Attack Burst

Sylvio Sawatari
Chỉ có thể được sử dụng cho đến lượt thứ 3 của bạn, và một lần duy nhất. Chọn 1 quái thú mà bạn điều khiển. Nó nhận được 500 ATK. Vào cuối lượt, ATK của quái thú này sẽ trở thành 0.

Bạn có thể tìm Attack Burst thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Attack Burst trong DUEL LINKS

Top