Awakening of the Charmers

Yami Yugi
Tiết lộ 1 "Chamer" hoặc 1 "Familiar-Possessed" và đưa 1 lá bài từ Tay về Bộ bài của bạn để đặt 1 Sự thức tỉnh của người bị chiếm hữu từ bên ngoài Bộ bài của bạn.  Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với Bộ bài chứa: 
 ● Familiar-Possessed - Aussa ● Familiar-Possessed - Eria ● Familiar-Possessed - Hiita ● Familiar-Possessed - Wynn

Bạn có thể tìm Awakening of the Charmers thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Awakening of the Charmers trong DUEL LINKS