Meklord Refinement

skill
Hiệu ứng của Kỹ năng này thay đổi tùy thuộc vào lượt bạn kích hoạt nó.
Gửi 1 quái thú "Meklord" từ tay bạn đến Mộ và thêm lá bài sau vào tay bạn:
  ● Lượt 1-2: 1 Bài Phép / Bẫy "Meklord" từ Bộ bài của bạn
  ● Lượt 3 trở đi: 1 lá bài "Meklord" từ Bộ bài của bạn hoặc 1 lá bài "Meklord Astro the Eradicator" từ bên ngoài Bộ bài của bạn.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng nếu ít nhất một nửa số lá bài trong Bộ bài của bạn (không bao gồm Bộ bài phụ) là lá bài "Meklord" và nó không chứa quái thú nào khác ngoài quái thú "Meklord". Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Meklord Refinement thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Meklord Refinement trong DUEL LINKS

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...

Meklord Refinement

YGO Mod (20517634)

YGO Mod (20517634)

Đang tải dữ liệu...
Top