Rex Raptor

Rex Raptor

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Rex Raptor là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 21 (DM). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu vàng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi đạt tới stage 20 (DM)

Thế giới: DM
 • Rex Raptor yêu cầu chìa khóa Vàng để đấu tại Gate
 • Rex Raptor xuất hiện ở Gate ở Stage 20 (DM)
 • Rex Raptor cấp 40 xuất hiện ở Gate khi đạt đến Stage 30
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Tiếp cận Stage 21 (DM). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Thực hiện thành công 3 Triệu hồi hiến tế trong một trận đấu.
 • Gây 2.000 điểm hiệu ứng sát thương.
 • Thắng 1 trận đấu với Rex Raptor ở cấp độ 30 trong Duel World.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Titan Showdown
Bất kỳ người chơi nào có số điểm Sinh mệnh gấp đôi hoặc nhiều hơn người còn lại sẽ phải chịu gấp đôi thiệt hại trong trận chiến. Nếu bạn không có quái thú Loại Khủng long trên sân của mình, đối thủ của bạn sẽ không bị thiệt hại gấp đôi.
Titan Showdown
Dino Destruction
Có thể được sử dụng nếu quái thú Loại Khủng long Cấp 6 ở trên sân của bạn. Nếu quái thú đó tấn công quái vật ở Vị trí Phòng thủ trong lượt này, đối thủ sẽ nhận sát thương trận đấu tương đương với lượng ATK vượt quá DEF. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Dino Destruction
Dino Rampage
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1800 và bạn có một quái thú bình thường Loại Khủng long trên sân của mình. Con quái thú đó có thể tấn công hai lần trong Battle Phase, lượt này. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
Dino Rampage
Dinos Find a Way
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú Loại Khủng long ngẫu nhiên.
Dinos Find a Way
Chung
Dinosaur Kingdom
Bắt đầu Duel với Field Spell 'Jurassic World' được kích hoạt.
Dinosaur Kingdom
LP Boost Alpha
Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
LP Boost Alpha
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
LP Boost Gamma
Tăng 2500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 2 lá bài trên tay.
LP Boost Gamma
Draw Pass
Trong Draw Phase, thay vì rút bài bình thường, hãy phục hồi 300 Điểm Sinh lực. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng ba lần mỗi trận đấu.
Draw Pass
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level

Drop Reward

Level-up Reward

SR Rarity
Overtex Qoatlus
SR Rarity
Overtex Qoatlus
Overtex Qoatlus

Overtex Qoatlus

7

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Dinosaur

 • ATK:
 • 2700

 • DEF:
 • 2100

Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách xáo trộn 5 quái thú Khủng long đã bị loại bỏ của bạn vào Deck Chính. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép / Bẫy (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú Khủng long trên tay hoặc ngửa trên sân của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm cái đó, phá hủy cái lá bài đó. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể thêm 1 "Evolution Pill" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Overtex Qoatlus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by shuffling 5 of your banished Dinosaur monsters into the Main Deck. Once per turn, when your opponent activates a Spell/Trap Card (Quick Effect): You can destroy 1 Dinosaur monster in your hand or face-up on your field, and if you do, negate the activation, and if you do that, destroy that card. If this card is sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Evolution Pill" Spell from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Overtex Qoatlus" once per turn.Deck sử dụng nhân vật Rex Raptor trong DUEL LINKS