Yugi Muto - DSOD

Yugi Muto - DSOD

Thông tin nhân vật

Thông tin chung:
  • Yugi Muto là nhân vật bạn có thể kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật khi đạt tới stage 6 (DSOD). 
  • Nhân vật này cần chìa khóa màu trắng để có thể đấu với anh ấy tại cổng đấu các nhân vật và chỉ xuất hiện sau khi kích hoạt nhiệm vụ mở khóa nhân vật

Thế giới: DSOD
  • Yugi yêu cầu các chìa khóa Trắng để đấu tại Gate.
  • Yugi xuất hiện ở Gate ở Stage 6 (DSOD)
Mở khóa Nhiệm vụ:
  • Đạt đến Stage 6 trong Duel World (DSOD). Để kích hoạt các nhiệm vụ mở khóa của anh ấy
  • Triệu hồi Deep-Eyes White Dragon 1 lần khi chơi bằng Seto Kaiba (DSOD), trong trận đấu với Yugi Muto (DSOD).
  • Triệu hồi quái thú Loại Spellcaster 3 lần trong Trận đấu với Yugi Muto (DSOD) bằng cách sử dụng Yami Yugi.
  • Đạt được 3 trận thắng Không có sát thương trong trận đấu với Yami Yugi ở cấp độ 30 bằng Seto Kaiba (DSOD).
  • Triệu hồi Đặc biệt quái thú Loại Rock 10 lần trong Trận đấu Duel World (DSOD).
  • Triệu hồi Đặc biệt quái thú Loại Warrior 10 lần trong Trận đấu Duel World (DSOD).

Skills/Kĩ năng

Chỉ có trên nhân vật này
Pathway to Chaos
Thay đổi 1 trong các quái thú sau mà bạn điều khiển thành quái thú được liệt kê. Nếu bạn đang thay đổi một Quái thú Hiệu ứng, hãy gửi 1 quái thú 'Kuriboh' từ tay bạn đến Mộ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. ● Quái thú bao gồm 'Gaia The Fierce Knight' trong tên ban đầu của nó: Black Luster Soldier ● Quái thú có tên ban đầu là 'Black Luster Soldier': Black Luster Soldier - Super Soldier
Black Luster Soldier - Super Soldier
Black Luster Soldier
Pathway to Chaos
Spiral Spear Strike
Có thể sử dụng nếu bạn điều khiển quái thú 'Gaia The Fierce of Knight' với 2300 ATK trở lên hoặc 'Gaia the Dragon Champion.' Chơi 1 'Spiral Spear Strike' từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Spiral Spear Strike
Gaia the Dragon Champion
Spiral Spear Strike
Contract Door
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Thêm 1 'Magical Contract Door' vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau đó, thêm 1 'Monster Reborn' vào tay Đối thủ của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Magical Contract Door
Monster Reborn
Contract Door
Dark Horizon
Nếu bạn nhận tổng số sát thương từ 2000 trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này trong lượt tiếp theo. Chơi 1 'Dark Magician Girl' từ Bộ bài của bạn. Nếu bạn nhận 2500 sát thương trở lên ở lượt trước, bạn có thể chơi 1 'Dark Magician' từ Bộ bài của mình. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dark Magician Girl
Dark Horizon
Gathering of Disciples
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 1 'Dark Magician' trong tay của bạn. Thêm 1 'Dark Magician Girl' vào cuối Bộ bài của bạn. Nếu bạn có 2500 Điểm sinh mệnh trở xuống, bạn có thể thêm 'Dark Magician Girl' vào tay của mình. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Dark Magician Girl
Gathering of Disciples
Kuribohmorph
Chọn 1 quái thú 'Kuriboh' trong tay bạn hoặc trên sân của bạn. Biến nó thành một trong những quái thú 'Kuriboh' sau đây. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Kuriboh ● Sphere Kuriboh ● Relinkuriboh ● Clear Kuriboh
Sphere Kuriboh
Kuriboh
Clear Kuriboh
Relinkuriboh
Kuribohmorph
Spell Counter Boost
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 2 Lá bài Phép trong tay của bạn. Chọn 1 lá bài ngửa trên sân mà bạn có thể đặt Spell Counter và đặt 1 Spell Counter trên đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Spell Counter Boost
Sentrification
Biến tất cả 'Giant Soldier of Stone' trong Mộ của bạn thành 'Sentry Soldier of Stone'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Sentry Soldier of Stone
Giant Soldier of Stone
Sentrification
Spiritual Swords of Revealing Light
Chỉ có thể được sử dụng trong Đấu đôi. Khi bắt đầu lượt đầu tiên, đặt 1 'Spiritual Swords of Revealing Light' úp mặt xuống sân của bạn.
Spiritual Swords of Revealing Light
Spiritual Swords of Revealing Light
Warrior's Sacrifice
Có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu lượt của mình với ít Điểm sinh mệnh hơn đối thủ và không điều khiển lá bài nào. Chọn 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển và gửi 1 quái thú 'Silent Swordsman' từ tay bạn đến Mộ. Cho đến cuối lượt, ATK của quái thú được chọn giảm bằng ATK của quái vật 'Silent Swordsman'. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Warrior's Sacrifice
Born from the Earth
Có thể được sử dụng nếu bạn điều khiển một 'Dark Magician' và Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 trở xuống. Đặt 1 'Metamorphortress' úp mặt xuống phía sân của bạn. Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú Loại Dragon có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Metamorphortress
Born from the Earth
Chung
Master of Rites: Super Soldier
Có thể được sử dụng từ lượt 2 trở đi. Gửi 1 Quái thú Ritual từ tay bạn đến Mộ và thêm 1 "Super Soldier Synthesis" từ Bộ bài vào tay bạn. Trong lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái vật "Black Luster Soldier" và trong Main Phase này, bạn chỉ có thể kích hoạt một hiệu ứng quái thú.

Nếu bạn gửi "Black Luster Soldier" đến Mộ, bạn cũng có thể đặt 1 "Super Soldier Rebirth" úp từ bên ngoài Bộ bài vào sân của bạn.

Kỹ năng này có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có tổng cộng ít nhất 6 lá bài được bao gồm "Black Luster Soldier" trong Hiệu ứng bài của chúng. 6 lá bài này cũng phải bao gồm 4 loại lá bài khác nhau. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Super Soldier Synthesis
Super Soldier Rebirth
Black Luster Soldier
Master of Rites: Super Soldier
The Dragon Knight's Path
Có thể được sử dụng bằng cách trả 1 quái vật trong tay của bạn về Bộ bài của bạn. Đặt 1 "Galloping Gaia" úp vào Vùng Môi trường của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau khi sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt những quái thú sau đây cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có 8 "Gaia The Fierce Knight" trở lên, quái thú hoặc quái thú Loại Rồng cấp 5. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu. ● Quái thú dung hợp sử dụng quái thú "Gaia The Fierce Knight" làm Nguyên liệu kết hợp. ● Quái thú "Gaia The Fierce Knight". ● Quái thú "Black Luster Soldier" ● Quái thú loại rồng cấp 5
The Dragon Knight's Path
Master of Fusion: Paladin
Trả lại 1 "Dark Magician" hoặc Lá Bài Phép / Bẫy có chứa "Dark Magician" trong tên của nó vào Bộ bài của bạn từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Buster Blader" từ bên ngoài Bộ bài vào tay bạn và Úp 1 "Polymerization" vào Vùng Phép & Bẫy của bạn. Trong lượt bạn sử dụng Kỹ năng này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú và trong lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu.
Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài đáp ứng các điều kiện sau.
● Bộ bài không thể bao gồm hai bản sao của cùng một lá bài, ngoại trừ quái thú DARK Spellcaster-Type.
● Không có Quái thú Fusion nào ngoài "Dark Paladin" trong Extra Deck.
Buster Blader
Dark Paladin
Polymerization
Dark Magician
Master of Fusion: Paladin
Defense Charge
1 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển nhận được số lượt hiện tại x200 DEF cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Defense Charge
Life Charge
Tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lượt hiện tại x200. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Life Charge
My Monster Cards
Nếu Bộ bài của bạn có từ 6 quái thú Cấp 4 trở xuống với các tên khác nhau trở lên, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để có quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong bài xuất phát của mình. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt hoặc kích hoạt các hiệu ứng quái vật cho đến khi kết thúc Main Phase của lượt đầu tiên của bạn.
My Monster Cards
Determination to Fight
Áp dụng một trong các hiệu ứng sau. Sau đó, đặt 1 "Gigarays Gandora the Dragon of Destruction" hoặc 1 "Gandora-X the Dragon of Demolition" vào Mộ của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

● Trả lại 1 lá bài từ tay của bạn vào Bộ bài của bạn và thêm 1 quái thú "Gandora" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Bạn cũng có thể Triệu hồi Thường 1 quái thú "Gandora" ngoài việc Triệu hồi Thường thông thường của bạn trong lượt này.

● Gửi 1 quái thú "Gadget" từ sân của bạn đến Mộ, sau đó chơi 1 "Silent Magician LV4" hoặc 1 "Silent Swordsman LV3" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.

Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Bộ bài phụ) có chứa ít nhất 10 quái thú "Gadget", "Silent Swordsman" hoặc "Silent Magician". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và ba lần trong mỗi Trận đấu.
Determination to Fight
Magician's Magic
Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú Loại-Pháp sư DARK và bạn có thể Normal Summon/Set "Dark Magician" mà không cần hi sinh. Trong lượt của đối thủ, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ tay hoặc Mộ của bạn ngoại trừ quái thú Cấp 6.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và mỗi hiệu ứng chỉ có thể được sử dụng một lần.
- Đưa 1 "Dark Magician Girl", "Magic Cylinder" và "Magical Dimension" về Bộ bài của bạn, thêm 1 "Dimension Conjurer" từ ngoài Bộ bài vào tay bạn, sau đó thêm 1 "Dark Magician Girl" vào tay bạn.
- Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", bạn có thể thêm 1 "Secrets of Dark Magic" từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn.
Dimension Conjurer
Secrets of Dark Magic
Magical Dimension
Magic Cylinder
Dark Magician Girl
Magician's Magic
The Soul of Light and Darkness
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm The Soul of Light and Darknessi và 1 Nghi lễ Siêu chiến binh vào Mộ của bạn. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Gaia The Fierce Knight", quái thú "Black Luster Soldier", và các quái thú không có Cấp bậc hoặc Cấp độ.

Một lần trong lượt, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng sau khi Triệu hồi Đặc biệt một quái thú "Black Luster Soldier". Thêm 1 Quái thú Tế lễ "Black Luster Soldier" khi không có lá bài nào có cùng tên trong Mộ và sân của bạn, đồng thời thêm nó từ Bộ bài vào tay bạn. Sau đó, chọn tối đa 3 lá bài bị trục xuất của bạn và đưa chúng về Mộ bài của bạn. Sau đó, chỉ một lần trong mỗi Trận đấu, nếu có "Black Luster Soldier" trên sân của bạn, bạn có thể Úp 1 Bài Phép Tế lễ từ Bộ bài của bạn vào sân của bạn
Mystical Elf
Sphere Kuriboh
Kuriboh
Gaia The Fierce Knight
Black Luster Soldier
Charging Gaia the Fierce Knight
Super Soldier Ritual
The Soul of Light and Darkness
Battle Chronicle
Trong Trận đấu này, nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt "Chronicle Magician" và một Quái thú Thường có 2500 ATK hoặc DEF, bạn không cần Hi sinh nữa, và bạn chỉ Triệu hồi hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú QUANG/ÁM loại Spellcaster, quái thú QUANG loại Rồng, và Quái vật Hiệu ứng với Cấp độ.
Bạn có thể sử dụng điều này một lần mỗi lượt ở lượt mà "Chronicle Sorceress" hoặc quái thú Cấp 7 trở lên được Triệu hồi hoặc Triệu hồi Dung hợp. Từ Bộ bài của bạn, thêm 1 "Successor Soul" hoặc Bài Phép Chơi Nhanh có "Dark Magician" hoặc "Blue-Eyes White Dragon" trong tên Thẻ vào tay của bạn, và gửi 1 quái thú vào Mộ của bạn từ Bộ bài/Bộ bài Phụ của bạn đó không phải là Quái vật Hiệu ứng và không có quái thú cùng tên trong sân hoặc Nghĩa địa của bạn.
Chronicle Magician
Chronicle Sorceress
Successor Soul
Battle Chronicle

Drop Reward

Level-up Reward


Deck sử dụng nhân vật Yugi Muto - DSOD trong DUEL LINKS