Devoured By Sacred Beasts

Yubel
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
- Trả lại 1 quái thú Loại Fiend với 0 ATK / DEF từ tay bạn vào Bộ bài và thêm 1 "Uria, Lord of Searing Flames", "Hamon, Lord of Striking Thunder" hoặc "Raviel, Lord of Phantasms" từ Bộ bài của bạn đến tay bạn.
- Chọn 2 lá bài từ tay bạn hoặc quái thú ngửa (trừ Tokens) trên sân của bạn, trả chúng về Bộ bài của bạn và gửi 3 "Hyper Blaze" từ bên ngoài Bộ bài đến Mộ của bạn. Sau đó, thêm 1 "Fallen Paradise" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào cuối Bộ bài của bạn. Vào cuối lượt tiếp theo, "Fallen Paradise" mà bạn điều khiển sẽ bị loại bỏ.

Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài (không bao gồm Extra Deck) có ít nhất 1 "Uria, Lord of Searing Flames", 1 "Hamon, Lord of Striking Thunder", 1 "Raviel, Lord of Phantasms" , ít nhất 6 quái thú Loại Fiend với 0 ATK / DEF và không có quái thú nào khác.

Bạn có thể tìm Devoured By Sacred Beasts thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Devoured By Sacred Beasts trong DUEL LINKS