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt Nguyên liệu Fusion với các tên khác nhau có tên được liệt kê cụ thể trên lá bài bạn đã tiết lộ, từ tay, Deck và / hoặc Mộ của bạn, bằng với số quái thú bị loại bỏ để kích hoạt hiệu ứng này. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 3 quái thú "Ojama" xáo trộn chúng vào Deck, sau đó rút 1 lá.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Reveal 1 LIGHT Machine Fusion Monster from your Extra Deck and banish any number of "Ojama" monsters from your hand, face-up field, and/or GY; Special Summon Fusion Materials with different names whose names are specifically listed on the card you revealed, from your hand, Deck, and/or GY, equal to the number of monsters banished to activate this effect. You can banish this card from your GY, then target 3 of your banished "Ojama" monsters; shuffle them into the Deck, then draw 1 card.          Deck sử dụng nhân vật Chazz Princeton trong DUEL LINKS