Làm chủ bầu trời cùng thần mặt trời Ra: Immortal Phoenix

Làm chủ bầu trời cùng thần mặt trời Ra: Immortal Phoenix

Deck chim sẻ, gà (Phượng hoàng) hay gì đó cháy như fifai đảm bảo độ ngầu cho ae chơi tới bến. Còn về cái tiêu đề thì kệ đi =)), mình xàm xàm đó.
Giới thiệu chút

Giới thiệu chút


Lần này sẽ không có lore j cả bởi đây là deck anime. Ra thì là lá bài quá nổi tiếng rùi, chỉ cần biết là Marik sử dụng là được, yatta yatta.

Giờ thì hãy làm nhanh đoạn này nào. Ra là một deck cũng khá mới, và thực tế rất nhiều người không biết cách chơi deck này. Cho đến bây giờ! Skill và các lá bài mới đã có mặt để support cho chiến thuật tập trung vào việc đưa The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix lên Sân càng sớm càng tốt.
IT'S NOT A MONSTER, IT'S A GODD. Vị thần này có ATK 4000 hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì. Nghe thì có vẻ hay nhưng thực tế bé chim vẫn rất mỏng manh dễ vỡ bởi đủ loại hình thức loại bỏ. Điều này tôi sẽ nói sau. Bây giờ, hãy xem những gì deck này có thể làm đc nhé. Cuối cùng thì đống này nó vẫn dài :vSkill

 

Immortal Sun God (Skill Card) (100% )

UR Rarity
Immortal Sun God (Skill Card)
UR Rarity
Immortal Sun God (Skill Card)
Immortal Sun God (Skill Card)
Immortal Sun God (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Winged Dragon of Ra" và các quái thú chứa tên lá bài đó trong các Trận đấu mà Kỹ năng này được sử dụng.
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
● Gửi 1 "The Winged Dragon of Ra" hoặc một lá bài chứa tên đó từ tay bạn vào Mộ, và thêm 1 "The Winged Dragon of Ra," một lá bài chứa tên đó, hoặc "Monster Reborn" từ Deck lên tay của bạn hoặc gửi nó vào Mộ.
● Thêm 1 "Monster Reborn" từ Mộ của bạn lên tay nếu bạn có "The Winged Dragon of Ra" hoặc một quái thú Loại Thần Thú chứa tên đó trên sân của bạn.
Loại bỏ bất kỳ "The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode" nào trên sân của bạn mà không được Triệu hồi Đặc biệt trong lượt này ở cuối lượt của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can only Special Summon "The Winged Dragon of Ra" and monsters containing that card name during Duels where this Skill is used. Each of the following effects can be used once per Duel. ● Send 1 "The Winged Dragon of Ra" or a card containing that name from your hand to the Graveyard, and either add 1 "The Winged Dragon of Ra," a card containing that name, or "Monster Reborn" from the Deck to your hand or send it to the Graveyard. ● Add 1 "Monster Reborn" from your Graveyard to your hand if you have "The Winged Dragon of Ra" or a Divine-Beast-Type monster containing that name on your field. Banish any "The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode" on your field that was not Special Summoned during this turn at the end of your turn.


Anime Skill dành cho Marik. Ngay từ dòng đầu tiên đã khóa ta chặt chẽ với The Winged Dragon of Ra cùng với các dạng khác và đám tùy tùng của vị thần này trong cả trận. Thậm chí skill này còn khóa cả Extra Deck trong khi các skill mới hơn chỉ khóa Main deck. Vậy nên ta không thể chơi Mekk-knights, không có Ice Dragon's Prison vì đơn giản Komoney không muốn deck ta có Card Mạnh thoi :v

Khả năng đầu của Skill đơn giản chỉ là khả năng làm cho deck ổn định bớt brick thường thấy. Bằng cách gửi xuống mộ 1 lá Ra hay bất kì lá bài gì nhắc tới Ra, nó sẽ phù phép làm cho hand bạn perfect ngay lập tức. Khi ấy bạn sẽ được add 1 lá bài có chữ "Winged Dragon of Ra" hoặc 1 "Monster Reborn" từ deck lên tay. Nhìn chung effect này giúp ta thực sự chơi deck của thần Ra này, đem lại sự ổn định cực lớn, và chắc chắn bạn sẽ luôn muốn thấy The True Sun God và 1 Form khác của Ra hoặc Millennium Revelation trên tay nếu bạn muốn deck này thực sự hoạt động tốt.

Effect thứ 2 thì đơn giản chỉ là add Monster Reborn lên tay nếu bạn đang control bất kì dạng nào của Ra. Vậy nên bạn sẽ luôn có cách để triệu hồi Ra bằng Millennium Revelation hoặc Dark Spell Regeneration  

Còn dòng cuối thì thực sự để mà nói, mình cũng không hiểu tại sao Komoney lại đưa ra hình phạt nho nhỏ cho Sphere Mode nữa. Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả, mn hãy tìm ra hoặc chờ sức ảnh hưởng của deck để xem lý do Sphere Mode cần bị banish như thế nhéTất cả các lá bài cần nói

Mình sẽ chỉ các lá thuộc Archetype thôi nhé

The Winged Dragon of Ra (x2)

UR Rarity
The Winged Dragon of Ra
UR Rarity
The Winged Dragon of Ra
The Winged Dragon of Ra
DIVINE 10
The Winged Dragon of Ra
Rồng cánh thần của Ra
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Yêu cầu 3 hiến tế để triệu Triệu hồi Thường (không thể là Triệu hồi Úp Thường). Việc Triệu hồi Thường của lá bài này không thể bị vô hiệu hoá. Khi được Triệu hồi Thường, các lá bài và hiệu ứng khác không thể được kích hoạt. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể trả LP để bạn chỉ còn lại 100; lá bài này nhận được ATK / DEF bằng với số LP được trả. Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Requires 3 Tributes to Normal Summon (cannot be Normal Set). This card's Normal Summon cannot be negated. When Normal Summoned, other cards and effects cannot be activated. When this card is Normal Summoned: You can pay LP so that you only have 100 left; this card gains ATK/DEF equal to the amount of LP paid. You can pay 1000 LP, then target 1 monster on the field; destroy that target.


Nhân vật chính của deck đây, vị thần mà ta build deck quanh ngài. Bạn sẽ chả bao giờ dùng effect của ngài đâu =)) ngoại trừ cái cuối. Đúng roiii đó, Ra cũng có hiệu ứng destroy, đôi khi eff này bị lu mờ bởi cái eff pay LP buff dame khá phế kia. Bằng cách pay 1000 LP, bạn có thể Destroy 1 lá trên sân, và đây không phải one per turn nên bạn có thể destroy bao nhiêu tùy thích miễn là còn điểm gốc.

Thường thì không thể triệu hồi đặc biệt từ mộ bằng Monster Reborn do dòng đầu tiên của Ra, nhưng ta có thể bỏ qua cái điều kiện đó nhờ Millennium Revelation. Tương tự với Sphere Mode, nó cũng có thể bỏ qua điều kiện để triệu hồi đặc biệt Ra.

x2 là bắt buộc bởi deck về cái gì thì ta cần cái đó. Có thể sẽ là x3 cho vị thần này nhưng giờ ta chỉ có thể kiếm được x2 là max thoii (tính tới thời điểm viết bài này) 


The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix (x1-2)

R Rarity
The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix
R Rarity
The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix
The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix
DIVINE 10
The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix
Rồng cánh thần của Ra - Phượng hoàng thánh
 • ATK:

 • 4000

 • DEF:

 • 4000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Nếu "The Winged Dragon of Ra" được gửi từ sân đến Mộ của bạn trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Các lá bài và hiệu ứng không thể được kích hoạt để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác. Bạn có thể trả 1000 LP; gửi 1 quái thú trên sân xuống Mộ. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Gửi lá bài này xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. If "The Winged Dragon of Ra" is sent from the field to your GY while this card is in your GY: Special Summon this card. Cards and effects cannot be activated in response to this effect's activation. This card is unaffected by other cards' effects. You can pay 1000 LP; send 1 monster on the field to the GY. Once per turn, during the End Phase: Send this card to the GY, and if you do, Special Summon 1 "The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode" from your hand, Deck, or GY, ignoring its Summoning conditions.


Là trái ngọt, toàn bộ chiến thuật của deck:

 • Khi ở dưới mộ, nếu The Winged Dragon of Ra bị gửi từ sân xuống GY, Immortal Phoenix sẽ tự nhảy lên sân. Và hiệu ứng này không thể chain, đồng nghĩa nó sẽ không bị negate

 • Cục thịt 4000 Atk không thể bị ảnh hưởng bởi bất kì effect nào. Đe dọa trực tiếp đến lượng LP của địch và nhiều lúc sẽ khiến chúng đầu hàng ngay. Lá này thậm chí còn bỏ qua effect của Sphere Mode và tấn công quả bóng ấy, thứ mà đám monster khác của bạn không thể (vì Sphere Mode triệu hồi bên sân opp mà không thể bị đấm)

 • Khá giống với bản gốc, Ra này cũng pay 1000 Lp để gửi 1 quái thú từ sân xuống mộ (effect không target nhé), 1 trong những loại hiệu ứng loại bỏ mạnh nhất game. Vậy nên với 4000 LP, ta thường clear 3 quái và otk bằng 4000 Atk ảo vkl

 • Effect cuối là Bắt buộc lưu ý. Immortal Phoenix sẽ LUÔN tự chui xuống mộ và đổi chỗ cho The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode vào cuối lượt. Cái này tính vào EndPhase của cả 2, nên ngay cả khi bạn triệu hồi lá này trong turn địch, tới Endphase nó sẽ vẫn biến thành quả trứng 

  🤡 

   . "Vậy nếu như ta không có trứng thì sao? Ra của t sẽ không phải thành trứng nữa kkkk." Bớt mơ đi =)) bạn không có Trứng thì nó sẽ vẫn tự chui xuống lỗ á.

The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode (x1-2)

UR Rarity
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
UR Rarity
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
DIVINE 10
The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode
Rồng cánh thần của Ra - Dạng quả cầu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Yêu cầu 3 Hiến tế từ hai bên của sân để Triệu hồi Thường đến bên đó của sân (không thể là Úp Thường), sau đó chuyển quyền điều khiển cho chủ nhân của lá bài này trong End Phase của lượt tiếp theo. Không thể tấn công. Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu để tấn công hoặc bởi hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Winged Dragon of Ra" từ tay hoặc Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, và nếu bạn làm điều đó, ATK / DEF của nó sẽ trở thành 4000.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Requires 3 Tributes from either side of the field to Normal Summon to that side of the field (cannot be Normal Set), then shift control to this card's owner during the End Phase of the next turn. Cannot attack. Your opponent cannot target this card for attacks or by card effects. You can Tribute this card; Special Summon 1 "The Winged Dragon of Ra" from your hand or Deck, ignoring its Summoning conditions, and if you do, its ATK/DEF become 4000.


Viên bi này là 1 trong những quái thú đáng nhớ nhất trong lịch sử Yugioh :)) Cost triệu hồi của nó khá giống với Lava Golem và đám Kaijus, với khả năng clear quái số lượng lớn vậy nên thi thoảng ta sẽ thấy nó xuất hiện trong Side Deck trong thi đấu YGO chuyên. Mà thoi, nói về TCG/OCG vậy đủ r, back to Duel Links nào.

Lá bài này được sử dụng theo cả 2 cách, 1 là removal dọn quái địch, 2 là để bảo kê chúng ta. Sphere Mode hài ở chỗ 0 Atk mà còn thêm dòng "Can not Attack" =)) nhưng nó lại không thể bị chọn làm mục tiêu attack hoặc bị chọn bởi card eff. Vậy nên nhiều lúc đối phó với viên bi này thực sự khó chịu. Tuy vậy game giờ cũng có nhiều hiệu ứng xóa bỏ non-target như Dark Hole nên lá bài này cũng sẽ không còn quá imba trong format. 

À mà quả trứng này cũng sẽ tự Tribute để nở ra bản gốc The Winged Dragon of Ra, đồng thời buff thẳng 4000 Atk luôn nên ta đỡ lo về việc con Gà cục tác đó 0 atk đần thối nữa nhé =)) 

Millennium Revelation (x3)

UR Rarity
Millennium Revelation
UR Rarity
Millennium Revelation
Millennium Revelation
Spell Continuous
Millennium Revelation
Lời khải huyền nghìn năm

  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi 1 quái thú Divine-Beast từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 "Monster Reborn" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể gửi lá bài face-up này đến Mộ; trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt "The Winged Dragon of Ra" từ Mộ của mình bằng "Monster Reborn", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong End Phase của lượt, hiệu ứng này được kích hoạt, bạn phải gửi "The Winged Dragon of Ra" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Monster Reborn" đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Millennium Revelation" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can send 1 Divine-Beast monster from your hand to the GY; add 1 "Monster Reborn" from your Deck or GY to your hand. You can send this face-up card to the GY; this turn, you can Special Summon "The Winged Dragon of Ra" from your GY with "Monster Reborn", ignoring its Summoning conditions. During the End Phase of the turn this effect was activated, you must send "The Winged Dragon of Ra" you control that was Special Summoned with "Monster Reborn" to the GY. You can only use each effect of "Millennium Revelation" once per turn.


  1 Lá bài nhìn dài nhưng khá đơn giản, Countinuous Spell yêu cầu ta discard 1 Divine-Beast (cụ thể là ông thần chim gà của chúng ta) để add Monster Reborn từ deck hoặc mộ lên tay. Nhưng quan trọng hơn là nó có thể được đưa xuống mộ để khiến cho Monster Reborn bỏ qua điều kiện triệu hồi của thần Ra (thứ sẽ rất quan trọng nếu bạn muốn deck này hoạt động hiệu quả). Chú ý rằng nếu Ra vẫn còn trên sân, nó sẽ bị đưa trở lại xuống mộ bởi hiệu ứng cuối của Millennium Revelation.

  Chú ý! Dùng Monster Reborn trước sẽ khiến effect đầu của lá bài này không hoạt động. Điều này có nghĩa là bạn cần phải dùng Skill để đưa Ra xuống mộ thay vì Revelation. Cứ nhớ rằng nếu k làm v bạn sẽ phải chơi theo hướng rất gò bó.

  The True Sun God (x3)

  R Rarity
  The True Sun God
  R Rarity
  The True Sun God
  The True Sun God
  Spell Continuous
  The True Sun God
  Thần mặt trời thực

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Thêm 1 "The Winged Dragon of Ra" hoặc 1 lá bài đề cập đến nó từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "The True Sun God". Các quái thú, ngoại trừ "The Winged Dragon of Ra", không thể tấn công đến lượt chúng được Triệu hồi Đặc biệt. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gửi lá bài này từ sân, hoặc 1 "The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix" từ Deck của bạn, đến Mộ, sau đó gửi 1 "The Winged Dragon of Ra" từ của bạn. Vùng quái thú đến Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The True Sun God" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: Add 1 "The Winged Dragon of Ra" or 1 card that mentions it from your Deck to your hand, except "The True Sun God". Monsters, except "The Winged Dragon of Ra", cannot attack the turn they are Special Summoned. Once per turn, during your Main Phase: You can send this card from the field, or 1 "The Winged Dragon of Ra - Immortal Phoenix" from your Deck, to the GY, then send 1 "The Winged Dragon of Ra" from your Monster Zone to the GY. You can only activate 1 "The True Sun God" per turn.


   Một lá làm cho tỷ lệ deck cực cực cực kỳ ổn áp. Lại là 1 continuos Spell nhưng nó cho phép bạn add bất kì lá nào có The Winged Dragon of Ra trong đó. Nhưng đây không phải lý do chính mà bạn x3 lá này, nó còn 2 eff cũng rất mạnh, ngang eff vừa rồi:

   • Tất cả Monster đều không thể Attack vào turn nó được Special Summon, ngoại trừ The Winged Dragon of Ra. Đúng r đó, lại là 1 dạng floodgate giúp bạn câu kéo tới lúc bạn có thể Otk bằng Ra

   • Bạn có thể gửi lá bài này, hoặc 1 Immortal Phoenix từ deck xuống mộ để gửi Ra bản gốc đang ở trên sân xuống cùng. Nghe có vẻ bóp nhưng thực chất nó sẽ kích hoạt Immortal Phoenix, khiến từ chú Gà tái sinh thành Phượng Hoàng mạnh mẽ hơn bh hết.  

   Dark Spell Regeneration (x1-3)

   R Rarity
   Dark Spell Regeneration
   R Rarity
   Dark Spell Regeneration
   Dark Spell Regeneration
   Trap Normal
   Dark Spell Regeneration
   Tái tạo phép thuật đen

    Hiệu ứng (VN):

    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép trong Mộ của đối thủ; Úp nó lên sân của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn và gửi 1 "Monster Reborn" từ tay của bạn hoặc Úp trên sân của bạn tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "The Winged Dragon of Ra" từ Mộ của bạn bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú mà đối thủ điều khiển tới Mộ, cũng như gửi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó xuống Mộ trong End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When an opponent's monster declares an attack: Target 1 Spell in your opponent's GY; Set it to your field. You can banish this card from your GY and send 1 "Monster Reborn" from your hand or Set on your field to the GY; Special Summon 1 "The Winged Dragon of Ra" from your GY ignoring its Summoning conditions, then you can send 1 monster your opponent controls to the GY, also send that Special Summoned monster to the GY during the End Phase.


    Cái hiệu ứng úp trap của opp khá là không liên quan, ta chủ yếu chơi lá bài này do effect dưới mộ của nó mà thoi. Khi ở dưới mộ, nó có thể đưa Monster Reborn ở vài nơi xuống mộ, từ đó hồi sinh Ra bản gốc đồng thời đưa 1 quái của opp xuống mộ luôn (non-target). Vì là effect dưới mộ nên ta có thể coi đây là 1 dạng disruption luôn

    Ta chỉ cần x1 thoi tại lá này send xuống được từ deck. Hoặc cũng có thể x3 để tăng cơ hội xuất hiện trên tay vào turn đầu, từ đó gửi nó xuống GY bằng skill.

    Sun God Unification (x1-2)

    R Rarity
    Sun God Unification
    R Rarity
    Sun God Unification
    Sun God Unification
    Trap Continuous
    Sun God Unification
    Thần mặt trời hợp nhất

     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn điều khiển một quái thú có tên gốc là "The Winged Dragon of Ra", bạn có thể kích hoạt lá bài này khi nó được Úp. Trong Main Phase: Bạn có thể trả LP để bạn chỉ còn lại 100; 1 Triệu hồi Đặc biệt "The Winged Dragon of Ra" mà bạn điều khiển nhận được ATK / DEF bằng với số LP đã trả (ngay cả khi lá bài này rời sân). Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 "The Winged Dragon of Ra"; tăng LP bằng ATK của nó trên sân. Bạn không thể kích hoạt cả hai hiệu ứng của lá bài này trong cùng một Chuỗi.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you control a monster whose original name is "The Winged Dragon of Ra", you can activate this card the turn it was Set. During the Main Phase: You can pay LP so that you only have 100 left; 1 Special Summoned "The Winged Dragon of Ra" you control gains ATK/DEF equal to the amount of LP paid (even if this card leaves the field). Once per turn: You can Tribute 1 "The Winged Dragon of Ra"; gain LP equal to its ATK on the field. You cannot activate both of this card's effects in the same Chain.


     1 lá Continuous trap cũng khá là đơn giản. Nói chung nó sẽ giúp bạn tăng khả năng triệu hồi ra Ra và các dạng của hắn, đồng thời thi thoảng hồi lại LP nếu cần. Thi thoảng nó cũng sẽ hoạt động khá tốt bởi nó có thể kích hoạt ngay trong turn được úp nếu ta có Ra bản gốc trên sân, đỡ phải chờ 1 turn.     Chiến thuật chính của deck

      Lấy hòn bi The Winged Dragon of Ra - Sphere Mode về sân bạn càng nhanh càng tốt. Thứ mà sẽ nở ra và đưa Immortal Phoenix lên sân. Nếu không thì đưa Dark Spell Regenation xuống mộ nhanh nhất có thể, chắc đây là lựa chọn tốt hơn tại đây còn là 1 dạng disruption. Trường hợp tốt nhất bạn sẽ có được sẽ là ta có cả Regenation và Phoenix ở dưới mộ, 1 Monster Reborn ở trên tay.

     Combo thông thường:

     1. Kích hoạt The True Sun God, add Ra bản gốc lên tay

     2. Kích hoạt Millennium Revelation, sau đó discard Ra để thêm Monster Reborn

     3. Sử dụng eff thứ 2 của Revelation để có thể kích hoạt Monster Reborn và hồi sinh Ra

     4. Hiệu ứng của The True Sun God được kích hoạt, đưa Immortal Phoenix xuống mộ và cả Ra trên sân cũng xuống luôn.

     5. Phoenix lên sân và làm 1 số thứ, biến thành trứng vào endphase.
     Tất nhiên đây không phải là lúc nào cũng được như này, thi thoảng bạn sẽ có cái hand làm được nhiều hơn cả như này hay thậm chí là méo làm được gì giống với bao deck khác.      Điểm yếu

     1. Dark Hole thực sự là 1 mối nguy lớn cho toàn bộ chiến thuật của deck Ra này

     2. Abyss Dweller counter Immortal Phoenix và Regeneration

     3. The True Sun God và Revelation đều là Countinous nên khá dễ bị đấm bởi MST và Cosmic

     4. Hand đầu có Monster Reborn Brick vcc

     5. Con gà bản gốc 0 Atk lại còn ko có tí eff bảo kê nào =)))  nên nó rất dễ bị đấm trong cái meta bây giờ     Deck mẫu

     Mình là Ljkad, hãy tham khảo mấy deck mẫu của mình ngay dưới phần hướng dẫn này nhé. Đều là deck thuần Ra
     Đơn vị đồng hành:

     - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


     Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

     Top