Yugi Muto - DSOD

Yugi Muto - DSOD

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
 • Yugi Muto là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 6 (DSOD). 
 • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DSOD
 • Yugi yêu cầu các chìa khóa Trắng để đấu tại Gate.
 • Yugi xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (DSOD)
Mở khóa Nhiệm vụ:
 • Đạt đến Stage 6 trong Duel World (DSOD). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
 • Triệu hồi Deep-Eyes White Dragon 1 lần khi chơi bằng Seto Kaiba (DSOD), trong trận đấu với Yugi Muto (DSOD).
 • Triệu hồi quái thú Loại Spellcaster 3 lần trong Trận đấu với Yugi Muto (DSOD) bằng cách sử dụng Yami Yugi.
 • Đạt được 3 trận thắng Không có sát thương trong trận đấu với Yami Yugi ở cấp độ 30 bằng Seto Kaiba (DSOD).
 • Triệu hồi Đặc biệt quái thú Loại Rock 10 lần trong Trận đấu Duel World (DSOD).
 • Triệu hồi Đặc biệt quái thú Loại Warrior 10 lần trong Trận đấu Duel World (DSOD).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Chung
The Dragon Knight's Path
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái vật trong tay của bạn về Bộ bài của bạn. Đặt 1 "Galloping Gaia" úp vào Vùng Môi trường của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 8 "Gaia The Fierce Knight" trở lên, quái thú hoặc quái thú Loại Rồng cấp 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Quái thú dung hợp sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu kết hợp. ● Quái thú "Gaia The Fierce Knight". ● Quái thú "Black Luster Soldier" ● Quái thú loại rồng cấp 5
The Dragon Knight's Path
Master of Fusion: Paladin
Trả lại 1 "Dark Magician" hoặc Lá Bài Phép / Bẫy có chứa "Dark Magician" trong tên của nó vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Buster Blader" từ bên ngoài Bộ bài vào tay bạn và Úp 1 "Polymerization" vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú và trong lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau.
● Bộ bài không thể bao gồm hai bản sao của cùng một lá bài, ngoại trừ quái thú DARK Spellcaster-Type.
● Không có Quái thú Fusion nào ngoài "Dark Paladin" trong Extra Deck.
Buster Blader
Dark Paladin
Dark Magician
Polymerization
Master of Fusion: Paladin
Defense Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x200 DEF cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Defense Charge
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
My Monster Cards
Nếu Bộ bài của bạn có từ 6 quái thú Cấp 4 trở xuống với các tên khác nhau trở lên, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để có quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong bài xuất phát của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
My Monster Cards
Determination to Fight
Áp dụng một trong các hiệu ứng sau. Sau đó, đặt 1 "Gigarays Gandora the Dragon of Destruction" hoặc 1 "Gandora-X the Dragon of Demolition" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

● Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái thú "Gandora" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn cũng có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gandora" ngoài việc Triệu hồi Thường thông thường của bạn trong lượt này.

● Gửi 1 quái thú "Gadget" từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chơi 1 "Silent Magician LV4" hoặc 1 "Silent Swordsman LV3" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa ít nhất 10 quái thú "Gadget", "Silent Swordsman" hoặc "Silent Magician". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và ba lần trong mỗi Trận đấu.
Determination to Fight
Magician's Magic
Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Loại-Pháp sư DARK và bạn có thể Normal Summon/Set "Dark Magician" mà không cần hi sinh. Trong lượt của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Cấp 6.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần.
- Đưa 1 "Dark Magician Girl", "Magic Cylinder" và "Magical Dimension" về Bộ bài của bạn, thêm 1 "Dimension Conjurer" từ ngoài Bộ bài vào tay bạn, sau đó thêm 1 "Dark Magician Girl" vào tay bạn.
- Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", bạn có thể thêm 1 "Secrets of Dark Magic" từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn.
Secrets of Dark Magic
Magical Dimension
Dark Magician Girl
Dimension Conjurer
Magic Cylinder
Magician's Magic
The Soul of Light and Darkness
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm The Soul of Light and Darknessi và 1 Nghi lễ Siêu chiến binh vào Mộ của bạn. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Gaia The Fierce Knight", quái thú "Black Luster Soldier", và các quái thú không có Cấp bậc hoặc Cấp độ.

Một lần trong lượt, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau khi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Black Luster Soldier". Thêm 1 Quái thú Tế lễ "Black Luster Soldier" khi không có lá bài nào có cùng tên trong Mộ và sân của bạn, đồng thời thêm nó từ Bộ bài vào tay bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 lá bài bị trục xuất của bạn và đưa chúng về Mộ bài của bạn. Sau đó, chỉ một lần trong mỗi Trận đấu, nếu có "Black Luster Soldier" trên sân của bạn, bạn có thể Úp 1 Bài Phép Tế lễ từ Bộ bài của bạn vào sân của bạn
Kuriboh
Super Soldier Ritual
Black Luster Soldier
Gaia The Fierce Knight
Sphere Kuriboh
Mystical Elf
Charging Gaia the Fierce Knight
The Soul of Light and Darkness
Battle Chronicle
Trong Trận đấu này, nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt "Chronicle Magician" và một Quái thú Thường có 2500 ATK hoặc DEF, bạn không cần Hi sinh nữa, và bạn chỉ Triệu hồi hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú QUANG/ÁM loại Spellcaster, quái thú QUANG loại Rồng, và Quái vật Hiệu ứng với Cấp độ.
Bạn có thể sử dụng điều này một lần mỗi lượt ở lượt mà "Chronicle Sorceress" hoặc quái thú Cấp 7 trở lên được Triệu hồi hoặc Triệu hồi Dung hợp. Từ Bộ bài của bạn, thêm 1 "Successor Soul" hoặc Bài Phép Chơi Nhanh có "Dark Magician" hoặc "Blue-Eyes White Dragon" trong tên Thẻ vào tay của bạn, và gửi 1 quái thú vào Mộ của bạn từ Bộ bài/Bộ bài Phụ của bạn đó không phải là Quái vật Hiệu ứng và không có quái thú cùng tên trong sân hoặc Nghĩa địa của bạn.
Chronicle Sorceress
Chronicle Magician
Successor Soul
Battle Chronicle
Spellcaster's Exchange
Kỹ năng này có thể được sử dụng hai lần trong một trận đấu.
1: Khi bắt đầu Main Phase của bạn, đặt 1 quái thú Loại Spellcaster Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn xuống cuối Deck của bạn, và sau đó rút 1 lá bài.
Spellcaster's Exchange
Bane of Darkness
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong Trận đấu.
1: Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Cấp 2 hoặc lớn hơn ngoại trừ quái thú BÓNG TỐI Spellcaster Cấp 6 hoặc lớn hơn và quái thú "Buster Blader", nhưng bạn có thể Triệu hồi Thường/Úp "Dark Magician" và "Buster Blader" mà không cần Hiến tế.
2: Xáo trộn 1 lá bài từ tay bạn vào Deck, tiết lộ 1 "Dark Magician" trên tay bạn, và sau đó chơi 1 "Buster Blader" từ tay hoặc Deck của bạn lên sân của bạn trong Thế Thủ úp mặt. (Tư thế chiến đấu của nó có thể được thay đổi.)
3: Trong lượt mà bạn Triệu hồi Thường "Dark Magician", thêm 1 "Polymerization" và 1 "Diffusion Wave-Motion" từ bên ngoài Deck của bạn lên tay bạn.
Buster Blader
Diffusion Wave-Motion
Bane of Darkness

Drop Reward

UR Rarity
Archfiend Commander
UR Rarity
Archfiend Commander
Archfiend Commander
DARK 6
Archfiend Commander
Chỉ huy quỉ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Archfiend" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn), nhưng nó không thể tấn công lượt này. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Archfiend Commander" một lần mỗi lượt theo cách này. Khi được Triệu hồi Đặc biệt theo cách này: Chọn mục tiêu 1 "Archfiend" mà bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Khi lá bài này được được Triệu hồi Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Archfiend" Cấp 6 trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an "Archfiend" card, you can Special Summon this card (from your hand), but it cannot attack this turn. You can only Special Summon "Archfiend Commander" once per turn this way. When Special Summoned this way: Target 1 "Archfiend" card you control; destroy that target. When this card is Tribute Summoned: You can target 1 Level 6 "Archfiend" monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position.


UR Rarity
Gaia the Fierce Knight Origin
UR Rarity
Gaia the Fierce Knight Origin
Gaia the Fierce Knight Origin
EARTH 4
Gaia the Fierce Knight Origin
Kỵ sĩ hắc ám Gaia gốc
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể được coi là 2 Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế của một quái thú Warrior. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Gaia the Fierce Knight Origin" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Battle Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân có ATK hiện tại khác với ATK ban đầu của nó; ATK của nó trở thành ATK ban đầu của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a Warrior monster. You can only use each of the following effects of "Gaia the Fierce Knight Origin" once per turn. You can send 1 Level 5 or higher monster from your hand to the GY; Special Summon this card from your hand. During the Battle Phase (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 monster on the field whose current ATK is different from its original ATK; its ATK becomes its original ATK.


SR Rarity
The Legendary Exodia Incarnate
SR Rarity
The Legendary Exodia Incarnate
The Legendary Exodia Incarnate
DARK 10
The Legendary Exodia Incarnate
Thần Exodia được triệu hồi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách Hiến tế 1 "Forbidden One" , và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này nhận được 1000 ATK cho mỗi "Forbidden One" trong Mộ của bạn. Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Thêm 1 "Forbidden One" từ Mộ lên tay bạn. Khi lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu và bị đưa đến Mộ: Bạn có thể tiết lộ bất kỳ số lượng "Forbidden One" trong tay mình và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 1 lá cho mỗi con.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by Tributing 1 "Forbidden One" monster, and cannot be Special Summoned by other ways. This card gains 1000 ATK for each "Forbidden One" monster in your Graveyard. Unaffected by other cards' effects. Once per turn, during your End Phase: Add 1 "Forbidden One" monster from your Graveyard to your hand. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can reveal any number of "Forbidden One" monsters in your hand, and if you do, draw 1 card for each.


SR Rarity
Charging Gaia the Fierce Knight
SR Rarity
Charging Gaia the Fierce Knight
Charging Gaia the Fierce Knight
LIGHT 7
Charging Gaia the Fierce Knight
Kỵ sĩ hắc ám Gaia phi ngựa
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không có Hiến tế, ATK ban đầu của nó sẽ trở thành 1900. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 "Black Luster Soldier" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Charging Gaia the Fierce Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, its original ATK becomes 1900. If this card is Tributed: You can add 1 "Black Luster Soldier" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Charging Gaia the Fierce Knight" once per turn.


UR Rarity
Magician's Valkyria
UR Rarity
Magician's Valkyria
Magician's Valkyria
LIGHT 4
Magician's Valkyria
Pháp sư của Valkyria
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu các quái thú Loại Spellcaster ngửa để tấn công, ngoại trừ quái thú này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Monsters your opponent controls cannot target face-up Spellcaster-Type monsters for attacks, except this one.


R Rarity
Aqua Madoor
R Rarity
Aqua Madoor
Aqua Madoor
WATER 4
Aqua Madoor
Quý bà biển
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một phù thủy của vùng nước tạo ra một bức tường lỏng để đè bẹp bất kỳ kẻ thù nào chống lại anh ta.


Hiệu ứng gốc (EN):

A wizard of the waters that conjures a liquid wall to crush any enemies that oppose him.


R Rarity
Kanan the Swordmistress
R Rarity
Kanan the Swordmistress
Kanan the Swordmistress
EARTH 4
Kanan the Swordmistress
Nữ kiếm sĩ Kanan
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Một nữ chiến binh được trang bị kiếm và khiên, cô ấy lơ lửng nhẹ và bị đốt mạnh.


Hiệu ứng gốc (EN):

A lady warrior armed with sword and shield, she floats lightly and stings sharply.


R Rarity
Mystical Elf
R Rarity
Mystical Elf
Mystical Elf
LIGHT 4
Mystical Elf
Elf thánh
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một yêu tinh mỏng manh, thiếu tấn công, nhưng có khả năng phòng thủ tuyệt vời được hỗ trợ bởi sức mạnh thần bí.


Hiệu ứng gốc (EN):

A delicate elf that lacks offense, but has a terrific defense backed by mystical power.


N Rarity
Ancient Sorcerer
N Rarity
Ancient Sorcerer
Ancient Sorcerer
DARK 4
Ancient Sorcerer
Thầy phép thuật cổ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Được trang bị một loạt đũa thần, sinh vật này có khả năng tấn công nhiều lần.


Hiệu ứng gốc (EN):

Armed with an array of magic wands, this creature is capable of multiple attacks.


N Rarity
Mushroom Man
N Rarity
Mushroom Man
Mushroom Man
EARTH 2
Mushroom Man
Người nấm
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Được tìm thấy ở những vùng ẩm ướt, sinh vật này tấn công kẻ thù bằng một trận mưa bào tử độc gây chết người.


Hiệu ứng gốc (EN):

Found in humid regions, this creature attacks enemies with a lethal rain of poison spores.


Level-up Reward

N Rarity
Dig of Destiny
N Rarity
Dig of Destiny
Dig of Destiny
Trap Normal
Dig of Destiny
Đào vận mệnh

  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn chịu thiệt hại trong chiến đấu: Rút 1 lá bài. Nếu lá bài này trong quyền điều khiển của chủ nhân nó bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể rút bài, bằng với số lượng "Dig of Destiny" trong Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When you take battle damage: Draw 1 card. If this card in its owner's control is destroyed by an opponent's card effect: You can draw cards, equal to the number of "Dig of Destiny" in your Graveyard.


  SR Rarity
  Spiral Spear Strike
  SR Rarity
  Spiral Spear Strike
  Spiral Spear Strike
  Spell Continuous
  Spiral Spear Strike
  Xoáy ốc chọc thủng

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu "Gaia The Fierce Knight", "Swift Gaia the Fierce Knight", hoặc "Gaia the Dragon Champion" mà bạn điều khiển tấn công một quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu "Gaia the Dragon Champion" gây sát thương chiến đấu bằng hiệu ứng này: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If "Gaia The Fierce Knight", "Swift Gaia the Fierce Knight", or "Gaia the Dragon Champion" you control attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If "Gaia the Dragon Champion" inflicts battle damage with this effect: Draw 2 cards, then discard 1 card.


   R Rarity
   Sentry Soldier of Stone
   R Rarity
   Sentry Soldier of Stone
   Sentry Soldier of Stone
   EARTH 3
   Sentry Soldier of Stone
   Lính canh giữ đá núi
   • ATK:

   • 1300

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Loại Đá (tối thiểu 1) khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sentry Soldier of Stone" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If all monsters you control are Rock-Type monsters (min. 1) while this card is in your Graveyard: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Sentry Soldier of Stone" once per turn.


   SR Rarity
   Tackle Crusader
   SR Rarity
   Tackle Crusader
   Tackle Crusader
   EARTH 4
   Tackle Crusader
   Thập tự quân phi thân
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
   ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.
   ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay. Lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài có cùng tên với lá bài được trả về tay bởi hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is sent to the Graveyard: You can activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position. ● Target 1 face-up Spell/Trap Card your opponent controls; return that target to the hand. This turn, your opponent cannot activate cards with the same name as the card returned to the hand by this effect.


   SR Rarity
   Beta The Electromagnet Warrior
   SR Rarity
   Beta The Electromagnet Warrior
   Beta The Electromagnet Warrior
   EARTH 3
   Beta The Electromagnet Warrior
   Chiến binh nam châm điện Beta
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1500


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Beta The Electromagnet Warrior". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Beta The Electromagnet Warrior" một lần mỗi lượt. Trong lượt của đối thủ: Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Magnet Warrior" Cấp 4 từ Deck của bạn (đây là Hiệu ứng Nhanh).


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 or lower "Magnet Warrior" monster from your Deck to your hand, except "Beta The Electromagnet Warrior". You can only use this effect of "Beta The Electromagnet Warrior" once per turn. During your opponent's turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 "Magnet Warrior" monster from your Deck (this is a Quick Effect).


   SR Rarity
   Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord
   SR Rarity
   Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord
   Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord
   DARK 8
   Van'Dalgyon the Dark Dragon Lord
   Rồng vua u tối Van'Dalgyon
   • ATK:

   • 2800

   • DEF:

   • 2500


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn vô hiệu hoá việc kích hoạt (các) Bài Phép / Bẫy của đối thủ, hoặc (các) hiệu ứng quái thú của đối thủ, bằng Bài Bẫy Phản (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu được Triệu hồi theo cách này, hãy kích hoạt các hiệu ứng này và thực thi theo trình tự, tùy thuộc vào (các) loại lá bài bị Bẫy phản công vô hiệu hoá:
   ● bài Phép: Gây 1500 sát thương cho đối thủ của bạn.
   ● Bẫy: Chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.
   ● Quái thú: Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you negate the activation of an opponent's Spell/Trap Card(s), or opponent's monster effect(s), with a Counter Trap Card (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If Summoned this way, activate these effects and resolve in sequence, depending on the type of card(s) negated by that Counter Trap: ● Spell: Inflict 1500 damage to your opponent. ● Trap: Target 1 card your opponent controls; destroy that target. ● Monster: Target 1 monster in your Graveyard; Special Summon it.   Deck sử dụng nhân vật Yugi Muto - DSOD trong DUEL LINKS