Espa Roba

Espa Roba

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Espa Roba là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt stage 13 (DM).
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu xanh lá để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật.

Thế giới: DM
 • Espa Roba yêu cầu chìa khóa Xanh lá để đấu tại Gate
 • Espa Roba xuất hiện ở Gate ở Stage 13 (DM)
 • Espa Roba cấp 40 xuất hiện tại Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 13. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của mình
 • Đạt được 1 Chiến thắng Ngược dòng (các) trong Trận đấu với Espa Roba ở cấp độ 30 bằng Joey Wheeler.
 • Thu thập 1 Lá loại Psychic.
 • Thu thập 3 Lá loại Machine.
 • Đạt được 1 trận thắng mà không cần sử dụng bất kỳ Lá bài quái thú cấp 5 hoặc cao hơn nào trong Đấu với Espa Roba ở cấp độ 30 bằng Joey Wheeler.
 • Sử dụng Bài Phép / Bẫy 4 lần trong một trận đấu với Espa Roba.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Psychic Onslaught
Khi bắt đầu Trận đấu, thêm 1 hoặc 2 'Jinzo' vào Bộ bài của bạn và xáo trộn nó.
Jinzo
Psychic Onslaught
Cosmic Enlightenment
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bình thường, hãy rút một quái thú hệ Psychic hoặc 'Jinzo' ngẫu nhiên.
Cosmic Enlightenment
Psychic Vision
Sử dụng sức mạnh ESP để xem bài trên tay của đối thủ cho đến khi kết thúc lượt đầu tiên của bạn. Bài bắt đầu trên tay của bạn sẽ bị giảm đi 1 lá bài. Khi Kỹ năng này đang hoạt động, bạn sẽ không thể xem thông tin chi tiết của các quân bài trên tay đối thủ, và đối thủ của bạn sẽ không thể sử dụng các hiệu ứng bài yêu cầu các quân bài trên tay được tiết lộ để kích hoạt / hóa giải.
Psychic Vision
Trap Search
Có thể được sử dụng khi bạn điều khiển một con quái thú có tên gốc là 'Jinzo'. Phá hủy tất cả các Bài bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Jinzo
Trap Search
Cyber Energy Amplified
Khi trang bị 'Amplifier' cho quái thú, hãy tăng ATK của quái vật đó lên 500. Mỗi lượt chơi, tăng 300 ATK của quái thú được trang bị cho mỗi Bài phép trang bị được trang bị cho nó.
Amplifier
Cyber Energy Amplified
Supernatural Tactics
Gửi 1 quái thú trên sân của bạn mà ban đầu thuộc về đối thủ của bạn hoặc một quái thú trên sân của bạn với "Jinzo" trong văn bản của nó đến Mộ. Sau đó, chơi 1 "The Fiend Megacyber" từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, nếu đối thủ của bạn không kiểm soát Bài Phép và Bẫy, hãy đặt "Cyber Raider" vào Vùng Phép & Bẫy của đối thủ từ bên ngoài Bộ bài của bạn như một Bài bẫy liên tục. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Loại Máy trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
The Fiend Megacyber
Cyber Raider
Supernatural Tactics
Chung
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
Heavy Starter
Nếu bạn có từ 3 quái thú Cấp 5 trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú Cấp 5 trở lên trong tay bắt đầu. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Heavy Starter
Life Cost 0
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 1000 hoặc thấp hơn. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không phải trả Điểm sinh mệnh để kích hoạt bài. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Cost 0
Balance
Tay bắt đầu của bạn sẽ phản ánh sự cân bằng những lá bài trong Bộ bài của bạn. Kỹ năng này sẽ không kích hoạt trừ khi bạn có ít nhất 6 loại bài (Quái thú, Phép và Bẫy) trong Bộ bài của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái thú cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Balance
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: Spell/Trap
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.
Draw Sense: Spell/Trap
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: Machine
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài thông thường mỗi khi Điểm Gốc của bạn giảm đi 1000. Một trong các lá bài từ lượt rút bài thông thường của bạn ở lượt này sẽ là quái thú Loại Machine ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn.
Draw Sense: Machine

Drop Reward

UR Rarity
Master Gig
UR Rarity
Master Gig
Master Gig
EARTH8
Master Gig
Bậc thầy Gb
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, bạn có thể trả 1000 Điểm sinh mệnh để phá huỷ quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển bằng với số quái thú thuộc loại Tâm linh ngửa mà bạn điều khiển.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, you can pay 1000 Life Points to destroy monsters your opponent controls equal to the number of face-up Psychic-Type monsters you control.


UR Rarity
Armored Axon Kicker
UR Rarity
Armored Axon Kicker
Armored Axon Kicker
EARTH6
Armored Axon Kicker
Người mặc giáp đá sợi trục
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú thuộc Loại Tâm linh ngửa, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu, bạn sẽ nhận sát thương bằng một nửa ATK của quái thú bị phá huỷ. Sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của mình với ATK nhỏ hơn hoặc bằng sát thương bạn đã nhận.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a face-up Psychic-Type monster, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card destroys an opponent's monster by battle, you take damage equal to half the destroyed monster's ATK. Then, you can Special Summon 1 monster from your Graveyard with ATK less than or equal to the damage you took.


SR Rarity
Scrap Recycler
SR Rarity
Scrap Recycler
Scrap Recycler
EARTH3
Scrap Recycler
Máy tái chế sắt vụn
 • ATK:

 • 900

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú Máy từ Deck của bạn đến Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể xáo trộn 2 quái thú Máy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn vào Deck; rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 Machine monster from your Deck to the GY. Once per turn: You can shuffle 2 Level 4 EARTH Machine monsters from your GY into the Deck; draw 1 card.


SR Rarity
D.D. Telepon
SR Rarity
D.D. Telepon
D.D. Telepon
EARTH2
D.D. Telepon
Điện thoại KgK
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài ngửa mà bạn điều khiển bị loại bỏ: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Tâm linh có 1500 ATK hoặc thấp hơn khỏi Deck của bạn. Sau đó, trong Standby Phase tiếp theo của bạn, nếu lá bài này vẫn bị loại bỏ: Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó bị loại bỏ bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this face-up card you control is banished: You can banish 1 Psychic-Type monster with 1500 or less ATK from your Deck. Then, during your next Standby Phase, if this card is still banished: Special Summon that monster banished by this effect.


SR Rarity
Time Escaper
SR Rarity
Time Escaper
Time Escaper
EARTH2
Time Escaper
Kẻ trốn thời gian
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hệ Psychic mà bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can discard this card, then target 1 Psychic-Type monster you control; banish it until your next Standby Phase.


R Rarity
Cyber Esper
R Rarity
Cyber Esper
Cyber Esper
FIRE4
Cyber Esper
Năng lực gia điện tử
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trong khi lá bài này ở Tư thế Tấn công ngửa, bạn có thể nhìn vào mọi lá bài mà đối thủ của bạn rút ra.


Hiệu ứng gốc (EN):

While this card is in face-up Attack Position, you can look at every card your opponent draws.


N Rarity
Cyber Soldier
N Rarity
Cyber Soldier
Cyber Soldier
DARK5
Cyber Soldier
Người lính máy
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Guardian of the Machine Master, nó phá huỷ phe đối lập bằng cách lăn qua chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Guardian of the Machine Master, it crushes opposition by rolling over them.


N Rarity
Cyber Soldier of Darkworld
N Rarity
Cyber Soldier of Darkworld
Cyber Soldier of Darkworld
DARK4
Cyber Soldier of Darkworld
Lính cơ giới thế giới quỷ
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Một người lính cơ khí sẽ không ngừng tấn công cho đến khi tất cả các chỉ số về sự sống bị dập tắt khỏi các cảm biến của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

A mechanical soldier that won't stop attacking until all life readings have been extinguished from its sensors.


R Rarity
Inspection
R Rarity
Inspection
Inspection
Spell Continuous
Inspection
Kiểm duyệt

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Standby Phase của đối thủ, bạn có thể trả 500 Điểm Sinh mệnh để chọn ngẫu nhiên 1 lá bài trên tay đối thủ và nhìn vào nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your opponent's Standby Phase, you can pay 500 Life Points to randomly select 1 card in your opponent's hand and look at it.


  R Rarity
  Omega Goggles
  R Rarity
  Omega Goggles
  Omega Goggles
  Spell Equip
  Omega Goggles
  Kính Omega

   Hiệu ứng (VN):

   Chỉ trang bị cho một quái thú mà bạn điều khiển. Một lần mỗi lượt, bạn có thể nhìn vào 1 lá bài ngẫu nhiên trên tay của đối thủ. Quái thú được trang bị không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Equip only to a monster you control. Once per turn, you can look at 1 random card in your opponent's hand. The equipped monster cannot attack the turn you activate this effect.


   R Rarity
   Senri Eye
   R Rarity
   Senri Eye
   Senri Eye
   Spell Continuous
   Senri Eye
   Thiên lý nhãn

    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt, trong mỗi Standby Phase của bạn, bạn có thể trả 100 Điểm Sinh mệnh để nhìn vào 1 lá bài trên đầu Deck của đối thủ và đưa nó về vị trí ban đầu. Đối thủ của bạn không thể nhìn vào lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn, during each of your Standby Phases, you can pay 100 Life Points to look at 1 card on the top of your opponent's Deck and return it to its original position. Your opponent cannot look at the card.


    SR Rarity
    Psychic Overload
    SR Rarity
    Psychic Overload
    Psychic Overload
    Trap Normal
    Psychic Overload
    Nạp lực ngoại cảm

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 3 quái thú Loại Tâm linh trong Mộ của bạn; xáo trộn cả 3 vào Deck, sau đó rút 2 lá.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 3 Psychic-Type monsters in your Graveyard; shuffle all 3 into the Deck, then draw 2 cards.


     SR Rarity
     Psychic Shockwave
     SR Rarity
     Psychic Shockwave
     Psychic Shockwave
     Trap Normal
     Psychic Shockwave
     Sóng xung kích ngoại cảm

      Hiệu ứng (VN):

      Chỉ kích hoạt khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài bẫy. Bỏ 1 Lá bài Phép / Bẫy để Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Máy tối 6 từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate only when your opponent activates a Trap Card. Discard 1 Spell/Trap Card to Special Summon 1 Level 6 DARK Machine-Type monster from your Deck.


      SR Rarity
      Pulse Mines
      SR Rarity
      Pulse Mines
      Pulse Mines
      Trap Normal
      Pulse Mines
      Bom mìn nổ

       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển quái thú Máy: Thay đổi quái thú Tư thế Tấn công của đối thủ (nếu có) thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời, cho đến khi kết thúc lượt này, nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của đối thủ, hãy đổi chúng thành Tư thế Phòng thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control a Machine monster: Change your opponent's Attack Position monsters (if any) to Defense Position, also, until the end of this turn, if a monster(s) is Normal or Special Summoned to your opponent's field, change them to Defense Position.


       Level-up Reward

       N Rarity
       Ancient Telescope
       N Rarity
       Ancient Telescope
       Ancient Telescope
       Spell Normal
       Ancient Telescope
       Kính viễn vọng cổ

        Hiệu ứng (VN):

        Xem 5 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ. Trả bài vào Deck theo thứ tự.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        See the top 5 cards of your opponent's Deck. Return the cards to the Deck in the same order.


        R Rarity
        Mesmeric Control
        R Rarity
        Mesmeric Control
        Mesmeric Control
        Spell Normal
        Mesmeric Control
        Thuật thôi miên

         Hiệu ứng (VN):

         Trong lượt tiếp theo của đối thủ sau khi bạn kích hoạt lá bài này, đối thủ của bạn không thể thay đổi tư thế chiến đấu của quái thú, ngoại trừ có hiệu ứng của lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your opponent's next turn after you activate this card, your opponent cannot change the battle positions of monsters, except with a card effect.


         N Rarity
         Amplifier
         N Rarity
         Amplifier
         Amplifier
         Spell Equip
         Amplifier
         Máy khuếch đại

          Hiệu ứng (VN):

          Chỉ trang bị cho "Jinzo". Trong khi lá bài này được trang bị, hiệu ứng của quái thú được trang bị không vô hiệu hoá hiệu ứng của Lá bài Bẫy của người điều khiển nó. Khi lá bài này được gửi xuống mộ khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú được trang bị. Kích hoạt và hiệu ứng của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Equip only to "Jinzo". While this card is equipped, the equipped monster's effect does not negate the effects of its controller's Trap Cards. When this card is removed from the field, destroy the equipped monster. This card's activation and effect cannot be negated.


           Rarity
          Jinzo #7
           Rarity
          Jinzo #7
          Jinzo #7
          DARK2
          Jinzo #7
          Người máy ngoại cảm 7
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 400


          Hiệu ứng (VN):

          Con quái thú này có thể tấn công trực tiếp điểm Sinh Mệnh của đối thủ.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This monster can attack your opponent's Life Points directly.


          R Rarity
          Jinzo - Returner
          R Rarity
          Jinzo - Returner
          Jinzo - Returner
          DARK3
          Jinzo - Returner
          Người máy ngoại cảm trở về - Jinzo
          • ATK:

          • 600

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn. Khi lá bài này được gửi đến Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Jinzo" từ Mộ của mình. Phá huỷ nó trong End Phase của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard, you can Special Summon 1 "Jinzo" from your Graveyard. Destroy it during your End Phase.


          SR Rarity
          Jinzo - Lord
          SR Rarity
          Jinzo - Lord
          Jinzo - Lord
          DARK8
          Jinzo - Lord
          Người máy ngoại cảm thánh - Jinzo
          • ATK:

          • 2600

          • DEF:

          • 1600


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không thể được Triệu hồi Bình thường hoặc Úp. Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt ngoại trừ bằng cách gửi 1 "Jinzo" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ. Bài Bẫy không thể được kích hoạt và hiệu ứng của tất cả các Lá bài Bẫy trên sân sẽ bị vô hiệu hóa. Một lần mỗi lượt, bạn có thể phá hủy tất cả các Lá bài Bẫy ngửa. Gây 300 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi lá bài bị phá hủy bởi hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by sending 1 face-up "Jinzo" you control to the Graveyard. Trap Cards cannot be activated and the effects of all Trap Cards on the field are negated. Once per turn, you can destroy all face-up Trap Cards. Inflict 300 damage to your opponent for each card destroyed by this effect.


          UR Rarity
          Jinzo - Jector
          UR Rarity
          Jinzo - Jector
          Jinzo - Jector
          DARK4
          Jinzo - Jector
          Người máy ngoại cảm dây điện - Jinzo
          • ATK:

          • 800

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Tên của lá bài này trở thành "Jinzo" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; thêm 1 "Jinzo" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Jinzo - Jector", sau đó tiết lộ tất cả các Deck trong Vùng Phép & Bẫy của đối thủ và nếu có Bài Bẫy trong số đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Jinzo" từ tay của bạn, lên đến số lượng Bài Bẫy được tiết lộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Jinzo - Jector" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card's name becomes "Jinzo" while on the field or in the Graveyard. You can Tribute this card; add 1 "Jinzo" monster from your Deck to your hand, except "Jinzo - Jector", then reveal all Set cards in your opponent's Spell & Trap Zones, and if there are Trap Cards among them, you can Special Summon "Jinzo" monsters from your hand, up to the number of Trap Cards revealed. You can only use this effect of "Jinzo - Jector" once per turn.


          R Rarity
          Quarantine
          R Rarity
          Quarantine
          Quarantine
          Spell Continuous
          Quarantine
          Chốt kiểm dịch

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà đối thủ của bạn điều khiển; tiết lộ nó, sau đó đưa nó trở lại vị trí ban đầu.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn, during the End Phase: You can target 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls; reveal it, then return it to its original position.           Deck sử dụng nhân vật Espa Roba trong DUEL LINKS