Yugi Muto - DM

Yugi Muto - DM

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Yugi Muto là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 13 (DM). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi bạn kích hoạt nhiệm vụ mở khóa của anh ấy

Thế giới: DM
 • Yugi Muto yêu cầu chìa khóa Trắng để đấu tại Gate
 • Yugi Muto xuất hiện ở Gate ở Stage 13 (DM)
 • Yugi Muto cấp 40 xuất hiện tại Gate khi đạt đến Stage 30
 • Union Attack là một lá bài chủ yếu cần thiết cho hầu hết các bộ bài farm
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 13 (DM) Duel World. Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Đạt được 1 (các) trận thắng Không sát thương trong Trận đấu với Seto Kaiba ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Đạt được 1 trận thắng với 1.000 LP còn lại hoặc ít hơn trong Đấu tay đôi với Joey Wheeler ở cấp 30 bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Sử dụng Bài quái thú cấp 7 trở lên 2 lần trong một Trận đấu bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Vào vai Joey Wheeler và thắng 1 trận đấu với Yami Yugi ở cấp 40 trong Duel World.
 • Đạt được 1 trận thắng với 1.000 LP trở xuống còn lại trong Đấu tay đôi với Yami Yugi ở cấp 40 bằng Seto Kaiba.

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
Draw Sense: EARTH
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái vật thuộc tính ĐẤT ngẫu nhiên.
Draw Sense: EARTH
Draw Sense: DARK
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính TỐI ngẫu nhiên.
Draw Sense: DARK
Draw Sense: High-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 5 trở lên.
Draw Sense: High-Level
Draw Sense: Low-Level
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú ngẫu nhiên từ Cấp 4 trở xuống.
Draw Sense: Low-Level
Draw Sense: WIND
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính GIÓ ngẫu nhiên.
Draw Sense: WIND
Draw Sense: FIRE
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính LỬA ngẫu nhiên.
Draw Sense: FIRE
LP Boost Beta
Tăng 1500 Điểm sinh mệnh ban đầu, giảm 1 lá bài trên tay.
LP Boost Beta
My Monster Cards
Nếu Bộ bài của bạn có từ 6 quái thú Cấp 4 trở xuống với các tên khác nhau trở lên, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để có quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong bài xuất phát của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
My Monster Cards
Restart
Chỉ có thể được sử dụng một lần sau khi bài được rút. Giảm số bài bắt đầu của bạn đi 1 lá, rồi rút lại bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
Restart
The Dragon Knight's Path
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái vật trong tay của bạn về Bộ bài của bạn. Đặt 1 "Galloping Gaia" úp vào Vùng Môi trường của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 8 "Gaia The Fierce Knight" trở lên, quái thú hoặc quái thú Loại Rồng cấp 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Quái thú dung hợp sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu kết hợp. ● Quái thú "Gaia The Fierce Knight". ● Quái thú "Black Luster Soldier" ● Quái thú loại rồng cấp 5
The Dragon Knight's Path
The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds
Master of Fusion: Paladin
Trả lại 1 "Dark Magician" hoặc Lá Bài Phép / Bẫy có chứa "Dark Magician" trong tên của nó vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Buster Blader" từ bên ngoài Bộ bài vào tay bạn và Úp 1 "Polymerization" vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú và trong lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau.
● Bộ bài không thể bao gồm hai bản sao của cùng một lá bài, ngoại trừ quái thú DARK Spellcaster-Type.
● Không có Quái thú Fusion nào ngoài "Dark Paladin" trong Extra Deck.
Buster Blader
Dark Paladin
Dark Magician
Polymerization
Master of Fusion: Paladin
Master of Rites: Super Soldier
Có thể được sử dụng từ lượt 2 trở đi. Gửi 1 Quái thú Ritual từ tay bạn đến Mộ và thêm 1 "Super Soldier Synthesis" từ Bộ bài vào tay bạn. Trong lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái vật "Black Luster Soldier" và trong Main Phase này, bạn chỉ có thể kích hoạt một hiệu ứng quái thú.

Nếu bạn gửi "Black Luster Soldier" đến Mộ, bạn cũng có thể đặt 1 "Super Soldier Rebirth" úp từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn.

Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có tổng cộng ít nhất 6 lá bài được bao gồm "Black Luster Soldier" trong Hiệu ứng bài của chúng. 6 lá bài này cũng phải bao gồm 4 loại lá bài khác nhau. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Super Soldier Synthesis
Super Soldier Rebirth
Black Luster Soldier
Master of Rites: Super Soldier
Draw Sense: LIGHT
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1500. Trong Draw Phase, thay vì rút bình thường, hãy rút một quái thú thuộc tính ÁNH SÁNG ngẫu nhiên.
Draw Sense: LIGHT
Magician's Magic
Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Loại-Pháp sư DARK và bạn có thể Normal Summon/Set "Dark Magician" mà không cần hi sinh. Trong lượt của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Cấp 6.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần.
- Đưa 1 "Dark Magician Girl", "Magic Cylinder" và "Magical Dimension" về Bộ bài của bạn, thêm 1 "Dimension Conjurer" từ ngoài Bộ bài vào tay bạn, sau đó thêm 1 "Dark Magician Girl" vào tay bạn.
- Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", bạn có thể thêm 1 "Secrets of Dark Magic" từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn.
Secrets of Dark Magic
Magical Dimension
Dark Magician Girl
Dimension Conjurer
Magic Cylinder
Magician's Magic
The Soul of Light and Darkness
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm The Soul of Light and Darknessi và 1 Nghi lễ Siêu chiến binh vào Mộ của bạn. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Gaia The Fierce Knight", quái thú "Black Luster Soldier", và các quái thú không có Cấp bậc hoặc Cấp độ.

Một lần trong lượt, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau khi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Black Luster Soldier". Thêm 1 Quái thú Tế lễ "Black Luster Soldier" khi không có lá bài nào có cùng tên trong Mộ và sân của bạn, đồng thời thêm nó từ Bộ bài vào tay bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 lá bài bị trục xuất của bạn và đưa chúng về Mộ bài của bạn. Sau đó, chỉ một lần trong mỗi Trận đấu, nếu có "Black Luster Soldier" trên sân của bạn, bạn có thể Úp 1 Bài Phép Tế lễ từ Bộ bài của bạn vào sân của bạn
Kuriboh
Super Soldier Ritual
Black Luster Soldier
Gaia The Fierce Knight
Sphere Kuriboh
Mystical Elf
Charging Gaia the Fierce Knight
The Soul of Light and Darkness
Spellcaster's Exchange
Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần trong một trận đấu.
1: Khi bắt đầu Main Phase của bạn, đặt 1 quái thú Loại Spellcaster Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn xuống cuối Deck của bạn, và sau đó rút 1 lá bài.
Spellcaster's Exchange

Drop Reward

UR Rarity
Gandora the Dragon of Destruction
UR Rarity
Gandora the Dragon of Destruction
Gandora the Dragon of Destruction
DARK 8
Gandora the Dragon of Destruction
Rồng phá hủy Gandora
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn có thể trả một nửa LP của mình; phá hủy càng nhiều lá bài trên sân nhất có thể (ngoài lá bài này), và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ chúng. Lá bài này nhận được 300 ATK cho mỗi lá bài bị phá hủy theo cách này. Một lần mỗi lượt, trong End Phase, nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật trong lượt này: Gửi nó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. You can pay half your LP; destroy as many cards on the field as possible (other than this card), and if you do, banish them. This card gains 300 ATK for each card destroyed this way. Once per turn, during the End Phase, if this card was Normal or Flip Summoned this turn: Send it to the Graveyard.


UR Rarity
Valkyrion the Magna Warrior
UR Rarity
Valkyrion the Magna Warrior
Valkyrion the Magna Warrior
EARTH 8
Valkyrion the Magna Warrior
Chiến sĩ từ tính Valkyrion
 • ATK:

 • 3500

 • DEF:

 • 3850


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior","Gamma The Magnet Warrior" từ tay và / hoặc sân của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior","Gamma The Magnet Warrior" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior", and "Gamma The Magnet Warrior" from your hand and/or field. You can Tribute this card, then target 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior", and "Gamma The Magnet Warrior" in your Graveyard; Special Summon them.


SR Rarity
Toy Magician
SR Rarity
Toy Magician
Toy Magician
LIGHT 4
Toy Magician
Pháp sư đồ chơi
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Úp lá bài này từ tay của mình vào Vùng Phép & Bẫy của bạn làm Phép. Trong End Phase, nếu Deck này trong Vùng Phép & Bẫy của bạn bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ và được gửi đến Mộ trong lượt này: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Lật: Phá huỷ Phép và Bẫy trên sân, bằng số "Toy Magicians" trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Set this card from your hand to your Spell & Trap Zone as a Spell. During the End Phase, if this Set card in your Spell & Trap Zone was destroyed by an opponent's card effect and sent to the GY this turn: Special Summon this card. If this card is Flip Summoned: Destroy Spells and Traps on the field, equal to the number of "Toy Magicians" on the field.


R Rarity
Minoan Centaur
R Rarity
Minoan Centaur
Minoan Centaur
EARTH 6
Minoan Centaur
Nhân mã ngưu Satyr
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn có thể Triệu hồi lá bài này để Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú-Chiến binh-Loại thường Cấp 4 từ Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card cannot be Special Summoned. You can Tribute this card to Special Summon 2 Level 4 Beast-Warrior-Type Normal Monsters from your Deck.


R Rarity
Blockman
R Rarity
Blockman
Blockman
EARTH 4
Blockman
Người hình khối
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt ở Tư thế Phòng thủ, một số lượng "Block Tokens" (Rock-Type / EARTH / Cấp độ 4 / ATK 1000 / DEF 1500) bằng với số lượt của bạn mà lá bài này đã được úp trên sân của bạn. Các Token này không thể tuyên bố tấn công.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon in Defense Position, a number of "Block Tokens" (Rock-Type/EARTH/Level 4/ATK 1000/DEF 1500) equal to the number of your turns this card has been face-up on your field. These Tokens cannot declare an attack.


UR Rarity
Gamma the Magnet Warrior
UR Rarity
Gamma the Magnet Warrior
Gamma the Magnet Warrior
EARTH 4
Gamma the Magnet Warrior
Chiến binh nam châm Gamma
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Alpha, Beta và Gamma dung hợp làm một để tạo thành một quái thú mạnh mẽ.


Hiệu ứng gốc (EN):

Alpha, Beta, and Gamma meld as one to form a powerful monster.


UR Rarity
Alpha The Magnet Warrior
UR Rarity
Alpha The Magnet Warrior
Alpha The Magnet Warrior
EARTH 4
Alpha The Magnet Warrior
Chiến binh nam châm Alpha
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

'' Alpha, Beta và Gamma dung hợp làm một để tạo thành một quái thú mạnh mẽ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''Alpha, Beta, and Gamma meld as one to form a powerful monster.''


UR Rarity
Beta The Magnet Warrior
UR Rarity
Beta The Magnet Warrior
Beta The Magnet Warrior
EARTH 4
Beta The Magnet Warrior
Chiến binh nam châm Beta
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

'' Alpha, Beta và Gamma dung hợp làm một để tạo thành một quái thú mạnh mẽ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''Alpha, Beta, and Gamma meld as one to form a powerful monster.''


R Rarity
Beaver Warrior
R Rarity
Beaver Warrior
Beaver Warrior
EARTH 4
Beaver Warrior
Lính hải li
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Những gì sinh vật này thiếu về kích thước mà nó bù đắp để phòng thủ khi chiến đấu trên đồng cỏ.


Hiệu ứng gốc (EN):

What this creature lacks in size it makes up for in defense when battling in the prairie.


SR Rarity
Magical Blast
SR Rarity
Magical Blast
Magical Blast
Spell Normal
Magical Blast
Cú bắn ma thuật

  Hiệu ứng (VN):

  Gây 200 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú Spellcaster mà bạn điều khiển. Trong Draw Phase của bạn, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn, trước khi bạn rút: Bạn có thể từ bỏ lượt rút bình thường của mình ở lượt này, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài này lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Inflict 200 damage to your opponent for each Spellcaster monster you control. During your Draw Phase, if this card is in your GY, before you draw: You can give up your normal draw this turn, and if you do, add this card to your hand.


  SR Rarity
  Rain of Mercy
  SR Rarity
  Rain of Mercy
  Rain of Mercy
  Spell Normal
  Rain of Mercy
  Cơn mưa ân huệ

   Hiệu ứng (VN):

   Tăng 1000 điểm Sinh mệnh của cả hai người chơi.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Increases the Life Points of both players by 1000 points.


   SR Rarity
   Union Attack
   SR Rarity
   Union Attack
   Union Attack
   Spell Normal
   Union Attack
   Liên đoàn tấn công

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà bạn điều khiển; cộng tổng ATK của tất cả các quái thú ở Tư thế tấn công ngửa khác mà bạn đang điều khiển, sau đó chỉ trong Battle Phase của lượt này, quái thú nhận được nhiều tấn công đó, nhưng không thể gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn, cũng như các đòn quái thú ở vị trí tấn công ngửa khác không thể tấn công.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster you control; add up the total ATK of all other face-up Attack Position monsters you currently control, then during the Battle Phase of this turn only, the monster gains that much ATK, but cannot inflict battle damage to your opponent, also other face-up Attack Position monsters cannot attack.


    R Rarity
    Castle Walls
    R Rarity
    Castle Walls
    Castle Walls
    Trap Normal
    Castle Walls
    Tường thành

     Hiệu ứng (VN):

     Tăng DEF của 1 quái thú mặt ngửa trên sân thêm 500 điểm cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Increase the DEF of 1 face-up monster on the field by 500 points until the end of this turn.


     R Rarity
     Shattered Axe
     R Rarity
     Shattered Axe
     Shattered Axe
     Trap Continuous
     Shattered Axe
     Rìu bị nứt vỡ

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn: Mất 500 ATK. Khi mục tiêu đó bị phá huỷ, hãy phá hủy lá bài này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field. During each of your Standby Phases: It loses 500 ATK. When that target is destroyed, destroy this card.


      Level-up Reward

      R Rarity
      Shattered Axe
      R Rarity
      Shattered Axe
      Shattered Axe
      Trap Continuous
      Shattered Axe
      Rìu bị nứt vỡ

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn: Mất 500 ATK. Khi mục tiêu đó bị phá huỷ, hãy phá hủy lá bài này.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate this card by targeting 1 face-up monster on the field. During each of your Standby Phases: It loses 500 ATK. When that target is destroyed, destroy this card.


       SR Rarity
       Celtic Guardian
       SR Rarity
       Celtic Guardian
       Celtic Guardian
       EARTH 4
       Celtic Guardian
       Kiếm sĩ yêu tinh
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Là một yêu tinh đã học cách sử dụng kiếm, anh ta đánh bại kẻ thù bằng những đòn tấn công nhanh như chớp.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       An elf who learned to wield a sword, he baffles enemies with lightning-swift attacks.


       UR Rarity
       Alpha The Magnet Warrior
       UR Rarity
       Alpha The Magnet Warrior
       Alpha The Magnet Warrior
       EARTH 4
       Alpha The Magnet Warrior
       Chiến binh nam châm Alpha
       • ATK:

       • 1400

       • DEF:

       • 1700


       Hiệu ứng (VN):

       '' Alpha, Beta và Gamma dung hợp làm một để tạo thành một quái thú mạnh mẽ. ''


       Hiệu ứng gốc (EN):

       ''Alpha, Beta, and Gamma meld as one to form a powerful monster.''


       SR Rarity
       Giant Soldier of Stone
       SR Rarity
       Giant Soldier of Stone
       Giant Soldier of Stone
       EARTH 3
       Giant Soldier of Stone
       Lính đá khổng lồ
       • ATK:

       • 1300

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Một chiến binh khổng lồ làm bằng đá. Một cú đấm từ sinh vật này khiến trái đất rung chuyển.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       A giant warrior made of stone. A punch from this creature has earth-shaking results.


       R Rarity
       Different Dimension Capsule
       R Rarity
       Different Dimension Capsule
       Different Dimension Capsule
       Spell Normal
       Different Dimension Capsule
       Khoang chứa thời gian

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn 1 lá bài từ Deck của bạn và loại bỏ nó khỏi lượt chơi úp. Trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt, hãy phá hủy lá bài này và thêm lá bài đã loại bỏ lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Select 1 card from your Deck and remove it from play face-down. During your 2nd Standby Phase after activation, destroy this card and add the removed card to your hand.


        UR Rarity
        Beta The Magnet Warrior
        UR Rarity
        Beta The Magnet Warrior
        Beta The Magnet Warrior
        EARTH 4
        Beta The Magnet Warrior
        Chiến binh nam châm Beta
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1600


        Hiệu ứng (VN):

        '' Alpha, Beta và Gamma dung hợp làm một để tạo thành một quái thú mạnh mẽ. ''


        Hiệu ứng gốc (EN):

        ''Alpha, Beta, and Gamma meld as one to form a powerful monster.''


        R Rarity
        Oath of Companionship
        R Rarity
        Oath of Companionship
        Oath of Companionship
        Trap Normal
        Oath of Companionship
        Lời thề chiến hữu

         Hiệu ứng (VN):

         Nếu bạn không điều khiển quái thú nào được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt trong lượt bạn kích hoạt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If you control no monsters that were Special Summoned from the Extra Deck: Target 1 face-up monster your opponent controls that was Special Summoned from the Extra Deck; take control of it until the End Phase. You cannot Special Summon during the turn you activate this card.


         UR Rarity
         Valkyrion the Magna Warrior
         UR Rarity
         Valkyrion the Magna Warrior
         Valkyrion the Magna Warrior
         EARTH 8
         Valkyrion the Magna Warrior
         Chiến sĩ từ tính Valkyrion
         • ATK:

         • 3500

         • DEF:

         • 3850


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior","Gamma The Magnet Warrior" từ tay và / hoặc sân của bạn. Bạn có thể Hiến tế lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior","Gamma The Magnet Warrior" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior", and "Gamma The Magnet Warrior" from your hand and/or field. You can Tribute this card, then target 1 "Alpha The Magnet Warrior", "Beta The Magnet Warrior", and "Gamma The Magnet Warrior" in your Graveyard; Special Summon them.


         SR Rarity
         Beta The Electromagnet Warrior
         SR Rarity
         Beta The Electromagnet Warrior
         Beta The Electromagnet Warrior
         EARTH 3
         Beta The Electromagnet Warrior
         Chiến binh nam châm điện Beta
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Beta The Electromagnet Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beta The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Deck to your hand, except "Beta The Electromagnet Warrior". You can only use this effect of "Beta The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).


         SR Rarity
         Dark Red Enchanter
         SR Rarity
         Dark Red Enchanter
         Dark Red Enchanter
         DARK 6
         Dark Red Enchanter
         Người yểm bùa đỏ đen
         • ATK:

         • 1700

         • DEF:

         • 2200


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường: Úp 2 Counter Phép lên đó. Mỗi khi một Bài Phép được kích hoạt, hãy đặt 1 Counter Phép trên lá bài này khi Bài Phép đó thực thi. Nhận 300 ATK cho mỗi Counter thần chú trên đó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Phép khỏi lá bài này; gửi xuống Mộ 1 lá bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card is Normal Summoned: Place 2 Spell Counters on it. Each time a Spell Card is activated, place 1 Spell Counter on this card when that Spell resolves. Gains 300 ATK for each Spell Counter on it. Once per turn: You can remove 2 Spell Counters from this card; discard 1 random card from your opponent's hand.


         UR Rarity
         Gamma the Magnet Warrior
         UR Rarity
         Gamma the Magnet Warrior
         Gamma the Magnet Warrior
         EARTH 4
         Gamma the Magnet Warrior
         Chiến binh nam châm Gamma
         • ATK:

         • 1500

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         Alpha, Beta và Gamma dung hợp làm một để tạo thành một quái thú mạnh mẽ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Alpha, Beta, and Gamma meld as one to form a powerful monster.


         SR Rarity
         Magnet Reverse
         SR Rarity
         Magnet Reverse
         Magnet Reverse
         Spell Quick
         Magnet Reverse
         Đảo ngược nam châm

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 trong số quái thú Máy hoặc Đá của bạn, đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn, không thể được Triệu hồi / Úp thường; Triệu hồi Đặc biệt nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 of your Machine or Rock monsters, that is banished or is in your GY, that cannot be Normal Summoned/Set; Special Summon it.


          SR Rarity
          Relinkuriboh
          SR Rarity
          Relinkuriboh
          Relinkuriboh
          DARK 1
          Relinkuriboh
          Khuribohi sinh
          • ATK:

          • 300

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này bị Hiến Tế: Rút 1 lá bài. Nếu quái thú của bạn bị phá huỷ trong chiến đấu, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Tributed: Draw 1 card. If your monster would be destroyed by battle, you can banish this card from your GY instead.


          SR Rarity
          Tackle Crusader
          SR Rarity
          Tackle Crusader
          Tackle Crusader
          EARTH 4
          Tackle Crusader
          Thập tự quân phi thân
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
          ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.
          ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài có cùng tên với lá bài được trả về tay bởi hiệu ứng này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is sent to the Graveyard: You can activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position. ● Target 1 face-up Spell/Trap Card your opponent controls; return that target to the hand. This turn, your opponent cannot activate cards with the same name as the card returned to the hand by this effect.          Deck sử dụng nhân vật Yugi Muto - DM trong DUEL LINKS